Noordlaren

Plaats
Dorp
Haren
Hondsrug
Groningen

noordlaren natuurvriendenhuis de hondsrug mooi drenthe maar noordlaren is GR [640x480].jpg

Noordlaren Natuurvriendenhuis De Hondsrug. Er staat 'Mooi Drenthe' op de kaart maar Noordlaren ligt in Groningen. Een begrijpelijke vergissing want de buurdorpen Zuidlaren en Midlaren liggen wel in Drenthe.

Noordlaren Natuurvriendenhuis De Hondsrug. Er staat 'Mooi Drenthe' op de kaart maar Noordlaren ligt in Groningen. Een begrijpelijke vergissing want de buurdorpen Zuidlaren en Midlaren liggen wel in Drenthe.

noordlaren_oostpolder_osdijk.jpg

Mooi uitzicht op de Oostpolder bij Noordlaren vanaf de Osdijk, voorjaar 2017. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Mooi uitzicht op de Oostpolder bij Noordlaren vanaf de Osdijk, voorjaar 2017. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Noordlaren

Terug naar boven

Status

Noordlaren is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hondsrug, gemeente Haren.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Volgens (1) Noordloarn, volgens (2) Noordloaren.

Oudere vemeldingen
In een 16e-eeuwse kopie van het Grondboek van de abdij van Werden uit 1160, wordt de plaats voor het eerst genoemd. Dat wil zeggen er wordt gesproken van de 'tribus laribus', waarmee de drie Laren worden bedoeld: Noordlaren, Midlaren en Zuidlaren. 1254 Northlare, 1264 Northlara mare, 1332 Nordhlare, 1381-1383 Noertlare.

Naamsverklaring
Het noordelijk gelegen Laren, datief meervoud (met locatieve functie) van laar 'intensief benut bos, bosweide', gelegen ten noorden van Midlaren en Zuidlaren. Het Zuidlaardermeer werd in 1264 Northlara mare genoemd.(3)

Terug naar boven

Ligging

Noordlaren ligt N van Zuidlaren, Midlaren en Westlaren en grenst in het O aan het Zuidlaardermeer (dat oorspronkelijk Noordlaardermeer heette) en in het Z aan de grens met de provincie Drenthe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Noordlaren 65 huizen met 378 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 220 huizen met ca. 550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Noordlaren was al zeer vroeg bewoond, getuige de aanwezigheid van een hunebed. Maar omdat de eerste schriftelijke vermelding uit 1160 dateert, is in 2010 het 850-jarig 'bestaan' gevierd (het is bij plaatsen gebruikelijk dat men jubilea viert op grond van de oudste schriftelijke vermelding).

Noordlaren heeft het karakter van een Drents dorp, zoals het gehele gebied tussen dit dorp en de stad Groningen. Dit gebied wordt ook wel het Gorecht genoemd. Noordlaren was een van de kerspelen van dit gebied.

- Legende van een in het Zuidlaardermeer 'verdronken' Noordlaarder kerkklok.

- Haren 850 (men heeft het 850-jarig 'bestaan' van Noordlaren in 2010 aangegrepen om in de hele gemeente Haren een jaar lang feest te vieren).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noordlaren heeft 13 rijksmonumenten.

- Noordlaren heeft 22 gemeentelijke monumenten.

- Van het kerkje dateert het oudste deel uit eind 12e eeuw. Vooral de toren heeft nog een aantal romaanse kenmerken. De Bartholomeüskerk is een oorspronkelijk aan de apostel Bartholomeüs gewijde kerk. Iedere 2e zondag van de maand is er een kerkdienst. 's Middags is de kerk open voor bezichtiging. Verder wordt de kerk door de lokale culturele commissie gehuurd voor concerten. Bovendien vinden er in de kerk rouw- en trouwdiensten plaats. De gemeente Haren huurt de kerk voor burgerlijke huwelijken, waar veel gebruik van wordt gemaakt.

- Hervormde begraafplaats.

- Korenmolen De Korenschoof.

- Het hunebed van Noordlaren (genummerd G1) gold lange tijd als het enige in de provincie Groningen. Inmiddels zijn in de Appelbergen, direct N van het dorp, nog twee restanten van hunebedden gevonden.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting Festiviteiten Noordlaren organiseert diverse evenementen, zoal het 5-jaarlijkse 3-daagse dorpsfeest (met o.a. live optredens en een optocht van versierde wagens), het Paasvuur, en een jaarlijks feestelijk evenement zoals een stratenzeskamp, playbackshow of stratenvolleybaltoernooi.

- Culturele Commissie Noordlaren organiseert door het jaar heen een aantal kleinschalige en betaalbare concerten in de dorpskerk.

- Paasvuur op eerste of tweede paasdag.

- Koningsdag.

- Het dorp is landelijk bekend van het schaatsen; traditiegetrouw is het voor IJsvereniging De Hondsrug altijd een uitdaging om in het dorp jaarlijks de eerste marathon op natuurijs van het nieuwe seizoen te doen verrijden. Vaak lukt dat. Soms is de ijsvereniging van Veenoord de Noordlaarders voor.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Door de geschiedenis rond Noordlaren (7,5 km). Deze route voert je over de mooie es van het dorp, over kronkelende zandpaden, door het heidegebied Vijftig Bunder en door het Noordlaarderbos. De omgeving is rijk aan geschiedenis, zowel oud als nieuw. Het grootste deel van het gebied is in beheer van Natuurmonumenten en wordt deels begraasd door Schotse Hooglanders.

- De Boermarke is eigenaar van het haventje en de vaargeul in Noordlaren en verzorgt de ligplaatsen en het onderhoud van het haventje en de vaargeul.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Noordlaren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordlaren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Noordlaren.

- Nieuws: - Dorpskrant Noordlaarder Nieuws verschijnt ca. 1x per 2 maanden. Via de link zijn ze ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Dorpshuis / MFC: - Basisschool De Rieshoek (de naam is ontleend aan het riesholt, rijshout waar vroeger bezems van werden gemaakt) is vanwege de daling van het aantal leerlingen na afloop van schooljaar 2013-2014 gesloten. Het karakteristieke gebouw uit 1908 aan de Zuidlaarderweg is herbestemd tot een multifunctioneel maatschappelijk verzamelgebouw met een flinke reeks functies van uiteenlopende aard, waarover je onder de link alles kunt lezen. Dankzij inwoners die plannen hebben gemaakt en hiervoor fiat hebben verkregen van de gemeente, is het pand behouden gebleven en groeit en bloeit er weer van alles, wat de leefbaarheid van en levendigheid in het dorp ten goede komt. - Interview met de initiatiefnemers op de pagina van de gemeente.

Ook in Dorpshuis De Hoeksteen vinden allerlei activiteiten plaats, zoals seniorengymnastiek, Pilates en exposities. Diverse verenigingen houden er hun vergaderingen en bijeenkomsten, en maandelijks zijn er kaart- en sjoelavonden. De zalen van De Hoeksteen kunnen gehuurd worden voor diverse soorten bijeenkomsten, naar wens al dan niet met catering.

- Kinderopvang: - Kinderopvang Oki is een kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Zij bieden de kinderen op deze prachtige locatie in het buitengebied veel rust, ruimte en natuur. Regelmatig gaan ze dan ook met de kinderen naar buiten, bijvoorbeeld naar het hunebed, de molen bekijken of een koe bewonderen. Kinderen krijgen hier alle ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen, te leren en te groeien. OKI vindt het belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen dat deze vorm van kinderopvang in het dorp blijft bestaan. Zo krijgen kinderen in buitengebieden de kans om met een vertrouwde groep kinderen op te groeien.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Noordlaren.

Reactie toevoegen