Ommerkanaal

Plaats
Buurtschap
Ommen Hardenberg
Salland
Overijssel

ommerkanaal plaatsnaambord (Kopie).jpg

Sinds 2013 kun je door plaatsnaamborden zien wanneer je in de buurtschap Ommerkanaal bent aangekomen

Sinds 2013 kun je door plaatsnaamborden zien wanneer je in de buurtschap Ommerkanaal bent aangekomen

Ommerkanaal

Terug naar boven

Status

- Ommerkanaal is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, in grotendeels gemeente Ommen, deels gemeente Hardenberg (t/m 2000 gemeente Avereest).

- De buurtschap Ommerkanaal valt voor de postadressen grotendeels onder de kern Ommen, deels onder Dedemsvaart en deels onder Arriën.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft sinds 2013 (witte) plaatsnaamborden.

- De buurtschap / plaatsnaam Ommerkanaal is kennelijk pas recent 'opgericht'; de plaatsnaam wordt nog niet vermeld in de recente Topografische atlas Overijssel(1).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Vanouds stond dit gebied deels bekend als buurtschap Arriërveld. Dit gebied maakt tegenwoordig deel uit van de buurtschap Ommerkanaal (getuige de plattegrond zoals gelinkt onder het kopje Ligging). De buurtschap is genoemd naar de ligging rond het in 1866 gereed gekomen Ommerkanaal. (Overigens zijn er in 2013 naast plaatsnaamborden voor deze buurtschap ook plaatsnaamborden Arriërveld in de omgeving geplaatst, dus kennelijk is er toch ook nog altijd sprake van een buurtschap Arriërveld?, weet iemand hoe dit zit?, red.)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt NO van Ommen, ZW van Dedemsvaart, N van Arriën, rond o.a. de wegen Ommerkanaal West en idem Oost, Dwarsweg en Schapendijk. De exacte begrenzing van wat de inwoners als hun buurtschap beschouwen, vind je op pag. 5 van het Projectplan Duurzame Buurtschap Ommerkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Ommerkanaal omvat ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt (juli).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Doelstelling van het in 2007 opgerichte Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal (PBBO) is 1) De leefbaarheid in de buurtschap in stand houden en waar mogelijk verbeteren. De sociale cohesie in de gemeenschap speelt hier een belangrijke rol. Door het organiseren van activiteiten (sportevenementen, feestavonden, culturele avonden etc.) ontmoeten de leden/inwoners elkaar en voelen zij zich betrokken bij de gemeenschap waarin zij wonen. 2) Het behartigen van de belangen van de buurtschap en haar inwoners. Door goede contacten met de gemeente komen klachten over wegen, gevaarlijke situaties etc, op de juiste plaats terecht en kan er wat aan gedaan worden. Tevens informeert de gemeente het plaatselijk belang tijdig over gemeentelijke plannen die invloed hebben op onze buurtschap. Door deze informatie aan de inwoners kenbaar te maken kan indien nodig tijdig worden gereageerd. Bij gezamenlijke belangen kan PBBO als vertegenwoordiger optreden naar de gemeente toe.

Hoe werkt de vereniging? Iedereen in de buurtschap kan lid worden van de vereniging. Als lid kun je stemmen in de ledenvergadering, het bestuursorgaan van de vereniging, en deelnemen aan alle activiteiten. De contributie is vastgesteld op vijf euro per jaar. Naast deze contributie kan de vereniging een jaarlijkse bijdrage tegemoet zien van de gemeente Ommen. Enerzijds een bijdrage om de vereniging in stand te houden en anderzijds een bijdrage om een activiteit te organiseren die de sociale cohesie in de buurtschap bevordert. Als lid heb je ook de mogelijkheid om ideeën aan te dragen, je eventueel als bestuurslid beschikbaar te stellen of als lid van een activiteitencommissie mee te helpen."

- Buurthuis / Kulturhus: - In de voormalige openbare basisschool is tegenwoordig Buurthuis Ommerkanaal gevestigd, dat in 2013 is uitgebreid tot Kulturhus.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool CNS Ommerkanaal is een zelfstandige, christelijke basisschool. De school bestaat sinds 1931. De school wordt bezocht door ongeveer 70 leerlingen die komen uit Ommen, Dedemsvaart, Witharen, Balkbrug, Arriën en de directe omgeving van de school. Het is een school waar kinderen, dankzij de kleine groepen, heel veel individuele aandacht krijgen. Kinderen leren al jong zelfstandig werken. Ze werken met combinatieklassen.

"Veel kinderen zijn in bepaalde vakken niet zo goed. Soms hebben ze daar extra hulp bij nodig. Bij ons op school willen we die hulp graag geven, als het moet meteen vanaf groep 1. De ene keer is korte hulp genoeg om een kind weer 'bij te spijkeren'. Het komt echter ook voor dat kinderen langdurig hulp nodig hebben. Wij vinden het belangrijk om bij kinderen die langdurig hulp nodig hebben, ook juist in zetten op de dingen waar ze wel goed in zijn. Op die manier hopen we te voorkomen dat kinderen zo'n vak als een blok aan het been gaan beschouwen. Portfolioleren wordt bij ons op school ingezet voor deze leerlingen om te laten zien waar ze wel in uitblinken. Ook sterke kinderen kunnen hulp nodig hebben. Misschien niet meteen bij de vakken in de klas, dan wel bij het zoeken naar extra uitdagingen. Speciaal daarvoor hebben we bij ons op school portfolioleren ontwikkeld. Kinderen worden dankzij deze methode meer uitgedaagd om zelf 'baas' te worden van hun eigen leerproces. Zo hopen we te voorkomen dat kinderen gedemotiveerd raken, of later vastlopen in het voortgezet onderwijs.

De school is met zijn tijd mee gegaan. De school beschikt over een nieuw computernetwerk en in elke klas hangt een digitaal schoolbord. De kinderen zijn dagelijks achter de computer te vinden, waar ze werken met digitale hulpprogramma's en waar ze werken aan spreekbeurten en werkstukken. Alle methodes op school voldoen aan de eisen van deze tijd.

De identiteit van de school is een belangrijk gegeven op CNS Ommerkanaal. Wij zijn een christelijke school en dat willen we laten blijken door hoe we met elkaar omgaan, op welke manier we onderwijs geven en door activiteiten die we organiseren. Elke dag komt onze identiteit aan bod, hetzij door gebed, door liederen en/of bijbelse verhalen. Niet iedereen op onze school hoeft christelijk te zijn. Iedereen is welkom, ook als ze anders over geloof en religie denken. We leren kinderen hier respectvol mee om te gaan. Wel verwachten we van alle kinderen, christelijk of niet, dat ze deelnemen aan alle activiteiten die onze identiteit met zich meebrengt (o.a. kerstfeest, paasfeest, pinksteren, biddag en dankdag)."

- "Kinderopvang Ommerkanaal is een organisatie die kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang aanbiedt voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Flexibele kinderopvang op maat. Kenmerkend voor onze kinderopvang is dat de activiteiten enerzijds ontspannend zijn, maar ook creatief, leerzaam en taakverlichtend voor ouders. Onze organisatie gelooft in de kracht van kleinschaligheid en de toegevoegde waarde van het buitengebied. Rust, ruimte en regelmaat zijn begrippen die ons na aan het hart liggen. Onze opvang is gebouwd op 3 fundamenten: spelen, beleven en groeien. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een goede aansluiting bij de basisschool. Wij werken samen met de (hierboven beschreven, red.) basisschool aan de overkant van het kanaal."

- Dansen: - "Mijn naam is Henri ten Brinke. In 1998 ben ik begonnen met het volgen van lessen Country Line-Dance. Sinds 2002 geven wij zelf les in Ankum, en in 2008 zijn we ook begonnen met lessen in Witharen, bij Buurthuis Ommerkanaal. Dit doen we wekelijks van september tot en met mei. Bij ons clubje Country Dancers dansen kinderen en volwassenen, van jong tot oud. Het leuke aan Country Line-Dance is dat je niet afhankelijk bent van een partner, omdat je veel dansen alleen doet. Bij ons staan vooral plezier en gezelligheid hoog in het vaandel. Voor informatie over de lessen en demonstraties: stuur ons een mail (henritenbrinke204@gmail.com) of bel naar 0572-371644, b.g.g. 06-22221161."

- Duurzaamheid: - Plaatselijk Belang heeft in 2012 het project Duurzame Buurtschap Ommerkanaal opgestart. Het project inventariseert met de inwoners duurzame ideeën en de haalbaarheid daarvan, omtrent bijv. wonen, werken, recreëren, energie en milieu, met als doel een duurzaam leefbare en levendige buurtschap te behouden. Zo is er op een aantal particuliere en bedrijfspanden al zonnepanelen geplaatst en is een gemeenschappelijke Buurtauto in gebruik genomen. De voortgang van de projecten in de buurtschap op het gebied van duurzaamheid vind je op de website van Stichting Duurzaam Ommerkanaal. - Filmpje waarin inwoners toelichten waarom zij zich inzetten voor een duurzame buurtschap.

Reactie toevoegen