Oostrum (Limburg)

Plaats
Dorp
Venray
Noord-Limburg
Limburg

Oostrum (Limburg)

Terug naar boven

Status

- Oostrum is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venray.

- Onder het dorp Oostrum valt ook de buurtschap Boshuizen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Aostrem of Aostrum.

Terug naar boven

Ligging

Oostrum ligt direct W van Venray en grenst in het W aan de A73.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oostrum 32 huizen met 190 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.300 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oostrum heeft 8 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Stichting het Limburgs Landschap heeft eind 2010 7 hectare bos geplant in het Hoogzand, gelegen O van Oostrum, tussen de Rooijse Wissel en het Wanssums ven. Het gaat om ruim 30.000 bomen en struiken. Het bos krijgt aan de randen verschillende soorten struiken. Zo ontstaat uiteindelijk een fraai bos dat aan de randen geleidelijk overgaat via de struiken naar een lage kruidenrijke begroeiing. Juist van die overgangen maken veel planten en dieren gebruik, vlinders kunnen zonnen op de bladeren van de stuiken, vogels vinden er een ideale broedplek en kleine zoogdieren vinden er een schuilplek. En de das kan door deze aanleg prima zijn weg vinden naar de andere bos- en natuurgebieden van de Witte Vennen, Rooijse Wissel en het Wanssums Ven.

De aangeplante rogge wordt niet geoogst en is dus voedsel voor vogels. In de jaren erop zullen de groter wordende bomen langzaamaan de rogge terugdringen en zal een meer natuurlijke bosondergroei ontstaan. Het project Hoogzand is een compensatie voor natuur die elders in de regio door economische ontwikkelingen verloren is gegaan. (bron: Limburgs Landschap, 1-11-2010)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oostrum.

- Onderwijs: - "Basisschool De Meulebeek is een katholieke basisschool in het dorp Oostrum. De naam “Meulebeek” herinnert ons aan de vroegere watermolen en de Oostrumse beek. De naam doet ons ook denken aan water: kracht, flexibiliteit, beweging, doorgaande lijn en harmonie. Het zijn termen die passen binnen de visie die het team met hard en enthousiast werken realiseert. Op een school draait het om de kinderen. We vinden het belangrijk dat je kind elke dag met plezier naar school gaat en we willen er met elkaar een goede school van maken. Met beide benen in de maatschappij staande schenken wij aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Op een eigentijdse wijze verbinden we tijdloze waarden en normen aan katholieke tradities, inspiraties en vieringen. Waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect, waarderen en vertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel en geven richting aan ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een eerlijk, sociaal, verantwoordelijk en respectvol mens. Basisschool De Meulebeek is daarom ook een school waar ieders godsdienst of levensbeschouwing wordt gerespecteerd en gewaardeerd."

- Muziek: - "Harmonie Sub Matris Tutela (SMT) is opgericht in 1918 als fanfare en in 1927 omgezet in een harmonie. De naam betekent 'Onder Moeders Bescherming' en refereert daarmee aan het feit dat Oostrum al meer dan 650 jaar een Maria bedevaartsoord is. Bij de oprichting telde de vereniging 24 leden. Nu, ruim 100 jaar later, bestaat de vereniging uit zo'n 140 leden. De muziekvereniging bestaat uit een harmonie-orkest (60 muzikanten), een tamboerkorps (10 leden), een leerlingenorkest en enkele leerling-tamboers die onder de naam Hit-It optreden. Daarnaast heeft de vereniging nog diverse buitengewone leden.

Het orkest en leerlingenorkest staan onder leiding van dirigent Henk Houben uit Roermond. Het orkest heeft in 2003 in de 3e divisie deelgenomen aan het bondsconcours van de KNFM. De deelname werd beloond met een score van 91,92 punten en dat betekende een 1e prijs met promotie naar de 2e divisie en lof der jury. In 2007 werd opnieuw deelgenomen aan een concours en beoordeelde de jury het optreden van de harmonie met 85,67 punten, een 1e prijs met promotie naar de hoogste divisie in de Nederlandse blaasmuziek, de 1e divisie. Onze muziekvereniging heeft ook een actieve drumband. Deze speelt op het hoogste niveau, de 1e divisie. De groep staat sinds 2008 onder leiding van instructeur Hans Simons." - SMT heeft een mooie video gemaakt, waarin ze de diverse onderdelen aan je voorstellen en laten zien wat ze allemaal doen om de jeugd van onder meer de basisschool te laten kennismaken met muziek maken.

- Sport: - Voetbalvereniging SVO.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oostrum.

Reactie toevoegen