Noorderhoogebrug

Plaats
Dorp
Groningen
Groningen

noorderhoogebrug_woonarken_kopie.jpg

Woonarken en -schepen op het Boterdiep bij Noorderhoogebrug.

Woonarken en -schepen op het Boterdiep bij Noorderhoogebrug.

Noorderhoogebrug

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Noorderhoogebrug.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Noorderhoogebrug.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Noorderhoogebrug.

Terug naar boven

Status

- Noorderhoogebrug is een dorp* in de provincie Groningen, gemeente Groningen. T/m 1968 deels gemeente Bedum, deels gemeente Noorddijk.
* Je zou Noorderhoogebrug gezien de grootte of beter gezegd kleinte en het ontbreken van een kerk ook een buurtschap kunnen vinden, maar de inwoners vinden dat ze in een dorp wonen (met dorpshuis, dorpskrant, dorpsfeest e.d.), dus conformeren wij ons daaraan.

- Vóór de herindelingen en grenscorrecties van 1969 in deze omgeving, was er in Noorderhoogebrug sprake van bijna Baarle-Nassau-achtige toestanden: in het dorp lag een slechts 20 meter brede smalle strook op grondgebied van de gemeente Noorddijk, ingeklemd tussen de gemeenten Groningen en Bedum. Café Stad en Lande stond zelfs op de gemeentegrens, met de woonkamer in Groningen en de gelagkamer in Noorddijk. De Molenstreek behoorde tot Noorddijk. De rest van Noorderhoogebrug (Groningerweg en Wolddijk) viel onder de gemeente Bedum.

- Het dorp Noorderhoogebrug heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt Noorderhoogebrug 'in' Groningen.

- Formeel ligt Noorderhoogebrug ook, ondanks de toch nog wel los van de stad gelegen ligging (zie verder bij Ligging), binnen de bebouwde kom van Groningen. Ter plekke staan dan ook blauwe plaatsnaamborden Groningen met witte naamborden Noorderhoogebrug er onder.

- Noorderhoogebrug heeft een eigen dorpsvlag.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Hogebrug.

Oudere vermeldingen
1677-1678 Noo(r)der Hogerbrug, 1867 Nr. Hoogebrug, 1840 Noorder-Hoogebrug.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een brug ten noorden van Groningen. Vergelijk ook Oosterhoogebrug.(1) De brug werd hoog genoemd, omdat deze vaste brug boven de weg uitstak en er zo met gemak schepen onderdoor konden varen. De brug lag lag tegenover het huis aan de Molenstreek 8. De tegenwoordige brug van het dorp is de Boterdiepbrug.(2)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noorderhoogebrug ligt N van (het centrum van) Groningen, W van de wijk Beijum. Noorderhoogebrug ligt apart van de stad Groningen (hoewel het eraan grenst), omdat het in het Z grenst aan het Van Starkenborghkanaal en de N361, en in het O aan de N370 en N361.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Noorderhoogebrug 17 huizen met 94 inwoners onder de gemeente Bedum, en 8 huizen met 34 inwoners onder de gemeente Noorddijk.

- Tegenwoordig omvat Noorderhoogebrug ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De markante korenmolen Wilhelmina is een achtkante bovenkruier uit 1907. De molen heeft 2 voorgangers gehad. Over de geschiedenis van de huidige molen én de 2 vorige molens kun je lezen in het artikel Molenhistorie van Noorderhoogebrug.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep is de Poort naar het Reitdiepgebied. U vindt er alle informatie over het oudste cultuurlandschap van West-Europa: het ontstaan ervan, het Reitdiep en de open verbinding met zee, de oude meanders en hoe we die weer gaan gebruiken.

- Met de aankoop van een stukje historische loop van de Hunze (kaart) bij Noorderhoogebrug in 2014, zet Het Groninger Landschap een eerste concrete stap in het realiseren van de Hunzevisie 2030. Uiteindelijk doel van deze visie is dat Groningen weer een ‘Stad aan de Hunze’ wordt. De Hunze ontspringt in Drenthe aan de voet van de Hondsrug en stroomde ooit langs de stad Groningen naar de Waddenzee. Rond 1400 is de Hunze omgelegd naar de binnenstad om geld te verdienen aan de handel in turven. Tegenwoordig stroomt het Hunzewater via het Eemskanaal naar zee. De oude Hunzeloop is voor een belangrijk deel nog aanwezig in de oostelijke stadswijken van Groningen, maar is op een aantal plekken onderbroken en er stroomt geen water meer doorheen. In de Hunzevisie 2030 wordt de ambitie verwoord om de Hunze, via het Reitdiep, weer te verbinden met de Waddenzee. Een gedeelte van het schone Hunzewater zou dan weer door de stad Groningen gaan stromen. De natuurgebieden aan weerszijden van de stad worden onderling verbonden en er ontstaat een prachtige groene recreatieve route door de stad. Een mooi voorbeeld hiervan is de Hunzezone in het Bedrijventerrein Zuidoost.

Reactie toevoegen