Nutter

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

Ootmarsum buurtschap Nutter richtingwijzer HF [640x480].jpg

Buurtschap Nutter bij Ootmarsum is een officiële woonplaats, maar heeft vreemd genoeg geen plaatsnaamborden, dus aan de hand van richtingwijzers en ANWB-paddenstoelen waar de afstand op staat aangegeven, moet je maar gokken wanneer je er bent aanbeland...

Buurtschap Nutter bij Ootmarsum is een officiële woonplaats, maar heeft vreemd genoeg geen plaatsnaamborden, dus aan de hand van richtingwijzers en ANWB-paddenstoelen waar de afstand op staat aangegeven, moet je maar gokken wanneer je er bent aanbeland...

Oud Ootmarsum en Nutter Paddenstoel.jpg

Buurtschappen worden op richtingwijzers, zoals de ANWB-paddenstoelen, vaak vergeten. In deze omgeving gelukkig niet: op deze ANWB-paddenstoel staan drie buurtschappen: Hezingen, Nutter en Oud Ootmarsum.

Buurtschappen worden op richtingwijzers, zoals de ANWB-paddenstoelen, vaak vergeten. In deze omgeving gelukkig niet: op deze ANWB-paddenstoel staan drie buurtschappen: Hezingen, Nutter en Oud Ootmarsum.

Nutter Nutterseweg.jpg

Nutter, blik op de Nutterseweg vanaf de Nutter Es

Nutter, blik op de Nutterseweg vanaf de Nutter Es

Nutter Wittebergweg.jpg

Nutter, Wittebergweg

Nutter, Wittebergweg

nutter_vlasbeekdal_nutterseweg_hve.jpg

Nutter, Vlasbeekdal aan de Nutterseweg

Nutter, Vlasbeekdal aan de Nutterseweg

Nutter

Terug naar boven

Status

- Nutter is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

- De buurtschap Nutter heeft een eigen postcode (7638) en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het is dus een officiële woonplaats, en bovendien een zeer toeristische plaats. Des te verbazingwekkender dat deze plaats plaatsnaamborden moet ontberen. ANWB-paddenstoelen en andere wegwijzers geven wél al ruim van tevoren de route naar Nutter aan, maar pas als je het plaatsje weer uit bent, weet je dat je er geweest bent aan de hand van een wegwijzer die je vertelt dat je de buurtschap al achter je gelaten hebt. Praktisch en geografisch gezien valt de buurtschap Nutter onder de stad Ootmarsum.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1297 Nuthere, 1385 Nuthaer, Nutharen, Nuthar, 1640 Notter (op een kaart van Overijssel van Nicolaas ten Have). De oudste vorm kan ook betrekking hebben op de buurtschap Notter bij Wierden.

Naamsverklaring
Het tweede lid is mogelijk de gereconstrueerde vorm van heri wat is ontstaan uit har `zandige heuvelrug`. Het eerste lid is moeilijk te duiden. Enkele pogingen: `waarvan men nut trok` of `waar noten groeien`. (1)

Familienaam
Er zijn ook mensen die Nutter heten en wier voorouders wellicht uit deze buurtschap afkomstig zijn?

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nutter ligt 2 km NW van Ootmarsum. Het is een buurtschap met verspreide bebouwing, en een bebouwingsconcentratie rond de driehoek Wittebergweg, Vlasreutenweg en Nutterseweg. Formeel liggen Wittebergweg 1-13 en 2 in de nabijgelegen buurtschap Oud Ootmarsum, maar omdat deze panden (waaronder camping De Witteberg op nr. 9) dichter bij Nutter liggen worden deze in de praktijk vaak als deel van die buurtschap beschouwd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Nutter 34 huizen met 194 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het glooiende landschap rond Nutter is ontstaan tijdens het Saalien (de voorlaatste ijstijd), toen gletsjers het noorden van Nederland bedekten. De vondst van grafheuvels in het Nutterveld (zie bij Bezienswaardigheden) bewijzen dat dit gebied reeds bewoond was in de steen- en de vroege bronstijd. In de middeleeuwen is er bebouwing geweest op de Oud Ootmarsummer Es van de 8e tot de 13e eeuw. De grond was eigendom van de bisschop van Utrecht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De buurtschap en omgeving is een waardevol maar ook kwetsbaar gebied. De gemeente Dinkelland heeft daarom een plan opgesteld waarbij integraal rekening wordt gehouden met de belangen van landbouw, natuur en recreatie, waterbeer, landschap en leefbaarheid. Op de site van de gemeente Dinkelland lezen wij echter dat deze Gebiedsuitwerking Oud Ootmarsum - Nutter in 2011 door de provincie is stopgezet.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nutter heeft 13 rijksmonumenten. Het betreft 12 terreinen met grafheuvels in het Nutterveld uit het Neolithicum en/of de Bronstijd, plus boerderij het Hazelbekke met vakwerkschuren (Vasserweg 32) uit ca. 1850.

- Bronnen in het Springendal.

- Veel typische Twentse boerderijen met geveltekens.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Speciaal door en voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wordt op een zondag rond Kerstmis het boerenerf van de familie Kuks aan de Vlasreutenweg omgetoverd tot een klein Bethlehem. Op deze locatie volgt, net als ruim tweeduizend jaar geleden, een bont gezelschap de ster naar de geboorteplek van Jezus. “We merken dat onze doelgroep deze viering op een heel bijzondere wijze beleeft. Met veel bekende liederen en talentvolle spelers hopen we er ieder jaar voor hen weer een echt kerstfeest van te maken, waarbij iedereen die deze doelgroep een warm hart toedraagt meer dan welkom is,” aldus gastheer Jan Kuks.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Vlasbeekdal aan de Nutterseweg is beperkt toegankelijk. Langs het dal zijn typische Twentse houtwallen met een grote verscheidenheid aan bloemen en struiken. Onder in het dal stroomt een klein beekje dat voor de nodige voeding zorgt.

- Uit onderzoek bleek dat de Springendalsebeek bij Nutter niet goed aansloot op omliggende wateren. Daardoor konden dieren die in het water leven zich op de lange termijn niet goed verplaatsen. Zoals de Beekprik bijvoorbeeld, die in Nederland bijna niet meer voorkomt. De vis heeft het moeilijk vanwege barrières in beken, bijvoorbeeld bij stuwen. Daarnaast trad er verontreiniging en verdroging in de beek op wat ten koste gaat van de kwaliteit van beekplanten en organismen in en om het water. Die situatie was mede het gevolg van eerdere werkzaamheden. De Springendalsebeek is destijds verbreed en verdiept waardoor het waterpeil van de beek en haar waterlopen lager is geworden.

Door de Springendalsebeek te herstellen wordt de kwaliteit van de beek verbeterd en wordt een natuurlijk watersysteem gecreëerd. Het waterschap heeft in 2009 de zijbeek van de Springendalsebeek hersteld. In 2010 zijn de oevers van de Springendalsebeek aangepast en natuurvriendelijk ingericht om een gevarieerde plant- en diergemeenschap te bevorderen. Er is een natuurlijk watersysteem gecreëerd door de beek te herstellen, een zandvanger op te heffen en beekbegeleidende beplanting aan te leggen.

- Natuurgebied Hazelbekke wordt beheerd door Natuurmonumenten.

- Vanuit Ootmarsum lopen vele routes via Nutter.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Aan de Wittebergweg vind je seizoensgebonden onbemande kraampjes aan de kant van de weg met pruimen, appels, peren en walnoten, soms zelfs met koffie en koek.