Noordoost Fryslân

Streek
Noordoost Fryslân
Fryslân

Noordoost Fryslân

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Noordoost Fryslân.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Noordoost Fryslân.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Noordoost Fryslân.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordoost Fryslân (online te bestellen).

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordoost Fryslân II (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- Noordoost Fryslân is een regio in de provincie Fryslân. Sinds 2011 omvat deze regio de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Nieuwkruisland en Tytsjerksteradiel (voorheen waren de regio´s anders ingedeeld).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Noordoost Fryslân, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Noordoost-Friesland.

- Het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân is een samenwerking van de Bibliotheek Dokkum en het Streekarchier Noordoost Friesland en omvat publicaties over cultuur, geschiedenis en mensen in de gemeenten Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Agenda voor Noordoost Fryslân 2016-2020. De regio staat voor een aantal uitdagingen. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door de demografische veranderingen. De komende tijd zullen concrete stappen moeten worden gezet om de regio vitaal en economisch krachtig te houden. Dit betekent dat men samen eenduidig keuzes moet maken en focus moet aanbrengen op datgene wat Noordoost Fryslân helpt om de vitaliteit en economische structuur krachtiger te maken en een goede  balans te laten vinden naar de toekomst toe.

- De komende jaren zijn er veel ontwikkelingen in Noordoost Fryslân. Delen van de dorpen in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel krijgen een andere inrichting. Dokkum breidt aan de westzijde uit met onder andere een rondweg. Ook wordt het Stationsgebied in Buitenpost aangepakt en zijn er investeringen in Kollum als watersportdorp. De regio en provincie werken samen aan de introductie van breedband en afstemming van voorzieningen, zoals bibliotheken en zwembaden. Dit staat in de Agenda Netwerk Noordoost. Deze agenda is door de regio samen met de provincie Fryslân opgesteld. De Agenda Netwerk Noordoost is een vervolg op het Sociaal-Economisch Masterplan ‘Netwerk Noordoost - wonen en werken in netwerken'.

- Noordoost Fryslân krijgt te maken afname van de bevolking, verandering van de samenstelling van de bevolking: meer ouderen en minder jongeren. Om hier tijdig op in te kunnen spelen is in 2014 en 2015 het project Atlas van Noordoost Fryslân uitgevoerd. Tijdens bijeenkomsten met allerlei betrokkenen zijn criteria, normen en waarden geïnventariseerd die de deelnemers belangrijk vinden. Daarmee zijn vervolgens verschillende scenario's opgesteld voor de voorzieningenstructuur in de regio. Het project levert zo veel informatie op voor maatschappelijke organisaties, verenigingen, gemeenten, en inwoners. Informatie die belangrijk is voor het maken van "toekomstbestendig" beleid.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Markant Friesland is het samenwerkingsverband van de 29 musea in Noordoost Fryslân.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Swaddekuier (weekend in juni) is een wandeltocht van naar keuze 10, 20 of 40 km door Nationaal Landschap De Friese Wouden.

- De Kennedymars Fryslân (weekend eind augustus) is een wandeltocht dwars door enkele mooie natuurgebieden van Noordoost Fryslân. De Kennedymars is 80 km, maar er zijn ook afstanden van 40, 25, 20 en 8 km.

- Bramenfestijn Brommels! (4e weekend van augustus) vindt plaats in kernen in Tytsjerksteradiel en omliggende kernen in de gemeenten Dantumadiel, Achtkarspelen en Kollumerland.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- 21 kanoroutes in Noordoost Fryslân.

- De Stichting Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS) heeft plannen om (een deel van) de vanouds bekende spoorlijn Dokkum-Leeuwarden, beter bekend als het Dokkumer Lokaaltje, die in de jaren negentig is gestopt en grotendeels afgebroken, nieuw leven in te blazen als toeristische attractie, te berijden met spoorfietsen. Zie verder de links en ook dit interview over mogelijke heraanleg Dokkumer Lokaaltje.

Terug naar boven

Links

- De site Dwaande promoot de regio Noordoost Fryslân op het gebied van toerisme en recreatie, wonen, werken en ondernemen. Sinds 2014 worden bezoekers van de streek met fraaie borden welkom geheten.

- RTV Noordoost-Friesland is de omroeporganisatie voor de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland en Nieuwkruisland.

- Site over het bedrijfsleven in Noordoost-Friesland met o.a. actualiteiten, ondernemersverenigingen en vacatures.

- Nieuws over actuele ontwikkelingen in Noordoost Fryslân op Facebook.

Reactie toevoegen