Oosternieland

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

oosternieland_kerk_en_kerkhof.jpg

Kerk en kerkhof van Oosternieland in de voorjaarszon, april 2018 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Kerk en kerkhof van Oosternieland in de voorjaarszon, april 2018 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Oosternieland

Terug naar boven

Status

Oosternieland is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1978 gemeente Uithuizermeeden. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
('t) Nijlaand.

Oudere vermeldingen
1448 Enghelbert up den Nyen lande, 1452 Jacob op den Nyen lande, 1496 kopie dat oester nyelandt, 1506 Oesternyelant, 1543 upt Oesternijelandt, 1558 Oister nijelant, 1579 Oisternielant, 1590 Nyelandt, 1781 't Ooster Nieland.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk dus alleen 'nieuwland', later is Ooster- toegevoegd, ter onderscheiding van Westernieland, dat oorspronkelijk ook alleen Nieland e.d. heette.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosternieland ligt ZO van het dorp Uithuizermeeden en Z van het dorp Roodeschool, rond de Oosternielandsterweg, en grenst in het Z aan de N46 (Eemshavenweg) en aan het dorp Zijldijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosternieland 41 huizen met 308 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 50 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het grondgebied van Oosternieland is aangewonnen na het aanleggen van de Zijldijk in 1317. Het dorp is ontstaan langs een dijk. Het had twee haaks op elkaar staande straten met ruime bebouwing. Later werden er een kerk, een school en enkele woningen en boerderijen gebouwd. Daarna volgden nog enkele kleine uitbreidingen.

Terug naar boven

Actuele situatie

Het dorp Oosternieland is zeer bescheiden van omvang en heeft dan ook naar rato bescheiden voorzieningen. Het is het enige dorp in de gemeente zonder dorpshuis. Verenigingen komen daarom doorgaans bijeen in het dorpshuis in buurdorp Zijldijk. Het is een vriendelijk woondorp aan de voet van de dijk in een open landschap.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosternieland heeft 1 rijksmonument: de 13e-eeuwse Hervormde (PKN) Nicolaaskerk, gelegen op de omgrachte dorpswierde. De kerk is sinds 1981 eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken. De losstaande toren die bij de kerk hoorde en staat afgebeeld op de avondmaalsbeker uit 1659, is in 1822 wegens bouwvalligheid gesloopt en vervangen door een dakruiter met luidklok. In 1843 is de westmuur vernieuwd en van steunberen op de hoeken voorzien. Er zijn diverse rondboogvensters en hagioscopen, maar aan de muren is te zien dat er meer moeten zijn geweest. Het interieur kenmerkt zich door vier, elk door twee trekbalken gesteunde, koepelgewelven met beschilderingen uit de 13e en 15e eeuw. Het 18e-eeuwse kerkmeubilair is in goede staat bewaard gebleven en staat opgesteld volgens 19e-eeuwse gewoonte. reekstoel uit 1773. Kabinetorgel uit 1805 (dat zich sinds ca. 1907 in deze kerk bevindt), gemaakt door Albertus van Gruisen. Op het kerkhof zerken vanaf de 17e eeuw.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Culturele Commissie Oosternieland organiseert enkele keren per jaar activiteiten in de kerk. Het doel is behoud en verbetering van het leefklimaat door kwalitatief hoogstaande culturele activiteiten te organiseren voor de inwoners van Noordoost-Groningen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door de landschappelijke waarden (maren, openheid en dijken) heeft het dorp aantrekkingskracht op de recreant. Bij Oosternieland liggen enkele oude meanders in het landschap.

- De Bollenstreek is beroemd om zijn tulpenvelden, maar in deze omgeving kun je ze ook bekijken; John Schilder verbouwt namelijk 8 hectare tulpen op velden tussen Oosternieland en Roodeschool. Het zijn er in totaal zo'n 5 miljoen, en medio april staan ze allemaal in bloei. Maar als je ze wilt zien, luistert het wel nauw: ze bloeien namelijk maar ca. een week, en dan knipt hij ze af, omdat dan alle energie naar de bol gaat en niet naar de bloem. Het gaat in dit geval namelijk om het kweken van de bollen en niet van de bloemen. De bollen kweekt John later in het jaar weer op in zijn kassen. Voor wie niet op de goede tijd ter plekke kan zijn, of er uberhaupt te ver weg voor woont, heeft Dagblad van het Noorden er in april 2019 een mooie dronefilm van gemaakt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oosternieland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oosternieland.

- Nieuws: - Nieuws uit Oosternieland op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "De doelstelling van de in 1908 opgerichte Vereniging Dorpsbelangen Oosternieland is de behartiging van de algemene belangen van het dorp en zijn inwoners. Een doel is ook de leefbaarheid van het dorp en omstreken te bevorderen in de meest ruime zin van het woord. Dorpsbelangen informeert inwoners als er nieuws is dat interessant is voor het dorp. Daarnaast kan Dorpsbelangen een spreekbuis zijn voor bewoners onderling en met gemeente en maatschappelijke organisaties. Ook zijn zij er voor het ondersteunen van activiteiten voor en door de inwoners. In een wereld waarin de samenleving meer en meer individualiseert, zijn activiteiten en evenementen belangrijk voor een dorp. Dorpsbelangen organiseert daarom ook activiteiten voor jong en ouder. De inzet van vrijwilligers is daarbij een onmisbare factor. Wil je je opgeven voor een van de werkgroepen of wil je daar meer informatie over, of wil je vrijwilliger worden bij de organisatie van activiteiten, dan ben je van harte welkom. Samen bereiken we meer! Wij doen daarom ook een oproep aan alle inwoners om zich aan te melden als lid, voor zover ze dat nog niet zijn. Alleen met (veel) leden heeft de vereniging immers bestaansrecht en slagkracht. Met een lidmaatschap kun je ook je stem laten horen en invloed uitoefenen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosternieland.

Reactie toevoegen