Ommerkanaal

Plaats
Buurtschap
Ommen Hardenberg
Salland
Overijssel

ommerkanaal plaatsnaambord (Kopie).jpg

Sinds 2013 kunt u middels plaatsnaamborden zien wanneer u in de buurtschap Ommerkanaal bent aangekomen.

Sinds 2013 kunt u middels plaatsnaamborden zien wanneer u in de buurtschap Ommerkanaal bent aangekomen.

Ommerkanaal

Terug naar boven

Status

- Ommerkanaal is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, in grotendeels gemeente Ommen, deels gemeente Hardenberg (t/m 2000 gemeente Avereest).

- De buurtschap Ommerkanaal valt voor de postadressen grotendeels onder de kern Ommen, deels onder Dedemsvaart en deels onder Arriën.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft sinds 2013 (witte) plaatsnaamborden.

- De buurtschap / plaatsnaam Ommerkanaal is kennelijk pas recent 'opgericht'; de plaatsnaam wordt nog niet vermeld in de recente Topografische atlas Overijssel(1).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Vanouds stond dit gebied deels bekend als buurtschap Arriërveld. Dit gebied maakt tegenwoordig deel uit van de buurtschap Ommerkanaal (getuige de plattegrond zoals gelinkt onder het kopje Ligging). De buurtschap is genoemd naar de ligging rond het in 1866 gereed gekomen Ommerkanaal. (Overigens zijn er in 2013 naast plaatsnaamborden Ommerkanaal ook plaatsnaamborden Arriërveld in de omgeving geplaatst, dus kennelijk is er toch ook nog altijd sprake van een buurtschap Arriërveld?, weet iemand hoe dit zit?, red.)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt NO van Ommen, ZW van Dedemsvaart, N van Arriën, rond o.a. de wegen Ommerkanaal West, Ommerkanaal Oost, Dwarsweg en Schapendijk. De exacte begrenzing van wat de inwoners als hun buurtschap beschouwen, vind je op pag. 5 van het Projectplan Duurzame Buurtschap Ommerkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Ommerkanaal omvat ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de voormalige openbare basisschool is tegenwoordig Buurthuis Ommerkanaal gevestigd (waarin ook Peuterspeelzaal Dikkie Dik onderdak vindt), dat in 2013 is uitgebreid tot Kulturhus. Verder is er in de buurtschap nog de christelijke basisschool CNS Ommerkanaal.

- Het in 2007 opgerichte Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal behartigt de leefbaarheidsbelangen van de buurtschap. In dat kader heeft zij in 2012 het project Duurzame Buurtschap Ommerkanaal opgestart. Het project inventariseert met de inwoners duurzame ideeën en de haalbaarheid daarvan, omtrent bijv. wonen, werken, recreëren, energie en milieu, met als doel een duurzaam leefbare en levendige buurtschap te behouden. Zo is er op een aantal particuliere en bedrijfspanden al zonnepanelen geplaatst en is een gemeenschappelijke Buurtauto in gebruik genomen. De voortgang van de projecten in de buurtschap op het gebied van duurzaamheid vind je op de website van Stichting Duurzaam Ommerkanaal. - Filmpje waarin inwoners toelichten waarom zij zich inzetten voor een duurzame buurtschap.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt (juli).

Reactie toevoegen