Nijeholtwolde

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Nijeholtwolde

Terug naar boven

Status

- Nijeholtwolde is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

- Nijeholtwolde heeft een zodanig verspreide bebouwing dat het geen 'bebouwde kom' heeft. Daarom staan er geen blauwe maar witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
Ni'jhooltwoolde.

In het Fries
Nijeholtwâlde.

Oudere vermeldingen
1320 Nieholtwolt, 1399 kopie 18e eeuw Nieholtwolde, 1408 Nye Holdtwolde, 1508 Nouo Holtwolde, 1513 Nyeholtwolde.

Naamsverklaring
Nie
, Nye betekent 'nieuw'. Zie verder Oldeholtwolde.

Terug naar boven

Ligging

Nijeholtwolde ligt N van Wolvega en wordt doorsneden door de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nijeholtwolde 39 huizen met 225 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

- Geschiedenis Nijeholtwolde e.o..

Het kleine Nijeholtwolde heeft weinig voorzieningen en vormt daarom qua voorzieningen en verenigingsleven één geheel met de buurdorpen Oldeholtwolde en Ter Idzard. Zie verder de site hieronder bij Links.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nijeholtwolde heeft 1 gemeentelijk monument.

- Nijeholtwolde heeft geen kerk meer. Deze is rond 1700 gesloopt. Het lukt niet om voldoende fondsen te werven voor een nieuwe kerk. Er komt daarom alleen een klokkenstoel. Daarna komen er nog diverse nieuwe uitvoeringen. De huidige gerestaureerde klokkenstoel dateert in die uitvoering uit 1982. "De gerestaureerde klokkenstoel is op 8 juli 1982 officieel door de toenmalige wethouder Meine Nijenhuis in gebruik gesteld door de klok te luiden over dit aloude veendorp. Eigenaar is Stichting Alde Fryske Tsjerken (voorheen was de klokkenstoel eigendom van de kerkvoogdij van Wolvega), die in samenwerking met Ruilverkaveling Midden Tjonger de restauratie heeft uitgevoerd. De leden van de plaatselijke commissie van toezicht over de kerk van Ter Idzard werden ook belast met het toezicht op deze klokkenstoel.

Een klokkenstoel was in het verleden niets bijzonders of een bezienswaardigheid, veel zijn er afgebroken of verkommerd zoals deze in Nijeholtwolde. Oldeholtwolde en Ter Idzard hadden ook een klokkenstoel maar deze zijn in het verleden afgebroken. Klokkenstoelen vindt men hoofdzakelijk in de vier noordelijke provincies en geven een prachtig voorbeeld van primitieve carillonbouw. Klokluiden is vooral in zuidoost Friesland een grote liefhebberij. Het Sint Thomasluiden is hier een voorbeeld van en vindt tussen Kerst en Nieuwjaar nog steeds plaats in Katlijk en Oudehorne. De toenemende belangstelling heeft er toe geleid dat na 1945 verschillende klokkenstoelen zijn gerestaureerd, zo ook deze.

In 1698 was er al een klokkenstoel in Nijeholtwolde. De oude kerk wordt afgebroken en er dient op order van de Grietman een nieuwe kerk te worden gebouwd. Er wordt een bestek gemaakt voor een kerk met een spits torentje waarin een luidklok kan hangen, ter grootte van de vorige, met drie ramen zowel aan de zuidkant als aan de noordkant. Daar er geen geld is besluiten de kerkvoogden een grootgrondbezitter, namelijk Dr. Beuckers, die eigenaar was van een "Stelle" (boerderij) om hulp te vragen, maar deze weigert. Er wordt besloten dan maar een klokkenstoel te bouwen. Volgens bronnen is dit een dubbele stoel geweest maar niet erg solide, want in 1734 wordt weer een klokkenstoel gebouwd. In 1788 is deze ook weer aan vervanging toe, er worden 9 eikenbomen aangekocht bestemd voor de stoel. De oude luidklok wordt ingeruild voor een geheel nieuwe. In 1874 komt er weer een klokkenstoel. Deze klokkenstoel zal het ruim 100 jaar, zij het met pijn, uithouden. Dan wordt, zoals vermeld, de huidige klokkenstoel in 1982 gebouwd. Een sieraad voor Nijeholtwolde." Aldus Y. Duursma op de dorpssite.

- In 1981 is bij de spoorwegovergang een oorlogsmonument onthuld, ter nagedachtenis aan de 3 mannen die hier op 12 oktober 1944 door de Duitsers zijn gefusilleerd, als vergelding voor een poging tot sabotage door het verzet van de spoorlijn ter plekke.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Nijeholtwolde heeft een nog altijd in functie zijnde eendenkooi.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nijeholtwolde en de buurdorpen Oldeholtwolde en Ter Idzard.

- Zorg: - Zorgboerderij Phoenix.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nijeholtwolde.

Reactie toevoegen