Nijefurd

Voormalige gemeente
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Nijefurd

Terug naar boven

Status

- Nijefurd is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân.

- De gemeente Nijefurd is in 1984 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hemelumer Oldeferd, Hindeloopen, Stavoren en Workum.

- De gemeente Nijefurd heeft maar kort mogen bestaan: in 2011 is de gemeente opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Bij de opheffing van de gemeente Nijefurd per 1-1-2011 had zij ca. 4.500 huizen met ca. 11.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 9.700 hectare.

Reactie toevoegen