Oosterland (Noord-Holland)

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

oosterland_kerk.jpg

In heel Nederland zijn maar drie kerken met een volledig gemetselde torenspits. Die in Oosterland is er daar een van.

In heel Nederland zijn maar drie kerken met een volledig gemetselde torenspits. Die in Oosterland is er daar een van.

oosterland_kerk_toren.jpg

Oosterland, toren van de Michaëlskerk

Oosterland, toren van de Michaëlskerk

Oosterland (Noord-Holland)

Terug naar boven

Status

- Oosterland is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Wieringen.

- Het dorp Oosterland heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Den Oever. Het dorp heeft wel een eigen bebouwde kom en heeft daarom officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

- Onder het dorp Oosterland vallen ook de buurtschappen De Heid en Vatrop.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1343-1344 Oestenlande, 1432 Oisterlande, 1665 Oosterlandt, 1680 herdruk 1745 Ooster landt.

Naamsverklaring
Samenstelling van ooster, naar de ligging in het oosten van het eiland Wieringen, en land 'gebied', ter onderscheiding van Westerland.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oosterland ligt NO van Hippolytushoef, W van Den Oever.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosterland 25 huizen met 125 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Oosterland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterland heeft 4 rijksmonumenten.

- De Michaëlskerk te Oosterland dateert in z’n huidige tufstenen gedaante uit de vroege 12e eeuw. Daarmee is het een van de oudste kerken van Holland. Daarvóór heeft er in ieder geval ook nog een houten kerkje gestaan dat, zoals een bord in de kerk weergeeft, ‘ontwijd werd door de heidensche Noormannen’. Opgravingen in de kerk tijdens de laatste restauratie hebben uitgewezen dat hier tussen de 5e en 12e eeuw voor Christus al bewoning was: veel vroeger dan tot dan werd aangenomen. Het oudste historische bericht over de kerk is te vinden in de lijst van goederen die het klooster Fulda aan de Weser aan het eind van de 8e eeuw bezat. Ook onder de bezittingen van de bisschopskerk van Utrecht waarvan de oudste lijst waarschijnlijk uit de 10e eeuw dateert, komt Wieringen voor. Daar wordt vermeld dat er kerken stonden op beide gedeelten van Wieringen.

De kerk van Oosterland was aan de Heilige Michaël gewijd, die vooral in de vroege middeleeuwen als schutspatroon werd gekozen. De Heilige Michaël werd graag aangeroepen op hoger gelegen plaatsen als beschermer tegen het kwaad van de duivel en tegen de gevaren van de zee. Het ligt zeer voor de hand dat deze intenties een rol gespeeld hebben bij de stichting van de hooggelegen kerk. In vorige eeuwen diende de kerk als schuilplaats voor bevolking en vee bij overstromingen. Uitvoerige informatie over de geschiedenis van de kerk van in den beginne tot heden vind je op de site van de Michaëlskerk.

Tegenwoordig is de Michaëlskerk een oecumenisch centrum, een plek waar levensvragen en ervaringen van mensen verwoord en verbeeld worden; geen liturgie maar het leven zelf wordt tegen het licht gehouden van oude (bijbelse) verhalen. Lage drempels, gewone taal, muziek en spel maken dat voor veel mensen de Michaëlskerk een unieke plek is waar zij zichzelf vinden en gevonden worden. Richtsnoer voor de muziek in de Michaëlskerk is de Anglicaanse muziektraditie. De kerk is een bijzonder orgel rijk: het Teschemacherorgel (18e eeuw). Daarnaast is er een klavecimbel en zijn er in veel vieringen vocale solisten en instrumentalisten actief. Actuele informatie vind je op de site van de Michaëlskerk. Voor informatie over exposities in de Michaëlskerk kun je kijken op de site van de Culturele Kring Wieringen.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Oosterland van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oosterland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oosterland.

Reactie toevoegen