Oostdijk (Goedereede)

Plaats
Buurtschap
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

Oostdijk Goedereede plaatsnaambord [640x480].jpg

Oostdijk heeft een eigen bebouwde kom en een 30 km-zone. Vanouds viel het als buurtschap onder Ouddorp, tegenwoordig ligt het voor de postadressen 'in' Goedereede.

Oostdijk heeft een eigen bebouwde kom en een 30 km-zone. Vanouds viel het als buurtschap onder Ouddorp, tegenwoordig ligt het voor de postadressen 'in' Goedereede.

Oostdijk (Goedereede)

Terug naar boven

Status

- Oostdijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. T/m 1965 gemeente Ouddorp. In 1966 over naar gemeente Goedereede, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

- De buurtschap Oostdijk valt onder de stad Goedereede. Oorspronkelijk was de buurtschap een NO uithoek van de gemeente Ouddorp, maar na de gemeentelijke herindeling is men het, gezien de ligging meer nabij Goedereede dan nabij Ouddorp, kennelijk als buurtschap van Goedereede gaan beschouwen. Oostdijk heeft een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een 30km-zone, maar ligt voor de postadressen 'in' Goedereede. Kerkelijk heeft de buurtschap overigens altijd al tot Goedereede behoord.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1494 Oistdijck, Oestdijck, in de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap vermeld als 'polder Ouden Oostdijk'.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder, ontstaan door de aanleg van de desbetreffende dijk.(1)
Overigens ligt de buurtschap in de Oude Oostdijkse Polder, die tegenwoordig in de atlas Polder Oude Oostdijk heet en t/m 1965 onder de gemeente Ouddorp viel. O daarvan ligt de Nieuwe Oostdijkse Polder, die altijd al onder de gemeente Goedereede heeft gevallen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oostdijk ligt NO van Ouddorp, N van Goedereede, landschappelijk fraai gelegen langs de duinrand, rond de Oostdijkseweg (die in de Provincie-atlas Zuid-Holland (2) foutief als Oostdykseweg staat vermeld) en de haaks daarop lopende Hondsweg. Ook het Goedereedese deel van de Hofdijksweg valt onder de buurtschap, evenals de wegen Nieuwendijk en Stellingweg in het NO.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oostdijk 29 huizen met 231 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap en polder (Oude) Oostdijk is een voormalige heerlijkheid. De polder was reeds in de 12e eeuw aanwezig. Zij is in de 16e en 17e eeuw meermalen door overstromingen geteisterd, maar telkens opnieuw herdijkt.

Oostdijk heeft vroeger een openbare school gehad.

Archeoloog Jan Trimpe Burger legde in 1958, 1959 en 1982 bij opgravingen in de polder Oude Oostdijk de resten bloot van een Romeinse handelsnederzetting (50 - 300 na Chr.). Wat toen gevonden en beschreven is, werd ondergebracht in een depot. Archeologen van Hazenberg Archeologie en van de Universiteit Leiden hebben in 2010 en 2011 de opgravingresultaten uitgewerkt. De resultaten van dit onderzoek zijn verschenen als wetenschappelijke publicatie getiteld Goedereede - Oude Oostdijk. Een havenplaats uit de Romeinse Tijd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boerderij Zeezigt dateert uit de 17e eeuw.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Oostdijkseweg komt, vanuit Ouddorp gezien, uit bij natuurreservaat De Kwade Hoek. Vroeger was Oostdijk een achtergebleven gebied, maar door de ligging nabij natuurreservaat De Kwade Hoek is het tegenwoordig een geliefde plek om te wonen.

- Verslag van een IVN-excursie over de Nieuwendijk (2016).

- Verslag van de in 2019 aangetroffen flora langs de Nieuwendijk.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Vereniging 'Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk' heeft ruim 100 leden. Doel is om de gemeenschappelijke belangen van de inwoners te behartigen. Tevens maakt de vereniging zich sterk voor het behoud van de polders Den Ouden Oostdyck, de Bokkepolder en de Rooklaasplaat als waardevol cultuurlandschap met hun kenmerkende authentieke inrichting en bestemming als kleinschalig agrarisch- en natuurgebied. De vereniging denkt op constructieve wijze mee over de ontwikkeling van plannen die raken aan de haar gestelde doelen.

Reactie toevoegen