Noordwijk aan Zee

Plaats
Dorp
Noordwijk
Bollenstreek
Zuid-Holland

Noordwijk 150 reddingjaren (Kopie).jpg

Noordwijk aan Zee, dit monument '150 reddingsjaren' herinnert aan de oprichting van de Noord- en Zuid-Hollandse Reddings Maatschappij KNZHRM in 1824. De Noordwijkse Reddingsbrigade is 'pas' in 1921 opgericht.

Noordwijk aan Zee, dit monument '150 reddingsjaren' herinnert aan de oprichting van de Noord- en Zuid-Hollandse Reddings Maatschappij KNZHRM in 1824. De Noordwijkse Reddingsbrigade is 'pas' in 1921 opgericht.

Noordwijk aan Zee

Terug naar boven

Status

- Noordwijk aan Zee is een dorp* in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Noordwijk.

* De gemeente Noordwijk heeft in 1978, bij de totstandkoming van het huidige postcodesysteem, geen eigen postcodes en postale plaatsnamen aangevraagd voor haar dorpen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee, vandaar dat die dorpen sindsdien voor de postadressen 'in' de postale plaats Noordwijk liggen. Wij merken dat in veel gevallen ook over de plaats(naam) Noordwijk wordt gesproken, waarbij men dan doelt op het geheel van beide dorpen. De dorpen zijn inmiddels ook wel vrijwel aan elkaar gegroeid; er ligt nog slechts een bescheiden 'groene buffer' tussen. Ook heeft de gemeente heeft alleen nog plaatsnaamborden met de plaatsnaam Noordwijk, waarbij zij de afzonderlijke kernen kennelijk niet meer wenst te profileren. Toch hebben beide dorpen nog altijd wel een duidelijke eigen identiteit. Zo hebben ze nog eigen belangenverenigingen, en zijn er veel inwoners en instanties die nog wel degelijk over de beide kernen spreken als zijnde aparte dorpen, en dat soms ook zo in hun adres schrijven. Vandaar dat wij ons daarbij aansluiten en beide kernen nog altijd als 'dorp' kwalificeren.

- Onder het dorp Noordwijk aan Zee valt ook buurtschap Het Langeveld en een zeer klein deel van de buurtschap Ruigenhoek. Voor de postadressen vallen deze gebiedjes, want net als het dorp zelf (zoals hierboven toegelicht), onder de postale plaats Noordwijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het dorp heeft vroeger ook Noordwijk-Buiten en Noordwijk op Zee (1573 Nortwyck op Zee) geheten.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noordwijk aan Zee ligt aan de Noordzee en ligt verder W van het dorp Noordwijk-Binnen, N van de dorpen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg, NW van de dorpen Voorhout en Oegstgeest en de stad Leiden, WNW van het dorp Sassenheim, WZW van het dorp Lisse en ZW van het dorp Noordwijkerhout.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Noordwijk aan Zee 120 huizen met 700 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Noordwijk aan Zee ontstaat als rond 1200 de eerste vissers zich in de duinen van Noordwijk vestigen. In 1474 heeft het dorp een vloot van 38 schepen. De vloot met zogeheten bomschuiten vaart uit vanaf het strand. Men vangt met name haring, kabeljauw, schelvis, wijting en schol. Tot begin 19e eeuw is de visserij de belangrijkste vorm van inkomsten gebleven. In 1913 vaart voor de laatste maal een bomschuit uit. Ook Noordwijk-Binnen profiteerde van de visserij door de zogenaamde lijnbanen. Met de lijnbanen werd touw gemaakt.

Later begint de bevolking zich steeds meer op het toerisme te richten. In 1866 wordt Noordwijk een badplaats. Omdat het zeewater medicinale werking scheen te hebben, komen mensen met een koetsje een dagje naar het strand. Ook is in deze tijd de eerste paal van Huis ter Duin geslagen. Tegenwoordig is Noordwijk aan Zee de nummer drie badplaats van Nederland en vinden er jaarlijks ruim 1.000.000 overnachtingen plaats. Het Nederlands Elftal gebruikt het hier gelegen hotel Huis ter Duin voor overnachtingen tijdens bijeenkomsten.

Een klein deel van de autochtone bevolking van Noordwijk aan Zee spreekt nog (vanouds) Noordwijks, een zeer oorspronkelijk Hollands dialect dat sterk herinnert aan onder meer het Katwijks en het Schevenings.

- Artikel in ArchiNed over ontstaan en ontwikkeling van de badplaats Noordwijk aan Zee.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Noordwijk streeft naar uitbreiding van het aantal hotelkamers van 1.600 naar 1.800. Tegelijkertijd wil zij een kwaliteitsslag maken omdat er een trend is naar meer luxe. Voor nadere informatie over het nieuwe hotelbeleid voor de periode 2010-2015 zie de nota Van Zimmer naar Suite.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hervormde kerk (1647) met kansel uit de 17e eeuw.

- In 2017 heeft de gemeente Noordwijk de eerste 40 panden aangewezen als gemeentelijk monument. In totaal wil de gemeente 63 waardevolle objecten op de gemeentelijke monumentenlijst. In Noordwijk aan Zee betreft het de volgende 17 objecten (van de 40): Atjehweg 27, Binnenweg 23, Bosweg 15, De Ruijterstraat 67-73, Duinweg 13, Hoofdstraat 2 / Huis ter Duinstraat 1, Koepelweg 15 / 40, Koningin Astridboulevard 8 / 48-49 / 52 / Lombok 1-11, Oude Zeeweg 62, Piet Heinplein 1, Van Hardenbroekweg 14-16, en Van Speijkstraat 5.

- Vuurtoren.

- De Atlantikwall was een verdedigingslinie van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, die liep van de kust in Noorwegen tot in Frankrijk. Onder andere in Noordwijk zijn nog restanten bewaard gebleven. "Op 250 meter van de Bosweg in Noordwijk aan Zee, op Verlengde Bosweg 1, ligt aan het fietspad in de duinen Batterij Noordwijk, bestaande uit een vuurleidingsbunker, geschutsbunkers, munitiebunkers en woonbunkers verbonden door een gangenstelsel. Vrijwilligers hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het mogelijk te maken verschillende bunkers en het gangenstelsel open te stellen voor publiek. De vuurleidingsbunker is zoveel mogelijk in zijn originele staat teruggebracht. Dit is als Atlantikwall Museum Noordwijk tijdens de openingstijden zonder voorafgaande afspraak te bezichtigen. Hiermee kun je je een beeld vormen van het leven in de bunkers tijdens de oorlog en de wijze waarop de Europese kust door de Duitsers werd omgevormd tot een vesting. Het is ook mogelijk om via het gangenstelsel een geschutsbunker en enkele manschappenbunkers te bezoeken onder leiding van een gids. Voor dit bezoek is reservering noodzakelijk. Grotere groepen kunnen ook een aanvraag doen voor een bezoek buiten de reguliere openingstijden. In 2019 ontving ons museum ruim 8.000 bezoekers."

Recensie van een van de bezoekers: "Het Atlantikwall Museum in Noordwijk aan Zee is een museum dat de duistere tijd van de Atlantikwall belicht op een manier die respect afdwingt voor al die vrijwilligers die stukje bij beetje die duistere geschiedenis weer aan het licht brengen. Je kan de boel onder het zand stoppen en net doen of het nooit heeft bestaan. Maar de geschiedenis hoe duister ook is nooit uit te vlakken. Dit museum leeft, is educatief, staat niet stil. En elk jaar wordt er weer een stukje verder uit die duistere tijd ontrafeld en zichtbaar gemaakt voor het publiek. Een museum dat de moeite waard is minstens eenmaal per jaar te bezoeken. Of nog beter, word vrijwilliger!"

- "Beleef in Museum Engelandvaarders in Noordwijk aan Zee het bijzondere verhaal over de 'Engelandvaarders': mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit bezet Nederland ontsnapten om vanuit Engeland de strijd tegen nazi-Duitsland en Japan voort te zetten. Honderden vertrokken in nauwelijks zeewaardige bootjes, soms in een kano. Velen verdronken op zee of werden tijdens de voorbereiding gearresteerd, gevangengezet of doodgeschoten. Anderen maakten barre tochten over land, via België, Frankrijk, Spanje, Portugal en zelfs Rusland. Ruim 2.000 Nederlanders kwamen, na veel moeilijkheden te hebben overwonnen, in Engeland aan. In Engeland namen de Engelandvaarders dienst bij Britse en Nederlandse krijgsmachtonderdelen, de koopvaardij of gingen werken voor de regering. Ook zetten veel Engelandvaarders vanuit Australië de strijd tegen Japan voort. Van de 180 Nederlanders die vanuit Engeland als geheim agent naar Nederland werden gestuurd, zijn er 108 Engelandvaarder. Bijna de helft van hen werd slachtoffer van het lugubere spionnenspel tussen de Britten en Duitsers. Velen vonden de dood in concentratiekamp Mauthausen."

Het museum bevindt zich in een voormalige munitiebunker in Noordwijk aan Zee, die tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van Batterij Noordwijk. Tijdens de Koude Oorlog zijn in de bunker kunstschatten van het Museum Volkenkunde opgeslagen en van 2004 tot 2014 was er het Atlantikwall Museum Noordwijk gevestigd. Dat museum verhuisde in oktober 2014 naar een ruimere behuizing in hetzelfde bunkercomplex. Tot de initiatiefnemers van Museum Engelandvaarders behoren Engelandvaarder Eddie Jonker (1920) en Jos Teunissen, bestuurslid van Erfgoed Leidschendam. Het museum is gerealiseerd met steun van Nationaal Comité 4 en 5 mei, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Nationaal Archief. Het museum is een schot in de roos; in het eerste jaar werd het reeds door ruim 7.000 mensen bezocht. Zie ook het promofilmpje van Museum Engelandvaarders en deze video over de Engelandvaarders en over het museum.

- De eerste motorstrandreddingboot (msrb) van Noordwijk aan Zee, die hier van 1953 tot 1990 was gestationneerd, was de Kurt Carlsen. Dankzij een schenking van Bernhard van Leer, de toenmalige directeur/eigenaar van de Van Leer Vatenfabriek, is de Kurt Carlsen terug in Noordwijk, en wordt hij na restauratie weer ingezet als varende (museum) motorstrandreddingboot. Daarmee herleeft een stuk historie van Noordwijk als reddingstation en wordt die geschiedenis bewaard voor de toekomst. Ca. 13 vrijwilligers zorgen voor de bemensing van de reddingboot.

Het doel van Stichting Kurt Carlsen is het behoud van de voormalige motorstrandreddingboot Kurt Carlsen, als belangrijk stuk cultureel erfgoed van de vroegere vissersplaats en huidige badplaats Noordwijk aan Zee. Door de boot, de lanceerwagen en de bijbehorende tractor in de oude staat te herstellen kan de boot weer op de oorspronkelijke wijze gelanceerd worden. Noordwijk is hiermee weer een attractie rijker. De restauratie heeft 3 jaar geduurd en is in 2013 gereedgekomen, precies 60 jaar nadat de boot in Noordwijk ten doop werd gehouden. Naast de wenselijkheid van permanente sponsering en donateurschappen is het de bedoeling inkomsten te verwerven uit de inzet bij bestaande evenementen en uit ‘teambuilding events’ voor organisaties en bedrijven, in samenwerking met een evenementenbureau.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het eerste evenement in het jaar in Noordwijk aan Zee is de NewYearsSplash oftewel Nieuwjaarsduik. Ieder jaar doen er meer mensen mee. Ook als aanmoediger ben je welkom.

- 'De mooiste file van Nederland' (weekend in april) is een keur van allerlei vervoersmiddelen w.o. nieuwe modellen personenwagens, praalwagens, old-timers, alle verfraaid met de meest attractieve bloemdecoraties. Zij staan 'in de file' opgesteld op de Koningin Wilhelmina Boulevard van Noordwijk aan Zee, tijdens het weekend van het Bloemencorso van de Bollenstreek, dat op vrijdagavond verlicht door Noordwijkerhout rijdt. De mooiste file van Nederland is onderdeel van de Week van de Bollenstreek.

- Zomerfestival Opera aan Zee (gedurende een week in mei).

- Kortebaandraverij op de Koningin Wilhelmina Boulevard (augustus).

- European Sand Sculptures Festival (kunstwerken uit zand, augustus t/m oktober).

- Zoals Noordwijk aan Zee het nieuwe jaar in stijl begint met de Nieuwjaarsduik, eindigt het het jaar in stijl met het evenement Kerstdorp aan Zee.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Jan Verwey Natuurcentrum, Duinweg 13A. Tel. 071-3616954. Geopend elke 1e zaterdag van de maand 10-12 u. Gratis toegang. Het centrum wordt beheerd door de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk.

- Noordwijk aan Zee oefent met een 13 kilometer lang zandstrand (waaronder 2 naaktstranden), boulevards van allure en robuuste door bos begrensde duinen, al sinds jaar en dag een grote aantrekkingskracht uit op binnenlandse en buitenlandse toeristen. Noordwijk heeft de Blauwe Vlag toegekend gekregen. Deze prestigieuze internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en havens die veilig en schoon zijn. Ook heeft Noordwijk het Europese keurmerk QualityCoast. Dit keurmerk wordt uitgereikt aan internationale kustplaatsen die bijzondere inspanningen hebben geleverd op het gebied van toerisme en milieuzorg, voor het behoud van natuur en landschap, eigen identiteit en cultureel erfgoed. Als het mooi weer is, rijden er gratis pendelbussen van (eveneens gratis) parkeerplaatsen naar het strand.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Noordwijk aan Zee, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Wijkvereniging Het Oude Zeedorp in Noordwijk aan Zee is opgericht in 2010. "De vereniging heeft ten doel: de bevordering en het behoud van de leefbaarheid op zowel historische en sociale grondslag, als op economische grondslag in en rondom het gebied het oude zeedorp van de gemeente Noordwijk, dat voorshands wordt gevormd door het gebied dat is gelegen binnen - en wordt begrensd door - Quarles van Uffordstraat, Duinweg, Nieuwe Zeeweg, Huis ter Duinstraat, De Grent en Koningin Wilhelmina Boulevard." Aldus de Statuten.

Reactie toevoegen