Oostdijk (Goedereede)

Plaats
Buurtschap
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

oostdijk_goedereede_plaatsnaambord_kopie.jpg

Oostdijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. T/m 1965 gemeente Ouddorp. In 1966 over naar gemeente Goedereede, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

Oostdijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. T/m 1965 gemeente Ouddorp. In 1966 over naar gemeente Goedereede, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

Oostdijk (Goedereede)

Terug naar boven

Status

- Oostdijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. T/m 1965 gemeente Ouddorp. In 1966 over naar gemeente Goedereede, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

- De buurtschap Oostdijk valt onder de stad Goedereede. Oorspronkelijk was de buurtschap een NO uithoek van de gemeente Ouddorp, maar na de gemeentelijke herindeling is men het, gezien de ligging meer nabij Goedereede dan nabij Ouddorp, kennelijk als buurtschap van Goedereede gaan beschouwen. De buurtschap heeft een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een 30km-zone, maar ligt voor de postadressen 'in' Goedereede. Kerkelijk heeft de buurtschap overigens altijd al tot Goedereede behoord.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1494 Oistdijck, Oestdijck, in de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap vermeld als 'polder Ouden Oostdijk'.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder, ontstaan door de aanleg van de desbetreffende dijk.(1)
Overigens ligt de buurtschap in de Oude Oostdijkse Polder, die tegenwoordig in de atlas Polder Oude Oostdijk heet en t/m 1965 onder de gemeente Ouddorp viel. O daarvan ligt de Nieuwe Oostdijkse Polder, die altijd al onder de gemeente Goedereede heeft gevallen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oostdijk ligt NO van Ouddorp, N van Goedereede, landschappelijk fraai gelegen langs de duinrand, rond de Oostdijkseweg (die in de Provincie-atlas Zuid-Holland (2) foutief als Oostdykseweg staat vermeld) en de haaks daarop lopende Hondsweg. Ook het Goedereedese deel van de Hofdijksweg valt onder de buurtschap, evenals de wegen Nieuwendijk en Stellingweg in het NO.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oostdijk 29 huizen met 231 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Romeinse tijd
Archeoloog Jan Trimpe Burger legde in 1958, 1959 en 1982 bij opgravingen in deze polder de resten bloot van een Romeinse handelsnederzetting (50 - 300 na Chr.). Wat toen gevonden en beschreven is, werd ondergebracht in een depot. Archeologen van Hazenberg Archeologie en van de Universiteit Leiden hebben in 2010 en 2011 de opgravingresultaten uitgewerkt. De resultaten van dit onderzoek zijn verschenen als wetenschappelijke publicatie getiteld Goedereede - Oude Oostdijk. Een havenplaats uit de Romeinse Tijd.

Buurtschap, polder en heerlijkheid
De buurtschap en polder (Oude) Oostdijk is een voormalige heerlijkheid. De polder was reeds in de 12e eeuw aanwezig. Zij is in de 16e en 17e eeuw meermalen door overstromingen geteisterd, maar telkens opnieuw herdijkt.

School
Oostdijk heeft vroeger een openbare school gehad. De school was zelfs 2 verdiepingen hoog. De openbare school 'Nummer 2' was een tweemansschool. De kinderen woonden twee tot drie kilometer verwijderd van het dorp Ouddorp, dus was een eigen school hier een welkome voorziening. Door een te lage bezetting is de school na de Tweede Wereldoorlog echter opgeheven. In de oorlog gingen er nog wel leerlingen uit Ouddorp op de fiets hier naar school, omdat de lokalen waar zij les ontvingen waren gevorderd. In de school is rond 1960 het (inmiddels verdwenen) Motel Oostduin gevestigd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonument
Buurtschap Oostdijk heeft 2 rijksmonumenten, zijnde boerderij Zeezicht met wagenschuur (dat is een apart rijksmonument). "Zeezicht is een zeer oude duinboerderij. De boerderij ligt tegen de duinrand en is gebouwd in 1672 op het toenmalige eiland Westvoorn. De boerderij is van het Zeeuwse schuurtype. Het woonhuis heeft een pannen zadeldak met een ingang in de lange zijde en zogeheten negenruitsschuifvensters met luiken. De kopgevel bevat rechts een kelderraam, twee kleine vensters, twee hooggeplaatste negenruitsschuifvensters met luiken, een zesruits venster met luik en vlechtingen. De boerderij heeft een grote schuur met dwarsdelen onder een pannen zadeldak.

Volgens de overlevering logeerde Stadhouder Willem III in 1691 in deze boerderij, nadat de open boot waarmee hij vanuit Engeland overstak naar Nederland vastliep op een zandbank voor de kust van Westvoorn. Andere bronnen (ook schriftelijke bronnen) spreken echter over de in 1830 gesloopte boerderij Oostdam van Corstiaen Goekoop. In 1755 is bij Zeezicht een plantagie geplant, ter orientatie van de scheepvaart. Dit bos bestaat nog altijd. In 1881 wordt de lading van het gestrande schip Tripolia bij de boerderij opgeslagen. In de jaren '70 van de 20e eeuw is de boerderij gerestaureerd. Pas bij deze restauratie is achter de luiken op de bovenverdiepingen glas in de vensters aangebracht."(3)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- Wandelroute Kwade Hoek 'aangename eenzaamheid' (13,5 km, evt. in te korten tot ca. 9 km).

Natuurreservaat Kwade Hoek
De Oostdijkseweg komt, vanuit Ouddorp gezien, uit bij natuurreservaat De Kwade Hoek. Vroeger was Oostdijk een achtergebleven gebied, maar door de ligging nabij natuurreservaat De Kwade Hoek is het tegenwoordig een geliefde plek om te wonen. Het door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied De Kwade Hoek is onderdeel van de Duinen van Goeree. Het werd vroeger 'de kwaaien hoek' genoemd vanwege de verraderlijke stroming en zandbanken voor de kust. Vele schepen zijn hier op vast gelopen. Vroeger waren de schippers blij als ze 'de kwaaien hoek' voorbij waren. Verderop bevond zich dan de 'goede rede' waar ze veilig aan konden meren. Dat is de plaats Goedereede geworden. Gelukkig is natuurgebied de Kwade Hoek bij de Deltawerken buitendijks gebleven. Het zoute water stroomt daardoor nog altijd via geulen en kreken ver het gebied in en zorgt voor een bijzonder rijke en bijzondere flora en fauna. In de vogelkijkhut van Natuurmonumenten bij de Kwade Hoek kun je de vogels bekijken zonder ze te storen.

Natuurmonumenten heeft in 2009 een natuurherstelproject uitgevoerd in de Kwade Hoek. Het betrof vooral het verwijderen van struikgewas en het afschrapen van de voedselrijke bovenlaag. Een deel van de Kwade Hoek was namelijk overgroeid met braam en duindoorn. Dit kwam door het verminderde aantal konijnen, de kustversterking die hier heeft plaatsgevonden en de voedingsstoffen die uit de lucht neerdalen. Het doel is het herstellen van de rijke en gevarieerde flora en fauna en het maken van verbindingen voor planten en dieren. Drie valleien, die voorheen van elkaar gescheiden waren, zijn weer met elkaar verbonden. - Gedragen door de wind is een DVD over de Kwade Hoek door publicist en documentairemaker Rolf Roos.

Flora Nieuwendijk
- Verslag van de in 2019 aangetroffen flora langs de Nieuwendijk.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Vereniging 'Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk' heeft ruim 100 leden. Doel is om de gemeenschappelijke belangen van de inwoners te behartigen. Tevens maakt de vereniging zich sterk voor het behoud van de polders Den Ouden Oostdyck, de Bokkepolder en de Rooklaasplaat als waardevol cultuurlandschap met hun kenmerkende authentieke inrichting en bestemming als kleinschalig agrarisch- en natuurgebied. De vereniging denkt op constructieve wijze mee over de ontwikkeling van plannen die raken aan de haar gestelde doelen.

Reacties

(2)

De school was zelfs 2 verdiepingen hoog, rond 1960 verbouwd tot een klein motel.
Mvg
Rob
Australia

Dank voor de tip! Ik heb het verwerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen