Oosterhout (Gelderland)

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

oosterhout GL groeten uit 1956 [640x480].jpg

Oosterhout, Groeten uit, 1956

Oosterhout, Groeten uit, 1956

Oosterhout (Gelderland)

Terug naar boven

Status

- Oosterhout is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Valburg.

- Een deel van het buitengebied O van Oosterhout is in 1996 overgegaan naar de gemeente Nijmegen in het kader van de 'Waalsprong', en is onderdeel van die stad geworden. Inmiddels heeft Nijmegen daar de afgelopen jaren een nieuwbouwwijk gerealiseerd.

Terug naar boven

Ligging

Oosterhout ligt NW van Nijmegen, W van Lent, Z van Elst en grenst in het N aan de A15 en in het Z aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oosterhout 63 huizen met 577 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ruim 2.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk/Valburg e.o.. "De vereniging is opgericht in 1979 en heeft ruim 175 leden. We beschrijven de archeologische waarden, onderzoeken de streekgeschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van onze mooie omgeving. Als (actief) lid bieden wij je onder meer de mogelijkheid samen te werken of contact te hebben met andere leden. "Kennis delen is immers kennis vermenigvuldigen". In ons tijdschrift Oud Neis lees je volop wat er op historisch gebied te beleven is in de Over-Betuwe. Het archief/de werkruimte van de vereniging (aan de achterzijde van dorpshuis De Schakel, Hontsvoet 2 te Oosterhout) is bijna iedere donderdagavond geopend van 20.00-23.00 uur. Als je langs wilt komen, s.v.p. vooraf even een afspraak maken via [email protected] of tel. 0481-481910."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de afgelopen jaren is tussen de dorpskern en de A15 het Betuws Bedrijvenpark gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterhout heeft 6 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De gemeente Nijmegen realiseert vanaf 2012 natuurontwikkeling in de Oosterhoutse Waarden. De Oosterhoutse Waarden sluiten aan op het gebied van de dijkteruglegging bij Lent. Ter hoogte van Oosterhout wordt in het verlengde van de geplande nevengeul een deel van de uiterwaard uitgegraven. Hiermee ontstaat een waterrijk landschap als overgang van de nevengeul naar de Waal. Ook wordt het buitendijkse grasland ingericht met wandelpaden, zodat het gebied beter toegankelijk wordt. Met de herinrichting van het uiterwaardengebied en de aanleg van wandel- en struinpaden krijgen de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe er een nieuw groen recreatiegebied bij. In zijn geheel draagt WaalWeelde, ook met de Oosterhoutse waarden, bij aan de realisatie van het Deltaprogramma. Dit landelijke programma richt zich op hoogwaterbescherming voor de lange termijn.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Oosterhout.

Reactie toevoegen