Noorderhoogebrug

Plaats
Dorp
Groningen
Groningen

noorderhoogebrug_woonarken_kopie.jpg

Woonarken en -schepen op het Boterdiep bij Noorderhoogebrug

Woonarken en -schepen op het Boterdiep bij Noorderhoogebrug

Noorderhoogebrug

Terug naar boven

Status

- Noorderhoogebrug is een dorp* in de provincie Groningen, gemeente Groningen. T/m 1968 tevens deels gemeente Bedum, deels gemeente Noorddijk.

* Je zou de plaats gezien de grootte of beter gezegd kleinte en het ontbreken van een kerk ook een buurtschap kunnen vinden, maar de inwoners vinden dat ze in een dorp wonen (met Dorpshuis, Dorpskrant, Dorpsfeest e.d.), dus conformeren wij ons daaraan.

- Vóór de herindelingen en grenscorrecties van 1969 in deze omgeving, was er in Noorderhoogebrug sprake van bijna Baarle-Nassau-achtige toestanden: in het dorp lag een slechts 20 meter brede smalle strook op grondgebied van de gemeente Noorddijk, ingeklemd tussen de gemeenten Groningen en Bedum. Café Stad en Lande stond zelfs op de gemeentegrens, met de woonkamer in Groningen en de gelagkamer in Noorddijk. De Molenstreek behoorde tot Noorddijk. De rest van het dorp (Groningerweg en Wolddijk) viel onder de gemeente Bedum. Voor nadere toelichting m.b.t. de complexe grenssituatie in Noorderhoogebrug zie het artikel hierover onder de link, door de Historische Vereniging gemeente Bedum.

- Het dorp Noorderhoogebrug heeft geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom 'in' Groningen.

- Formeel ligt het dorp ook, ondanks de toch nog wel los van de stad gelegen ligging (zie verder bij Ligging), binnen de bebouwde kom van Groningen. Ter plekke staan dan ook blauwe plaatsnaamborden Groningen met witte naamborden Noorderhoogebrug er onder.

- Mogelijk valt in de praktijk de buurtschap Selwerd onder het dorp Noorderhoogebrug (wegens de ligging van de buurtschap, samen met het dorp, aan een kant van het Van Starkenborghkanaal); voor de postadressen ligt Selwerd echter - want net als het dorp - 'in' Groningen.

- Noorderhoogebrug heeft een eigen dorpsvlag.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Hogebrug.

Oudere vermeldingen
1677-1678 Noo(r)der Hogerbrug, 1867 Nr. Hoogebrug, 1840 Noorder-Hoogebrug.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een brug ten noorden van Groningen. Vergelijk ook Oosterhoogebrug.(1) De brug werd hoog genoemd, omdat deze vaste brug boven de weg uitstak en er zo met gemak schepen onderdoor konden varen. De brug lag lag tegenover het huis aan de Molenstreek 8. De tegenwoordige brug van het dorp is de Boterdiepbrug.(2)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noorderhoogebrug ligt N van (het centrum van) Groningen, W van de wijk Beijum. Het dorp ligt apart van de stad Groningen (hoewel het eraan grenst), omdat het in het Z grenst aan het Van Starkenborghkanaal en de N361, en in het O aan de N370 en N361.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Noorderhoogebrug 17 huizen met 94 inwoners onder de gemeente Bedum, en 8 huizen met 34 inwoners onder de gemeente Noorddijk. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Historische geografie Noorderhoogebrug.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De markante korenmolen Wilhelmina is een achtkante bovenkruier uit 1907. De molen heeft 2 voorgangers gehad. Over de geschiedenis van de huidige molen én de 2 vorige molens kun je lezen in het artikel Molenhistorie van Noorderhoogebrug.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep (Wolddijk 103, in het NW van Noorderhoogebrug) is de Poort naar het Reitdiepgebied. Je vindt er alle informatie over het oudste cultuurlandschap van West-Europa: het ontstaan ervan, het Reitdiep en de open verbinding met zee, de oude meanders en hoe we die weer gaan gebruiken.

Het Groninger Landschap biedt cliënten van Zorgboerderij De Golden Raand uit het nabijgelegen dorp Noordwolde hier een zinvolle dagbesteding. Onder professionele begeleiding helpen ze bij de verzorging van het vee op de Buitenplaats en bij het onderhoud van het buitenterrein.

- Met de aankoop in 2014 van een stukje historische loop van de Hunze bij Noorderhoogebrug met daarlangs een oude stroomrug, heeft Het Groninger Landschap een eerste concrete stap gezet in het realiseren van de Hunzevisie 2030. Uiteindelijk doel van deze visie is dat Groningen weer een ‘Stad aan de Hunze’ wordt. De Hunze ontspringt in Drenthe aan de voet van de Hondsrug en stroomde ooit langs de stad Groningen naar de Waddenzee. Rond 1400 is de Hunze omgelegd naar de binnenstad om geld te verdienen aan de handel in turven. Tegenwoordig stroomt het Hunzewater via het Eemskanaal naar zee.

De oude Hunzeloop is voor een belangrijk deel nog aanwezig in de oostelijke stadswijken van Groningen, maar is op een aantal plekken onderbroken en er stroomt geen water meer doorheen. In de Hunzevisie 2030 wordt de ambitie verwoord om de Hunze, via het Reitdiep, weer te verbinden met de Waddenzee. Een gedeelte van het schone Hunzewater zou dan weer door de stad Groningen gaan stromen. De natuurgebieden aan weerszijden van de stad worden onderling verbonden en er ontstaat een prachtige groene recreatieve route door de stad. Een mooi voorbeeld van waar dit reeds is gerealiseerd is de Hunzezone in Bedrijventerrein Zuidoost / Euvelgunne. Met de aankoop van het ruim 1 ha grote perceel bij Noorderhoogebrug is een cruciale schakel in het herstel van de Hunze veiliggesteld. De aankoop van het perceel is mogelijk gemaakt door een schenking. Het Groninger Landschap is zeer verheugd dat particulieren het werk van de stichting op deze manier willen ondersteunen.

Reactie toevoegen