Onna

Plaats
Dorp
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

onna_dorpshuis_ons_dorpshuis_kopie.jpg

In het kleine maar fijne dorp Onna bij Steenwijk heet het dorpshuis gewoon Ons Dorpshuis. Je bent er van harte welkom om deel te nemen aan een van de vele activiteiten of om gewoon eens een bakje te doen. De rode loper ligt al voor je uit!

In het kleine maar fijne dorp Onna bij Steenwijk heet het dorpshuis gewoon Ons Dorpshuis. Je bent er van harte welkom om deel te nemen aan een van de vele activiteiten of om gewoon eens een bakje te doen. De rode loper ligt al voor je uit!

Onna

Terug naar boven

Status

Onna is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold. In 1973 over naar gemeente Steenwijk, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1313 Unne, 1441 Unninghe, 1446 Unna, 1665 Onna.

Naamsverklaring
Moeilijk te duiden. Zowel een persoonsnaam Onno als unne* 'weide' zijn voorgesteld.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Onna ligt ZO van Steenwijk, O van Zuidveen, en grenst in het O en Z aan de provincie Drenthe (respectievelijk gemeente De Wolden, buurtschap Havelterberg en dorp Kallenkote, en gemeente Meppel, buurtschap Nijeveense Bovenboer).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Onna 37 huizen met 190 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Onna lag vroeger aan de postweg Meppel - Heerenveen. Deze weg liep over de Steenwijkerkamp. De postkoets passeerde hier dagelijks. Uit die tijd dateert ook de tolfunctie van de huidige woning Burg G.W. Stroinkweg 119. Napoleon liet de weg echter verleggen en na de aanleg van de nieuwe Meppelerweg tussen 1830-1840 kwam het dorp te liggen aan een weg met veel minder verkeer. In het dorp zelf waren aanvankelijk alleen zandwegen, die in de herfst en winter zo goed als onbegaanbaar waren. In 1884 is de weg Onna - Zuidveen, de Hoevendijk (nu Burgemeester G.W. Stroïnkweg), verhard met klinkers.

In de loop der jaren is de oude kern verplaatst in oostelijke richting, naar de nieuwe weg. Het karakter van de buurtschap bleef daarbij in de loop der tijd grotendeels gehandhaafd. Het laatste café (Café Van Rosmalen) is in 1954 gesloten. Gelukkig krijgt Onna aansluitend, in 1955, de beschikking over dorpshuis Ons Dorpshuis, waar sindsdien de inwoners en verenigingen een gastvrij onderdak vinden. In die jaren van de wederopbouw verandert het karakter van een agrarische gemeenschap in een klein plattelandsdorp. De uitbreidingen vanaf die tijd zijn vooral burgerwoningen. Er is lange tijd een eigen openbare lagere school geweest. Na afloop van schooljaar 1984-1985 is deze gefuseerd met de openbare basisschool in het westelijk gelegen buurdorp Zuidveen en gesloten.

Muntschat
In 1884 vindt landarbeider Jan Boonstra, tijdens het omspitten van een stuk heidegrond op de Steenakkers bij Onna, 237 zilveren Romeinse munten. De munten bevinden zich in het Fries Museum te Leeuwarden en in het Drents Museum te Assen. De geldschat in Onna behoort, evenals die van Feins en Oudehorne, tot de oudste Romeinse muntvondsten in ons land. De vindplaats is niet exact bekend, maar wordt gerelateerd aan een muntvondst die in 1985 is gedaan. Deze betrof een pre-Augusteïsche denarius die tot de schat van 1884 kan hebben behoord. De 237 gevonden zilveren denarii zijn geslagen in de periode van 145 v.Chr. tot 14 n.Chr. met uitzondering van 15 denarii van keizer Augustus en 18 denarii van keizer Tiberius. De jongste munten van Tiberius, die geslagen zijn in de periode van 14-37 n.Chr., hebben een zittende Pax op de keerzijde.

De totale vondst geeft een beeld van gangbare munten op het tijdstip van verbergen; een afspiegeling dus van de geldomloop van dat moment. Misschien was de slag bij Baduhenna en de daarop volgende verdrijving van de Romeinen de aanleiding voor het verstoppen van de munten? De muntvondst van Onna staat niet op zichzelf. Met enige regelmaat worden in de omgeving van Steenwijk behalve Romeinse bronzen, zilveren en gouden munten ook voorwerpen gevonden. Zo kwam in 1954 tijdens de kanalisatie van de Steenwijker Aa een inheems-Romeinse situla, een aardewerken urntje, aan het licht. Later volgden diverse kleine voorwerpen, zoals kralen en andere sieraden. (bron en voor nadere informatie zie: Canon van het Land van Vollenhove)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "De Hervormde (PKN) kerk Eben-Haëzer in Onna (Meppelerweg 212) valt onder de Protestantse Wijkvereniging Onnaveld, die is voortgekomen uit een jongelingsvereniging die waarschijnlijk rond 1880 is opgericht. Op de plaats waar nu het kerkgebouw staat heeft eerder een lokaal gestaan waar de jongelui samen kwamen. Een onderwijzer van de lagere school wilde ook het Evangelie van Jezus doorgeven aan de buurtbewoners en begon rond 1900 met wekelijkse samenkomsten op zondag. In die tijd is het jongelingslokaal omgebouwd tot kerk met de naam Eben-Haëzer. Vaak wordt de naam Eben-Haëzer vertaald als “tot hiertoe heeft de Here ons geholpen”, echter de letterlijke vertaling van de naam is “steen van hulp” (1 Samuël 7:12).

Naast de jongelingsvereniging kwam er ook een evangelisatievereniging. Op den duur kwam er echter een beetje de ‘klad’ in en financieel ging het niet zoals het zou moeten gaan. Zodoende werd er geldelijke steun gevraagd aan kerken in Steenwijk. Zowel de Gereformeerde als de Hervormde gemeenten gaven toen een geldelijke bijdrage. Later heeft een hervormde predikant er voor gezorgd dat Evangelisatie Vereniging Onnaveld onder de hoede van de Hervormde Gemeente te Steenwijk kwam. Men wilde ook het bezit inlijven, maar dat ging niet door omdat het gebouw een bezit was van de jongelingsvereniging. In 1946 is ontmoetingsruimte Het Trefpunt erbij gebouwd. Nog altijd wordt er wekelijks een zondagse eredienst gehouden en wel onder gezag van de Protestantse Kerk te Steenwijk. De Protestantse Wijkvereniging Onnaveld heeft leden en donateurs die door hun geldelijke bijdrage dit gebouw in stand houden, daarnaast is er tijdens de zondagsdienst een collecte die bestemd is voor verwarming, elektra en de kosten voor het kerkgebouw." Nieuwe leden voor Zanggroep Onnaveld zijn van harte welkom.

- De voormalige Hervormde Evangelisatie Rehoboth (G.W. Stroinkweg 211) uit ca. 1930 is herbestemd tot woonhuis. De naam Rehoboth staat nog op de gevel.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "De activiteitencommissie van Onna organiseert maandelijks leuke activiteiten in Ons Dorpshuis. Denk aan samen eten, samen handwerken, een filmmiddag, kerst- of paasstukje maken en diverse leuke workshops. Alles is mogelijk. Ook wordt er 3 à 4 keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven over de activiteiten die gaan komen en die geweest zijn. Ideeën die je een keer gerealiseerd wilt zien in het dorp zijn van harte welkom. Mogelijk kunnen wij het organiseren."

- "Toneelvereniging Onna-Zuidveen treedt elk jaar op tijdens de donateursavond in Ons Dorpshuis. Niet alleen donateurs, maar iedereen die houdt van een (k)luchtig toneelspel is tegen een geringe vergoeding van harte welkom. Wij zijn een kleine groep toneelspelers die erg houdt van gezelligheid. Ook een goed stuk op de planken zetten vinden wij erg belangrijk. Wij spelen meestal kluchten en blijspelen. Heb je interesse en wil je graag een keer komen kijken of lid worden, dan ben je altijd welkom op een repetitie. Bel of mail voor meer informatie Jannie Hoogwerf, tel. 0521-517474."

- Jaarlijks op een zaterdag begin november is er de Dorpsveiling Onna. De opbrengst gaat geheel naar een jaarlijks wisselend lokaal goed doel. In 2018 was dat duurzaam speelgoed voor het dorpshuis. Er worden ca. 50 kavels aangeboden die per opbod worden verkocht. De kavels worden ingebracht door bedrijven en privépersonen die het dorp een warm hart toedragen. Het gaat om zowel goederen als diensten. Enkele voorbeelden van soorten kavels van de afgelopen jaren: een foto of filmpje van je huis en tuin door een drone, een schaakles van schaakkampioen Jon Derks, een rondleiding door Steenwijk, een middagje achterop de motor, knuffelen met de ezels uit Onna met lunch, en winkeliers die de dorpsveiling sponsoren met bijvoorbeeld kettingen, sjaals en cadeaubonnen. De kavels zijn op avond zelf van 19.30-20.00 uur te bezichtigen. Wegens het grote aanbod aan kavels is er ook een directe verkoop. Dat zijn kavels die niet met de veiling meegaan maar direct kunnen worden gekocht voor de prijs die door de organisatie is bepaald. Na de 1e pauze gaat deze prijs 20% omlaag, na de 2e pauze 50% en na de veiling 75%.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- N van het dorp ligt de Steenwijkerkamp, het glooiende gebied tussen Onna, Steenwijk en Zuidveen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Onna, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Onna op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Kleine Kern Onna is een stuurgroep tussen de bevolking en de gemeente. Wij beogen de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar mogelijk te vergroten. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de bewoners. Langs de weg zijn bankjes geplaatst om de vele wandelaars en fietsers van het dorp te laten genieten. De welkomstborden aan het begin van het dorp stralen saamhorigheid uit. Het prieeltje op het speelveld heeft al meerdere malen zijn dienst bewezen. Ook hier maken de wandelaars en fietsers gebruik van. Verder ondersteunen wij de plaatselijke verenigingen om hun doelen te kunnen realiseren."

- Dorpshuis: - Ons Dorpshuis (Burgemeester G.W. Stroinkweg 122a) is gebouwd in 1955. In de loop der jaren is het herhaaldelijk verbouwd en uitgebreid tot wat het nu is. Het dorpshuis is het middelpunt van het dorpsleven in Onna. Binnen haar muren wordt heel wat lief en leed gedeeld, zoals verjaardagen, huwelijken, familiebijeenkomsten en uitvaarten. Allemaal gebeurtenissen dikwijls te omvangrijk om in huiselijke kring te laten plaatsvinden. Ook biedt het dorpshuis onderdak aan sociale dorpsactiviteiten zoals het dorpsfeest, vergaderingen, eindejaarsborrel en nieuwjaarsbijeenkomst. Het dorpshuis is eveneens de thuishaven van een scala aan clubs en verenigingen zoals muziekvereniging T.O.P., de dartclub, de kaartclub, de toneelvereniging, de djembégroep en de schaakvereniging. Iedereen voelt zich hier thuis. Ook kleine ondernemers die een start willen maken met economische activiteiten zijn welkom.

- Muziek: - "Fanfare T.O.P (= Tot Ons Plezier) Onna is opgericht in 1945, omdat men het tijdens de be­vrijdingsoptocht zonder muziekkorps moest doen. In de eerste paar jaar werd er wegens gebrek aan instrumenten alleen maar theoretisch lesgegeven. Na de aanschaf van de instrumenten kon men daadwerkelijk beginnen met muziek maken. In de afgelopen jaren kan T.O.P. terugkijken op veel successen. T.O.P. is vooral bekend geworden met hun optredens bij optochten. Zo werd de heidefanfare die zij uitbeeldden met de optocht in Meppel in de jaren zestig een begrip, die nog veel ouderen uit Meppel en Steenwijk zich zeker kunnen herinneren. Vandaag de dag is T.O.P. nog altijd te bewonderen met optochten en serenades in Steenwijk en omstreken."

- "Djembé band ‘Groupe Bisengo’ (bisengo is het Congolese woord voor ‘plezier’) is opgericht in 2007 en heeft ca. 20 leden. Onder de bezielende leiding van de uit Congo afkomstige meesterpercussionist Mothis Eyanga kun je je het spelen op een Afrikaanse trommel (djembé) eigen maken. Mothis kwam jaren geleden uit zijn geboortestad Kinshasa (de hoofdstad van Congo) naar Nederland. In Congo maakte hij deel uit van meerdere nationale muziekgroepen, waaronder het befaamde ‘Ballet Nationale’. In Nederland is Mothis een veelgevraagd artiest. Hij bespeelt op virtuoze wijze West-Afrikaanse en Congolese trommels.

Op de donderdagavonden worden in Ons Dorpshuis in Onna de lessen in 2 groepen gegeven: beginners van 19.00-20.00 uur en gevorderden van 20.00-21.00 uur. Een lesblok bestaat uit 10 lessen. Het huren van een djembé is mogelijk.
De cursisten spelen op de djembé, de populairste West-Afrikaanse handtrommel. Het enthousiaste spel van Mothis is een les en een voorbeeld voor iedere muziekliefhebber! Hij weet jou als cursist zo te motiveren, zodat je - zelfs als totale beginneling - in een mum van tijd vol overgave meespeelt met een hartverwarmend Afrikaans ritme. En, zoals de naam al zegt: plezier hebben in muziek maken staat voorop! Na de les ga je volledig ontspannen naar huis. Contactpersoon: Peggy Wetzel, tel. 06-52000534."

- Sport: - "Schaakclub SC Steenwijk is opgericht in 1936, in een periode dat het Nederlandse schaakleven een enorme bloei kende omdat in die tijd (van 1935 tot 1937) de Nederlander Max Euwe wereldkampioen schaken was. SC Steenwijk heeft ca. 30 leden, die op dinsdagavond schaken in Ons Dorpshuis in Onna. Er wordt dan een onderlinge competitie gespeeld. De schaakclub is lid van de FSB (Friese Schaakbond). Ons eerste achttal speelt daar in de hoogste klasse! Dit is de promotieklasse. Een ieder die kampioen wordt in deze klasse, gaat op landelijk niveau spelen."

- "De kaartclub klaverjast met een groep van ongeveer 16 personen. Er wordt een inleg betaald en er zijn na afloop prijzen te verdelen. Meestal spelen we 1x per 14 dagen op een vrijdag- of zaterdagavond in het dorpshuis. Zie voor data de agenda op de site van het dorpshuis. Lijkt het je gezellig om een keer te klaverjassen? Kom dan een keer langs om een ronde mee te draaien."

- Dartvereniging Onna is opgericht in 2005. Ze spelen maandelijks van september t/m mei in Ons Dorpshuis.

Reactie toevoegen