Okkenbroek

Plaats
Dorp
Deventer
Salland
Overijssel

okkenbroek_rustiek_plekje_achterzijde_kerk_ca._1970_kopie.jpg

Okkenbroek, 'Rustiek plekje achterzijde kerk', ansichtkaart uit ca. 1970.

Okkenbroek, 'Rustiek plekje achterzijde kerk', ansichtkaart uit ca. 1970.

Okkenbroek

Terug naar boven

Status

- Okkenbroek is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 1998 gemeente Diepenveen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Okkenbrook.

Oudere vermeldingen
1381-1383 Ockenbroeck, ca. 1390 Ockenbroick.

Naamsverklaring
Betekent broek 'moerassig land' van de persoon Okke.(3083)

Terug naar boven

Ligging

Okkenbroek ligt in het uiterste noordoosten van de gemeente Deventer (en van de voormalige gemeente Diepenveen).

Direct NO van Okkenbroek, ca. 100 meter na de t-splitsing Oerdijk / Koerselmansweg, ligt een driegemeentenpunt (ter plekke staat ook een grenspaal); in het O ligt de gemeente Rijssen-Holten (t/m 1998 gemeente Holten), in het N de gemeente Raalte, in het ZW de gemeente Deventer (t/m 1998 gemeente Diepenveen).

Ca. 100 meter verder ligt hoeve Holterbroek, die vreemd genoeg niet in de buurtschap Holterbroek ligt, maar volgens de provincie-atlas van de ANWB (editie 2004) grotendeels onder Nieuw-Heeten gem. Raalte valt, en deels onder de buurtschap Espelo gemeente Rijssen-Holten. De buurtschap Holterbroek ligt 4 km naar het ZO.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Okkenbroek 26 huizen met 159 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ca. 430 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Okkenbroek is verschenen in 2012.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Okkenbroek heeft 2 rijksmonumenten.

- Okkenbroek heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- Inwoners van het dorp en de buurkernen Dijkerhoek, Espelo, Nieuw Heeten, Heeten en Lettele vormen samen sectie Okkenbroek in de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek. In het dorp staat een kleine protestantse dorpskerk, die zich een plek heeft verworven in een verder voornamelijk katholieke omgeving. Onder andere daarom zijn veel dorpsbewoners gehecht geraakt aan het kleine kerkje. De kerk staat open voor iedereen, ongeacht hun leeftijd, stroming of afkomst. Daarnaast bieden ze ruimte voor doopdiensten, bruiloften en uitvaartdiensten.

De in 2012 opgerichte Stichting Vrienden van het Kerkje van Okkenbroek zet zich in voor het behoud van de religieuze gebouwen, dus de kerk, de consistorie en de pastorie. Deze gebouwen zijn, naast andere, beeldbepalend voor het dorp. Ze werven fondsen om daarmee het onderhoud van de gebouwen te kunnen financieren. De kerkelijke gemeente is zo klein dat die kosten niet meer op te brengen zijn. Er worden ook gesprekken gevoerd met de kerkelijke gemeente van Bathmen, omdat zelfstandig blijven voortbestaan niet meer haalbaar is.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op Hemelvaartsdag is er in Okkenbroek het Hemels Feestje. Wat dat inhoudt, is ieder jaar weer een verrassing. Voor de actuele informatie voor het eerstvolgende Hemels Feestje zie de link.

- Okkenbrooks Feest (weekend in juli).

- De 200 van Okkenbroek (wielrennen, op een zondag begin september).

- Eveneens op een zondag begin sepember is er de jaarlijkse Fietstocht, waarbij je kunt kiezen uit een korte variant van ca. 12 km en een lange variant van ca. 45 km. Tijdens de lange route is er onderweg een koffiestop, met oplaadpunt voor de eventuele E-bikes.

- Bazar (begin november).

- De opbrengst van de Kerstmarkt (half december) komt aan het hele dorp ten goede; men organiseert er diverse activiteiten van door het jaar heen.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan De Bosbaan, een 400 meter-baan gelegen in een mooi stukje natuur te Okkenbroek. Naast deze baan is er ook nog een 'krabbelbaan' voor de jeugd. Bij de ijsbaan is een kantine, waar je je kunt opwarmen met een kop warme chocolademelk of koffie, of een kleine versnapering.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Sinds 2016 is er in Okkenbroek de biologische winkel 'Ons Dagelijks Eten', met producten uit de eigen streek, groente van eigen land, honing van de eigen bijen, zuivel en verder alles wat bij het dagelijks eten hoort.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Okkenbroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Okkenbroek.

- Nieuws: - 1x per 4 maanden is er de dorpskrant Okkenbroeker Koerier. Via de link is deze ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving.

- Dorpshuis: - Het kleine dorp Okkenbroek is gezegend met twee prachtige locaties, met o.a. een buurtsuper, een plek voor verenigingen en feesten, een sporthal, een bar, café, terras, kapsalon, pedicure, bibliotheek en wijkwinkel. Met enthousiaste ondernemers én vrijwilligers. Bestuur Dorpshuis Ons Centrum en Bestuur Kulturhus roepen de inwoners dan ook op om zoveel mogelijk gebruik te (blijven) maken van beide locaties. O.a. Ronald Lipholt van de Attent en Monique Lensink van Dorpshuis Ons Centrum spannen zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk service en kwaliteit te bieden. Ieder vanuit hun eigen kracht. Zo zijn recentelijk bijvoorbeeld de openingstijden van de supermarkt uitgebreid. De genoemde besturen zijn van mening dat er in totaliteit op dit moment zelfs meer wordt geboden dan in het verleden. "Maar we kunnen natuurlijk geen openingstijden verwachten zoals die van de cafés en supermarkten in de stad." Ze roepen de inwoners dan ook op realistisch te blijven en hun verwachtingen te baseren op de grootte van de kern.

- Onderwijs: - ICB WereldWijzer is een dorpsschool met tussen de 50 en 60 leerlingen. Om voor 60 (of minder) leerlingen Passend Onderwijs goed vorm te geven, zijn ze afgestapt van het leerstofjaarklassensysteem, waarbij kinderen in een jaargroep op hetzelfde tijdstip ongeveer dezelfde lesstof aangeboden krijgen. Basisschool Wereldwijzer streeft naar de totale ontwikkeling van het kind. Naast het overdragen van kennis en kunde, is een belangrijke rol weggelegd voor ontwikkeling van vaardigheden. Het kind wijzer maken, met zichzelf en in de omgang met anderen. Door kennis en wijsheid klaar voor de dag van morgen. Dat doen ze door het geven van aandacht op individueel niveau. Voor ieder kind begeleiding die past bij zijn of haar ontwikkeling, met een duidelijke rol van de ouders. Immers, u kent uw kind toch het beste? Dat is een compleet verhaal. Dat is basisonderwijs van topkwaliteit.

Ook respect en aandacht voor elkaar spelen op de school een belangrijke rol. Met normen en waarden vanuit de Christelijke traditie wordt hier handen en voeten aan gegeven. Zo is er dagelijks een moment van bezinning. Soms luchtig, een andere keer wat intensiever. Dat doen ze volgens de methode Trefwoord. Een methode voor levensbeschouwelijke vorming waarmee ze kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Op Basisschool Wereldwijzer ligt de focus op vaardigheden en het ontwikkeling van competenties. Zo gaan kinderen goed toegerust naar het voortgezet onderwijs. Zo werken alle kinderen aan hetzelfde vak, maar ieder op zijn of haar eigen niveau. Met ondersteuning van de leerkracht en elkaar. Vragen stellen en elkaar helpen: leren om op een respectvolle manier samen te werken en elkaars talenten te ontplooien. Wereldwijzer in Okkenbroek is een kleine school en daarom erg geschikt voor de onderwijsvorm ‘Slimfit’. Met Slimfit wordt nog meer ingezoomd op de individuele behoefte van de leerling. Een andere manier van organiseren om zo het beste uit de leerlingen naar boven te halen.

Gezien de kosten van het bibiotheekfiliaal in relatie tot het relatief beperkte gebruik ervan, is deze in 2017 verhuisd van het dorpshuis naar de basisschool. De collectie is beperkt tot kinderen t/m 12 jaar.

- Sport: - Bij Sportvereniging Vlug en Lenig (V&L) kun je recreatief sporten voor een acceptabele prijs, in de sporthal in het dorpshuis. Het betreft met name aerobics, bodypump, kindergymnastiek, peutergymnastiek, spinning, streetdance, volleybal, zaalvoetbal en tennis.

- Overige verenigingen: - De Okkenbroekse Herensociëteit is een club met ca. 100 'wijze mannen', die het leuk vinden om eens per maand met elkaar iets leuks te gaan bezichten of zich laten bijpraten door een spreker met een interessant onderwerp. Naderhand wordt die acitiviteit geëvalueerd rondom de bar van het dorpshuis Ons Centrum. - De Damessoos bestaat uit zo'n 40 dames uit Okkenbroek en omstreken met een brede interesse. Zij organiseren elke 2 maanden een leuke informatieve of creatieve avond, waarbij je altijd wel wat opsteekt. En daarna gezellig na-borrelen.

- De Okkenbroekse Motorcycle Association (OMA) is een motor toerclub voor motorrijders uit Okkenbroek en omstreken. Het toerseizoen wordt geopend met een dagtocht op zondag (meestal de eerste zondag in april). Halverwege (einde juni) is er opnieuw een zondagtocht. De 1e zondag in oktober volgt vaak een laatste dagtocht. Tussen deze tochten door worden op de 1e woensdagen van de maand avondtochten gereden. Eenmaal per jaar gaan ze een lang weekend op vakantie, meestal naar Duitsland. Voor nadere informatie over deze evenementen of over de vereniging als zodanig, kun je een mailtje sturen aan voorzitter Jan Stam.

Reactie toevoegen