Oosteinde (Berkhout)

Plaats
Buurtschap
Koggenland
West-Friesland
Noord-Holland

Oosteinde (Berkhout)

Terug naar boven

Status

- Oosteinde is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland. T/m 1978 gemeente Berkhout, in 1979 over naar gemeente Wester-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Koggenland.

- De buurtschap Oosteinde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Berkhout.

- De buurtschap Oosteinde heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. De buurtschap ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Berkhout, maar ligt zodanig afgescheiden van de dorpskern, dat lijkt te rechtvaardigen, Oosteinde als een op zichzelf staande woonplaats op te vatten.

Door uitbreiding van de bebouwing van de kern Berkhout verdween het verschil tussen de W gelegen buurtschap Westeinde en de dorpskern, en daarmee verdween Westeinde als plaatsaanduiding. Oosteinde wordt ter plekke nog wel als buurtschap beschouwd, vooral omdat de bewoning daar niet zo sterk is uitgebreid als op het Westeinde, zij het dat het oorspronkelijk begin van het Oosteinde, bij de dorpskern, tot de kern Berkhout wordt gerekend. De grens tussen dorp en buurtschap ligt nu bij de eerste grote sloot die het Oosteinde kruist vanuit het dorp gezien (= de Bruggevaart).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oosteinde ligt rond de gelijknamige weg, voor het gedeelte O van het water de Bruggevaart. De buurtschap ligt direct O van het dorp Berkhout, direct N en direct W van de stad Hoorn, N van het dorp Scharwoude, NO van de dorpen Grosthuizen en Avenhorn, ONO van het dorp De Goorn, OZO van het dorp Spierdijk, ZO van het dorp Zuidermeer, Z van het dorp Wognum, ZW van het dorp Zwaag en WZW van het dorp Blokker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Oosteinde omvat ca. 95 huizen met ca. 240 inwoners.

Reactie toevoegen