Oosterdijk

Plaats
Buurtschap
Enkhuizen
West-Friesland
Noord-Holland

oosterdijk_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Oosterdijk omvat slechts ca. 30 huizen, maar die staan wel redelijk compact bij elkaar, vandaar dat de buurtschap toch een eigen 'bebouwde kom' heeft, met blauwe plaatsnaamborden en 30 km-zone.

De buurtschap Oosterdijk omvat slechts ca. 30 huizen, maar die staan wel redelijk compact bij elkaar, vandaar dat de buurtschap toch een eigen 'bebouwde kom' heeft, met blauwe plaatsnaamborden en 30 km-zone.

oosterdijk_buurtschapsgezicht_ca._1910_kopie.jpg

Buurtschap Oosterdijk, ca. 1910, gezien vanaf de dijk naar het oosten. Op de achtergrond waterschapshuis De Tent en in verte vuurtoren De Ven. De woningen aan de overzijde van de dijksloot zijn bereikbaar middels houten bruggetjes over het water.

Buurtschap Oosterdijk, ca. 1910, gezien vanaf de dijk naar het oosten. Op de achtergrond waterschapshuis De Tent en in verte vuurtoren De Ven. De woningen aan de overzijde van de dijksloot zijn bereikbaar middels houten bruggetjes over het water.

oosterdijk_26_de_tent_1939_kopie.jpg

Oosterdijk, rechts nr. 26, de voormalige vergaderzaal 'De Tent' van Heemraadschap Drechterland uit 1730 (foto uit 1939). Het wapenschild bevindt zich nu elders. Je kunt het in kleur zien onder de link onder het kopje Bezienswaardigheden.

Oosterdijk, rechts nr. 26, de voormalige vergaderzaal 'De Tent' van Heemraadschap Drechterland uit 1730 (foto uit 1939). Het wapenschild bevindt zich nu elders. Je kunt het in kleur zien onder de link onder het kopje Bezienswaardigheden.

oosterdijk_100_jaar_wonen_werk_en_welzijn_kopie.jpg

T.g.v. het 100-jarig bestaan van buurtvereniging Oosterdijks Belang in 1997 is het boek '100 jaar Wonen, Werken en Welzijn. Oosterdijks Belang 1897-1997' verschenen, geschreven door oud-inwoner Jaap Mantel.

T.g.v. het 100-jarig bestaan van buurtvereniging Oosterdijks Belang in 1997 is het boek '100 jaar Wonen, Werken en Welzijn. Oosterdijks Belang 1897-1997' verschenen, geschreven door oud-inwoner Jaap Mantel.

Oosterdijk

Terug naar boven

Status

- Oosterdijk is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Enkhuizen.

- De buurtschap Oosterdijk valt, ook voor de postadressen, onder de stad Enkhuizen.

- De buurtschap Oosterdijk heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een 'bebouwde kom', met 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1745 Den Ooster Dyck.

Naamgeving en naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging aan de dijk die ter plekke Oosterdijk heet en het uiterste NO stukje vormt van de Westfriese Omringdijk. De naam spreekt voor zich: 'de oostelijke dijk'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oosterdijk ligt N van Enkhuizen, aan de weg Oosterdijk, en grenst in het W aan het dorp Andijk. De buurtschap ligt dichter bij Andijk dan bij Enkhuizen. Vóór de groter telefoon-netnummer-herindeling van 1995 had het dan ook het netnummer van Andijk en niet van Enkhuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Oosterdijk 17 huizen met 85 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Oosterdijk ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Buurtvereniging Oosterdijks Belang is opgericht in 1897, zij het destijds onder de naam IJsclub Oosterdijk. Bij het 75-jarig bestaan van de buurtverereniging is het Volkslied Oosterdijk gecomponeerd. En t.g.v. het 100-jarig bestaan van de buurtvereniging in 1997 is het boek '100 jaar Wonen, Werken en Welzijn. Oosterdijks Belang 1897-1997' verschenen, geschreven door oud-inwoner Jaap Mantel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Omdat de gemeente Enkhuizen zorgvuldig wil omgaan met de cultuurhistorisch waardevolle lintbebouwing aan de Oosterdijk, heeft zij in 2013 de Lintvisie Oosterdijk vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Oosterdijk heeft 1 rijksmonument: vuurtoren De Ven. In 1699 besluiten de 'commissarissen van pilotage' (het loodswezen uit die tijd) dat er 3 'lichtopstanden' langs de Zuiderzeekust moeten komen, om de scheepvaartroute vanaf de Waddenzee naar Amsterdam te markeren. De torens komen bij Marken, Durgerdam en Oosterdijk. Van deze torens is alleen De Ven nog de originele. De beide andere zijn in de 19e eeuw vervangen door ijzeren exemplaren.

- De buurtschap Oosterdijk heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de panden op nrs. 26 en 56-57. Het pand op nr. 26 is in 1730 gebouwd als vergaderzaal voor het heemraadschap van Drechterland, bij het dijkmagazijn waar materiaal en gereedschap voor het onderhoud van de dijk werd bewaard. Het gebouwtje werd door zijn vorm al snel De Tent genoemd en zo staat het nog altijd bekend. Op de gootlijst kwam een enorm wapenbord. In 1830 verhuist het waterschap naar de kern Enkhuizen, in 1915 naar Hoorn en sinds ca. 2010 is er na divere fusies sprake van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met een kantoor in Heerhugowaard, waar het wapenbord van De Tent zich nu bevindt.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De inwoners hebben een bescheiden zwemsteiger in de aan het IJsselmeer grenzende, N van de buurtschap gelegen werkhaven van PWN.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Oosterdijk.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Oosterdijk.

Reactie toevoegen