Oosthoek en Westhoek

Plaats
Buurtschap
Het Bildt
Fryslân

Westhoek Strandhuis [640x480].jpg

Westhoek, het voormalig Strandhuis van het voormalige Waterschap Het Oud Bildt op nr. 1222 is een rijksmonument. Dit was een ander 'strandhuis' dan wat wij daar tegenwoordig onder verstaan. Voor nadere informatie zie het kopje Bezienswaardigheden.

Westhoek, het voormalig Strandhuis van het voormalige Waterschap Het Oud Bildt op nr. 1222 is een rijksmonument. Dit was een ander 'strandhuis' dan wat wij daar tegenwoordig onder verstaan. Voor nadere informatie zie het kopje Bezienswaardigheden.

westhoek_oudebildtdijk_1222_straatnaambordje_kopie.jpg

Westhoek, vanouds een buurtschap onder het dorp Sint Jacobiparochie, heeft in 1991 de dorpsstatus verkregen. Onder dit straatnaambordje had daarom sindsdien eigenlijk (Westhoek) moeten staan i.p.v. (St. Jacobiparochie), maar het hangt er nog altijd zo...

Westhoek, vanouds een buurtschap onder het dorp Sint Jacobiparochie, heeft in 1991 de dorpsstatus verkregen. Onder dit straatnaambordje had daarom sindsdien eigenlijk (Westhoek) moeten staan i.p.v. (St. Jacobiparochie), maar het hangt er nog altijd zo...

oosthoek_sint_jacobiparochie_meijer_motoren_museum_kromhout_kopie.jpg

Liefhebbers van oude (aandrijf)motoren wanen zich in het paradijs in het Meijer Motoren Museum in de buurtschap Oosthoek N van Sint Jacobiparochie. In het museum vind je vele oude en zeldzame motoren, allemaal gerestaureerd en nog/weer in werkende staat.

Liefhebbers van oude (aandrijf)motoren wanen zich in het paradijs in het Meijer Motoren Museum in de buurtschap Oosthoek N van Sint Jacobiparochie. In het museum vind je vele oude en zeldzame motoren, allemaal gerestaureerd en nog/weer in werkende staat.

oosthoek_cafe_de_oasthoek_kopie.jpg

Café De Oosthoek in de buurtschap Oosthoek dateert uit 1889 en is nog zo'n echt ouderwets dorpscafé waar we zuinig op moeten zijn. De afgelopen jaren zijn er al honderden verdwenen in het kader van de 'vooruitgang'...

Café De Oosthoek in de buurtschap Oosthoek dateert uit 1889 en is nog zo'n echt ouderwets dorpscafé waar we zuinig op moeten zijn. De afgelopen jaren zijn er al honderden verdwenen in het kader van de 'vooruitgang'...

oosthoek_cafe_de_oasthoek_taartje_kopie.jpg

Uiteraard hebben ze alle mogelijke drankjes in café De Oosthoek in de buurtschap Oosthoek. En ze hebben er ook heerlijke taartjes!

Uiteraard hebben ze alle mogelijke drankjes in café De Oosthoek in de buurtschap Oosthoek. En ze hebben er ook heerlijke taartjes!

Oosthoek en Westhoek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Oosthoek en Westhoek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oosthoek en Westhoek.

Terug naar boven

Status

- Oosthoek en Westhoek is een tweelingbuurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Het Bildt.

- De inwoners beschouwen de buurtschap Westhoek en de O hiervan gelegen buurtschap Oosthoek historisch-geografisch en maatschappelijk als één streek, onder de naam Oost- en Westhoek, getuige o.a. het gezamenlijke, in 1960 opgerichte Streekbelang Oost- en Westhoek (zie onderaan bij Links). Oosthoek staat vreemd genoeg niet eens - als plaatsnaam - in de Topografische atlas Friesland (1), alleen als gebouw- of veldnaam. Hoewel de plaatsnaam toch al lange tijd in gebruik is. Voor de postadressen ligt Oosthoek 'in' Sint Jacobiparochie. Westhoek daarentegen heeft in 1991 formeel de dorpsstatus gekregen met bijbehorende eigen postcode (9075) en plaatsnaam in het postcodeboek (voorheen lag het net als Oosthoek voor de postadressen 'in' Sint Jacobiparochie), maar dat was puur om pragmatische redenen (om de basisschool open te kunnen houden, zie verder bij Recente ontwikkelingen). De naam Westhoek kwam in het eerste postcodeboek (1978) niet eens voor, ook niet als 'zie'-verwijzing. Wat ons - en de inwoners - betreft, is Oosthoek en Westhoek een tweelingbuurtschap. Ons zou het - die lijn doortrekkend - daarom ook logisch lijken om Oosthoek voor de postadressen onder Westhoek te laten vallen (en dan die plaatsnaam in de postadressen ook te veranderen in 'Oosthoek en Westhoek') en niet onder Sint Jacobiparochie.

- De buurtschap Westhoek heeft kennelijk geen 'bebouwde kom' (want witte plaatsnaamborden en geen blauwe), maar wel een 30 km-zone. Maar het kan altijd nog erger, want de buurtschap Oosthoek heeft helemáál geen plaatsnaamborden.

- Westhoek heeft een dorpswapen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Westhoek is genoemd naar de ligging in het uiterste W van de 14 km lange Oudebildtdijk (de langste lokale weg van Nederland!). Oosthoek ligt O hiervan.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschappen Oosthoek en Westhoek liggen N van Sint Jacobiparochie, rond de Oudebildtdijk. Deze 14 km lange dijk valt onder verschillende dorpen en nummert geheel door. Voor de postadressen vallen onder Westhoek de huisnummers 918-1226 en 933-1229. Dat is vanuit het uiterste westen van de dijk tot aan ongeveer de zijweg 't Sandpad. O hiervan ligt dus de buurtschap Oosthoek die voor de postadressen 'in' Sint Jacobiparochie ligt. Oosthoek loopt vanuit Westhoek tot iets na de kruising met de Koudeweg, t/m huisnr. 602 even en 627 oneven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 worden Oosthoek en Westhoek niet apart vermeld.

- Tegenwoordig omvatten zowel Oosthoek als Westhoek ca. 125 huizen met ca. 300 inwoners, dus gezamenlijk ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het had weinig gescheeld of op de Oudebildtdijk had geen huisje meer gestaan. Rond 1960 vond de gemeente dat de lintbebouwing aan de langste straat van Nederland - 14.250 meter - maar moest verdwijnen. De woninkjes waren slecht onderhouden en niet aangesloten op de centrale riolering. Maar huisjesmelkers brachten met advertenties in De Telegraaf een klein immigratiegolfje teweeg. Genoeg randstedelingen die voor een appel en een ei wel op het platteland wilden wonen. De Ouwedyk, zoals de dijk in de volksmond heet, wordt zo in de jaren zestig en zeventig de straat die hij nog altijd is: een bonte mengeling van autochtone Ouwedyksters en verfrieste Hollanders, Duitse zomergasten en kosmopolitische drop-outs zonder aanwijsbaar vaderland. Voor verdere wetenswaardigheden over de Oudebildtdijk zie de link op de site van oud-burgemeester van Het Bildt Klaas Dankert.

In 2013 is het 'Westhoek boek' verschenen, in 2016 gevolgd door het 'Oosthoek boek'. Beide boeken zijn geschreven door Sytse Buwalda.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool de Westhoekschool is in ca. 2006 gesloten wegens te weinig leerlingen (de basisschool in Oosthoek was om die reden al eerder gesloten). De school was onder de minimumnorm van 23 leerlingen gezakt. Ook in de jaren tachtig dreigde de school al te worden gesloten. Dat is toen voorkomen kunnen worden door Westhoek de dorpsstatus te verlenen. - Het pand wordt verkocht, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat herbestemming middels een openbare functie niet haalbaar is.

- Winkels zijn er niet meer in Oosthoek en Westhoek. Er is nog wel een actief verenigingsleven, met name Kaatsclub Oost- en Westhoek, activiteitenvereniging De Spitsroeden (met als clubgebouw de voormalige kleuterschool op nr. 904 in de buurtschap Oosthoek), Toneelvereniging De Oosthoek en Kooitjetipelvereniging De Oosthoek (het kooitjetipelen is een sport die alleen nog in buurtschap Oosthoek wordt beoefend!). Als je benieuwd bent wat dat is, vind je nadere informatie onder de link.

- De Streekvisie Oost- en Westhoek schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor de streek in de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Langs de kilometerslange Oudebildtdijk onder Oosthoek en Westhoek zijn nog vele fraaie oude boerderijen en bijbehorende schuren te bewonderen. Toch hebben de beide buurtschappen ieder maar 4 rijksmonumentale panden, zijnde in Oosthoek: 1) boerderij 't Weeskind uit de vroege 19e eeuw op nr. 627, 2) de dijkwoning uit kort na 1850 op nr. 770, 3) de kop-hals-rompboerderij uit 1700 op nr. 833 en 4) de kop-hals-rompboerderij uit eind 18e eeruw op nr. 835, en in Westhoek: 1) de kop-hals-rompboerderij uit begin 19er eeuw op nr. 976, 2) de kop-hals-rompboerderij uit 1778 op nr. 1059, 3) de kop-hals-rompboerderij uit 1699 op nr. 1115 en 4) het voormalige Strandhuis van het voormalige Waterschap Het Oud Bildt op nr. 1222. Die benaming Strandhuis heeft niets met onze huidige betekenis van strand te maken. Strand betekende destijds de overgang tussen land en water. Voor een afbeelding van een ander 'Strandhuis' in deze omgeving en nadere toelichting daarop zie bij Nij Altoenae.

- Op 25 september 1935 zijn bij een plotseling opstekende storm 4 'poerders' (een vorm van sportvissen) die op het wad aan het vissen waren, verdronken (2 bij Westhoek en 2 bij de nabijgelegen buurtschap Koehool). Te hulp schietende inwoners van Westhoek hebben nog 6 vissers kunnen redden. Ter herinnering aan deze fatale dag is op 25 september 2010 op de Sedyk bij Westhoek het Poerdersmonument onthuld, ontworpen door de geboren Utrechtenaar maar al sinds begin jaren tachtig lokale beeldend kunstenaar Marco Goldenbeld. - Artikel en boekje over het Poerdersmonument te Westhoek, verschenen t.g.v. de onthulling van het monument.

- In 1984 is het monument 'Golf van Onrust' geplaatst (ter hoogte van huisnr. 1194 in Westhoek), ter herdenking van de oprichting in 1889 van landarbeidersbond Broedertrouw in Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie, die o.a. middels stakingen opkwam voor rechtvaardiger lonen voor de landarbeiders. Het beeld staat voor de plaats waar ooit de herberg De Salm stond, waar de arbeidersbeweging destijds is opgericht. Voor nadere toelichting zie onderaan de pagina onder de link. - Foto van het monument 'Golf van Onrust'.

- De geur van dieselolie, vermengd met het geluid van zwoegende en stampende motoren, laat het hart van de ware machineliefhebber in Meijer Motorenmuseum in de buurtschap Oosthoek sneller kloppen. Bij Machinefabriek Meijer staat een loods vol met oude stationaire motoren en andere draaiende apparaten. Alle machines zijn opgeknapt en functioneren weer als vanouds. Motoren van de volgende fabricaten zijn in operationele staat te bezichtigen: Bolnes, Kromhout, Brons, Werkspoor, Thomassen, Loog Landaal, A.Knoevenagel, Deutz, Tangye, Crossley, Lister Bruston en Blackstone. De oudste motor is een Loog Landaal petroleumvergasser motor, bouwjaar 1899. Het mooie is dat het principe van deze oude machines vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt. Daarnaast zijn er nog veel andere historische motoren, mechanische constructies en werktuigen opgesteld. De inrichting van het museum is zodanig dat men de tijdlijn van de ontwikkeling van de motor kan volgen. De oprichter van het museum, Sjoerd Meijer, is al zijn hele leven gefascineerd door machines. Iedere zaterdagmorgen zorgt een groep vrijwilligers voor het onderhoud van dit industrieel erfgoed. Het museum is alleen op afspraak te bezoeken. Daarnaast zijn er af en toe Open Dagen. Verder is er gelegenheid voor excursies van technische scholen, personeelsuitjes en rondleidingen van groepen, dit kan op verzoek worden geregeld. - Videoreportage over Meijer Motoren Museum. - Meijer Motoren Museum op Facebook.

Machinefabriek Meijer is nog altijd volop in bedrijf en vindt bij tijde en wijle ook innovatieve toepassingen uit, zoals de rolvork voor vorkheftrucks, en een slikvaartuig, geschikt voor de Waddenzee en gelijksoortige drassige gebieden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Café De Oosthoek / De Oasthoek - nog zo'n echt ouderwets dorpscafé waar we zuinig op moeten zijn - heeft in 2014 het 125-jarig bestaan gevierd. Gerrit Breteler heeft ter gelegenheid hiervan een prachtig lied gemaakt en ten tonele gebracht over de Oosthoek. Onder de link kun je het beluisteren.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Oosthoek en Westhoek van de in 1960 opgerichte vereniging Streekbelang Oost- en Westhoek.

Reactie toevoegen