Nuland

Plaats
Dorp
's-Hertogenbosch
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

nuland prins bernhardplein 1966 [640x480].jpg

Nuland Prins Bernhardplein 1966

Nuland Prins Bernhardplein 1966

NB gemeente Nuland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Nuland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Nuland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Nuland

Terug naar boven

Status

- Nuland is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente 's-Hertogenbosch. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1992. In 1993 over naar gemeente Maasdonk, in 2015 over naar gemeente 's-Hertogenbosch. Vóór de herindeling van 1993 viel een deel van Nuland onder de gemeente Rosmalen, dit betrof de buurtschap Heeseind.

- Wapen van de voormalige gemeente Nuland.

- Onder het dorp Nuland vallen ook de buurtschappen Heeseind, Lagekant (grotendeels) en Schotsheuvel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1299 kopie 17e eeuw Nuwelant, Nulant, 1300 Nuwelant, 1312 kopie 1350 Nuweland(enkerke), Nuwelant.

Naamsverklaring
Samenstelling van nieuw 'nieuw gewonnen of ontgonnen' en land.(1) Dit slaat vooral op het poldergebied N van het dorp, dat tot 1942 regelmatig door de Beerse Maas werd overstroomd.

Vroeger deed een legende m.b.t. de naamsverlaring de ronde, van een rijke schipper die in grote nood verkeerde en beloofde een kerk te stichten mocht hij behouden aan land komen. Eindelyck gelukt 't hem 't binnenwater in te loopen (waarmee de Beerse Maas werd bedoeld) en hij vond daar een nauw stuk land, alwaar hij behouden aan land kwam en hij bouwde aldaar eene schoonen kerk zoals hij beloofd had, nadat hij uitgeroepen had: "Nu heb ik land!"

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp 't Waoterrijk.

Terug naar boven

Ligging

Nuland ligt NO van Rosmalen, ZW van Geffen en grenst in het Z aan de A59.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nuland 142 huizen met 867 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 19/167 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Lagekant 31/164, Schotsheuvel 20/138, Heike 18/78, Helsenhoek 27/142 en Vinkel (deels) 27/178. Tegenwoordig heeft het dorp (incl. de buurtschappen) ca. 2.000 huizen met ca. 4.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Nuland, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundewerkgroep Nuwelant, die zich naast Nuland ook verdiept in de geschiedenis van de Rosmalense buurkernen Kruisstraat en Heeseind.

- Verhalen over de geschiedenis van Nuland op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Nuland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nuland heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- De huidige RK kerk Johannes Onthoofding dateert uit 1951. - Geschiedenis van de parochie Nuland.

- Het voormalige raadhuis (Dorpsstraat 7) dateert uit 1948 en bevat een gebrandschilderd raam van Charles Eyck.

- Gevelstenen in Nuland.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Muziekfestival Madstock (begin mei).

- Jaarmarkt Rondje Nuland (op een zondag in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Recreatiepark 't Heike met o.a. zwembad, kinderboerderij en speeltuin.

- Structuurvisie Groene Schil Nuland (2012).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nuland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Nuland.

- Zorg: - Zorgboerderij Familie Huismans.

Reacties

(2)

Geachte heer, mevrouw,

Bij de gemeente Nuland staat vermeld dat deze gemeente per 2015 bij de gemeente Oss hoort.
Dit dient echter de gemeente 's-Hertogenbosch te zijn!

Vertrouwende erop u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
William Roussel

Dank voor uw opmerkzaamheid, dit was een 'slip of the pen', we hebben het aangepast.

Reactie toevoegen