Niftrik

Plaats
Dorp
Wijchen
Gelderland

Niftrik

Terug naar boven

Status

- Niftrik is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Wijchen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1817.

- Wapen van de voormalige gemeente Niftrik.

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Maospruveradeel.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Niftrik ligt aan de rivier de Maas en ligt verder O van de stad Ravenstein, OZO van het dorp Deursen-Dennenburg, ZO van de dorpen Neerlangel, Demen en Dieden en de stad Batenburg, Z van de dorpen Hernen en Bergharen, WZW van het dorp Wijchen, NW van de dorpen Balgoij, Nederasselt en Velp en de stad Grave, NNW van het dorp Neerloon, N van het dorp Overlangel, NO van het dorp Herpen en ONO van het dorp Huisseling. Centraal door het dorpsgebied loopt de A50 van Z naar N; het Knooppunt Bankhoef (A50/A326) ligt hier direct N van.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Niftrik 59 huizen met 327 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ca. 425 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Net als in veel andere kleine kernen speelt ook in Niftrik het probleem dat de meeste woningen die in het dorp vrijkomen, te groot en te duur zijn voor starters op de woningmarkt. Het gevolg daarvan is wegtrekkende jongeren, minder leden voor de verenigingen, dalende leerlingenaantallen op de school et cetera. In het dorp is zeker al ca. 15 jaar niet gebouwd. Gelukkig lijkt daar in of vanaf 2020 verandering in te komen. Theoretisch is er nu grond beschikbaar gekomen voor bijna 40 woningen. Om die daadwerkelijk te bouwen is niet realistisch en ook niet wenselijk, aldus wethouder Geert Gerrits, die voor de korte termijn eerder denkt aan "een stuk of tien" en over een aantal jaren, als er weer behoefte is, weer een stuk of tien.

De gemeente Wijchen ziet nieuwbouw in de kleine kernen het liefst gebeuren in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarbij richten mensen een vereniging op en bouwen ze een wijkje in eigen beheer, van het zoeken naar een architect tot het regelen van vergunningen en een aannemer. Zo komen er alleen maar huizen als er echt behoefte is, is het idee, en groeit een dorp met mensen die er echt een binding mee hebben. Onder meer in Bergharen en Balgoij staan zulke projecten al in de steigers, en ook in Niftrik lijkt het er nu van te gaan komen. Aan de zuidrand van het dorp komen drie nieuwe huizen, en aan het Gildeplein komen vier woningen op de locatie van de voormalige varkenshouderij Lamers. Doordat daarmee ook een belemmerende stankcirkel van de kaart verdwijnt - en provincie en gemeente de woningbouw grotendeels van de rem hebben gehaald - wordt bouwen in het dorp opeens een stuk makkelijker.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Niftrik heeft 4 rijksmonumenten.

- Niftrik heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Sinds de middeleeuwen viel de kerkgemeenschap van Niftrik onder het kapittel van Xanten, waarbij de inlijving in 1308 werd afgerond. Het kerkgebouw, gelegen aan de Maasdijk, is na de Tachtigjarige Oorlog in gebruik genomen door de protestanten. Katholieken waren daardoor aangewezen op de kerk in Ravenstein, aan de overzijde van de Maas. Door de bouw van een schuurkerk in 1715 hoefde deze tocht niet meer te worden gemaakt. In 1795 kregen de katholieken hun kerk weer terug. Deze kerk heeft gediend tot de inwijding van de nieuwe kerk, waarna de oude kerk werd gesloopt. In 1891-1892 is naar ontwerp van architect Caspar Franssen op nabije afstand van de oude kerk een nieuwe kerk opgericht. Deze kerk was opgezet als eenbeukige kerk met vier traveeën, waarbij het neogotische ontwerp sterk was afgeleid van de Sint-Donatuskerk in Altforst.

Op 10 mei 1940, de dag van de Duitse aanval op Nederland, is de kerk van Niftrik op last van de Nederlandse legerleiding verwoest. Reden was dat het leger een vrij schootsveld eiste en de kerk dit belemmerde. Overigens zijn álle boven de dijk uitstekende panden toen in brand gestoken, als gevolg waarvan 80 inwoners dakloos werden. Nog in 1940 is de Sint-Damianuskerk (Kerkstraat 11) heropgebouwd, naar ontwerp van F. Schütz. Hierbij is de bouwstijl van de Delftse School gehanteerd. De stenen kerktoren wordt geflankeerd door een kleine traptoren en de toren wordt bekroond met een ingesnoerde torenspits met een kleine ui. De kerk is voorzien van een zadeldak en de zijmuren worden ondersteund door steunberen. De kerk is in 1971 aangewezen als rijksmonument. De luidklok in de kerktoren met de jaarvermelding 1213 wordt hierbij met name benoemd. Beelden in de kerktuin en het kerkhof zijn aangewezen als gemeentelijk monument.

- Gevelstenen in Niftrik.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnavalsvereniging De Maospruvers organiseert op een zondag begin januari haar jaarlijkse Snuffel-, Carnavals- en Boekenmarkt, met o.a. carnavalskleding. De aanvang is 09.00 uur. De markt wordt gehouden in verenigingsgebouw De Waayershof.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Maospruvers.

- Kindervakantieweek Batenburg en Niftrik (in de laatste week van de schoolvakantie) betekent 3 dagen lang bouwen, spelen, knutselen, sporten en gek doen, en vooral heel veel lol aan het eind van de zomervakantie. Alle basisschoolkinderen uit deze kernen zijn van harte welkom om de hele dag lekker te doen waar ze zin in hebben. Niks moet, (bijna) alles mag.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Voet- en fietsveer Ravenstein - Niftrik v.v. over de Maas. - Reportage van Omroep Walraven met een toenmalige wethouder van gemeente Oss over het besluit om hier in 2011 een voet- en fietsveer te realiseren. De wethouder schatte destijds in dat het pontje jaarlijks toch wel zo'n 7.000 passagiers zou moeten kunnen halen. En de beheerder van het veer, Uiterwaade, hield het destijds op 8.000 tot 10.000. Ook daar gaat hij dik overheen, want in juli 2019 is de 100.000e passagier verwelkomd en in 2018 zijn er 16.000 passagiers vervoerd. Sommigen hadden hun twijfels of het wel zou gaan lopen, met de brug in de A50 over de Maas 'naast de deur'. Directeur Alex Kwakernaak van Uiterwaarde legde bij het feestje t.g.v. de 100.000e passagier uit waarom het toch een succes is geworden: "Een oversteek met de pont is voor veel mensen het hoogtepunt van een fiets- of wandelroute. Bij zo'n brug moet je eerst stevig klimmen, om vervolgens uitlaatgassen van langsrazend verkeer te happen. Dan is zo’n tochtje met een vrolijk bootje over een kabbelende rivier toch een heel andere beleving.”

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Niftrik, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Niftrik (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Leefbaar Niftrik zet zich in voor de gezamenlijke belangen van de inwoners, met als doel het leven in ons prachtige dorp zo aangenaam mogelijk te maken."

- Onderwijs: - "Basisschool St. Jozef is een kleine school in een kleine gemeenschap. Wij vinden het gemeenschapsgevoel, het wij-gevoel dan ook heel belangrijk. Niet alleen binnen de muren van de school, maar ook als onderdeel van ons dorp Niftrik. Een kind is slechts een deel van zijn leven op school. Een groot en belangrijk deel vindt plaats buiten de invloedssfeer van de school. Het is daarom van belang dat wij als school rekening houden met gezin en leefomstandigheden en ons bewust zijn dat wij samen met de ouders het kind opvoeden en begeleiden. Daarom vinden wij het belangrijk om nauw contact met de ouders te hebben. Ieder mens is anders, ieder kind is anders en heeft zijn eigen grenzen en mogelijkheden. We streven daarom een open en luisterende houding na, waarin een ieder zichzelf kan zijn, leerling en leerkracht, in wederzijds respect voor elkaar. Feedback geven, naar elkaar als leerkrachten en in het corrigeren van leerlingen, doen wij vanuit een positieve houding, gericht op groei en verbetering.

Onze school is een katholieke school. In onze algemene identiteit hebben wij waarden als gelijkwaardigheid, veiligheid, gemeenschapsgevoel en de daaruit voortvloeiende zorg voor de medemens genoemd. Deze herkennen wij als waarden en normen in de christelijke leer en de katholieke traditie. Nederland heeft de laatste decennia een rijke schakering aan culturele en geloofsuitingen gekregen. In Niftrik merken we daar nog niet zo heel veel van, maar wij vinden het onze opdracht kinderen in aanraking te brengen met de pluriformiteit van onze maatschappij. Daarom wordt er ook aandacht besteed aan andere culturele en geloofsuitingen. Op een heel vanzelfsprekende manier wordt het hierdoor mogelijk om kinderen te leren met verschillen om te gaan en open te staan voor anderen.

Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen . Als een kind zich prettig voelt in zijn of haar omgeving, zal het leren gemakkelijker gaan en zal het zich ook beter kunnen ontplooien. We besteden dan ook doelbewust aandacht aan sociale weerbaarheid, aan het omgaan met respect voor elkaars opvattingen. Er wordt gewerkt aan de preventie van pestgedrag. Creativiteit in al zijn vormen krijgt veel aandacht in ons onderwijs. Leren doe je niet alleen met je hoofd, de leerstof kan door creatieve uitingen van een andere kant belicht worden en daardoor toegankelijker worden. Door creatief bezig te zijn worden diepere lagen van de persoonlijkheid van het kind aangeboord. Het geeft mogelijkheid tot het uiten van gevoelens. Het geeft de mogelijkheid te excelleren op andere gebieden dan de kennisgebieden. Het team van St. Jozef is in schooljaar 2015-2016 begonnen met de Daltonopleiding. Sinds 2019 is de school officieel een Daltonschool, waarbij ook het gebouw onze visie moet gaan uitstralen." De school heeft in schooljaar 2018-2019 ca. 35 leerlingen, verspreid over 3 groepen.

- Sport: - De lokale voetbalvereniging is opgericht in 1924 en is daarmee de oudste club van de gemeente Wijchen. Aanvankelijk onder de naam Juliana. Toen bleek dat deze naam (nadat men zich aansloot bij het bisdom Den Bosch) al bestond, werd de vereniging omgedoopt tot DOV (Door Oefening Voldoening). Later werd het NVV om als laatste te veranderen in v.v. Niftrik. Onder de link kun je de geschiedenis van de vereniging lezen.

Reactie toevoegen