Nigtevecht

Plaats
Dorp
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

Nigtevecht dorp-MSD-20101215-217912.jpg

Nigtevecht, langs de Vecht

Nigtevecht, langs de Vecht

Nigtevecht dorp-MSD-20101215-217914.jpg

Nigtevecht, langs de Vecht

Nigtevecht, langs de Vecht

nigtevecht_de_vecht_vlak_bij_zwaanwijck.4.jpg

Nigtevecht, de Vecht vlak bij Zwaanwijck

Nigtevecht, de Vecht vlak bij Zwaanwijck

nigtevecht_garstenmolen.2.jpg

Nigtevecht, Garstenmolen

Nigtevecht, Garstenmolen

nigtevecht_hervormde_kerk.3.jpg

Nigtevecht, Hervormde kerk

Nigtevecht, Hervormde kerk

nigtevecht_zwaanwijck.1.jpg

Nigtevecht, Zwaanwijck

Nigtevecht, Zwaanwijck

nigtevecht_zwaanwijck.2.jpg

Nigtevecht, Zwaanwijck

Nigtevecht, Zwaanwijck

nigtevegt_fort_bij_nigtevecht_abcoude.1.jpg

Nigtevegt, Fort bij Nigtevecht ligt na een grenscorrectie van 1989 formeel op grondgebied van het dorp Abcoude.

Nigtevegt, Fort bij Nigtevecht ligt na een grenscorrectie van 1989 formeel op grondgebied van het dorp Abcoude.

nigtevegt_fort_bij_nigtevecht_abcoude.3.jpg

Nigtevegt, Fort bij Nigtevecht

Nigtevegt, Fort bij Nigtevecht

nigtevegt_fort_bij_nigtevecht_abcoude_natuurmonumenten_houdt_regelmatig_rondleidingen_in_en_rond_het_fort.2.jpg

Nigtevegt, Fort bij Nigtevecht, Abcoude, Natuurmonumenten houdt regelmatig rondleidingen in en rond het fort.

Nigtevegt, Fort bij Nigtevecht, Abcoude, Natuurmonumenten houdt regelmatig rondleidingen in en rond het fort.

UT gemeente Nigtevecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Nigtevecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Nigtevecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Nigtevecht

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Nigtevecht.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Nigtevecht.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Nigtevecht.

Terug naar boven

Status

- Nigtevecht is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988. In 1989 over naar gemeente Loenen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

- Wapen van de voormalige gemeente Nigtevecht.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1281-1284 en 1308 Nichtevecht, 1394 Nychtevechte, <1870 Nichtevecht, 1870 Nigtevecht, 1883 Nichtevecht.

Naamsverklaring
Het eerste deel nichte is te verbinden met het Oudnederlandse niftar* 'achter' (in Niftarlaca), verwant met neven 'langs', het tweede deel waarschijnlijk met de waternaam Vecht, meestal opgevat als een afleiding bij het werkwoord vechten 'zich levendig bewegen' (zie bij Vechten).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Nigtevecht ligt in het uiterste NW van de provincie Utrecht, Z van Weesp, O van Abcoude, NW van Nederhorst den Berg en grenst in het W aan het Amsterdam-Rijnkanaal en in het Z en O aan de rivier de Vecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Nigtevecht, die slechts het dorp omvatte, 63 huizen met 409 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Nigtevecht ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Nigtevecht was oorspronkelijk een langgerekt dorp op een rivierduin langs de linkeroever van de slingerende Vecht. Tegenwoordig heeft het een dorpskom in een bocht van de rivier.

Nigtevecht heeft een hervormde kerk. De rooms-katholieken van Nigtevecht hebben geen eigen kerk, maar vallen onder de parochie van het aan de overkant van de Vecht gelegen Nederhorst den Berg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Nigtevecht (2009).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nigtevecht heeft 26 rijksmonumenten.

- De Dorpsstraat van Nigtevecht is een beschermd dorpsgezicht.

- Hervormde (PKN) kerk met toren uit ca. 1300. Eenbeukige laatgotische kerk met smaller koor en houten gewelven. Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts uit 1931 met elektrische opwinding.

- Poldermolen de Garstenmolen (Vreelandseweg 59) is een achtkante grondzeiler. De huidige molen is gebouwd in 1876 na het afbranden van de vorige molen en bemaalt tot 1960 het waterschap Garsten van 306 ha. Het betreft een vijzelmolen. Het verticale en onderste deel van het gaande werk incl. vijzel zijn in 1960 verwijderd, waardoor ruimte ontstaat voor een woning. De molen is van 2005 t/m 2007 ingrijpend gerestaureerd en is gedurende die tijd niet in functie geweest. De molen is daarbij weer uitgerust met een nieuwe en langere vijzel en kan weer met windkracht als poldergemaal dienst doen.

- Huis Zwaanwyck is een door parkaanleg omgeven landhuis, gebouwd in 1898 in rijke neorenaissancevormen. In het park een koetshuis met woning en een tuinmanswoning.

- Fort bij Nigtevecht (Velterslaan 1) ligt W van Nigtevecht aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal, in de gemeente De Ronde Venen, en valt formeel onder de kern Abcoude. Oorspronkelijk viel het fort onder Nigtevecht, maar door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal kwam het als een soort enclave aan de Abcoudese kant van dat kanaal te liggen. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1989 is de grens tussen de gemeente Abcoude en de nieuwe gemeente Loenen dan ook langs (de W zijde van) het kanaal getrokken, waarmee het fort ook formeel onder de gemeente en kern Abcoude kwam te vallen. Het fort is gebouwd tussen 1888 en 1903 en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. - Homepage over Fort bij Nigtevecht op de site van beheerder Natuurmonumenten.

- Gevelstenen in Nigtevecht.

- Dorpspomp (Dorpsstraat bij nr. 53) op natuurstenen sokkel, voorzien van marmeren gedenkplaten met inscripties (jaartal 1893) en met opstand van siersmeedwerk (fa. Boekholts Amsterdam) met jaartal 1897. Tuit in de vorm van een leeuwenkop.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fiets- en voetveer over de Vecht naar Nederhorst den Berg.

- In 2015 komt bij Nigtevecht een fietsbrug met tevens een natuurverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze fietsbrug wordt een verbindende schakel in het recreatieve fietspadennetwerk. Dit bevordert de beleefbaarheid en zichtbaarheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Nigtevecht.

- Een aantal betrokken en actieve inwoners uit Nigtevecht heeft in 2007 het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van Dorpsraad Nigtevecht.

Reactie toevoegen