Oostrum (Fryslân)

Plaats
Dorp
Dongeradeel
Fryslân

oostrum_fr_collage.jpg

Oostrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oostrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oostrum.JPG

In Oostrum aangekomen.

In Oostrum aangekomen.

Oostrum..JPG

Midden in Oostrum aan de Tichelwei.

Midden in Oostrum aan de Tichelwei.

Oostrum. (2).JPG

De Hervormde kerk van Oostrum.

De Hervormde kerk van Oostrum.

Oostrum (Fryslân)

Terug naar boven

Status

- Oostrum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel.

- Oostrum heeft een eigen dorpswapen en dorpsvlag.

- Onder het dorp Oostrum valt ook de buurtschap Tilbuorren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Eastrum.

Oudere vermeldingen
1449 kopie to Aesterma zyl, 16e eeuw Oisterum, 2e helft 16e eeuw Oestrum.

Naamsverklaring
Samenstelling van aster, ooster 'oostelijk gelegen' en heem 'woonplaats'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oostrum ligt ONO van Dokkum. Het dorpsgebied grenst in het Z aan het Dokkumer Grutdjip (voor 2007: Dokkumergrootdiep), in het W aan de N361 (ter plekke is dat de Rondweg Zuidoost van Dokkum), in het NW aan de Suderie (voor 2007: Zuider Ee), die parallel loopt aan de N daarlangs lopende N361, die ter plekke Lauwersseewei heet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oostrum 45 huizen met 295 inwoners, inclusief de inwoners van de buurtschappen Tilburen en Dijkbuurt. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de Mellema State, op welke plek nu een boerderij staat. Deze state en de Holdinga State in Anjum waren de grootste states van Oostdongeradeel.

In 2006 zijn in de terp resten uit de Trechterbekercultuur aangetroffen, waaronder aardewerk en vuursteen. De nederzetting zou dateren uit 3400- 2850 v.Chr. Zie ook het artikel over de Trechterbekercultuur in Oostrum in Paleo-Aktueel, 2005, pag. 69-74.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oostrum heeft 6 rijksmonumenten, zijnde een 4-tal terpen en soortgelijke 'verhoogde woonplaatsen', de Hervormde kerk, en delen van de voormalige machinale steenbakkerij, die ZW van de dorpskern ligt, aan de splitsing van de Eastrumer Opfeart met het Dokkumer Grutdjip. De steenfabriek is in ca. 1872 opgericht en heeft het volgehouden tot 1968, toen de fabricage werd beëindigd in het kader van de sanering van de baskteenindustrie in Nederland. Sindsdien wordt het complex door een aannemer gebruikt als opslagterrein. De fabriek is het enige nog vrij gave voorbeeld van zijn soort in Fryslân. En de ringoven is een voorbeeld van een van de vroegste goed werkende ringovens in Nederland. Overigens was er in de middeleeuwen al sprake van het vervaardigen van baksteen in Oostrum.

Bijzonder is ook de schoorsteen van de steenfabriek, waarvan het onderste deel dateert uit 1872. Het onderste deel is versierd met gemetselde nissen. Oorspronkelijk vormde de kraag van siermetselwerk het einde van de schoorsteen. In 1879 is de schoorsteen verlengd. In 2017 heeft de provincie subsidie verstrekt t.b.v. restauratie van de schoorsteen. Kennelijk gaat het getuige dit artikel om een spoedrestauratie, omdat de schoorsteen inmiddels begint af te brokkelen en als er nog langer wordt gewacht, de pijp en fabriek steeds meer schade oplopen. - Ook de steenfabriek zelf beoogt op enig moment te worden gerestaureerd, maar daar zijn anno 2017 nog geen middelen voor beschikbaar. De fabriek staat op een landelijke lijst van 36 beeldbepalende rijksmonumenten, die volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) de komende jeren grootschalig onderhoud nodig hebben. Dit is het enige Friese object op die lijst. De eigenaar van de fabriek, een particulier, heeft €2,5 miljoen subsidie aangevraagd bij de provincie, maar de totale restauratie kost nog veel meer.

- De Hervormde (PKN) kerk dateert uit ca. 1500 en is opgetrokken uit hergebruikt materiaaL, vermoedelijk afkomstig van de vorige kerk op deze plek. De toren dateert uit de 13e eeuw.

- Beschrijving van de monumentale objecten in Oostrum in het boek 'Noordelijk Oostergo. De Dongeradelen'.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In 2016 was er op een zondag half december een Verhalenwandeltocht van ca. 7,5 km door de dorpjes Oostrum en Jouswier, met onderweg allerlei verrassende presentaties van inwoners en andere lokale instanties over uiteenlopende onderwerpen waarmee zij bezig zijn. "Een feest voor de geest", aldus organisator Willem Molenbuur. Of dit een jaarlijks evenement is, is ons niet bekend, dus wij houden in de gaten of het in 2017 weer wordt gehouden.

- Carbidschieten op oudjaarsdag.

- Als het 's winters hard genoeg vriest, kan er worden geschaatst op de ijsbaan van IJsbaanvereniging Nooitgedacht. De ijsbaan is multifunctioneel, want buiten de winter wordt hij ook gebruikt als crossbaan (buitenring), en voor o.a. kaatsen en volleybal (binnengedeelte).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Oostrum - Jouswier (9 km) is route 32 uit het netwerk Historische Wandelpaden Noordoost Fryslân. De laatste link is handig als je vaker in deze regio wilt gaan wandelen, want op die site staan namelijk nóg 50 wandelroutes door deze streek.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oostrum.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Oostrum op Facebook. - Recente ontwikkelingen en gebeurtenissen in Oostrum in de Nieuwe Dockumer Courant.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Tarin.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Oostergo is opgericht in 1964. De vereniging is gehuisvest aan de Stienfeksterwei in Ee, waar het de beschikking heeft over twee voetbalvelden en een trainingsveld. De vereniging telt ca. 150 leden, waaronder 80 jeugdleden. Bijna alle leden zijn afkomstig uit Ee, Engwierum en Oostrum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oostrum.

Reactie toevoegen