Noordse Dorp

Plaats
Dorp
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

noordse_dorp_collage.jpg

Noordse Dorp is een piepklein, maar bezienswaardig dorp bij het dorp Noorden (© Jan Dijkstra, Houten)

Noordse Dorp is een piepklein, maar bezienswaardig dorp bij het dorp Noorden (© Jan Dijkstra, Houten)

Noordse Dorp (3).JPG

Noordse Dorp: een klein dorp of een grote buurtschap. Voor beide valt wat te zeggen.

Noordse Dorp: een klein dorp of een grote buurtschap. Voor beide valt wat te zeggen.

Noordse Dorp.JPG

De Hervormde kerk van Noordse Dorp

De Hervormde kerk van Noordse Dorp

Noordse Dorp (2).JPG

We houden het toch maar op een dorp, dus hier een dorpsgezicht van Noordse Dorp

We houden het toch maar op een dorp, dus hier een dorpsgezicht van Noordse Dorp

noorden_noordse_dorp_noordse_buurt_kaart_anno_ca._1970_kopie_2.jpg

Noordse Dorp ligt NO van Noorden, rond de Noordse Dorpsweg. De gemeentegrens liep t/m 1990 Z langs die weg. Het Z deel, met de kerk, viel onder de gem. Nieuwkoop, het N deel viel onder de gem. Zevenhoven, zoals op deze kaart uit ca. 1970 goed te zien is.

Noordse Dorp ligt NO van Noorden, rond de Noordse Dorpsweg. De gemeentegrens liep t/m 1990 Z langs die weg. Het Z deel, met de kerk, viel onder de gem. Nieuwkoop, het N deel viel onder de gem. Zevenhoven, zoals op deze kaart uit ca. 1970 goed te zien is.

Noordse Dorp

Terug naar boven

Status

- Noordse Dorp is een dorp* in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. T/m 1990 deels gemeente Nieuwkoop, deels gemeente Zevenhoven (in 1991 over naar gemeente Liemeer, in 2007 over naar gemeente Nieuwkoop).

* Je zou Noordse Dorp gezien de grootte of beter gezegd 'kleinte' wellicht ook als 'buurtschap met kerk' kunnen beschouwen, omdat er maar een paar handenvol huizen staan en het voor de post onder buurdorp Noorden valt, maar de inwoners kwalificeren hun kern als dorp, dus conformeren wij ons daaraan.

- Het dorp Noordse Dorp heeft geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom 'in' Noorden.

- Onder het dorp Noordse Dorp valt ook de buurtschap Noordse Buurt.

- Waar wij nog niet uit zijn, omdat het strijdig met elkaar lijkt, is dat op kaarten van voor 1991 de grens tussen de gemeenten Nieuwkoop en Zevenhoven Z langs, of wellicht door, de Noordse Dorpsweg loopt, wat suggereert dat in ieder geval de huizen aan de N kant van die weg - dus dat deel van het dorp Noordse Dorp - voor 1991 onder de gemeente Zevenhoven vielen (wat overigens op de kaarten van voor 1991 ook expliciet zo staat aangegeven). Terwijl tegelijkertijd alle panden aan de Noordse Dorpsweg de postcode 2431 hebben = de postcode van het dorp Noorden dat altijd al gemeente Nieuwkoop is geweest (het gemeente Zevenhovense deel had althans voor het deel betrekking hebbend op buurtschap Noordse Buurt, die evenals Noordse dorp ook als 'postale plaatsnaam' Noorden had en heeft, namelijk postcode 2432, omdat een 4-cijferige postcode maar in 1 gemeente mag liggen). Wat al met al suggereert dat er voor 1991 toch een deel van postcode 2431 (de geschetste N kant van de Noordse Dorpsweg dus) onder de gemeente Zevenhoven heeft gevallen. Als iemand ons kan vertellen hoe deze vork in de steel zit, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Noordsche Dorp.

Naamsverklaring
Het eerste deel verwijst naar het nabijgelegen dorp Noorden, een naamgeving die bevorderd zal zijn door de ligging aan de Noordtse weg, die als zodanig in 1639 wordt vermeld.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noordse Dorp ligt NO van Noorden, rond de Noordse Dorpsweg. De gemeentegrens liep t/m 1990 Z langs de Noordse Dorpsweg. Het Z deel, met de kerk, viel onder de gemeente Nieuwkoop, het N deel viel onder de gemeente Zevenhoven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Noordse Dorp omvat ca. 30 huizen met ca. 65 inwoners (aldus de inwoner die onder de link onder het kopje Beeld geïnterviewd wordt). De gemeente Nieuwkoop spreekt van ca. 300 inwoners, wat komt omdat zij de buurtschap Noordse Buurt voor hun statistieken ook tot het dorp Noordse Dorp rekenen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Noorden / Noordse Dorp / Noordse Buurt (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Hervormde (PKN kerk van Noordse Dorp valt onder de Hervormde Gemeente van Noorden. De kerk verving de vorige, middeleeuwse kerk. Volgens de 1e link in deze alinea dateert de kerk uit ca. 1825 of uit 1843 (beide jaartallen komen op die pagina voor als bouwjaar), dus als iemand weet wat het échte bouwjaar is van deze twee, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt, met tevens Rad van Avontuur en verloting (op een zaterdag begin september). De opbrengst is ten bate van de kerk.

Terug naar boven

Beeld

- Reportage met een inwoner van Noordse Dorp waarin hij vertelt over verleden en heden van zijn kern.

Reactie toevoegen