Opijnen

Plaats
Dorp
West Betuwe
Betuwe
Gelderland

Opijnen..jpg

De dijk bij Opijnen in 2011

De dijk bij Opijnen in 2011

Opijnen.JPG

Bij de kerk van Opijnen

Bij de kerk van Opijnen

Opijnen (2).JPG

De mooi begroeide dijk bij Opijnen

De mooi begroeide dijk bij Opijnen

Opijnen. (2).JPG

Dit bord verklaart ons waarom de dijk zo rijk aan planten is

Dit bord verklaart ons waarom de dijk zo rijk aan planten is

Opijnen

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

Opijnen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. T/m 1817 was er sprake van een gemeente met alleen deze dorpsnaam in de gemeentenaam. In 1818 heeft deze een naamswijzging ondergaan - dat was dus geen herindeling! - naar 'Est en Opijnen'. In 1978 over naar gemeente Neerijnen, in 2019 over naar gemeente West Betuwe.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1265 Opynen, 1280 Oppinen.

Naamsverklaring
Op
'hoger, stroomopwaarts gelegen' ten opzichte van Neerijnen. Zie verder aldaar.(1)

Over de naamsverklaring van dit dorp doet ook het volgende aan een fantasierijke geest ontsproten verhaal de ronde: het dorp zou zijn naam danken aan een raaf, die op een ijsschots de Waal afdreef. Na enige tijd kreeg hij last van koude voeten. Toen kraste hij: "Pijn, O, Pijn!" Nabij die plek zou Opijnen zijn ontstaan...

Terug naar boven

Ligging

Opijnen ligt Z van Geldermalsen, O van Haaften en Waardenburg en grenst in het Z aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Opijnen 70 huizen met 333 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1265 komt Opijnen, evenals Waardenburg en Neerijnen, in het bezit van Rudolf de Cock. Eigenlijk heette deze ridder Raoul de Châtillon. De Cock of eigenlijk "le Coq" is slechts zijn bijnaam. Het verhaal hoe hij daaraan komt is het volgende: Raoul de Châtillon, een Fransman, had in hoge mate de toorn van de koning van Frankrijk opgewekt, zodat hij hem "Coquin" had genoemd en de fiere edelman, die deze smaad niet kon dulden, zwoer die naam zo lang te zullen behouden, totdat hij zich schitterend had gewroken. Hij stond met enkele andere edelen tegen de koning op en versloeg op een morgen de koninklijke troepen. "La coq a chanté de bon matin" ("De haan heeft vroeg gekraaid") zei de koning toen hij dit vernam, maar Raoul rekende die scheldnaam zich tot een eer aan en bleef sindsdien de naam Cok of Cocq voeren. Later was hij genoodzaakt de wijk naar Gelre te nemen, waar hij bezittingen had.

Na zijn overlijden vererft het dorp op zijn tweede zoon Hendrick de Cock, aan wiens nageslacht, de Cock's van Opijnen, het huis en de heerlijkheid Opijnen tot in de 16e eeuw hebben behoord. Wanneer het kasteel gebouwd is, is niet bekend. Wel is bekend, dat het huis gestaan heeft op de plaats waar nu de nieuwe begraafplaats ligt. Bij de aanleg van deze begraafplaats heeft men een grondig onderzoek laten instellen naar eventueel nog aanwezige resten van het oude kasteel. Men vindt echter niet veel dat aan de oude glorietijd van het kasteel doet herinneren. Wel worden enkele oude, vele centimeters dikke muren blootgelegd, maar hier blijft het bij.

Na de Tweede Wereldoorlog krijgt Opijnen bekendheid door Memorial Day. Op 30 juli 1943 wordt een Amerikaanse bommenwerper boven Opijnen door een gevechtseenheid van de Duitse Luftwaffe neergeschoten, waarbij 8 militairen om het leven komen. Op lafhartige wijze wordt het leven van enkelen van hen, als zij weerloos aan hun parachutes hangen, door mitrailleurkogels van een Duits jachtvliegtuig afgebroken. Zelfs de inwoners van het dorp, die hen te hulp willen komen, voorzover er van hulp sprake kon zijn, wordt door de Duitsers onder vuur genomen.

Een eigenlijke dorpskom heeft Opijnen oorspronkelijk nooit gehad. Men woont hier eeuwenlang óf aan de dijk óf in de straat (de Zandstraat). Pas door naoorlogse nieuwbouw heeft er in het dorp komvorming plaatsgevonden. (bron: gemeente Neerijnen)

- Elementen uit de geschiedenis van Opijnen (naar onderen scrollen op die pagina tot je bij dit dorp komt of zoeken met ctrl-F).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na recente sluitingen van de dorpswinkels in Tricht, Varik en Ingen, is in 2017 ook de dorpswinkel (Troefmarkt) van Opijnen ermee gestopt. De laatste jaren worden de dorpswinkels vaak een winkel waar men alleen nog voor de 'vergeten boodschappen' komt, en dat is op den duur niet rendabel meer. Al zijn Alwies en Marian Berentsen niet gestopt omdat hun Troefmarkt niet zou renderen. Ze kiezen voor meer vrijheid in hun leven. Maar als de supermarkt niet naar het dorp komt, komt het dorp wel naar de supermarkt, zo dachten enkele vrijwilligers uit het dorp die een alternatief hebben bedacht. Vrijwilliger van het jaar 2017 voor de gemeente Neerijnen, de in het dorp woonachtige Tanja van der Markt, is de drijvende kracht achter de zogeheten Boodschappenbus of Op-en-Neerijnenbus. Via Stichting Welzijn West Betuwe huurt zij een (rolstoelvriendelijke) bus waarmee mensen uit het dorp op zaterdagen tegen een kleine vergoeding mee kunnen rijden naar de Coop Supermarkt in Waardenburg. Het is niet alleen praktisch, mensen houden zo ook de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en bij te praten. En de vrijwilligers houden tevens een oogje in het zeil of bepaalde mensen wellicht ergens hulp bij nodig hebben. Overwogen wordt om deze service ook in Est te starten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Opijnen heeft 12 rijksmonumenten.

- Opijnen heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk uit 1858 heeft o.a. een orgel van H. Knipscheer uit genoemd jaar. De toren dateert uit ca. 1925. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Opijnen. Op het kerkhof bij de kerk liggen 8 Amerikaanse soldaten, die op 30 juli 1943 zijn omgekomen in een luchtgevecht met de Duitse Luftwaffe.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest rond Hemelvaart met o.a. Jaarmarkt, Kermis en feestavonden.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Uiteraard is in Dorpshuis De Keijsershof regelmatig van alles te doen. Een van de bijzondere activiteiten die aparte vermelding verdient is de 'Open eettafel', elke 3e donderdag van de maand. Je bent vanaf 11.00 uur welkom voor een kopje koffie en een drankje. Om 12.00 uur gaan ze gezellig met elkaar eten.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Rietschoof. - Peuterspeelschool Opijnen.

- Sport: - Voetbalvereniging DSS '14.

Reactie toevoegen