Oirlo

Plaats
Dorp
Venray
Noord-Limburg
Limburg

Oirlo

Terug naar boven

Status

- Oirlo is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venray.

- Onder het dorp Oirlo vallen ook de buurtschappen Boddenbroek, Hoogriebroek (deels), Molenhoek (grotendeels) en Zandhoek.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Getuige de -oi- spelling - en de naamsverklaring - was de uitspraak vroeger kennelijk Oorlo (vergelijk Oirschot, Oisterwijk); tegenwoordig is de uitspraak Oerlo.

In het Limburgs
Oeldere. Een inwoner van dit dorp is een Oelderse.

Oudere vermeldingen
1383 Klein Orlo, 1400 Oerle, 1417 ten groten Oerle, 1480 Oerloe, 1619 Groet Oerloe, 1665 Oerle, 1692 Older, 1803-1820 Oirlo, 1838-1857 Oirloh.

Naamsverklaring
Samenstelling van oor* 'grindhoudend zand' en lo 'licht, open bos'. Vergelijk Oer.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Oirlo ligt ZO van Venray, O van de A73, W van Meerlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oirlo 60 huizen met 352 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Stichting Ald Oeldere heeft als doelstellingen: het in eigendom, in bruikleen of op enige andere wijze verwerven van historische of hedendaagse voorwerpen die karakteristiek zijn voor de periode waarin ze gebruikt zijn of nog gebruikt worden in Oirlo en omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld archeologische voorwerpen, kleding en klederdracht; het beschikbaar stellen van die voorwerpen voor het onderwijs of andere het algemeen nut beogende instellingen; het verzamelen van kennis omtrent deze voorwerpen en het beheren, archiveren, beschrijven en documenteren van die voorwerpen ter bewaring voor het nageslacht; het aanleggen en onderhouden van fotoverzamelingen, film- en diacollecties, met verantwoorde beschrijving; het bevorderen van de kennis en geschiedkundig, oudheidkundig, heemkundig, bodemkundig en volkenkundig onderzoek betreffende ons dorp en omgeving; het organiseren van exposities; het bijeenbrengen van gegevens en documentatie betreffende Oirlo en betreffende speciaal met het dorp verband houdende voorwerpen en onderzoekingen.

Stichting Ald Oeldere verzamelt onder meer documenten waarin een stukje persoonlijke geschiedenis van Oelderse mensen is vastgelegd. Inmiddels hebben we al een grote verzameling bidprentjes. Zoals gebruikelijk worden deze bij het overlijden van rooms-katholieken aan familie en bekenden gegeven. Wij zijn geïnteresseerd in dit soort prentjes van alle overledenen die in Oirlo zijn geboren of daar hebben gewoond. Onze belangstelling gaat niet alleen uit naar bidprentjes, maar ook naar andere soorten herinneringsprentjes en aankondigingen van (oud-)inwoners, zoals geboortekaartjes, prentjes ter gelegenheid van de eerste heilige communie, trouwkaarten, jubilea, rouwkaarten, verhuiskaarten enzovoorts. Heb je dit soort documenten nog ergens in een doos liggen? Je doet ons er een groot plezier mee. Maar ook nieuwe kaarten en prentjes willen wij graag krijgen. Immers wat vandaag gebeurt, is morgen alweer geschiedenis. Je kunt je spullen inleveren bij Toon Steeghs (Haalakker 47, tel. 0478-571832). Wil je een document niet kwijt, dan maken wij er graag een kopie van."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Een dorpsontwikkelingsplan maken, leefbaarheid in perspectief. Waarom een dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Oirlo en Castenray? Het eerste doel van het maken van een DOP is het niveau van de leefbaarheid in onze dorpen behouden en waar mogelijk verbeteren. De aandachtspunten in het DOP zijn divers. Van zorg, verenigingsleven, sociale samenhang tot openbare ruimte / ruimtelijke ontwikkeling. Met het DOP reageren wij pro-actief op de ontwikkelingen om ons heen. We kijken terug, staan stil bij het heden, blikken vooruit en durven daarbij ‘out of the box’ te denken. Daarbij houden wij met name rekening met veranderingen, ambities en initiatieven van de inwoners / stichtingen en verenigingen. Hierdoor sluit het DOP aan bij de wensen en ideeën van bewoners en de lokale kennis en creativiteit wordt benut. In het proces worden naast de inwoners en verenigingen ook de gemeente en organisaties/instanties betrokken.

Naast het brede draagvlak is een ander doel van het DOP om mensen te activeren. Tijdens de ontwikkeling van het DOP ontmoeten inwoners van beide dorpen elkaar, men is bewust bezig met de leefbaarheid en toekomst van beide dorpen. Met de hamvraag: ‘Hoe kunnen we de leefbaarheid in beide dorpen behouden c.q. vergroten en daarbij beiden een eigen identiteit behouden?’. Hierbij is de balans van samenwerking essentieel. In dit DOP is er voor gekozen om terug te kijken naar het verleden, stil te staan bij het heden en vooruit te denken naar de toekomst. Dit bewustwordingsproces is belangrijk om samen een goede balans in samenwerking te vinden/houden en toekomstgericht plannen te kunnen maken. Op een aantal punten werken Oirlo en Castenray al intensief samen. Op andere punten zijn er ontwikkelingen voor samenwerking gaande. Op weer andere vlakken kunnen beide dorpen / verenigingen nog volledig zelf functioneren.

Door prioriteiten aan de items in het DOP toe te kennen, ontstaat er een wensenlijst die als basis dient voor de ontwikkelingen in de aankomende jaren in Oirlo en Castenray. Deze wensenlijst dient als inspiratie voor de gebiedsagenda van de gemeente Venray. De keuze is gemaakt om het DOP uitgebreid op te stellen. Alle betrokken partijen hebben de mogelijkheid gekregen hun visie aan het papier toe te vertrouwen en toe te voegen aan dit DOP. Zo ontstaat er een duidelijk naslagwerk voor alle inwoners en overige bij onze dorpen betrokkenen.

Als dorpsraden krijgen wij vaak de vraag ‘Wat doen jullie nu eigenlijk?’. Door alle commissies in dit DOP weer te geven krijgt een ieder een beeld van ons takenpakket. Binnen elke commissie is minimaal één dorpsraadslid actief. De commissies worden verder aangevuld met inwoners die affiniteit hebben met de betreffende commissie. Wanneer er een nieuw initiatief komt van een inwoner kan er altijd worden overlegd of dit in samenwerking met de dorpsraad/dorpsraden kan worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er mogelijk een nieuwe commissie onder de dorpsraad/dorpsraden. Daarnaast is dit DOP een naslagwerk voor verenigingen; welke verenigingen hebben beide dorpen, hoe kijken zij naar de toekomst?

In het verleden schreven de beide dorpsraden afzonderlijk een DOP. Deze keer is er voor een overkoepelend Dorpsontwikkelingsplan Oirlo/Castenray gekozen. De basis voor deze keuze is de intensieve samenwerking tussen beide dorpen, die naar verwachting de komende jaren nog verder door zal groeien. Het DOP wordt voor vijf jaar geschreven. Dit DOP is in oktober 2019 aan het college van B&W overhandigd. Vijf jaar vooruit kijken is een hele tijd. Vandaar dat wij, als dorpsraden, het DOP jaarlijks tijdens de DOC-jaarvergadering in juli op de agenda plaatsen voor eventuele actualisatie." Aldus het voorwoord van het in 2019 verschenen huidige Dorpsontwikkelingsplan (DOP). - Hier kun je het Dorpsontwikkelingsplan Oirlo uit 2012 nog teruglezen.

- Na jaren van discussie is er duidelijkheid over woningbouw in Oirlo. Vanaf 2008 worden er in 10 tot 15 jaar tijd in totaal 64 woningen gerealiseerd. De woningen komen op 2 locaties. Ten eerste aan de zuidoostkant van het dorp waar ook het bouwen-in-eigen-beheer-project gerealiseerd gaat worden. Hier komen 42 woningen waaronder vrijstaande, twee-onder-eenkappers, seniorenwoningen en rijtjeshuizen. Het andere project van 22 huizen staat gepland op de locatie Hesen aan de Hoofdstraat tegenover de kerk. Hier wordt ook een intiem dorpsplein gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oirlo heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Sint Gertrudiskek en de Sint Annakapel.

- Reeds rond 1300 is er sprake van een kerk in Oirlo. Deze had een romaanse toren en in 1926 zijn ook resten van een romaans koor aangetroffen. Begin 15e eeuw zijn het romaanse koor en middenschip afgebroken en vervangen door een koor en een eenbeukig schip in gotische stijl. Gedurende de jaren dertig van de 20e eeuw zijn de zijbeuken aangebouwd. Op 22 november 1944 is de toren door de zich terugtrekkende bezetter opgeblazen. Daarbij is ook het schip verwoest, maar het koor bleef vrijwel intact. Na de oorlog is het koor gerestaureerd en daartegenaan is een nieuwe kerk gebouwd, naar ontwerp van architect Jules Kayser. De kerk staat niet geheel symmetrisch ten opzichte van het koor. In 1951 kwam de kerk gereed. De toren is pas na 1958 voltooid. Het laatgotisch koor is 15e-eeuws. De basilicale bakstenen kerk is in traditionalistische nieuwbouw met vrij strakke vormgeving. Elementen uit de gotiek zijn meegenomen, vooral in het interieur. De vensters doen denken aan wederopbouwarchitectuur. De Gertrudiskerk (Hoofdstraat 23) kerk bezit enkele laatgotische beelden, waaronder een kruisbeeld waarvan het kruis nog origineel is. Naast de kerk ligt een kerkhof, dat nog enkele 17e-eeuwse grafkruisen bevat. In 1944 ging het in de kerk aanwezige orgel verloren. Het huidige tweemanuaals orgel dateert uit 1960 en is gebouwd door de firma Verschueren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - VV De Spurriemök.

- Kermis (mei).

- Zomaarpop (weekend in oktober, in 2020 voor de 35e keer). "Tips: neem je ID-kaart mee (verplicht). Entree vrijdag = 10 euro. Entree zaterdag = 10 euro. Combi-kaarten zijn te koop met korting voor 15 euro. Consumpties zijn verkrijgbaar voor €2,00. Je kunt geen cash pinnen op het festivalterrein. De entree en munten kun je wel betalen met je PIN-pas. Zorg voor de zekerheid dat je genoeg cash op zak hebt. Er is catering aanwezig op het terrein, verzorgd door Frietwagen Verhuur Horst. Er is een bewaakte garderobe aanwezig."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oirlo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oirlo.

- Nieuws: - Nieuws uit Oirlo op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Oirlo.

- Onderwijs: - Basisschool Maria is na afloop van schooljaar 2014-2015 gefuseerd met Basisschool De Stek uit buurdorp Castenray. Die school was te klein geworden en is gesloten. De kinderen uit beide dorpen gaan sindsdien naar school in Oirlo, welke fusieschool de naam Basisschool Eigenwijs heeft gekregen.

- Jongeren: - OJC Watjang?!? is de jongerenorganisatie voor jongeren uit Oirlo en omgeving. Zij organiseren door het jaar heen allerlei activiteiten in - naar eigen zeggen - "de leukste kelder van Nederland".

- Muziek: - "Ons Genoegen is in 1908 opgericht als een wielerclub. Er was in die tijd nog geen sprake van een muziekvereniging. Niet alleen het wedstrijdfietsen was belangrijk maar ook het plezier erin, wat al snel leidde tot een zangafdeling binnen de fietsclub. In deze zangclub zaten leden uit Oirlo, Klein-Oirlo en Castenray. In 1927 werd besloten om de vereniging om te zetten in een fanfare. In 1964 is de drumband opgericht. Fanfare en drumband hebben hebben door de jaren heen deelgenomen aan vele concoursen en optredens. In 2008 bestond muziekvereniging Ons Genoegen 100 jaar. Dit is groots gevierd. Het hoogtepunt van dit jaar was het jubileumweekend waar onder andere de band Krezip en Gebroeders Ko op kwamen treden. Ook is dat jaar een galaconcert gehouden in de Schouwburg van Venray. Ook het jaar 2014 stond in het teken van een jubileumfeest in een feesttent op het dorpsplein ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de drumband van Ons Genoegen. Het was een groots feest waarbij diverse activiteiten geregeld waren voor de bezoekers en mensen van het dorp, maar ook voor slagwerkkorpsen uit de regio."

- Sport: - Voetbalvereniging SVOC '01 is in 2001 ontstaan uit een fusie tussen DIS uit Oirlo en SV Castenray uit het gelijknamige dorp.

- Zorg: - "Zorgboerderij De Hofsteeg (Ericaweg 4) is gelegen in de prachtige landelijke omgeving van Oirlo. In 2008 zijn we onze zorgboerderij gestart met dagbesteding voor ouderen en voor mensen met een vorm van dementie. In 2011 hebben we langs onze zorgboerderij een kersenboomgaard aangeplant. Deze bestaat uit 12 verschillende rassen, die vanaf juni tot begin augustus rijp zijn. Naar behoefte kunnen we onze gasten betrekken bij de activiteiten in de boomgaard. Natuurlijk is het ook mogelijk om door de boomgaard te wandelen en te genieten van de rust en de activiteiten die rondom de kersenteelt plaats vinden. Op onze zorgboerderij willen we de bezoekers graag een plek bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis kunnen voelen. We willen rekening houden met ieders (on-)mogelijkheden. Een plek waar huiselijkheid, sfeer en kleinschaligheid de basis vormen, met als doel dat onze bezoekers zolang mogelijk zelfstandig, of samen met hun partner, in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen."

. - "Zorgboerderij Het Wapen van Oudshoorn in Oirlo (Oirloseheide 2) wil met name mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening in de gelegenheid stellen om kennis te maken met het dagelijkse leven op en rondom onze boerderij. Zelfvertrouwen, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling willen wij verbeteren. De arbeidsprestatie is van ondergeschikt belang, voorop staat een plezierige dagbesteding. Wij zijn dan ook niet afhankelijk van agrarische productie. Mocht hier in de toekomst vraag naar zijn, dan kan daar uiteraard op worden ingespeeld. De activiteiten bestaan uit het verzorgen van de paarden, schapen, kippen, konijnen en ander kleinvee. Het meewerken in de stallen, moestuin en kassen. Het bereiden van maaltijden voor eigen gebruik met producten uit eigen tuin. Er worden ook creatieve activiteiten aangeboden, zoals kaarten maken, bloemstukken maken e.d. Mensen die niet aan het werk kunnen deelnemen, krijgen de gelegenheid deel te nemen aan belevingsactiviteiten zoals snoezelen in een relaxruimte, snoezelen in een dierensnoezelruimte, huifkartochten, ervaringsactiviteiten zoals het verblijven in de belevingstuin of als toeschouwer aanwezig zijn bij de werkzaamheden van anderen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oirlo.

Reactie toevoegen