Oosternieland

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

oosternieland_kerk_en_kerkhof.jpg

Kerk en kerkhof van Oosternieland in de voorjaarszon, april 2018 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Kerk en kerkhof van Oosternieland in de voorjaarszon, april 2018 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Oosternieland

Terug naar boven

Status

Oosternieland is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1978 gemeente Uithuizermeeden. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
('t) Nijlaand.

Oudere vermeldingen
1448 Enghelbert up den Nyen lande, 1452 Jacob op den Nyen lande, 1496 kopie dat oester nyelandt, 1506 Oesternyelant, 1543 upt Oesternijelandt, 1558 Oister nijelant, 1579 Oisternielant, 1590 Nyelandt, 1781 't Ooster Nieland.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk dus alleen 'nieuwland', later is Ooster- toegevoegd, ter onderscheiding van Westernieland, dat oorspronkelijk ook alleen Nieland e.d. heette.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosternieland ligt ZO van het dorp Uithuizermeeden en Z van het dorp Roodeschool, rond de Oosternielandsterweg, en grenst in het Z aan de N46 (Eemshavenweg) en aan het dorp Zijldijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosternieland 41 huizen met 308 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 50 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het grondgebied van Oosternieland is aangewonnen na het aanleggen van de Zijldijk in 1317. Het dorp is ontstaan langs een dijk. Het had twee haaks op elkaar staande straten met ruime bebouwing. Later werden er een kerk, een school en enkele woningen en boerderijen gebouwd. Daarna volgden nog enkele kleine uitbreidingen.

Terug naar boven

Actuele situatie

Het dorp Oosternieland is zeer bescheiden van omvang en heeft dan ook naar rato bescheiden voorzieningen. Het is het enige dorp in de gemeente zonder dorpshuis. Verenigingen komen daarom doorgaans bijeen in het dorpshuis in buurdorp Zijldijk. Het is een vriendelijk woondorp aan de voet van de dijk in een open landschap.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosternieland heeft 1 rijksmonument: de 13e-eeuwse Hervormde (PKN) Nicolaaskerk, eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken. Koepelgewelven met beschildering uit de 13e en 15e eeuw. Gaaf 18e-eeuws meubilair met preekstoel uit 1773. Kabinetorgel uit 1805, gemaakt door Albertus van Gruisen. Op het kerkhof zerken vanaf de 17e eeuw.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Culturele Commissie Oosternieland organiseert enkele keren per jaar activiteiten in de kerk. Het doel is behoud en verbetering van het leefklimaat door kwalitatief hoogstaande culturele activiteiten te organiseren voor de inwoners van Noordoost-Groningen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door de landschappelijke waarden (maren, openheid en dijken) heeft het dorp aantrekkingskracht op de recreant. Bij Oosternieland liggen enkele oude meanders in het landschap.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oosternieland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oosternieland.

- Nieuws: - Nieuws uit Oosternieland op Facebook.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosternieland.

Reactie toevoegen