Nijeveense Bovenboer

Plaats
Buurtschap
Meppel
Drenthe

nijeveense_bovenboer_plaatsnaambord_kopie.jpg

De plaatsnaam Nijeveense Bovenboer is lang, maar past best op een regel op een plaatsnaambord, als je het bord maar breed genoeg maakt, zoals nu het geval is. Op het vorige bord stond het over twee regels verdeeld, maar dit ziet er toch wel netter uit.

De plaatsnaam Nijeveense Bovenboer is lang, maar past best op een regel op een plaatsnaambord, als je het bord maar breed genoeg maakt, zoals nu het geval is. Op het vorige bord stond het over twee regels verdeeld, maar dit ziet er toch wel netter uit.

Nijeveense Bovenboer

Terug naar boven

Status

- Nijeveense Bovenboer is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Meppel. T/m 1997 gemeente Nijeveen.

- De buurtschap Nijeveense Bovenboer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nijeveen.

- De buurtschap Nijeveense Bovenboer ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, met 60 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Nijveensche Bovenboer, 1811-1813 (Franse kaart) Nieuwveense Boer, 1855 Nijenveensche Bovenboer.

Naamsverklaring
De Bovenboeren (= de Kolderveense en de Nijveense) werden ontwikkeld toen de percelen van de oorspronkelijke boerderijen te lang werden (om achterin nog lonend te kunnen werken). Er zijn vervolgens nieuw buurten (= boeren) ontwikkeld ten noorden van (= boven) Kolderveen en Nijeveen: de bovenboeren. Nog weer noordelijker ligt de Bramenweg. Deze heeft geen historische waarde, maar is aangelegd tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig van de vorige eeuw. Bramen is een oud woord voor landerijen die verder van de boerderij gelegen waren en die daarom met name als hooilanden werden gebruikt. Hier werd niet of nauwelijks gemest, zodat de gronden arm waren. Bramen verwijst hier dus naar verder weg gelegen. (© Dorpsverenging Nijeveen)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nijeveense Bovenboer rond de gelijknamige weg, N van Nijeveen. De buurtschap grenst in het N aan de provincie Overijssel en in het O aan de A32 en wordt doorsneden door de spoorlijn Leeuwarden-Meppel.

Gelegen tussen de weidecomplexen Nijeveen Boven (noorden) en Nijeveen Binnen (zuiden), vroeger ook gespeld als Nijeveenboven en Nijeveenbinnen (1901), resp. Nijeveen(-)boven en Nijeveen(-)binnen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Nijeveense Bovenboer 34 huizen met 267 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap is een lintbebouwing met overwegend boerderijen. Daar zitten diverse fraaie oude monumentale exemplaren bij. Er is geen sprake van officiële rijks- of gemeentelijke monumenten.

Reactie toevoegen