Noord-Scharwoude

Plaats
Dorp
Langedijk
West-Friesland
Noord-Holland

NH gemeente Noord-Scharwoude in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Noord-Scharwoude in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Noord-Scharwoude in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Noord-Scharwoude

Terug naar boven

Status

- Noord-Scharwoude is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Langedijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1941.

- Wapen van de voormalige gemeente Noord-Scharwoude.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noord-Scharwoude ligt Z van het dorp Oudkarspel, ZW van het dorp Waarland, W van de dorpen De Noord en Veenhuizen, N van de dorpen Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk en de stad Heerhugowaard, NNO van het dorp Sint Pancras, NO en ONO van het dorp Koedijk en OZO van het dorp Waarland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Noord-Scharwoude 90 huizen met 652 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 87/634 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Polder 2/11 en Geestmer-Ambacht 1/7. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.200 huizen met ca. 5.400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De oude bedrijfsgebouwen van het voormalige groenteveilingterrein De Wuyver in Noord-Scharwoude maken plaats voor woningbouw: hier verrijst de woonwijk De Nieuwe Veiling, met in totaal ca. 240 woningen (eengezinswoningen en appartementen voor starters, doorstromers en senioren). De nieuwbouwlocatie beslaat een terrein van ca. 10 hectare. Met de herontwikkeling van het voormalige veilingterrein, tezamen met enkele bedrijfsgebouwen van het aangrenzende bedrijventerrein De Wuyver, transformeert het gebied naar een aantrekkelijke woonwijk. De nieuwe wijk sluit naadloos aan bij de bestaande dorpskern. Intieme straatjes, groen en water zorgen voor een gunstig woonklimaat. De woningen in De Nieuwe Veiling passen fraai in het oude dorp. De verschillende woningtypen, het kleurgebruik, de architectuur van de woningen en de inrichting van het openbare gebied zorgen ervoor dat nieuw en oud prima in elkaar overgaan.

- De Gebiedsvisie Vitaal Lint Noord- en Zuid-Scharwoude 2013-2025 is eind 2013 vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noord-Scharwoude heeft 2 rijksmonumenten.

- De RK Sint-Jan-de-Doperkerk (officieel: Kerk van Sint-Joannes de Doper Geboorte) (Dorpsstraat 516a) dateert uit 1906. Voor de Reformatie waren er verschillende parochies in Langedijk: Sint-Maarten (in Oudkarspel), Sint-Johannes de Doper (Noord-Scharwoude), Sint-Pieter (Zuid-Scharwoude) en Sint-Pontianus (Broek op Langedijk). Ten tijde van de Reformatie werden te Langedijk verschillende priesters vermoord, maar het overgrote deel van de plattelandse bevolking bleef rooms-katholiek. Deze werd genoodzaakt de eredienst te houden in schuurkerken, totdat het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in het midden van de 19e eeuw het weer vrijuit oprichten van RK parochies mogelijk maakte.

In 1903 besloot het parochiebestuur tot nieuwbouw. Als architect werd P.J. Bekkers gevraagd, een leerling van Pierre Cuypers. Hij bouwde onder andere ook de Boomkerk in Amsterdam. De eerste steen werd gelegd in mei 1905 en de bouw werd voltooid in september 1906. De driebeukige kruisbasiliek is gebouwd in rode baksteen in neogotische stijl. Door de nauwe ligging tussen dorpsweg en achtergracht is zij eerder breed dan diep. De hoge spitsboogvensters worden steeds geflankeerd door twee lagere. De vensters hebben non-figuratieve glas-in-loodramen. Het koor is in 1975 vergroot, zodat er plaats is voor 1000 kerkgangers in totaal. De vierkante, 56 meter hoge kerktoren herbergt het ingangsportaal en heeft een balustrade en een achtkantige spits met bovenin aan vier zijden kleine dakkapellen. Op het kruispunt van de drie beuken van het kerkgebouw bevindt zich een dakruiter.

Het meeste kerkmeubilair dateert uit de bouwtijd. Ook het hoogaltaar (van zeven soorten marmer en zandsteen), de zij-altaren, de tegelvloer en de armaturen zijn nog oorspronkelijk. De kerk bevat 20 gepolijste granieten zuilen uit Zweden. Rond het hoogaltaar staan er zes blauwgrijze (verwijzend naar de hemel), in de rest van de kerk veertien rode (verwijzend naar het bloed van Christus, en in aantal overeenkomend met het aantal staties van de Kruisweg). Er zijn twee kerkorgels. Het koororgel van de Alkmaarse orgelbouwer Jos. Vermeulen dateert uit 1917 en heeft twee manualen, 16 registers en een vrij pedaal. In 1987 kwam er een groot Engels orgel bij, dat in 1880 gebouwd is door Forster & Andrews en afkomstig is uit een Anglicaanse kerk in Morecambe in Lancashire. Hiervan is de dispositie: twee manualen, 20 registers en vrij pedaal. Het instrument heeft 1145 orgelpijpen. De kerk valt onder RK Parochie Sint Jan de Doper.

- Gevelstenen in Noord-Scharwoude.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noord-Scharwoude (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Jeugd: - Scouting Langedijk Martinus Groep.

- Sport: - Handbalvereniging Lacom '91 in Noord-Scharwoude is een bruisende vereniging door gezamenlijke inzet en plezier. Een club waar iedereen van 5 tot 100 zich veilig en thuis voelt en ieder op zijn eigen niveau met plezier handbalt.

Reactie toevoegen