Olburgen

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Olburgen

Terug naar boven

Status

- Olburgen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Steenderen.

- Onder het dorp Olburgen valt ook de buurtschap Rha.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Olburgen wordt, behalve in het O, omgeven door de rivier de IJssel en ligt O van het dorp Dieren, ZO van de dorpen Spankeren, Laag-Soeren en Eerbeek, ZW van de dorpen Leuvenheim en Brummen, ZZW van het dorp De Hoven, ZW van de dorpen Steenderen, Baak en Wichmond en de steden Bronkhorst en Zutphen, WZW van het dorp Toldijk, W van het dorp Hengelo, WNW van het dorp Keijenborg, NW van de dorpen Achter-Drempt, Voor-Drempt, Hoog-Keppel, Laag Keppel en Hummelo, NNW van de stad Doesburg en het dorp Angerlo en NO van de dorpen Ellecom, De Steeg, Giesbeek, Rheden en Lathum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Olburgen 18 huizen met 134 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 110 huizen met ca. 270 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Religie
"Omstreeks 1375 is de eerste kapel op Olburgen gesticht - met een kerkhof er naast - door de Ridders van de Duitse Orde, die in Dieren waren gevestigd. Zij hadden een afspraak met de boeren uit de omgeving over gebruik en onderhoud van kapel en kerkhof. De huidige IJsseldijk loopt over het terrein waar kapel en kerkhof lagen. Daarna behoorde de nezerzetting tot het kerspel Drempt en werden de inwoners geacht te ‘kerken’ in Drempt. De inwoners van buurkern Rha behoorden tot het kerspel Steenderen. Na de Reformatie gingen deze kerken over naar de protestantse kerk en moesten katholieken zich behelpen met schuilkerken.

De diensten zijn heel lang gehouden in een schuur bij boerderij Het Hoefken, gelegen halverwege het dorp en buurdorp Achter-Drempt. In het begin van de 18e eeuw begon men ook kerkdiensten te verzorgen in Olburgen en vanaf 1733 woonde de pastoor ook in dat dorp. Deze diensten vonden plaats in boerderij De Bouwmanstede. Vanaf Kerst 1783 maakte men gebruik van een speciaal gebouwde schuurkerk, op de plaats waar nu het kerkhof is." (bron: Parochie HH. Twaalf Apostelen) Voor wat er nadien op dit gebied is gebeurd, zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Olburgen - Rha (2010). "Waarom een dorpsplan? Het doel van een dorpsplan is om de wensen en behoeften van de inwoners in beeld te hebben en dit aan een gemeente of andere plannenmakers kenbaar te maken. Zij kunnen daar dan rekening mee houden bij het maken van plannen. Voor ons vormt het dorpsplan de basis voor de belangenbehartiging van onze dorpen.Hoe is het dorpsplan tot stand gekomen? De vereniging Kleinen Kernen Achterhoek-Liemers heeft ons ondersteund bij het proces dat doorlopen is. Door gesprekken met alle lokale verenigingen en instellingen en een dorpsraadpleging zijn alle onderwerpen die de inwoners van belang achten in beeld gebracht."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Olburgen heeft 1 rijksmonument, zijnde de RK Sint-Willibrorduskerk (Olburgseweg 4). De parochie is na de Reformatie ontstaan als een statie, nadat de moederparochie in het naburige Drempt was opgeheven. De huidige kerk is in 1869 gebouwd naar ontwerp van architecten Friedrich Wilhelm Mengelberg en Gerard te Riele, ter vervanging van een schuurkerk. De pastorie is ontworpen door Alfred Tepe. Alle drie gerenommeerde (kerk)architecten. De kerk is gebouwd als neogotische pseudobasiliek in de stijl van het St. Bernulphusgilde, met drie beuken: een hoog middenschip en lagere zijbeuken, waarin de ramen zijn aangebracht. Ook in het priesterkoor bevinden zich drie gotische vensters. Aan de straatzijde heeft het gebouw een toren die 45 graden is gedraaid ten opzichte van de voorgevel. De toren wordt bekroond met een ingesnoerde naaldspits. Het gebouw heeft aan alle zijden spitsboogvensters. De muren aan de binnenzijde zijn in de 20e eeuw witgepleisterd. In de kerk zijn daarnaast interieurelementen van Mengelberg aanwezig, waaronder het hoogaltaar en het Maria- en Jozefaltaar. Kerk en geloofsgemeenschap vallen tegenwoordig onder de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

- Olburgen heeft 10 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjestichting Olburgen - Rha organiseert jaarlijks o.a. Koningsdag en een toneelvoorstelling.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "De Veerpont Olburgen-Dieren, of de Veerpont Dieren-Olburgen, zoals sommigen durven zeggen, verbindt twee prachtige stukjes Nederland. Als je in Dieren bent, kom je van de prachtige Veluwe. Steek je dan de rivier over, dan ga je naar de mysterieuze Achterhoek met zijn vele verhalen en legenden. De omgeving leent zich voor prachtige (fiets-)tochten en op de pagina ‘De Omgeving’ op onze site kun je een tipje zien van alles wat hier in de buurt te bekijken en te doen is. En dat alles met een kort, maar mooi vaartochtje op de IJssel. Het is bovendien de mooiste pont om de IJssel over te steken!" Aldus de site van de veerpont.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Stichting Belang Olburgen Rha (SBOR) is een dorpsbelangenorganisatie. Wij zetten ons in om onze dorpen en het buitengebied leefbaar te houden. Wij bestaan sinds 1992 en komen voort uit een actiegroep die was opgericht tegen de plannen met de A348. Deze snelweg zou worden doorgetrokken van Dieren naar Zutphen. Dit plan is onder andere door de inzet van de actiegroep niet doorgegaan. Het plan van de voormalige gemeente Steenderen “Kiezen voor Water” in 2003 was de directe aanleiding om in actie te komen. Na een voorlichtingsavond werd besloten een handtekeningenactie te houden, die met groot succes werd afgesloten. Het plan werd door de gemeente ingetrokken.Naar aanleiding van dit soort plannen van overheden bleek de noodzaak om het anders te gaan doen. Er is in 2005 gekozen om tot een moderne benadering én behartiging van de belangen van Olburgen en Rha te komen. Er werd besloten om een Dorpsplan op te stellen (zie daarvoor verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen).

Wat is onze relatie met de gemeente? Samen met de gemeente Bronckhorst is er een convenant ondertekend. Alle dorpsbelangenorganisaties en de gemeente hebben daarmee aangegeven dat zij elkander en hun standpunten respecteren. Indien nodig vindt overleg plaats waarbij informatie tussen de partijen wordt uitgewisseld. Daarnaast worden de dorpsbelangenorganisaties erkend als belanghebbenden als het gaat over het algemene belang van de inwoners van de dorpen die zij vertegenwoordigen. Waar zijn wij op dit moment mee bezig? Op dit moment baart het plan voor de uitbreiding van Dorado Beach ons het meeste zorgen. Dit onder andere vanwege de invloed die het toenemende verkeer en de grote aantallen toeristen op onze leefomgeving gaan krijgen. Tegen dat plan hebben wij onze bezwaren kenbaar gemaakt. Ook de mogelijke plaatsing van windmolens op het terrein van rioolwaterzuivering Olburgen wordt nauwgezet gevolgd. Daarnaast natuurlijk ook andere zaken, zoals de lage internetsnelheid."

- Sport: - SV Basteom is in 2013 ontstaan uit vv Baakse Boys en sv Steenderen en is de voetbalclub voor Baak, Bronkhorst, Olburgen/Rha, Steenderen en Toldijk.

Reactie toevoegen