Noorddorp

Plaats
Buurtschap
Heemskerk
Kennemerland
Noord-Holland

Noorddorp

Terug naar boven

Status

- Noorddorp is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Heemskerk.

- De buurtschap Noorddorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heemskerk.

- De buurtschap Noorddorp heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noorddorp ligt rond de wegen Noorddorperweg, Noordermaatweg (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de Heemstederweg), Rijksstraatweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Kerkweg, met uitzondering van de NW tak bij het kruispunt met de Noordermaatweg), Kerkweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Marquettelaan) en Oosterweg. De buurtschap ligt direct NW van het dorp Heemskerk, Z van het dorp Bakkum, ZW van het dorp Castricum, W van het dorp Uitgeest, N van de stad Beverwijk en NO van het dorp Wijk aan Zee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Noorddorp omvat ca. 100 huizen en ca. 40 woningen met een gezondheidsfunctie, met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Uit het rapport 'Ruimtelijk-economische verkenning Heemskerkerduin-Noorddorp' (2019) blijkt dat de tuinbouw in het gebied vitaal is en belangrijk is voor de economie van Heemskerk en de IJmond. In het gebied werken zo’n 800 mensen (circa 8% van de totale werkgelegenheid in Heemskerk) die samen 70 miljoen omzet maken. Voor de bestaande tuinbouw is het van belang dat de gronden beschikbaar blijven voor de tuinbouw en de grondprijzen stabiel blijven. Dit sluit aan bij het bestemmingsplan van de gemeente Heemskerk, en de wens van LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord en de ondernemers in het gebied. Het rapport is op 27 augustus 2019 gepresenteerd aan ondernemers en organisaties die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Naar aanleiding van hun vragen en opmerkingen wordt de eindversie gemaakt. De provincie zal de huidige regels overnemen in de Omgevingsverordening, die naar verwachting begin 2020 wordt vastgesteld. Daarnaast komen er afspraken over verdere samenwerking en wordt bekeken of er voor het gebied een uitvoeringsagenda komt. (bron: Provincie Noord-Holland, 28-8-2019)

Reactie toevoegen