Noordeinde (Oldebroek)

Plaats
Dorp
Oldebroek
Veluwe
Gelderland

Noordeinde (Oldebroek)

Terug naar boven

Status

Noordeinde is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Oldebroek. T/m 1973 gemeente Doornspijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Kampernieuwstad, 1840 (1) 'Kamper Nieuwstad of Het Noorderrot'. De huidige naam Noordeinde heeft het dorp pas gekregen bij de gemeentelijke herindeling van 1-8-1974.

Terug naar boven

Ligging

Noordeinde ligt 5 km N van Elburg en Oosterwolde en is de noordelijkst gelegen plaats van de Veluwe en van de provincie Gelderland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Noordeinde 19 huizen met 155 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 240 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kerk uit 1845 (waarmee Noordeinde tot dorp 'promoveerde') aan de Groote Woldweg 132 is de opvolger van de kerk uit het Z gelegen Kerkdorp.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Scholenkoepel Stichting PROO overwoog Basisschool Het Noordermerk in Noordeinde per 1-8-2017 te sluiten, omdat ze met haar 27 leerlingen anno schooljaar 2016-2017 onder de norm van 50 leerlingen blijft, en bovendien sinds kort het beleid heeft dat een school eigenlijk minimaal 3 groepen zou moeten hebben. Inwoners hebben hier vervolgens actie tegen gevoerd, omdat sluiting volgens hen zou betekenen dat kinderen ver moeten fietsen en meerdere gezinnen er wellicht voor gaan kiezen om naar elders te verhuizen, waardoor het dorp in een negatieve spiraal terecht komt.

Eind januari 2017 heeft Stichting Proo besloten de school toch open te houden. Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn De Timotheüsschool en De Akker gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs op Het Noordermerk. Voorwaarde is wel dat de gemeente Oldebroek een financiële bijdrage verstrekt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de inwoners van Noordeinde zeer veel waarde hechten aan het voortbestaan van de school en eveneens bereid zijn hier een bijdrage aan te leveren. Hierbij wordt gedacht aan hulp bij schoonmaak en onderhoud van het gebouw. Bij de gemeente Oldebroek is een aanvraag ingediend om de doorstart ook financieel mogelijk te maken. Daarop is welwillend gereageerd. Inwoners van Noordeinde hebben inmiddels 10.000 euro ingezameld.

Een werkgroep, bestaande uit ouders van Dalton Basisschool Het Noordermerk en onderwijsgevenden van Timotheüsschool en De Akker, heeft nagedacht over de vormgeving van het onderwijs in Noordeinde voor de komende jaren. Kenmerkend daarvoor wordt dat, vanuit een christelijke identiteit waarin aandacht is voor bijbelverhalen en vieringen, er onderwijs op maat gegeven wordt. Alle leerlingen werken met een eigen leerroute die digitaal wordt ondersteund. Er wordt thematisch gewerkt waarbij een beroep wordt gedaan op de onderzoekende houding van leerlingen, waarbij ook buiten de school wordt gewerkt. Ouders én anderen worden uitgenodigd workshops tijdens de thema's in school te verzorgen. In de nieuwe situatie wordt gewerkt met een continurooster waarin de leerlingen vijf gelijke dagen naar school gaan. Het onderwijs wordt verzorgd door twee leraren in samenwerking met een onderwijsassistent. (bron: Veluweland, 25-1-2017)

"Basisschool Het Noordermerk in Noordeinde telt ruim 30 leerlingen en maakt sinds 1 juli 2017 onderdeel uit van Stichting De Akker. We zijn met een geheel nieuw team en met een geheel nieuw onderwijsconcept gestart. Een prachtige uitdaging! Wij bieden uniek en persoonlijk onderwijs. De toekomst ligt in handen van de volwassenen van die toekomst, de kinderen van nu. Hoe de toekomst eruit ziet is nu nog niet altijd te bepalen. Wel weten we dat de wereld snel verandert en dat kinderen naast de vertrouwde vakken als taal, rekenen en lezen zich ook andere vaardigheden eigen moeten maken. Onze school gaat daar vanuit, zodat we kinderen bieden wat ze nodig hebben om succesvol te zijn, nu en in de toekomst. We kijken daarbij naar het kind als persoon en bieden elk kind wat het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Wil je meer weten over onze school en ons onderwijs? Maak dan een afspraak met Ina Martens-Koele, directeur van de school. Zij laat je graag zien hoe we werken, geeft antwoord op je vragen en kan je een rondleiding door de school geven." Aldus de site van de school.

Reactie toevoegen