Oosteind (Sprang-Capelle)

Plaats
Buurtschap
Waalwijk
Hart van Brabant Langstraat
Noord-Brabant

oosteind_sprang-capelle_monument_voor_verzetsman_jan_de_rooij.jpg

Monument voor verzetsman Jan de Rooij uit buurtschap Oosteind bij Sprang, die eind 1944 door de Duitsers is gefusilleerd. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden. (© Google)

Monument voor verzetsman Jan de Rooij uit buurtschap Oosteind bij Sprang, die eind 1944 door de Duitsers is gefusilleerd. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden. (© Google)

Oosteind (Sprang-Capelle)

Terug naar boven

Status

- Oosteind is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, en daarbinnen in de subregio Langstraat, gemeente Waalwijk. T/m 1996 gemeente Sprang-Capelle.

- De buurtschap Oosteind valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sprang-Capelle.

- De buurtschap Oosteind heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oosteind ligt rond de gelijknamige weg en rond de weg Eikendijk (het gedeelte van deze weg bij het kruispunt met de wegen Oosteind en Meerdijk). De buurtschap ligt direct O van het dorp Sprang-Capelle (en direct O van de kern of het deel Sprang van dat dorp), direct ZW van het dorp Waalwijk, NO van het dorp Kaatsheuvel, N van het dorp Loon op Zand, NW van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, WZW van het dorp Drunen en WNW van het dorp Cromvoirt. Buurtschap Oosteind wordt verticaal doorsneden door de N261 (Midden-Brabantweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Oosteind omvat ca. 45 huizen met ca. 115 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 en 2017 zijn in deze omgeving herinrichtingswerkzaamheden verricht. De kruising Tilburgseweg / Oosteind / Kerkstraat is vervangen door een rotonde, waarij de verkeerslichten zijn verwijderd. Verder zijn langs de Tilburgseweg extra parkeervoorzieningen aangelegd. Het fietspad langs de Tilburgseweg bij Groenrijk is doorgetrokken en verbonden met het fietspad bij de nieuwe bushaltes aan de Noorder Allee. En in de Jan de Rooijstraat is een nieuwe keervoorziening aangelegd, omdat de keerlus bij Bosch-Sprang is opgeheven. De rijbaan en rotonde zijn vanaf Tilburgseweg 15 tot Groenrijk voorzien van nieuw asfalt. De fietsstroken zijn voorzien van rood asfalt en zijn op de rotonde gescheiden van de rijbaan. Fietsers hebben voorrang op de rotonde. De Tilburgseweg is onderdeel van een belangrijke snelfietsroute. Daarom is het deel van de Tilburgseweg ten noorden van de rotonde bij Oosteind (richting de Noorder Allee) aan de oostzijde (kant van Groenrijk) voorzien van een fietspad van 3,50 m breed.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bij Tilburgseweg 1a is in 1954 een monument opgericht ter nagedachtenis aan verzetsman Jan de Rooij uit buurtschap Oosteind bij Sprang, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter is gesneuveld. Jan de Rooij was lid van de Sprang-Capellese verzetsgroep André. Als 'line-crosser' ontdekt hij in het Land van Heusden en Altena dat de bezetter daar voorbereidingen treft om Von Rundsteds offensief in de Ardennen te ondersteunen. Op 23 december 1944 seint De Rooy zijn gegevens vanuit een boerderij in Dussen door naar het bevrijde Zuiden. De volgende dag bombarderen de geallieerden de Duitse stellingen, waarmee ze voorkomen dat het gebied ten zuiden van de Maas opnieuw zou worden bezet.

De bezetter vermoedt onmiddellijk dat er is gespioneerd. Na een speurtocht vinden zij de zender. Omdat Jan de Rooij op dat moment niet thuis is, nemen ze ter plekke 5 mensen gevangen die ze dreigen te fusilleren. Als De Rooij dit hoort, meldt hij zich vrijwillig, ook al weet hij dat dit zijn dood betekent. De gijzelaars worden vrijgelaten en De Rooij wordt meegenomen en aan een zwaar verhoor onderworpen. Maar hij blijft zwijgen, waardoor hij het leven van zijn verzetskameraden redt. Uiteindelijk wordt De Rooij op 21-jarige leeftijd gefusilleerd. (bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei) Zie ook het artikel met de levensloop van Jan de Rooij uit Oosteind op de site van Heemkundevereniging Sprang Capelle.

Reactie toevoegen