Ommelanderwijk

Plaats
Dorp
Veendam
Veenkoloniën
Groningen

ommelanderwijk 1928 [640x480].jpg

Ommelanderwijk 1928

Ommelanderwijk 1928

Ommelanderwijk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ommelanderwijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ommelanderwijk.

Terug naar boven

Status

- Ommelanderwijk is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Veendam.

- Het dorp Ommelanderwijk heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Veendam.

- Ommelanderwijk wordt vaak samen met buurdorp Zuidwending als tweelingdorp beschouwd. De dorpen delen ook diverse voorzieningen, zoals de school en de kerk.

- Onder het dorp Ommelanderwijk valt ook de buurtschap Numero Dertien.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Ommelanderwiek of kortweg De Wieke.

Oudere vermeldingen
1794 Omlanderwyk, Ommelanderwyk.

Naamsverklaring
Wijk
'voor turfafvoer gegraven vaart', in 1653 gegraven door de Ommelander Compagnie om moeilijkheden met de Stad (Groningen, red.) vanwege de turfafvoer uit de weg te gaan.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Gasgat.

Terug naar boven

Ligging

Ommelanderwijk ligt O van Veendam, als overwegend lintbebouwing aan de gelijknamige weg (en voorheen ook gelijknamige vaart), met - vanuit Veendam gezien - aan het begin een bescheiden komvorming.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ommelanderwijk 135 huizen met 977 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Zoals gesteld bij het kopje Naam, is de nederzetting ontstaan vanaf 1653 door het graven van de Ommelanderwijk. In tegenstelling tot veel andere veenkoloniën in deze omgeving is dit geen initiatief van de stad Groningen, maar van ondernemende jonkers uit de Ommelanden, die voor dit project de Ommelander Compagnie vormen. Het laatste deel, de 'doorsnee' naar het Pekelderdiep bij Nieuwe Pekela, komt pas in 1819 gereed. Dat deel ligt ook op grondgebied van Nieuwe Pekela, aan de huidige Doorsneeweg. Als zijtakken van het kanaal wordt een reeks - genummerde - wijken gegraven. Zowel het kanaal als de zijwijken zijn bedoeld om de turf zo goed mogelijk te kunnen afvoeren. Langs twee van de zijwijken ontstaan buurtschappen: Numero Dertien en Numero Eén. De eerstgenoemde bestaat nog altijd, de laatste ook wel qua bebouwing, maar is - gelegen aan de Sluisweg - inmiddels opgegaan in de bebouwde kom van het dorp.

Steenfabriek
Steenfabriek Het Noorden wordt in 1800 opgericht door de maire (burgemeester) van Veendam, mr. H.J.M. Hulsink. De fabriek is een van de eerste bedrijven, zo niet de eerste, van Veendam. De ligging van de fabriek aan de Ommelanderwijk was gekozen omdat de brandstof, toen nog turf, in de naaste omgeving voldoende voorhanden was en omdat de afzet in de omringende dorpen verzekerd was. Weliswaar moest de klei over een afstand van 10 á 15 km per schip worden aangevoerd, maar dit gaf toen nog geen problemen. Rond 1900 wordt naast de bestaande oven voor metselstenen een kleinere oven gebouwd voor de fabrikage van sierstenen. In 1930 wordt het bedrijf geheel gemoderniseerd. Het is in die tijd de eerste steenfabriek in het noorden met een kunstmatige drooginrichting. In 1936 begint de fabriek, als eerste in Nederland, met de productie van holle vloerstenen.

Tegen het einde van de jaren zestig ging het slecht met de steenindustrie, vooral de steenfabrieken die de klei van elders moesten aanvoeren hadden het moeilijk. De concurrentie was moordend. Veel steenfabrieken werden gedwongen de deuren voorgoed te sluiten en in 1970 wordt ook Steenfabriek Het Noorden stilgelegd, waarmee een einde komt aan de oudste fabriek van Ommelanderwijk. In 2009 kopen Geert en Alie Panman het complex op Ommelanderwijk 53 en verbouwen het tot Gelegenheidscafé De Stainkroeg. "Wij hebben geprobeerd om deze rotte kies in het dorp zodanig te bewerken dat het nu weer een fraai geheel is geworden. Het grootste gedeelte is opgeruimd, opgeknapt en hersteld. De komende jaren willen wij proberen alles af te ronden", aldus Geert en Alie op hun site.

Kerk
Tot 1845 gaan de inwoners van het tweelingdorp Ommelanderwijk en Zuidwending veelal ter kerke in Veendam. Dat is in die tijd nog een behoorlijke afstand, die gedeeltelijk over onverharde wegen afgelegd moet worden. De meesten doen dat te voet, wat vooral in de herfst en de winter niet bepaald aangenaam is. Daarom besluiten de inwoners in genoemd jaar een eigen gemeente te stichten en zelf een kerk te bouwen. Deze wordt gesitueerd tussen de beide lintbwbouwingen in, aan de weg die de beide dorpen verbindt: het Kerkpad. Tegenwoordig wordt het Kerkpad onderbroken door de provincialeweg N366. De kerk staat nog net aan de Ommelanderwijkse kant, maar is bedoeld voor de beide genoemde dorpen.

Van turf naar agrarisch met industrie
Rond 1850 krijgt het veenkoloniale dorp Ommelanderwijk een sterk agrarisch karakter. De bebouwing bestaat in die tijd hoofdzakelijk uit Oldambster boerderijen die meestal haaks en soms schuin op het diep staan. In de periode 1850 - 1900 breidt de bebouwing zich uit langs het diep, het Noorderkwartier en het Kerkpad, met boerderijen en arbeiderswoningen van het krimpjestype. In het westen vestigt zich strostoffabriek Phoenix. Het huidige bedrijventerrein aan de westzijde van de N33 is naar deze fabriek vernoemd. Na de eeuwwisseling neemt de bedrijvigheid toe; aan de noordzijde van het diep worden twee aardappelmeelfabrieken gebouwd (beide inmiddels afgebroken). Ook het aantal woonhuizen groeit. Langs wijk Numero Eén (nu de Sluisweg) worden vrijstaande arbeiderswoningen van het Oldambster en het krimpjestype neergezet.

Scholen, buurthuis, veranderingen in bebouwing en bedrijvigheid
In de jaren twintig van de 20e eeuw worden twee scholen gebouwd: een openbare school aan het diep en een christelijke school aan het Kerkpad. Na 1945 verdwijnen in Ommelanderwijk een aantal boerderijen en bijna alle fabrieken. Ook een groot deel van de arbeiderswoningen is verdwenen. Genoemde scholen hebben hun functie verloren, echter in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn een nieuwe school en buurthuis gerealiseerd.

Wegen- en waterinfrastructuur
Tussen 1950 en 1960 worden de provinciale wegen Veendam - Pekela (N366) en N33 aangelegd. In de jaren zeventig is de Ommelanderwijk vanaf de gemeentegrens met Nieuwe Pekela tot aan het A.G. Wildervanckkanaal gedempt. Eind jaren tachtig wordt het A.G. Wildervanckkanaal verlengd met een tak richting het Musselkanaal om overtollig regenwater af te voeren en in droge tijden IJsselmeerwater aan te voeren.

Woningbouw
De groei van de laatste decennia heeft vooral plaatsgevonden in het dorpshart. Eind jaren zestig en tachtig van de 20er eeuw worden sociale huurwoningen gebouwd in het wijkje de Vogelbuurt. Volgende bouwstromen voorzien meer in de behoefte aan koopwoningen. Tot begin 21e eeuw is driekwart van de woningen een koopwoning. Dit aandeel is de laatste jaren nog groter geworden door verkoop van huurwoningen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het geldende bestemmingsplan Ommelanderwijk dateert uit 2009.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ommelanderwijk heeft 3 gemeentelijke monumenten', zijnde het pand op Ommelanderwijk 197, de Hervormde kerk uit 1845 op Kerkpad 5 en de pastorie op nr. 7. De kerk is ook bestemd voor de inwoners van buurdorp Zuidwending. Dat komt ook tot uitdrukking in de naam van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending. Het kerkhof heeft een eigen site (zie de link).

- De Joodse begraafplaats ligt helemaal aan het eind van de Sluisweg, een eind na de bebouwing van buurtschap Numero Eén. De relatief grote joodse gemeenschap in Veendam, Wildervank, Muntendam en Meeden was aangewezen op de synagoge in Veendam en op de begraafplaats aan de Sluisweg in Ommelanderwijk. Afgelegen, omdat voor joodse begraafplaatsen eeuwig durende grafrust geldt tot de komst van de Messias. En afgelegen was een waarborg om gevrijwaard te zijn voor uitbreidingen. De begraafplaats telt ruim 300 stenen. Er zijn meer graven: houten gedenkpalen zijn in de loop van de eeuwen vergaan.

De begraafplaats is gesticht in 1741 (het achterste deel) en uitgebreid in 1779 en 1902. Op joodse begraafplaatsen treft men geen of weinig bomen, struiken en bloemen aan. Dit om verstoring van de rust te voorkomen. Soms ziet men steentjes op een steen liggen: per keer achtergelaten door de bezoeker. Voor de begraafplaats staat de opzichterswoning met het reinigingslokaal onder één dak. Vertaald luidt de tekst van de steen: “klein en groot is daar gelijk en de slaaf is vrij van zijn heer”.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Jaarmarkt (op een zaterdag in juni).

- Kerstmarkt.

Terug naar boven

Beeld

- Films over Ommelanderwijk anno 1956, met diverse zaken die nu zijn verdwenen, zoals het kanaal, en de school in buurtschap Numero Dertien, die enkele jaren later werd gesloten.

- Oude foto's en ansichtkaarten van Ommelanderwijk.

Terug naar boven

Links

- Dorpskrant 't Tonckeltje verschijnt 1x per maand en is er voor de dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending en de buurtschappen Kibbelgaarn, Numero Dertien, Vosseveld en Korte Akkers.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ommelanderwijk.

Reacties

(3)

Eppo Vroom in de Trouw van 2 mei 2016 bij rubriek Nutteloze Kennis: (...)

Leuk stukje Ann, dank! Ik heb het verplaatst naar de pagina over Numero Dertien: https://www.plaatsengids.nl/numero-dertien

misschien nutteloos, maar het gevoel bij het lezen was warm.

Reactie toevoegen