Nijefurd

Voormalige gemeente
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Nijefurd

Terug naar boven

Status

- Nijefurd is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân.

- De gemeente Nijefurd is in 1984 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hemelumer Oldeferd, Hindeloopen, Stavoren en Workum.

- De gemeente Nijefurd heeft maar kort mogen bestaan: in 2011 is de gemeente opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân.

- Wapen van de voormalige gemeente Nijefurd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Bij de opheffing van de gemeente Nijefurd per 1-1-2011 had zij ca. 4.500 huizen met ca. 11.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 9.700 hectare.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "Molenstichting Súdwest-Fryslân komt voort uit de Workumer Molenstichting, opgericht in 1973, met als eerste project de restauratie van poldermolen De Snip aan de Heidenskipsterdyk in 1975. Daarna volgeen nog een drietal projecten tot, in 1996 (Workum was toen al twaalf jaar daarvoor opgegaan in de nieuwe gemeente Nijefurd) gelijk met het gereedkomen van korenmolen De Vlijt, de naam van de stichting officieel werd gewijzigd in Molenstichting Nijefurd. Sindsdien kreeg de stichting zeggenschap over nog eens een handvol molens zodat momenteel 9 molens onder het beheer van de stichting vallen. In 2011 is de gemeente opgegaan in de fusiegemeente Súdwest-Fryslân, vandaar in 2013 de naamswijziging van de stichting in Molenstichting Súdwest-Fryslân.

De doelstelling van de stichting is, kort gezegd, het in stand houden van windmolens met cultuurhistorische waarde in de voormalige gemeente Nijefurd, thans gemeente Súdwest-Fryslân. De stichting beoogt dat doel te bereiken door o.a.: de daarvoor nodige financiële middelen te verwerven; de molens regelmatig te laten draaien; de molens in te zetten bij de opleiding van vrijwillige molenaars."

Reactie toevoegen