Noordoost-Groningen

Streek
Noordoost-Groningen
Groningen

Noordoost-Groningen

Terug naar boven

Status

De regio Noordoost-Groningen is, zoals veel streken in ons land, niet officieel en hard afgebakend, en wordt door verschillende instanties soms verschillend gedefinieerd. Doorgaans verstaat men onder deze regio de gemeenten Appingedam, Bedum, Ten Boer, Delfzijl, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, Menterwolde, Oldambt, en Slochteren.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Onder bewoners en bestuurders in de regio Noordoost-Groningen bestaan zorgen over de effecten van de aardbevingsproblematiek op de woningmarkt, in het bijzonder de waardeontwikkeling en de verkoopbaarheid van woningen in het getroffen gebied. Daarom is in 2015 een verkenning uitgevoerd door OTB-Onderzoek voor de gebouwde omgeving (van de Faculteit Bouwkunde van TU Delft) naar de relevante waarnemingen, feiten, opinies en (te verwachten) gevolgen; zowel voor de korte als langere termijn. Het onderzoek is uitgevoerd in de negen gemeenten in het kerngebied van de aardbevingen (Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum).

Het onderzoek bestaat uit diverse modulen en geeft antwoord op de vraag: "Wat zijn de actuele en geprognotiseerde gevolgen van de aardbevingen voor de karakteristieken van de woningmarkt / het woondomein in het Groninger aardbevingsgebied. Meer specifiek wordt daarbij ingegaan op: Het  keuzegedrag  van  woonconsumenten; speciale  aandacht verdient hierin de verhuisgeneigdheid uit en naar het gebied; De eventueel te verwachten differentiatie van de gevolgen binnen het bevingsgebied; De ‘aanpalende percelen’ woonbeleving, leefbaarheid en gepercipieerde kwaliteit van de leefomgeving; De  waardeontwikkeling en verkoopbaarheid van onroerend goed gesegmenteerd naar locatiekenmerken en object- / woningcategorieën".
 
In de eerste fasen van het onderzoek zijn daarbij de actuele en geprognotiseerde gevolgen van gaswinning en (het risico op) aardbevingen op de karakteristieken van de woningmarkt, in het bijzonder op het keuzegedrag van woonconsumenten, in kaart gebracht. Het rapport 'Migratiestromen in Noordoost-Groningen' (88 pag., 2016) doet verslag van de bevindingen uit een analyse van de intra- en interregionale verhuizingen in de regio Noordoost-Groningen. Deze onderzoekmodule is uitgevoerd om de huidige en toekomstige vraagdruk op de regionale woningmarkt scherper in beeld te krijgen.

- Het rapport Vertrouwen in een duurzame toekomst. Een stevig perspectief voor Noordoost-Groningen (okt. 2013) is het eindrapport van de Commissie Duurzame Toekomst Noordoost-Groningen. Het rapport inventariseert hoe kan worden gewerkt aan herstel van vertrouwen tussen inwoners en Rijksoverheid en NAM (naar aanleiding van de aardbevingen in het gebied), welke perspectieven er zijn voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, en hoe gewerkt kan worden aan het borgen van een duurzaam economisch toekomstperspectief voor het gebied. Het rapport heeft betrekking op het grondgebied van het 'Groningen gasveld'. Een kaart van dit gebied vind je in het rapport op pag. 17.

- In verband met de (toenemende) aardbevingsgevoeligheid van het gebied, wordt nagedacht over bouwkundig duurzame(re) oplossingen. De Groningse ondernemer Herman van Vliet adviseert meer te gaan doen met houtstapelbouw.

- In Noordoost-Groningen heeft de afgelopen jaren een sloopfonds gefunctioneerd, opgericht door VNO-NCW, de Rabobank, twee gemeenten en twee woningcorporaties. Het fonds had 1,5 miljoen euro te spenderen, bedoeld om in 3 jaar 15 beeldbepalende verpauperde panden aan te pakken. Het werden er meer dan 30, zo blijkt uit de evaluatie. Vier zijn gesloopt, de rest is in samenwerking met de eigenaar opgeknapt. Rijksuniversiteit Groningen heeft berekend dat de waarde van de omliggende panden door het sloop- of opknapwerk gemiddeld met 5 procent is gestegen. Er is geëxperimenteerd met 5 verschillende ingrepen: onderhoudsbemiddeling, verkoopbemiddeling, sloopbemiddeling, opkopen en slopen. In verschillende gevallen kwam het tot woningruil. (bron)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordoost-Groningen (online te bestellen).

- 'Leven op een breuklijn' (2014) is het eerste 'aardbevingsboek' van Nederland. In begrijpelijke taal en illustratieve tekeningen leggen de bouwkundigen en architecten Theo Elsing, Ina Vlootman en Jolanda Faber uit wat een beving in de slappe Groningse bodem doet met de bouwkundige constructie van een huis, kerk, toren of molen, wat het kenmerkende schadepatroon kan zijn en wat de zwakke plekken zijn. Ze geven inzicht in hoe schade kan worden hersteld én, nog belangrijker, welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden om beter beschermd te zijn tegen toekomstige aardbevingen. Ook geven ze informatie over procedures, regelgeving en vergunningen. Aan te bevelen dus voor inwoners en betrokken instanties. - Bestel het boek 'Leven op een breuklijn' hier online.

Reacties

(2)

Je schrijft Noord-Oost Groningen fout a cherry

Nee hoor dat schrijf ik niet fout. Op het internet kom je de 'windrichting' in het kader van deze regio in alle mogelijke varianten tegen; als één woord of als twee woorden, met en zonder koppelteken(s). Maar dat komt omdat de meesten er maar op los gokken wat de correcte schrijfwijze zou kúnnen zijn. Niet alles wat gedrukt staat is waar. Hoe serieus moet je bijv. iemand nemen die 'Rontje Noord Oost Groningen' schrijft...: http://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/545395/motorroute/rontje-noord-... ;-) We doelen op de pagina hierboven op de regio die het noordoosten van Groningen beslaat, en dat spel je daarom dan als Noordoost-Groningen, dat is dus 1) als één woord (qua windrichting-deel) en 2) met koppelteken tussen Noordoost en Groningen. Alleen als we op 'het noorden van Oost-Groningen' zouden doelen (maar dat doen we dus niet, zoals gesteld), is het 'Noord-Oost-Groningen'. Voor nadere toelichting van de geleerden op dit gebied zie http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1145/. Een mens is nooit te oud om te leren hè :-) Graag gedaan.

Reactie toevoegen