Noordwolde-Zuid

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Noordwolde-Zuid buurtschapsgezicht [640x480].JPG

Noordwolde-Zuid (buurtschap van Noordwolde)

Noordwolde-Zuid (buurtschap van Noordwolde)

Noordwolde-Zuid

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Noordwolde-Zuid.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordwolde-Zuid (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Noordwolde-Zuid is een dorp* in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

* De plaats is begonnen als buurtschap van Noordwolde, maar heeft inmiddels een zodanig grote omvang, kern en voorzieningen dat van een apart dorp kan worden gesproken. Ook de inwoners beschouwen hun plaats als een dorp.

- Het dorp Noordwolde-Zuid heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen bebouwde kom, maar heeft geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom 'in' Noordwolde.

Terug naar boven

Ligging

Noordwolde-Zuid ligt ZO van Noordwolde en grenst in het Z aan de provincie Drenthe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Noordwolde-Zuid heeft ca. 300 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Wie de eerste bewoners waren in het gebied dat nu Noordwolde-Zuid heet, is niet bekend. Vooralsnog moet worden aangenomen dat ten tijde van de vervening hier de eerste activiteiten hebben plaatsgevonden. Ongetwijfeld zullen hier toen ruim verspreid enkele vervenershutten hebben gestaan. Van activiteit of bewoning vóór die tijd is tot op heden niets bekend. In het begin van de 19e eeuw komt hier verandering in. De komst van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord heeft ook zijn uitstraling op deze streek, al is dit waarschijnlijk een negatieve. Er vestigen zich hier dan min of meer vaste bewoners. Veelal onder belabberde omstandigheden in plaggenhutten. De eerste stenen huizen worden pas in het begin van de 20e eeuw gebouwd, aan de Zuiderweg.

Zie verder de pagina Geschiedenis van Noordwolde-Zuid.

- De wegen in Noordwolde-Zuid met hun naamsverklaringen. Er is in het dorp onder meer een straat genoemd naar Johannes Mooij (1888-1977), die zich van 1919 tot 1970 als raadslid heeft ingezet om o.a. de armoede te bestrijden en de dorpelingen fatsoenlijke huisvesting (i.p.v. de plaggenhutten) te bezorgen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zuiderfeest (weekend eind juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Noordwolde-Zuid.

- Nieuws: - Nieuws uit Noordwolde-Zuid op Facebook, door Plaatselijk Belang. - Kwartaalblad ZuidExpres is via de link ook online te lezen.

- Onderwijs: - Basisschool De Velden is een kleine dorpsschool. De naam komt van het Westerse en Oosterse veld, de gebieden die in de 19e eeuw buiten de kolonie Wilhelminaoord werden bewoond en bewerkt door voormalige koloniebewoners.

Reactie toevoegen