Noardwest Fryslân

Streek
Noardwest Fryslân
Fryslân

noardwest_fryslan_2018_herindeling_kopie.jpg

Na diverse voorstellen en wijzigingen daarop, komt het er in 2018 in Noardwest Fryslân zo uit te zien na de herindelingen: er zijn dan nog 3 gemeenten: Leeuwarden, Waadhoeke (voorheen werknaam Westergo) en Harlingen. Voor de samenstelling zie dit kaartje.

Na diverse voorstellen en wijzigingen daarop, komt het er in 2018 in Noardwest Fryslân zo uit te zien na de herindelingen: er zijn dan nog 3 gemeenten: Leeuwarden, Waadhoeke (voorheen werknaam Westergo) en Harlingen. Voor de samenstelling zie dit kaartje.

Noardwest Fryslân

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Noardwest Fryslân.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Noardwest Fryslân.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Noardwest Fryslân.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noardwest Fryslân (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Sinds 2011 is de provincie Fryslân door de provincie ingedeeld in 5 regio's (voorheen waren dat er 6. De regio Midden is vervallen). Eén van deze regio's is Noardwest Fryslân.

- De regio Noardwest Fryslân omvatte sinds 2011 de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Boarnsterhim, Franekeradeel, Harlingen, Littenseradiel, Menameradiel en Het Bildt. Sinds 2014 is de gemeente Boarnsterhim door herindeling niet meer van toepassing.

- De provincie heeft in december 2011 voorgesteld om de laatstgenoemde 5 gemeenten samen te voegen tot één nieuwe gemeente. Ontwikkelingen sindsdien zijn dat de gemeenteraad van Littenseradiel in 2013 heeft besloten dat die gemeente in 2018 over 3 omliggende gemeenten wordt verdeeld, en dat de gemeenteraad van Harlingen in juli 2013 heeft besloten dat zij die gemeente zelfstandig wil laten blijven. De resterende 3 gemeenten plus een deel van de gemeente Littenseradiel fuseren in 2018 tot de gemeente Waadhoeke. En in 2018 wordt de gemeente Leeuwarderadeel toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden. Daardoor bestaat de regio Noardwest Fryslân vanaf 2018 dus nog uit de gemeenten Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke.

Terug naar boven

Links

- Streekwurk Noardwest Fryslân is een initiatief van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Deze partijen werken vanuit een Streekagenda de komende jaren aan de ontwikkeling van het gebied. De Streekagenda Noardwest Fryslân zet in op de thema’s economie, bereikbaarheid, leefbaarheid en de relatie tussen stad en platteland. Het projectbureau ondersteunt daarnaast projectideeën van inwoners die bijdragen aan de doelstellingen en ambities voor Noardwest Fryslân.

Reactie toevoegen