Oosterhout (Gelderland)

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

Oosterhout (Gelderland)

Terug naar boven

Status

- Oosterhout is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Valburg.

- Een deel van het buitengebied O van Oosterhout is in 1996 overgegaan naar de gemeente Nijmegen in het kader van de 'Waalsprong', en is onderdeel van die stad geworden. Inmiddels heeft Nijmegen daar de afgelopen jaren een nieuwbouwwijk gerealiseerd.

Terug naar boven

Ligging

Oosterhout ligt NW van Nijmegen, W van Lent, Z van Elst en grenst in het N aan de A15 en in het Z aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oosterhout 63 huizen met 577 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ruim 2.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk/Valburg e.o.. "De vereniging is opgericht in 1979 en heeft ruim 175 leden. We beschrijven de archeologische waarden, onderzoeken de streekgeschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van onze mooie omgeving. Als (actief) lid bieden wij je onder meer de mogelijkheid samen te werken of contact te hebben met andere leden. "Kennis delen is immers kennis vermenigvuldigen". In ons tijdschrift Oud Neis lees je volop wat er op historisch gebied te beleven is in de Over-Betuwe. Het archief/de werkruimte van de vereniging (aan de achterzijde van dorpshuis De Schakel, Hontsvoet 2 te Oosterhout) is bijna iedere donderdagavond geopend van 20.00-23.00 uur. Als je langs wilt komen, s.v.p. vooraf even een afspraak maken via historischekringoosterhout@gmail.com of tel. 0481-481910."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de afgelopen jaren is tussen de dorpskern en de A15 het Betuws Bedrijvenpark gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterhout heeft 6 rijksmonumenten.

- De driebeukige basilicale Sint-Leonarduskerk (Dorpsstraat 14) is in 1932 gebouwd, ter vervanging van een kerk uit 1855. Het is een zeer belangrijk werk uit het oeuvre van achitect Clemens Hardeman. De bouwstijl is beínvloed door het expressionisme. Kenmerkend zijn de hoge zadeldaken. Ook de opzij geplaatste kerktoren heeft een zadeldak. De bakstenen zijn in noors verband opgetrokken. De inventaris uit de bouwtijd is goed bewaard gebleven. De panelen van het hoofdaltaar zijn geschilderd door Hans Mengelberg. De kruisweg (1918) is een ontwerp van Jan Toorop. De kerk is: van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een goed en gaaf bewaard kerkgebouw in door het expressionisme beïnvloede stijl. Een helder ontwerp, goede proporties en een zorgvuldige uitvoering van de baksteen gevels dragen bij tot de evenwichtige verschijningsvorm van diverse bouwmassa's; van stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging aan de Dorpsstraat en de relatie met de samenstellende onderdelen; van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming die verbonden is met de religieuze ontwikkeling in Oosterhout. Het kerkgebouw en de geloofsgemeenschap maken tegenwoordig deel uit van de Sint-Benedictusparochie. Er zijn plannen om de kerk te sluiten en te herbestemmen tot dorpshuis.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De gemeente Nijmegen realiseert vanaf 2012 natuurontwikkeling in de Oosterhoutse Waarden. De Oosterhoutse Waarden sluiten aan op het gebied van de dijkteruglegging bij Lent. Ter hoogte van Oosterhout wordt in het verlengde van de geplande nevengeul een deel van de uiterwaard uitgegraven. Hiermee ontstaat een waterrijk landschap als overgang van de nevengeul naar de Waal. Ook wordt het buitendijkse grasland ingericht met wandelpaden, zodat het gebied beter toegankelijk wordt. Met de herinrichting van het uiterwaardengebied en de aanleg van wandel- en struinpaden krijgen de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe er een nieuw groen recreatiegebied bij. In zijn geheel draagt WaalWeelde, ook met de Oosterhoutse waarden, bij aan de realisatie van het Deltaprogramma. Dit landelijke programma richt zich op hoogwaterbescherming voor de lange termijn.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Oosterhout is een vrijwilligersorganisatie die samenwerkt met de gemeente Overbetuwe. Als dorpsraad streven wij ernaar om de leefbaarheid en veiligheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren voor alle dorpsbewoners en tegelijkertijd ervoor te waken dat het dorpskarakter zo goed mogelijk behouden blijft. Het bestuur van de Dorpsraad zet zich in om de algemene belangen van alle inwoners van ons dorp te behartigen. Wij zijn een gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. Door het organiseren van openbare vergaderingen proberen wij je zo goed mogelijk te informeren en te signaleren welke zaken er spelen binnen onze vereniging en ons dorp. Het bestuur van de Dorpsraad doet dit alles met veel plezier en passie. Samen staan we sterk en vormen we een eenheid om het verschil te kunnen maken."

Reactie toevoegen