Nieuwlande

Plaats
Dorp
Hoogeveen Coevorden Hardenberg
Salland
DrentheOverijssel

nieuwlande_en_elim_wateroverlast_bestrijding_2009.jpg

Kennelijk is er tot 2009 bij tijd en wijle wateroverlast geweest in Nieuwlande en Elim, want we zien hier op een paneel aan de Brugstraat in Nieuwlande, ter hoogte van tankstation TinQ, dat ze dit anno 2009 aan het oplossen zijn. (© Google)

Kennelijk is er tot 2009 bij tijd en wijle wateroverlast geweest in Nieuwlande en Elim, want we zien hier op een paneel aan de Brugstraat in Nieuwlande, ter hoogte van tankstation TinQ, dat ze dit anno 2009 aan het oplossen zijn. (© Google)

Nieuwlande

Terug naar boven

Status

- Nieuwlande is een dorp in grotendeels de provincie Drenthe, in grotendeels gemeente Hoogeveen, deels gemeente Coevorden, en voor een klein deel de provincie Overijssel, de streek Salland en gemeente Hardenberg.

Vóór de gemeentelijke herindelingen van 1998 viel Nieuwlande grotendeels onder de gemeente Oosterhesselen (postcode 7918), deels onder de gemeente Coevorden (postcode 7929), deels onder de gemeente Dalen (postcode 7928, deze postcode is opgeheven), deels onder de gemeente Hoogeveen. Omdat dat niet erg praktisch was, is het dorp middels grenscorrecties bij de gemeentelijke herindelingen van 1998 grotendeels onder de gemeente Hoogeveen komen te vallen.

Een klein stukje van Nieuwlande (15 huizen) valt nog altijd onder de gemeente Coevorden (zie het postcodeboek). Verder viel en valt nog altijd een stukje van het dorp, 18 huizen omvattend, onder de provincie Overijssel, gemeente Hardenberg (vóór 2001: gemeente Gramsbergen). Dat deel valt voor de postadressen onder het dorp De Krim (welk deel dat precies betreft, wordt verder aldaar beschreven). Het dorp heeft voor 1998 dus onder 5 gemeenten en 2 provincies gevallen.

- Onder het dorp Nieuwlande valt ook het grootste deel van de buurtschap Dalerend.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Neilaande.

Oudere vermeldingen
1936 Nieuwlande.

Naamgeving
Vanaf 1816 is dit gebied 'aan snee gebracht'. De eerste bebouwing ontstaat hier in de loop van de 19e eeuw. Volgens een lokale verklaring laat Jacob Dijkema in 1909 in de dakpannen van zijn nieuwe boerderij de naam Nieuwlande aanbrengen, die later door de gemeente Oosterhesselen officieel als plaatsnaam wordt vastgesteld.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwlande ligt ZO van Hoogeveen, ZW van Oosterhesselen, W van Dalen, NW van Coevorden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nieuwlande heeft ca. 500 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1989 is het boek 'Nieuwlande, dorp met 5 burgemeesters' verschenen. De titel verwijst er naar dat het dorp vóór de gemeentelijke herindelingen van 1998 onder 5 gemeenten viel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Nieuwlande.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De in 2017 opgerichte Stichting Onderduikersmuseum de Duikelaar wilde haar museum realiseren in de toen te koop staande en leegstaande Gereformeerde kerk. Dat zou namelijk een ideale locatie zijn geweest, omdat deze kerk tijdens de oorlog een belangrijke plek was voor het verzet. Negen maanden lang zaten er twee onderduikers onder de vloer die er een verzetskrant maakten. Verzetsheld Johannes Post begon vanuit deze kerk met onderduikers veilige plekken te bezorgen om hen weg te houden van de nazi's. Het hele dorp werkte mee. Er word wel gezegd dat een op de drie inwoners van Nieuwlande tijdens de oorlog een onderduiker was. Zelfs onder de kansel in de kerk zat een onderduikershol. Ook een andere verzetsheld, dominee Slomp alias Frits de Zwerver, begon in de kerk zijn carrière en werkte in de oorlog met Post samen bij het opzetten van een onderduikersnetwerk.

Maar deze locatie ging niet door, omdat de kerk is aangekocht door de Hersteld Hervormde Gemeente Hollandscheveld. Het museum heeft vooralsnog tijdelijk onderdak gevonden in de voormalige christelijke basisschool in het dorp. In april 2018 is het museum daar van start gegaan. In het gebouw zitten ook enkele kunstenaars. Voor de stichting was nog een lokaal vrij, waar ze op antikraakbasis gebruik van kunnen maken. Het gebouw staat anno 2018 te koop, dus na verkoop moet het museum weer op zoek naar een nieuwe locatie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Nieuwlande Rondom is een groep vrijwilligers die het dorpsbos onderhouden.

Terug naar boven

Beeld

- Op de Facebookpagina Oud-Nieuwlande zijn heel veel oude foto's van dit dorp te vinden.

Terug naar boven

Links

- MFC: - In februari 2014 multifunctioneel centrum MFC De Opsteker gereed gekomen. In het gebouw bevinden zich de twee basisscholen van het dorp, een peuterspeelzaal, een sportzaal, het dorpshuis en een cluster (paramedische) bedrijven. "Het is de vervolmaking van een droom die 11 jaar eerder ontsprong in de hoofden van een handvol dorpsbewoners. De weg van droom naar realisatie verliep grillig, door een landschap vol valkuilen, onverkend terrein. Een van de initiatiefnemers, Jan Giethoorn, leerde onderweg belangrijke lessen over het belang van een lange adem en goede relaties: “Je moet vertrouwen houden in elkaar.” Het eindresultaat is een ware beloning voor alle verrichte inspanningen: Een echte opsteker voor inwoners uit het dorp Nieuwlande en verre omstreken."

- Onderwijs: - "OBS De Driesprong is een openbare basisschool in Nieuwlande. Samen met 12 andere openbare basisscholen in de gemeente Hoogeveen maakt De Driesprong onderdeel uit van Stichting Bijeen. OBS De Driesprong is een kleine school. Groep 1,2,3 en 4,5 en 6,7,8 werken samen in 3 lokalen. Hierdoor is er een goede interactie tussen de verschillende groepen en het niveau van de leerling. Ideaal voor uitwisseling van groepen, afhankelijk van het prestatieniveau. OBS De Driesprong is ook een grote school. Want door de uitwisseling van ervaringen van 14 scholen en ruim 1.500 leerlingen, kan De Driesprong in onderwijsmethodiek, kwaliteit en specifieke probleemoplossingen steeds voorop lopen.

OBS De Driesprong geeft je kind de ruimte, de mogelijkheden en de richting om de schooljaren fijn en effectief te maken. We halen niet alleen eruit wat erin zit, we voegen ook heel veel toe. Op cognitief gebied, maar zeker ook op belangrijke terreinen als sociaal gedrag, samenwerken, creativiteit en assertiviteit. Al die ontwikkelingen kunnen zich alleen optimaal ontplooien als alle andere omstandigheden in orde zijn. En dat zijn ze! Een enthousiast team leerkrachten, fijne ouders die allemaal op hun manier de school en de kinderen steunen en de samenwerking met de andere openbare basisscholen in Hoogeveen. De kwaliteit van onderwijs wordt niet door stenen bepaald, maar goede huisvesting speelt wel een rol. In januari 2014 heeft De Driesprong de sprong naar een nieuw pand gemaakt en is ook die voorwaarde helemaal voor elkaar."

. - Basisschool De Hoeksteen.

- Sport: - Voetbalvereniging Sportclub Nieuwlande (SCN) is opgericht in 1957. Het is een zaterdagclub die uitkomt in de 4e Klasse E.

- Sportvereniging LEF (= Lenig en Fit). - LEFdance geeft dansles aan jongeren vanaf 10 jaar in de sportzaal van het MFC in Nieuwlande. Als je geïnteresseerd bent, mag je 3 lessen mee proefdraaien voor je besluit om al dan niet lid te worden.

Reactie toevoegen