Oekel en Klein Oekel

Plaats
Buurtschap
Zundert
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Oekel en Klein Oekel

Terug naar boven

Status

- Oekel en Klein Oekel zijn buurtschappen in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert. T/m 1996 gemeente Rijsbergen.

- De buurtschappen Oekel en Klein Oekel vallen, ook voor de postadressen, onder het dorp Rijsbergen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Oekel: Groot-Oekel, 1276 Okele, 1324 Oecle, 1338 Oekele, 1870 Oeckel.
Klein Oekel: 1363 cleen Oekel, 1474 Cleyn Oekel, 16e eeuw kleyn Oekele.

Naamsverklaring
- “Oekel komt ook al zeer vroeg – in 1187 – voor in de vorm van een persoonsnaam: Gerardus de Ocle. De naam betekent het bos, behorend bij een groter geheel, waarbij wij dit laatste dan mogelijk moeten interpreteren als Rijsbergen (aan de andere – westelijke – kant van de Weerijs gelegen)” (89).
- “Met het oog op Zuidnederlands/Vlaams oekelaar ‘noteboom’ misschien een samenstelling van oekel ‘noten-‘ en lo ‘bosje op hoge zandgrond’. Een andere verklaring knoopt aan bij ooc ‘klein landstuk bij een groter’, wat veronderstelt dat Oekel teruggaat op auk-. Met de toevoeging klein ter onderscheiding van het nabijgelegen Oekel (vroeger ook Groot-Oekel genoemd)” (1).

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Oekel ligt 3 km ZO van Rijsbergen, rond de Oekelsestraat, Oekelseheidestraat, Schriekenweg, Gelderdonksestraat en Altenaarweg.

- De buurtschap Klein Oekel ligt 2 km ZO van Rijsbergen, rond de Klein Oekelsestraat.

- NW van Oekel ligt het Oekelbos, in de buurtschap Breedschot. ZO van Oekel ligt de veldnaam Oekelsche Akkers.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Oekel 21 huizen met 152 inwoners. Tegenwoordig heeft Oekel ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

- In 1840 had Klein Oekel 13 huizen met 77 inwoners. Tegenwoordig heeft Klein Oekel ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oekel: kapelletje.

- In het N van de buurtschap Oekel ligt hoeve Noordhoek, welke naam door de in kleur van de rest afwijkende dakpannen op het dak te lezen is.

- Kapelletje aan de driesprong Oekelsestraat / Klein Oekelsestraat. Dit is een van de kleinste kapelletjes die wij ooit gezien hebben. Er zal wel een logica in zitten: de naam Klein Oekel geeft al aan dat deze buurtschap kleiner is dan de nabijgelegen buurtschap Oekel (voorheen Groot Oekel). Dan is het vast ook wel logisch dat je als Klein Oekel een kleiner kapelletje hebt dan (Groot) Oekel… (grapje natuurlijk).

Reactie toevoegen