Nootdorp

Plaats
Dorp
Pijnacker-Nootdorp
Haaglanden
Zuid-Holland

Nootdorp verkeerstoren Ypenburg (Kopie).jpg

De voormalige verkeerstoren van het voormalige Vliegveld Ypenburg ligt nog net op Nootdorps grondgebied. Op de achtergrond zie je de Haagse Vinex-wijk Ypenburg op grondgebied van het vroegere vliegveld.

De voormalige verkeerstoren van het voormalige Vliegveld Ypenburg ligt nog net op Nootdorps grondgebied. Op de achtergrond zie je de Haagse Vinex-wijk Ypenburg op grondgebied van het vroegere vliegveld.

ZH gemeente Nootdorp in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Nootdorp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Nootdorp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Nootdorp

Terug naar boven

Status

- Nootdorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2001.

- Per 1-4-1817 zijn de buurtschappen en voormalige heerlijkheden Hoogeveen en Nieuweveen (ook wel Nieuwveen, beide ook wel met het achtervoegsel ´in Delfland´, om ze te onderscheiden van soortgelijke plaatsnamen elders in het land) afgesplitst tot zelfstandige gemeenten. Reeds in 1833 zijn deze wederom aan de gemeente toegevoegd. De gemeente werd daarom in de loop van de 19e eeuw ook wel ´Nootdorp, Hoogeveen en Nieuweveen´ genoemd.

- De gemeente Nootdorp is in 1938 vergroot met een klein deel van de gemeente Stompwijk.

- Bij de opheffing van de gemeente Nootdorp in 2002 is een klein deel van de gemeente middels grenscorrectie naar de gemeente Den Haag gegaan (231 hectare met 2.743 inwoners). Het betrof met name een deel N van de spoorlijn, met daarin o.a. de buurtschap Haagoord (aan de Veenweg), t.b.v. de bouw van de nieuwe wijk Leidschenveen.

- Wapen van de voormalige gemeente Nootdorp.

- Onder het dorp Nootdorp valt ook de buurtschap Gooland en een deel van de buurtschap Noukoop.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1280-1287 Noitdorp(er wech), 1316 Noetdorp, Noedorp, 1514 Nootdorp.

Naamsverklaring
Men verklaart het eerste deel wel als het Middelnederlandse noot ´rundvee´, naar een hier mogelijk gehouden veemarkt. Opvallend is de overeenkomst met noot in het Middelnederlandse nootweg ´weg over het terrein van anderen die men rechtens mag benutten´, waarvan het eerste deel samenhangt met het Nederlandse genieten in de zin van ´gebruik maken van´. Een in vruchtgebruik gegeven dorp?(1)

Terug naar boven

Ligging

Nootdorp ligt O van Rijswijk en grenst in het N aan de A12.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nootdorp 77 huizen met 591 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 54/392 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Hoogeveen 4/50 en Nieuweveen* 19/149. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 7.000 huizen met ca. 15.000 inwoners.
* Voorheen ook Nieuwveen, later ook Nieuwe Veen, en daarna Veenweg, was vanouds alleen het O deel van de bebouwing aan de Veenweg. Het W deel viel vanouds onder de gem. Stompwijk, in 1938 is dat deel middels grenscorrectie naar de gemeente Nootdorp overgegaan.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Nootdorp, kun je terecht bij Vereniging Noitdorpsche Historiën.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nootdorp heeft 6 rijksmonumenten.

- Nootdorp heeft 32 gemeentelijke monumenten.

- Molen Windlust.

- Vliegveld Ypenburg (tegenwoordig ´herbestemd´ tot Haagse Vinexwijk) lag grotendeels in de gemeente Rijswijk. De verkeerstoren stond en staat echter op Nootdorps grondgebied. De verkeerstoren is in 2014 gerestaureerd. Zie ook de foto hieronder.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nootdorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nootdorp.

Reactie toevoegen