Oosterhout (Gelderland)

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

Oosterhout (Gelderland)

Terug naar boven

Status

- Oosterhout is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Valburg.

- Een deel van het buitengebied O van Oosterhout is in 1996 overgegaan naar de gemeente Nijmegen in het kader van de 'Waalsprong', en is onderdeel van die stad geworden. Inmiddels heeft Nijmegen daar de afgelopen jaren een nieuwbouwwijk gerealiseerd.

Terug naar boven

Ligging

Oosterhout ligt NW van Nijmegen, W van Lent, Z van Elst en grenst in het N aan de A15 en in het Z aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oosterhout 63 huizen met 577 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ruim 2.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk/Valburg e.o.. "De vereniging is opgericht in 1979 en heeft ruim 175 leden. We beschrijven de archeologische waarden, onderzoeken de streekgeschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van onze mooie omgeving. Als (actief) lid bieden wij je onder meer de mogelijkheid samen te werken of contact te hebben met andere leden. "Kennis delen is immers kennis vermenigvuldigen". In ons tijdschrift Oud Neis lees je volop wat er op historisch gebied te beleven is in de Over-Betuwe. Het archief/de werkruimte van de vereniging (aan de achterzijde van dorpshuis De Schakel, Hontsvoet 2 te Oosterhout) is bijna iedere donderdagavond geopend van 20.00-23.00 uur. Als je langs wilt komen, s.v.p. vooraf even een afspraak maken via historischekringoosterhout@gmail.com of tel. 0481-481910."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de afgelopen jaren is tussen de dorpskern en de A15 het Betuws Bedrijvenpark gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterhout heeft 6 rijksmonumenten.

- De driebeukige basilicale Sint-Leonarduskerk in Oosterhout (Dorpsstraat 14) is in 1932 gebouwd, ter vervanging van een kerk uit 1855. Het is een zeer belangrijk werk uit het oeuvre van achitect Clemens Hardeman. De bouwstijl is beínvloed door het expressionisme. Kenmerkend zijn de hoge zadeldaken. Ook de opzij geplaatste kerktoren heeft een zadeldak. De bakstenen zijn in noors verband opgetrokken. De inventaris uit de bouwtijd is goed bewaard gebleven. De panelen van het hoofdaltaar zijn geschilderd door Hans Mengelberg. De kruisweg (1918) is een ontwerp van Jan Toorop.

De kerk is: van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een goed en gaaf bewaard kerkgebouw in door het expressionisme beïnvloede stijl. Een helder ontwerp, goede proporties en een zorgvuldige uitvoering van de baksteen gevels dragen bij tot de evenwichtige verschijningsvorm van diverse bouwmassa's; van stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging aan de Dorpsstraat en de relatie met de samenstellende onderdelen; van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming die verbonden is met de religieuze ontwikkeling in Oosterhout. Het kerkgebouw en de geloofsgemeenschap maken tegenwoordig deel uit van de Sint-Benedictusparochie. Er zijn plannen om de kerk te sluiten en te herbestemmen tot dorpshuis.

- De grenspaal Oosterhout / Slijk-Ewijk (C) is aan de landzijde in het dijktalud geplaatst. De grenspaal is een witgepleisterde, naar boven toe zich verjongende zuil (ca. 60 cm hoog) op een lage sokkel. In grondvorm is het een vierkant met afgesneden hoeken. De zuil is boven afgeplat. De vier zijden bezitten een trapeziumvormig, verdiept veld met uitgelegde hoeken waarin alleen aan de twee zijden die haaks op het dijklichaam zijn gericht de sjabloon geschilderde namen 'OOSTERHOUT' en 'SLIJK-EWIJK' voorkomen. De grenspaal is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven grensaanduiding, in ijzer uitgevoerd en als zodanig zeldzaam. Tevens van belang als zichtbare herinnering aan de plaatselijke geschiedenis markeren zij de dorpspoldergrenzen tussen de diverse kernen binnen de voormalige gemeente Valburg.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De gemeente Nijmegen realiseert sinds 2012 natuurontwikkeling in de Oosterhoutse Waarden. De Oosterhoutse Waarden sluiten aan op het gebied van de dijkteruglegging bij Lent. Ter hoogte van Oosterhout wordt in het verlengde van de geplande nevengeul een deel van de uiterwaard uitgegraven. Hiermee ontstaat een waterrijk landschap als overgang van de nevengeul naar de Waal. Ook wordt het buitendijkse grasland ingericht met wandelpaden, zodat het gebied beter toegankelijk wordt. Met de herinrichting van het uiterwaardengebied en de aanleg van wandel- en struinpaden krijgen de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe er een nieuw groen recreatiegebied bij. In zijn geheel draagt WaalWeelde, ook met de Oosterhoutse waarden, bij aan de realisatie van het Deltaprogramma. Dit landelijke programma richt zich op hoogwaterbescherming voor de lange termijn.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oosterhout, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Oosterhout is een vrijwilligersorganisatie die samenwerkt met de gemeente Overbetuwe. Als dorpsraad streven wij ernaar om de leefbaarheid en veiligheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren voor alle dorpsbewoners en tegelijkertijd ervoor te waken dat het dorpskarakter zo goed mogelijk behouden blijft. Het bestuur van de Dorpsraad zet zich in om de algemene belangen van alle inwoners van ons dorp te behartigen. Wij zijn een gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. Door het organiseren van openbare vergaderingen proberen wij je zo goed mogelijk te informeren en te signaleren welke zaken er spelen binnen onze vereniging en ons dorp. Het bestuur van de Dorpsraad doet dit alles met veel plezier en passie. Samen staan we sterk en vormen we een eenheid om het verschil te kunnen maken."

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Schakel is sinds 1976 de ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Oosterhout. Tal van verenigingen en organisaties hebben hier hun onderdak gevonden. Ook voor incidentele gebeurtenissen, vergaderingen, presentaties, voorstellingen en feesten staan de deuren open. Het bestuur van Stichting Dorpshuis De Schakel draagt zorg voor het gebouw. Samen met beheerder Ferdinand organiseert het bestuur een boeiend en uiteenlopend programma. De volgende verenigingen en organisaties hebben het dorpshuis als hun thuisbasis: ASVO damesgym, de Bridgeclub, CV de Wielewoalers, Con Amore, dansschool D-Rhythm streetdance en zumba, Damesgilde, kinderopvang De Klompjes, De Theaterstraat, Diaz Dameskoor, Eastwood Country Dancers (Linedance), Historische Kring, Kernpunt Oosterhout en Tafeltennisvereniging TVO.

- Muziek: - "Con Amore is een muziekvereniging uit het Gelderse dorp Oosterhout, dat uit ca. 50 enthousiaste, veelal jonge muzikanten (m/v) bestaat. Alle instrumenten die kenmerkend zijn voor een harmonieorkest zijn bij ons aanwezig: piccolo, fluit, hobo, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, trombone, euphonium, bastuba, bas, basgitaar en slagwerk. Mede dankzij deze grote bezetting zijn wij in staat een bijzonder breed repertoire te spelen. Veel originele muziek van hedendaagse componisten, maar ook arrangementen uit de wereld van pop, film en musical vinden hun weg naar onze lessenaars. Het muzikale niveau van onze leden varieert: We hebben zowel ervaren als nog niet zo doorgewinterde muzikanten. Een groot deel van ons orkest is nog jong – zeg van 15 tot 25 jaar. En natuurlijk zijn er ook wat muzikanten die wat grijzer zijn.

Wij repeteren iedere week op de vrijdagavond van 20:00-22:15 uur in Dorpshuis De Schakel in Oosterhout, onder leiding van onze dirigent Rudy Böhmer. Na een 32-jarige carrière bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, begonnen als dienstplichtig trompettist en geëindigd als Dienstdoend Kapelmeester, heeft Rudy zich in hoofdzaak toegelegd op het dirigeren van en het arrangeren/componeren voor amateur-ensembles. Rudy is tevens dirigent van het Arnhems Fanfare Orkest, Muziekvereniging Heijenoord, het Senioren Orkest van de Liemers en het Nijmeegs Senioren Orkest. Kom je bij ons een nootje kraken?! Dit kan tijdens, maar ook zeker na het muziekmaken aan de bar ;-) Wij zijn op zoek naar muzikanten! Bespeel je klarinet, schuiftrombone, bariton/euphonium of slagwerk en zoek je een gezellig orkest met ambitie? Kom dan op vrijdagavond een keer bij ons luisteren of meespelen en ervaar zelf of je muziek ziet in een lidmaatschap bij Con Amore. Interesse? Mail even naar info@conamore-oosterhout.nl of neem contact op met Marleen Borkent-Janssen, tel. 06-23725724."

Reactie toevoegen