Noorden

Plaats
Dorp
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

noorden_collage.jpg

Noorden, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Noorden, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Noorden dorpsgezicht JD [640x480].jpg

Noorden, dorpsgezicht.

Noorden, dorpsgezicht.

Noorden.jpg

Het plekje in Noorden waar veel mensen de schaatsen in de winter onderbinden.

Het plekje in Noorden waar veel mensen de schaatsen in de winter onderbinden.

Noorden

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Noorden.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Noorden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Noorden.

Terug naar boven

Status

- Noorden is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop.

- Onder het dorp Noorden vallen voor de postadressen ook de buurtschappen Noordse Buurt en Noordse Dorp, die vanouds grotendeels onder de gemeente Zevenhoven vielen (wat goed te zien is op de oude plattegrond bij Zevenhoven). Vermoedelijk heeft Noorden daarom ook 2 postcodes (2431-2432), om de vanouds Nieuwkoopse en Zevenhovense delen van elkaar te kunnen onderscheiden. Een 4-cijferige postcode mag namelijk altijd maar in 1 gemeente liggen.

Terug naar boven

Ligging

Noorden ligt NO van Nieuwkoop en grenst in het Z aan de Nieuwkoopse Plassen.

Terug naar boven

Geschiedenis

De parochie van Noorden strekte zich van oudsher uit over een oppervlakte die later verdeeld werd in 4 ambachtsheerlijkheden (Nieuwkoop, Zevenhoven, Westveen en Achttienhoven). De ambachtsheer van Nieuwkoop en Noorden had het collatierecht der kerk en het benoemingsrecht van koster, voorlezer en schoolmeester. De kosten voor onderhoud van kerk, pastorie, schoolhuis, begraafplaats en Kerklaan kwamen ten laste van de bewoners in de parochie, mitsdien van mensen die onder de 4 ambachten ressorteerden, en waren als volgt verdeeld: voor Nieuwkoop 39%, voor Zevenhoven 36%, voor Westveen 17% en voor Achttienhoven 8 %.

De 4 ambachten benoemden personen, die tezamen als Gecommitteerden, ook wel genoemd regenten, uit de 4 ambachten het beheer voerden over dit parochiegebied. Zij benoemden een eigen schout, secretaris en penninmeester en behandelden zowel administratieve als waterschapsaangelegenheden. Deze toestand bleef zo tot de Franse tijd in 1795, toen de heerlijke rechten werden afgeschaft en de vorming van gemeenten ter hand werd genomen. Hierdoor kwam het werk der gecommitteerden te vervallen en werd dit overgenomen door het nieuwe gemeentebestuur. Alleen voor het schoolwezen bleven de gecommitteerden in functie, onder de titel schoolcommissie. Zie ook het Archief van de gecommitteerden uit de vier ambachten Nieuwkoop, Zevenhoven, Westveen en Achttienhoven voor het beheer van de parochie Noorden, sinds 1795 alleen voor de school te Noorden, 1567-1925. (bron: Groene Hart Archieven)

In deze reportage over Noorden (2012) vertelt geboren en getogen Noordenaar Kees Vork (1941) u het een en ander over verleden en heden van Noorden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Noorden / Noordse Dorp / Noordse Buurt (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noorden heeft 3 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad De Koet voor de kernen Noorden, Noordse Dorp en Noordse Buurt, is in 2011 opgericht.

- Leerwerk Centrum / zorgkwekerij de Sleutelbloem.

 

Reactie toevoegen