Ooy

Plaats
Dorp
Zevenaar
Liemers
Gelderland

Ooy Zevenaar plaatsnaambord [640x480].jpg

Ooy (buurtschap van Zevenaar) wordt zo gespeld op de plaatsnaamborden, dus wij gaan ervan uit dat dat de correcte spelling is, hoewel de naam door diverse instanties ook als Ooij wordt gespeld.

Ooy (buurtschap van Zevenaar) wordt zo gespeld op de plaatsnaamborden, dus wij gaan ervan uit dat dat de correcte spelling is, hoewel de naam door diverse instanties ook als Ooij wordt gespeld.

Ooy

Terug naar boven

Status

- Ooy is een dorp* in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Zevenaar.
* Ooy wordt soms ook een buurtschap genoemd, gezien het ontbreken van een kerk en kern, maar gezien de grootte van zowel gebied als aantal huizen/inwoners en voorzieningen is het wel als dorp te kwalificeren. Kennelijk vinden de inwoners dat zelf ook, getuige benamingen als bijv. Dorpsraad en Dorpsvisie, dus conformeren wij ons daaraan.

- Het dorp Ooy heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Zevenaar.

- Niet te verwarren met het dorp Ooij in de gemeente Berg en Dal.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Omdat dit dorp geen formele plaatsnaam is in de zin van het postcodeboek en de BAG, is de spelling ervan vermoedelijk ook nooit formeel vastgesteld. Op de plaatsnaamborden ter plekke (en bijvoorbeeld ook in de Dorpsvisie) staat Ooy, dus wij gaan ervan uit dat dat de correcte spelling is. De naam wordt echter niet consequent gespeld: zij wordt door diverse instanties ook als Ooij gespeld. Kennelijk is dat een verouderde spelling.

Terug naar boven

Ligging

Ooy ligt direct Z van Zevenaar, W van Oud-Zevenaar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ooy 117 huizen met 728 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Eeuwenlang beperkte de bewoning in Ooy zich tot de omgeving van de Slenterweg en wat huizen aan de Rosandeweg en de Pannerdenseweg. Pas vanaf de 18e eeuw komen er huizen bij aan andere straten, zoals de Ooijselandweg, de Heilige Huisjes en de Zuiderlaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Ooy (2010) schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Van 1860 tot 1983 zijn in De Panoven op ambachtelijke wijze stenen gebakken. De ronde zigzagoven gebouwd door Wentink in 1924 is nu nog de laatste van zijn soort in West-Europa. Het authentieke steenbakkersbedrijf is nog volledig intact gebleven. De kleiwinning heeft gezorgd voor een bepaalde biotoop bij de kleiplassen om De Panoven heen, maar ook aan de andere kant van de dijk, waar het natuurgebied de Gelderse Poort begint.

Gemeentelijke monumenten
Naast de Panoven als enige rijksmonument in Ooy staan op de gemeentelijke Monumentenlijst nog diverse panden die karakteristiek zijn en historisch en cultuurhistorisch van belang zijn voor het gebied Ooy. Het betreft de panden:
- Zuiderlaan 35, 37-39 (bouwperiode 1890-1920).
- Slenterweg 11 (bouwjaar 1877) en Slenterweg 15 (bouwperiode 1770-1790). Deze twee boerderijen liggen met hun bedrijfsgedeelte naar de weg en met de voorgevels, die nog echt authentiek zijn, aan de veldzijde.
- Slenterweg 27 (bouwjaar 1898) is een voormalige school met hoofdonderwijzerswoning. Tot 1955 lagere school en daarna tot 1972 lagere land- en tuinbouwschool. Deze laatste onderwijsvorm geeft duidelijk de betekenis van land- en tuinbouw in Ooy aan tot ver in de 20ste eeuw.
- Pannerdenseweg 16a, boerderij op enige verhoging.

Waaien of wielen
Naast de bouwkundige monumenten heeft Ooy ook enkele Waaien of Wielen, die de dijkdoorbraken aangeven die de Ooyse gemeenschap in de loop der eeuwen heeft getroffen. De bekendste en grootste is de Breuly, ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1432. Daarnaast is er nog de Ezelswaai, achter Slenterweg 18, ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1770, die nu bijna geheel is dichtgegroeid.

Kerkpad
Ook kent Ooy nog een oud Kerkpad. Dit voetpad loopt van de Ooyselandweg, tussen de panden nr. 3 en 7, in de richting van de Zuiderlaan en komt uit op de uitweg van het pand Zuiderlaan 57 naar de Zuiderlaan. Het pad is een gedeelte van het Pannerdensvoetpad dat, vóór de aanleg van de spoorlijn Arnhem-Emmerich, liep van de Kerkpoort (Kerkstraat) naar de Pannerdenseweg. Het kruiste achtereenvolgens de Zuiderlaan-Ooyselandweg-Slenterweg en Rosandeweg (een deel wordt nu nog als voetpad gebruikt).

Bakhuis
- Vroeger hadden de meeste boerderijen een eigen bakhuis. In Ooy staat nog één bakhuis en wel aan de Heilige Huisjes. Het bakhuis is in 2010 gerestaureerd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Toetenburgers.

- De Ooyse Landloop (2e pinksterdag, in 2018 voor de 19e keer) is een gezellige hardloopwedstrijd voor zowel jeugd als volwassenen en wordt georganiseerd door Atletiekvereniging De Liemers. De route loopt door het prachtige buitengebied van de Zevenaarse dorpen Oud-Zevenaar en Ooy. Naast sportiviteit staat de Kroon Ooyse landloop ook bekend om zijn gezelligheid. Op het kerkplein worden allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugd. De opbrengst is voor een goed doel (voorlichting over en onderzoek naar sarcomen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Ooij.

- Muziek: - Fanfare Crescendo. - Slagwerkgroep Crescendo.

- Overige verenigingen: - Schutterij EMM. - Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy is de lokale vereniging voor alle inwoners van 55 jaar en ouder.

Reactie toevoegen