Nijensleek

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

Nijensleek

Terug naar boven

Status

Nijensleek is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Vledder.

Terug naar boven

Ligging

Nijensleek ligt ZW van Vledder, NO van Steenwijk. Het dorp ligt vlakbij een drieprovinciepunt; enkele kilometers NW van de dorpskern ligt het punt waar de provincies Drenthe, Overijssel en Fryslân bij elkaar komen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nijensleek 60 huizen met 363 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De voormalige Nederlandse Hervormde kapel Samuel (Hoofdweg 56) is rond 1975 gesloopt.

Aan de Dwarsweg in Nijensleek heeft een eenvoudig zaalkerkje zonder toren gestaan, genaamd Andreas Verleur, bouwjaar 1937, gebouwd voor de Nederlandse Hervormde Evangelisatie. Het pand is in 1986 door brand verloren gegaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De plas O van Nijensleek, tussen de Heerendijk en de Vledder Aa, is een zandwinningsgebied. Het 12 ha grote gebied is anno 2014 geheel afgegraven. Nieuwe locaties worden in Drenthe niet meer uitgegeven. De bestaande afgraving wordt daarom vanaf 2015 uitgebreid tot 23 ha. Het zand wordt gebruikt in de bouw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nijensleek heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de voormalige zuivelfabriek uit 1891 op Hoofdweg 16 en de boerderij uit de 18e eeuw (in aanleg) op huisnr. 118.

- Nijensleek heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de Gereformeerde (PKN) kerk (Hoofdweg 59) uit 1934, in zakelijk-expressionistische stijl, ontworpen door architect H.J.M. v.d. Schaar uit Heemstede. Het is de opvolger van de vorige kerk uit 1892 op dezelfde plek. De kerk valt onder PKN Vledder - Nijensleek.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nijensleek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Website 'In de Kolonie' is een initiatief van de Kerngroep Kolonie, een ‘denktank’ van verschillende partijen in de buurdorpen Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek. De Kerngroep ontwikkelt initiatieven en brengt mensen en organisaties bij elkaar, met als doel: prettiger wonen, werken en leven in 'de kolonie', zoals de 3 genoemde dorpen tegenwoordig gezamenlijk worden geprofileerd.

- Nieuws: - Nieuws uit Nijensleek op Facebook. - Nieuws uit Wilhelminaoord, Frederiksoord en Nijensleek op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelang Nijensleek is er vóór én namens de inwoners. Wij maken ons sterk voor het behartigen van de belangen van de inwoners, het vergroten van de saamhorigheid onder de bewoners van ons dorp en het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom ons dorp. Wij trachten dit te bereiken door: een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord te zijn voor de inwoners van het dorp en het buitengebied; de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud; het behartigen van de belangen en een verbindende factor te zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen; inwoners te informeren over ontwikkelingen die hun aangaan.

Op de website tref je informatie aan over activiteiten van Dorpsbelang Nijensleek, samenstelling van het bestuur en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de inwoners van het dorp en het buitengebied. Tevens geeft de website informatie over activiteiten van verschillende verenigingen en wetenswaardige informatie over het dorp en directe omgeving. Wij nodigen jullie graag uit om mee te denken over het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom ons dorp. Heb je suggesties? Geef deze dan door via infonijensleek@gmail.com."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Bron is gevestigd in een mooi verbouwd gebouw. Het oudste deel stamt uit 1923 en het nieuwste deel is in 2004 in gebruik genomen. In 2007 hebben ze de laatste (interne) verbouwing afgerond. Door deze verbouwingen heeft de school een algehele metamorfose ondergaan. De school heeft 5 leslokalen, een gemeenschappelijke ruimte (ook gebruikt als speellokaal voor de kleuters) en een centrale hal. Ook buiten de school hebben ze voldoende (speel)ruimte: speelplein, grasveld en speeltoestellen. De Bron is uiteraard de dorpsschool voor Nijensleek, maar trekt ook leerlingen uit kernen in de omliggende regio, zoals Wilhelminaoord, Frederiksoord, Vledder, Eesveen, Noordwolde-Zuid, De Bult en Havelterberg.

Basisschool De Bron biedt sinds schooljaar 2016-2017 ook onderdak aan PlusKinderopvang. De organisatie werkt nauw samen met de school, zodat het verschil tussen school en opvang voor de kinderen nauwelijks merkbaar is. Er wordt vanuit dezelfde visie op kinderen gewerkt en organisatorische zaken worden op elkaar afgestemd. Directeur Corine Pieffers is enthousiast over het nieuwe aanbod: "Goede samenwerking tussen school, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen. Hoewel PlusKinderopvang bij ons in school is gevestigd, kunnen ouders ook gebruik maken van de diensten als hun kinderen naar een andere school gaan of nog niet naar school gaan." (bron: Da's Mooi, 28-6-2016)

"Op kindcentrum De Bron biedt PlusKinderopvang kinderdagopvang (van 0-4 jaar), peuteropvang (van 2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (van 4-12 jaar). Het is een fijne, veilige plek waar we kinderen met liefde verzorgen, laten groeien en plezier beleven. De medewerkers van de kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang maken deel uit van het team van Kindcentrum De Bron. Er is onderling veel overleg en continue afstemming over de pedagogische aanpak en activiteiten. Onderwijs- en opvangmedewerkers leren van en met elkaar en maken gebruik van elkaars expertise. Kindcentrum De Bron is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30-18.15 uur. Opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk op aanvraag."

- Gastouder Het Kleine Madeliefje (Chantal Vaartjes) in Nijensleek is er voor elke dag en elke week, en komt bij jou thuis. Gezellig, verantwoord en discreet. Ze heeft een diploma onderwijsassistente en ervaring met werken met kinderen van o tot 8 jaar, maar kinderen ouder dan 8 jaar zijn ook geen probleem. Tevens is ze in bezit van kinder EHBO.

- Vrouwen: - Tijdens de jaarvergadering 2019 van Plattelandsvrouwen Nijensleek zijn drie leden gehuldigd vanwege een jubileum: Coba IJdel was maar liefst 60 jaar lid van de Plattelandsvrouwen, Dinie de Wit 50 jaar en Grietje Prikken 25 jaar. De vereniging telde anno 2019 43 leden en heeft recentelijk een vijftal nieuwe leden mogen verwelkomen. Naast de jaarvergadering organiseert de vereniging regelmatig ook andere bijeenkomsten op hun locatie ’t Werkt. Meestal is er vrijwel maandelijks een spreker die iets interessants komt vertellen over zeer uiteenlopende onderwerpen. De activiteitencommissie houdt zich bezig met het regelen van leuke uitjes. Zo zijn ze in 2019 onder meer naar Orvelte en Hasselt geweest. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Een keertje langskomen om te kijken of het ook iets voor jou is mag altijd. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wobbien Elshof, tel. 0521-382855.

Reactie toevoegen