Noordse Buurt

Plaats
Buurtschap
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

Noordse Buurt

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Noordse Buurt.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Noordse Buurt.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Noordse Buurt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordse Buurt (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Noordse Buurt is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. T/m 1990 gemeente Zevenhoven. In 1991 over naar gemeente Liemeer, in 2007 over naar gemeente Nieuwkoop.

- De buurtschap Noordse Buurt viel vanouds onder het dorp Zevenhoven maar valt tegenwoordig onder het dorp Noorden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Noordsebuurt.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noordse Buurt ligt O van Noordse Dorp, 5 km NO van Nieuwkoop, 2 km NO van Noorden, 3 km Z van Mijdrecht.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na de ontginning en de turfwinning wordt dit waterrijke gebied het domein van de visser en de rietsnijder. Pas in de 20e eeuw wordt de Noordse Buurt drooggemaakt, letterlijk 'boven water' gehaald door polderwerkers. Onder hen zijn veel werklozen, die van heinde en ver komen en via de werkvoorziening arbeid gaan verrichten waarvoor ze veelal niet zijn opgeleid. Na de voltooiing van hun werk, vestigen de tuinders zich in de Noordse Buurt.

In de publicatie 'Boven water' (2015) wordt de geschiedenis van de Noordse Buurt beschreven van 'in den beginne' tot heden. Auteurs Arjan van 't Riet en Kees Vork baseerden dit boek op archiefonderzoek, foto's en interviews met de (oud-)bewoners van deze buurt. Het boek, geheel in kleur, is onder andere verkrijgbaar bij uitgeverij Bert Post te Noorden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Transformatie glastuinbouw Noordse Buurt naar natuur gaat niet door
Het glastuinbouwgebied Noordse Buurt kenmerkt zich vandaag de dag door veel vervallen kassen en bedrijfsgebouwen. Schaalvergroting is niet mogelijk, onder andere omdat het gebied tussen recreatie- en natuurgebieden ligt, een zeer complexe waterhuishouding kent en de infrastructuur onvoldoende is. De gemeente Nieuwkoop had de Noordse Buurt daarom in 2008 aangewezen als plek waar kassen plaats moeten maken voor natuur. Voor de financiering hiervan zouden ca. 430 woningen worden gebouwd bij de kernen Nieuwveen, Nieuwkoop en Noorden.

Het plan zou moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering in landschappelijk en waterstaatkundig opzicht. Het plan voorzag in meer ruimte voor natte natuur en waterberging, waardoor bodemdaling wordt geremd en verdroging wordt tegengegaan. Doordat de glastuinbouw zou worden beëindigd, zou ook geen water meer aan de Nieuwkoopse Plassen worden onttrokken. Dit moest de waterkwaliteit in de plassen ten goede komen. “De voordelen van het plan, namelijk het saneren van de kassen en overige bedrijfsgebouwen in de Noordse Buurt en het ontwikkelen van de gehele polder tot natuurgebied, wegen ruimschoots op tegen de  extra woningen die aan de drie kernen worden gebouwd. Eigenlijk is er sprake van 75% natuurwinst als je de benodigde ruimte voor woningbouw (33 ha) weegt ten opzichte van de 135 ha natuurontwikkeling in de Noordse Buurt”, aldus Asje van Dijk, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. (bron: Provincie Zuid-Holland, 18-12-2008) Een deel van de circa 50 kwekers in het gebied zou hun bedrijf beëindigen, een ander deel zou hun bedrijf verplaatsen naar het nieuwe tuindersgebied Nieuw Amstel in het nabijgelegen Nieuwveen. In 2018 zou de operatie gereed moeten zijn. Op de plek van de kassen zou dan een moeras. komen te liggen.

De gemeente Nieuwkoop besloot echter in juni 2012 om af te zien van het plan om de Noordse Buurt om te vormen tot natuurgebied. Doordat de woningmarkt instortte, zag de gemeente geen kans meer om de sanering van het glastuinbouwgebied met woningbouw te financieren. In plaats daarvoor koos de gemeenteraad voor een geleidelijke transformatie van het gebied. Natuur, land- en tuinbouw moeten naast elkaar kunnen bestaan in en om de Noordse Buurt.

De gemeente heeft het saneringsbeleid en de daarop gebaseerde - vrijwillige - aankoop van bedrijven t/m 2013 voortgezet. Met de keuze voor het scenario van een geleidelijke ontwikkeling hadden de eigenaren de keuze tussen saneren, elders hun bedrijf voortzetten of ter plaatse hun bedrijf voortzetten met de huidige of een andere functie. De kosten van dit scenario zijn naar verwachting ongeveer 10 miljoen euro lager dan bij doorgaan volgens het oorspronkelijke plan. Een nadeel van dit scenario is dat de volledige sanering van het gebied en het volledig stoppen van de wateronttrekking uit de Nieuwkoopse plassen niet gerealiseerd kunnen worden. De reeds door de gemeente verworven gronden worden gesaneerd en krijgen een agrarische bestemming.

Reactie toevoegen