Noordbeemster

Plaats
Dorp
Beemster
Waterland
Noord-Holland

Noordbeemster

Terug naar boven

Status

Noordbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Beemster.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Noord-Beemster.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noordbeemster ligt in het N van de polder de Beemster en ligt verder N van het dorp Middenbeemster, NO van de dorpen Graft en De Rijp, ONO van de dorpen Westbeemster en Noordeinde, O van het dorp Grootschermer, OZO van het dorp Schermerhorn, Z van de dorpen Avenhorn en De Goorn, ZW van het dorp Oudendijk, WZW van het dorp Beets, WNW van de dorpen Oosthuizen en Warder en NW van de dorpen Hobrede en Middelie.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Noordbeemster 108 huizen met 520 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 240 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Bonte Klaver in Noordbeemster is na aloop van schooljaar 2012-2013 gesloten, omdat het aantal leerlingen te zeer was teruggelopen en prognoses voor de jaren daarna ook geen groei lieten zien. Scholen in de omgeving waar de kinderen uit dit dorp naartoe kunnen, liggen in de dorpen Middenbeemster, Zuidoostbeemster en Beets. Natuurlijk gingen er geluiden op om het pand te herbestemmen tot dorpshuis, maar op de site van de Dorpsraad lezen wij het volgende: "De toekomst van het pand van de voormalige OBS De Bonte Klaver is nog ongewis. Vanuit de gemeenschap is geen interesse om de aankoop te financieren en gemeente Beemster heeft daarop besloten het pand nog 5 jaar in bezit te houden. De huidige gebruikers blijven het pand huren en gebruiken, totdat de gemeente anders besluit."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noordbeemster heeft 9 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Wil jij ook gezellig met anderen in Noordbeemster eten en een alledaags praatje maken? Dat kan door maandelijks op de 1e dinsdag van de maand - behalve in de zomervakantie - aan te schuiven aan de tafel in een huiselijke sfeer. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal. Corrie en Janna bedenken de maaltijd en vanaf 17 uur ben je welkom om te helpen schillen en snijden, onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 17.30 uur wordt de tafel gedekt in de kerk of kerkenraadskamer, afhankelijk van het aantal aanwezigen. De maaltijd begint om 18 uur. Prijs € 2,50. Denk je dat lijkt mij gezellig, wees welkom en kom erbij. Graag doorgeven als je vegetarisch wilt eten en aanmelden als je voor het eerst komt bij corrielaros@hotmail.com of tel. 0227-570596."

- De Floralia Noordbeemster (weekend eind augustus of begin september) is er al sinds 1929. Hoe is het zo gekomen?: "In 1929 bedacht meester Weber van de school in het dorp dat het een goed idee zou zijn om de inwoners van deze Beemster kern de liefde voor alles wat bloeit en groeit bij te brengen, vandaar de oprichtig van de Floraliavereniging in dat jaar. De leden, en die meldden zich al heel snel, kregen allemaal omstreeks mei drie stekkies, knolletjes of zaadjes uitgereikt en die mochten gekoesterd worden tot de eerste week van september, waarin een tentoonstelling werd ingericht van de verzorgde plantjes. En dat is na 90 jaar nog altijd het geval." Aldus de website van de oganisatie.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Stichting Dorpsraad Noordbeemster is opgericht in 2011. De dorpsraad is op initiatief van het gemeentebestuur ingesteld om de communicatie tussen onze dorpskern en “de gemeente” te bevorderen. De bedoeling is dat plannen, wensen, initiatieven, kritiek etc. van de bewoners door de Dorpsraad doorgesluisd worden naar het gemeentebestuur, maar ook naar andere instanties (waterschap, provincie). Omgekeerd zullen ook zaken die het dorp betreffen door het gemeentebestuur aan de Dorpsraad worden voorgelegd voor advies. Dat alles om de “leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving in het dorp te bevorderen”, zoals het in onze statuten is omschreven."

Reactie toevoegen