Nude

Plaats
Buurtschap
Wageningen Rhenen
Veluwe
GelderlandUtrecht

nude_voedselopslag_mei_1945_kopie.jpg

De kleine buurtschap Nude heeft een strategische rol gespeeld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zie bij Geschiedenis. Hier een voedselopslag en voedseltransport dat klaarstaat om te vertrekken naar nog niet bevrijd gebied in het Westen.

De kleine buurtschap Nude heeft een strategische rol gespeeld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zie bij Geschiedenis. Hier een voedselopslag en voedseltransport dat klaarstaat om te vertrekken naar nog niet bevrijd gebied in het Westen.

Nude

Terug naar boven

Status

- Nude is een buurtschap in deels provincie Gelderland (in de streek Veluwe, gemeente Wageningen), deels provincie Utrecht (gemeente Rhenen). Aan de Gelderse kant is het tegenwoordig tevens een wijk O grenzend aan de buurtschap, binnen de bebouwde kom van Wageningen.

- De buurtschap Nude valt, ook voor de postadressen, deels onder de stad Rhenen, deels onder de stad Wageningen.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, dus je kunt slechts - althans op Rhenens grondgebied - aan de gelijknamige straatnaambordjes zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De buurtschap wordt ook wel De Nude genoemd.

Oudere vermeldingen
855 kopie eind 9e of begin 10e eeuw Hnodi, 1165 Nodá, Nuda, 1200 Noda, 1328 Noda, Nuede, 1709 Nude, ca. 1870 De Neude.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van een streek langs de noordelijke Rijnoever, van Rhenen tot Wageningen. De Nood was een water. De naam komt terug in die van de voormalige Noode-poort te Wageningen. De betekenis van het Oudnederlandse noda is 'moerassige laagte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nude ligt ZW van Wageningen, O van Rhenen, rond de provincialeweg N225 die op Rhenens grondgebied Nude heet (= het deel O van het Valleikanaal) en op Wagenings grondgebied Lawickse Allee. Het deel in de kern Wageningen Z van de N225 vanaf de rotonde (komend vanuit Rhenen) is tegenwoordig de woonwijk Nude, waar ook een gelijknamige weg doorheen loopt. Of het grondgebied van deze wijk voorheen deel uitmaakte van de gelijknamige buurtschap, of dat de wijk alleen maar naar de naastgelegen buurtschap genoemd is, is ons niet bekend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Nude niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat wat je nog als buurtschap kunt beschouwen, ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
- Artikel in de Volkskrant van 3 mei 2005, waarin wordt toegelicht waarom voor zowel 4, 5 als 6 mei iets te zeggen valt als bevrijdingsdag, en waarom de buurtschap Nude daar een rol in speelt. Historicus Loe de Jong maakt in 1982 bekend, in deel 10b van zijn 'Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog', dat de ondertekening van het 'capitulatieverdrag' tussen Foulkes (bevelhebber van de Canadese bevrijders) en Blaskowitz (bevelhebber van de Duitsers) niet op 5 mei, maar op 6 mei heeft plaatsgevonden. Op die zesde mei wordt echter alleen maar een standaardformulier ondertekend waarin enkele praktische afspraken tussen Foulkes en Blaskowitz worden vastgelegd. Dat gebeurt in een kapotgeschoten boerderij in de buurtschap Nude.

- Foto's van het gebied Nude ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Wageningen en Rhenen en daarmee ook het gebied Nude liggen tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog een tijdje in 'niemandsland' tussen bezet en geallieerd gebied. Bij het hierna beschreven 'hoornwerk' konden de Duitsers de weg versperren met een (staal)kabelversperring, waar je onder de link foto's van kunt zien.

- Vlak voor de bevrijding worden in bevrijd gebied enorme hoeveelheden voedsel voor het nog niet bevrijde en uitgehongerde westen aangelegd: het betreft met name biscuits, blikken vlees, vet, gecondenseerde melk, suiker en zout. Eén van die opslagplaatsen ligt langs de weg in de buurtschap Nude. Het wachten is op toestemming om het voedsel te verdelen in bezet gebied. Op 1 mei kunnen de voedseltransporten formeel beginnen. In de buurtschap ontmoet generaal Foulkes de Duitse generaal Reichelt en dr. Schwebel om de transporten verder te regelen. Onder de naam 'Operatie Faust' vinden de voedseltransporten over de weg naar het nog niet bevrijde westen van Nederland plaats. Foto's en film over de voedseltransporten vanuit Nude mei 1945.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het 'hoornwerk' (verdedigingswerk) uit 1743-1744 bij de Grebbesluis, evenals een 3-tal kazematten (bunkers) uit 1936-1940 op het hoornwerk, zijn rijksmonumenten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Nudepad is een wandelroute, een zogeheten 'klompenpad' van 11 km rondom de buurtschap Nude.

Terug naar boven

Links

- Wijkcentrum: - Huis van de Wijk de Nude.

- Onderwijs: - Basisschool De Wereld heette voorheen Basisschool De Nude.

Reactie toevoegen