Oosterbierum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

oosterbierum_collage.jpg

Oosterbierum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oosterbierum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Easterbierrum.JPG

Zonnige aankomst in Oosterbierum

Zonnige aankomst in Oosterbierum

oosterbierum_hervormde_kerk.jpg

Oosterbierum, Hervormde kerk

Oosterbierum, Hervormde kerk

Oosterbierum

Terug naar boven

Status

- Oosterbierum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Barradeel. In 1984 over naar gemeente Franekeradeel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- Onder het dorp Oosterbierum valt ook de buurtschap Klooster-Lidlum.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Easterbierrum.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosterbierum ligt aan de Waddenzee en ligt verder ZW van het dorp Sint Jacobiparochie, WZW van de dorpen Tzummarum, Firdgum, Minnertsga en Berltsum, WNW van de dorpen Ried, Slappeterp en Menaam, NW van de dorpen Peins en Schalsum, NNW van het dorp Dongjum en de stad Franeker, N van de A31, NNO van het dorp Herbaijum en NO van de dorpen Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum en Midlum en de stad Harlingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosterbierum 95 huizen met 592 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 225 huizen met ca. 560 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 1982 is het boekje Oosterbierum. Toen en nu verschenen. Het boekje is inmiddels uitverkocht. Daarom is het ingescand en nu voor een ieder (via de link) ook online te lezen.

- ZW van Koehool, vallend onder Oosterbierum, had Zwemclub Franeker en Omstreken een badpaviljoen in de Waddenzee.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Voor de Dorpsvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021 gepresenteerd kon worden was er door een werkgroep maanden aan gewerkt. Daarbij bogen ze zich over tal van onderwerpen zoals: hoe jongeren en nieuwe inwoners bij het dorp te betrekken; hoe duurzaamheid voor meer inwoners haalbaar, en het dorp duurzamer te maken; hoe het dorp te verrijken met enkele ‘kleinschalige’ recreatieve voorzieningen; hoe het dorp haar sportvoorzieningen kan verbeteren en uitbreiden; hoe we ook de straten die tijdens de herinrichting niet worden aangepakt kunnen verbeteren. De toekomstvisie aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij complimenteerden ons dorp met zijn nieuwe heldere visie."

- Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Fryslân te maken met bodemdaling. Daardoor is er o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. Met de zout- en gaswinners zijn afspraken gemaakt om deze schade te compenseren. Een onderdeel van deze compensatie is de zogeheten 'Maatschappelijke Plus'. Frisia Zout bv, de Provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben samen €6.000.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Met dit geld zijn de dorpen Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum opgeknapt. Samen met geld voor verbetering van de riolering en achterstallig wegonderhoud was voor het opknappen van het eerstgenoemde dorp ongeveer €2.000.000 beschikbaar.

In een informatiebijeenkomst in juni 2014 is e.e.a. toegelicht en zijn de inwoners uitgenodigd om deel te nemen in een werkgroep. Deze werkgroep had als opdracht om een ontwerp voor de herinrichting van Oosterbierum te maken. Het plan is in februari 2015 aan de inwoners gepresenteerd. Het kon op een groot draagvlak rekenen en is in 2016 uitgevoerd. Belangrijk onderdeel was de doorgaande provinciale weg. Deze weg is tussen de beide komgrenzen opnieuw ingericht. Daarnaast zijn ook de Buorren, Keatsebuorren, de Terp en het parkeerterrein bij It Mienskar en het speelterreintje bij de kerk opnieuw ingericht. Voor wandelaars is een schelpenpad langs de Konkelswei aangelegd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterbierum heeft 6 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk van Oosterbierum (Haerdawei 1) is rond 1200 gebouwd en in de loop der tijd verder uitgebreid. Het schip is in de 14e eeuw in oostelijke richting uitgebreid en in de 16e eeuw verhoogd en voorzien van gotische spitsboogvensters. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint Joris. De eenbeukige kerk heeft een vijfzijdig gesloten koor. In 1709 is een consistorie tegen de kerk aan gebouwd. De toren van drie geledingen heeft in 1766 eeuw een ingsnoerde naaldspits gekregen. De luidklok uit 1709 is van klokkengieter Petrus Overney. De windwijzer op de toren is in de vorm van Sint Joris. De preekstoel en kerkbanken zijn vervaardigd in het begin van de 18e eeuw. De herenbanken behoorden aan de familie Idsinga. De preekstoel is vervaardigd door Jan Oenema. Boven het tiengebodenbord in het koor bevindt zich een engel met bazuin. Het orgel uit 1868 is gemaakt door de fa. Van Dam.

- De voormalige Gereformeerde kerk (Terp 10) dateert uit 1888, en is in 1998 aan de eredienst onttrokken. In het pand is een appartement gerealiseerd, dat wordt verhuurd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij het dorp lag in de middeleeuwen een groot klooster. Dat klooster vormde de inspiratie voor het vanaf 2015 gerealiseerde project Kloostertuin Oosterbierum. De Kloostertuin creëert voor de inwoners een buitenplaats waar mensen van verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten bij werk en ontspanning. Waar in het oude klooster Mariëndal priesters en lekenbroeders samen werkten, aten en zongen, moet de nieuwe kloostertuin een (zomerse) leefgemeenschap gaan vormen voor het dorp.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Oosterbierum (in het onderste artikel op de gelinkte pagina).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oosterbierum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oosterbierum.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Oosterbierum/Klooster-Lidlum.

- Dorpshuis: - "Dorpshuis It Mienskar in Oosterbierum beschikt over vijf verschillende zalen, elk met een eigen karakter. Zowel grotere als kleinere gezelschappen heeft It Mienskar veel te bieden. De volgende zalen zijn beschikbaar: De Terskflier, tot max. 225 personen; It Heafek, tot max. 12 personen; It Striefek, tot max. 24 personen; It Kelderke, tot max. 50 personen, en De Golle, tot max. 50 personen. It Mienskar heeft ook een prima keuken. Je kunt in het keukentje terecht voor een lekkere snack, maar ook voor meer. Een buffet, koek en gebak. Vertel Ype maar wat je wenst en hij regelt het. Openingstijden van It Keukentsje: vrijdags van 20.00-23.00 uur, zaterdags van 16.00-23.00 uur (tip: bestel telefonisch op 0518-481956 i.v.m. drukte). Ook buiten deze uren om is It Keukentsje beschikbaar voor snacks, voor feestjes en partijtjes, bij een minimale besteding van €20,00, en 3 dagen vooraf reserveren. Ook voor catering (o.a. salades) binnen het dorp."

- Onderwijs: - Basisschool De Flambou is een kleine drietalige school. De school ligt op een prachtige rustige plek midden in het dorp. Ongeveer 50 kinderen bezoeken de school. Het is een plek waar ze samen spelen, werken, leren en leven. "In de klas leren we een heleboel. Yn de klasse leare wy in soad. We learn a lot in the classroom. / Samen werken we aan onze ontwikkeling. Tegearre wurkje wy oan ús ûntwikkeling. Together, we work on our development. / We hebben samen veel plezier! Samen hawwe wy in soad wille! Together, we have a lot of fun!", aldus de school op haar site.

- Zorg: - "Wij zijn Bart en Corrie Broos. In 2004 zijn wij in Oosterbierum, vlakbij de zeedijk, gestart met Zorgkwekerij Onder de Wadden, de eerste zorgkwekerij van Fryslân. Wij hebben een kas van ruim 8000 m2, en nog een stukje koude grond. We telen perkgoed en snijbloemen die we oogsten, en die vervolgens verkocht worden op de veilingen in Eelde en Rijnsburg. Ook maken we haken schoon en draaien die opnieuw op voor een collega-teler. Wij hebben plek op ons bedrijf voor mensen met een beperking die een arbeidsmatige dagbesteding zoeken, graag met planten en bloemen werken en het leuk vinden om op een echt bedrijf te werken. Wij vinden het belangrijk dat we een gezellige en veilige werkplek hebben, waar iedereen zich op zijn of haar gemak voelt en waar ruimte is voor de talenten van de mensen. Met elkaar zorgen we voor de planten en bloemen maar houden ook rekening met elkaar. Ook de contacten naar ouders en/of begeleiders zijn direct en er is regelmatig overleg."

- Duurzaamheid: - "In 2016 is in Oosterbierum Energiecoöperatie Fryske Flinter opgericht. De eerste activiteit was in 2017: het leggen van ruim 150 zonnepanelen op het dak van Basisschool De Flambou. Fryske Flinter bood inwoners de kans een aantal van die zonnepanelen te kopen tegen een sterk gereduceerd tarief. Door mee te doen in de coöperatie sparen deelnemers het milieu en besparen ze geld. Of iemand een huur- of een koophuis heeft maakt niet uit, iedereen kan meedoen en lid worden van Fryske Flinter. Het dorp in brede zin wordt er ook beter van. Fryske Flinter is namelijk aangesloten bij energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Wanneer een inwoner gas en elektriciteit van NLD afneemt, ontvangt het dorp € 75 per jaar. Dat geld kan in projecten van en voor het dorp worden geïnvesteerd. Daarvoor is het Fryske Flinter Fonds in het leven geoepen. Het fonds stelt zich tot doel het geven van financiële steun aan: projecten die de leefbaarheid en/of het welzijn van het dorp bevorderen; voor- en/of medefinanciering van projecten die door Dorpsbelang worden geïnitieerd."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosterbierum.

Reactie toevoegen