Noardermar

Plaats
Buurtschap
Tytsjerksteradiel
Fryslân

noardermar_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Friese gemeenten zijn niet altijd consequent m.b.t. het Nederlands of Fries. Zo heet deze buurtschap - in de qua plaatsnamen Friestalige gemeente Tytsjerksteradiel - Noardermar, maar is deze gelegen aan de weg Noordermeer...

De Friese gemeenten zijn niet altijd consequent m.b.t. het Nederlands of Fries. Zo heet deze buurtschap - in de qua plaatsnamen Friestalige gemeente Tytsjerksteradiel - Noardermar, maar is deze gelegen aan de weg Noordermeer...

Noardermar

Terug naar boven

Status

- Noardermar is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

- De buurtschap Noardermar valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Burgum.

- De buurtschap Noardermar wordt ten onrechte niet meer als zodanig vermeld in recente edities van de (provinciale) atlassen.

- Noardermar heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Noordermeer. Overigens zijn de plaatsnamen in deze gemeente officieel Friestalig. Gek genoeg geldt dan weer niet voor de gelijknamige straatnaam in deze buurtschap (zie bij ligging).

Oudere vermeldingen
1432 Nordameer, Nordamer (= de Friese variant uit die tijd), 1447 Nordermeer, 1477 Noerdermer.

Naamsverklaring
De naam is gekozen door de ligging ten opzichte van het moerassige gebied langs de bedding van de Ie, waarvan de huidige Burgumer Mar in zekere zin het restant is.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noardermar ligt NO van Burgum, als lintbebouwing rond de weg Noordermeer, en grenst in het N aan Noardburgum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Ondanks dat Noardermar al een oude buurtschap is, wordt het in de Volkstelling van 1840 niet (apart) vermeld.

- Tegenwoordig omvat de buurtschap Noardermar ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De eerste bewoners vestigen zich hier in de late middeleeuwen vanuit het terpengebied. Het gebied is voor hen aantrekkelijk wegens de vruchtbare hoger en lager gelegen gronden.

Van ca. 1630 tot 1771 heeft hier het Hooghuis gestaan, waar o.a. van 1640 tot 1686 de bekende vestingbouwer Menno van Coehoorn heeft gewoond.

Terug naar boven

Links

- Tuinderij Noordermeer is een instelling van Talant. 18 cliënten - met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of verworven handicap door ziekte of ongeval - werken er naar vermogen in tuin, kas, kippenren en houtkloverij. De producten worden ter plaatse verkocht. - Tuinderij Noordermeer op Facebook.

Reactie toevoegen