Oosterhesselen

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

oosterhesselen oosterhesselerbrug met hotel welgelegen [640x480].jpg

Oosterhesselen Oosterhesselerbrug met Hotel Welgelegen ca. 1910

Oosterhesselen Oosterhesselerbrug met Hotel Welgelegen ca. 1910

DR gemeente Oosterhesselen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Oosterhesselen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Oosterhesselen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Oosterhesselen

Terug naar boven

Status

- Oosterhesselen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Oosterhesselen.

- Onder het dorp Oosterhesselen valt ook een deel van de buurtschap Grevenberg.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Hesseln. Een inwoner van dit dorp is een Hesseler.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosterhesselen ligt N van de A37, NNW van het dorp Dalen, NW van het dorp Wachtum, NO van het dorp Zwinderen, ONO van het dorp Gees, ZO van het dorp Meppen, Z van het dorp Aalden, ZZW van het dorp Zweeloo, ZW van het dorp Benneveld, WZW van het dorp Sleen, W van het dorp Erm en NW van het dorp Holsloot.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Oosterhesselen 121 huizen met 889 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 31/256 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen De Klenke (De Klencke) 5/34, Gees 68/465 en Zwinderen 17/134. Tegenwoordig heeft het dorp Oosterhesselen ca. 750 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de voormalige gemeente) Oosterhesselen, kun je terecht bij de Historische Vereniging Klenckerheugte.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterhesselen heeft 13 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De leden van de in 1996 opgerichte Toneelvereniging De Hildespeulers komen uit Gees, Oosterhesselen en Zwinderen. Jaarlijks brengen ze op een zaterdag eind oktober en begin november in Gees een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Landgoed De Klencke is een oud landgoed dat doorsneden wordt door karakteristieke landschapselementen, zoals houtwallen en elzensingels. Ze dienden vroeger als perceelscheiding en als houtleverancier. Veel van deze houtwallen en singels kenden achterstallig onderhoud of waren in de loop der tijd geheel verdwenen. Door onderhoud en nieuwe aanplant keert het vroegere landschap geleidelijk weer terug. Doorgeschoten elzen zijn gesnoeid. Verder zijn in 2009 en 2010 nieuwe elzensingels aangeplant over een lengte van ruim 11 kilometer. Het gaat hierbij om 11.000 elzen. Tevens zijn greppels gegraven om overtollig regenwater af te voeren naar de Aalderstroom. Ook is het Bodepad hersteld. Hiermee is een historische verbinding tussen Oosterhesselen en Zweelo hersteld en kunnen bezoekers en omwonenden nog meer van het gebied genieten.

Het beekdal van de Aalderstroom is onderdeel van het Belvedèregebied Aalden en omgeving. Dat betekent dat het gebied behoort tot een van de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden van Nederland. Voor dit gebied heeft beheerder Natuurmonumenten samen met bewoners en belangengroeperingen uit de streek een Natuurvisie geschreven. In deze visie staat onder meer hoe dit landschap kan worden behouden en versterkt. Voor het herstel van het historische landschap op landgoed De Klencke heeft Natuurmonumenten in 2010 de landelijke prijs De Gouden Mispel gekregen. Met deze prijs eert de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitzonderlijke bijdragen aan de bescherming van het cultuurlandschap in Nederland.

- In het stroomgebied van het Drostendiep O van Oosterhesselen is eind 2016 een initiatiefgroep van boeren samengesteld om er zelf het waterbeheer vorm te geven. In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bekijken de deelnemers samen met Waterschap Vechtstromen hoe ze er kunnen voldoen aan de wateropgave in de deelgebieden Oosterhessellanden en Broeklanden. Het gaat dan zowel om verbetering van de waterkwaliteit als inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. "Kaarten en eigenaren zijn in beeld", zegt voorzitter Robert Pierik van LTO Noord Coevorden / Emmen-West. Het gaat om 40 bedrijven. "Je moet denken aan zaken als erfafspoeling, het plaatsen van stuwen in perceelsloten en meedenken over het waterbeheer in het algemeen." De deelnemers gaan een plan van aanpak opstellen. Als voorbeeld hanteren de deelnemers het project 'Salland Waterproof' waar men ook recentelijk het waterbeheer 'bottom-up' heeft ingericht.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oosterhesselen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oosterhesselen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosterhesselen.

Reactie toevoegen