Nieuwendijk (Hoeksche Waard)

Plaats
Buurtschap
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

Nieuwendijk Zuid-Beijerland Goudswaard vuurtoren lichtbaken [640x480].jpg

Vuurtoren/lichtbaken bij de buurtschap Nieuwendijk in de Hoeksche Waard

Vuurtoren/lichtbaken bij de buurtschap Nieuwendijk in de Hoeksche Waard

Nieuwendijk (Hoeksche Waard)

Terug naar boven

Status

- Nieuwendijk is een buurtschap* in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. T/m 1983 grotendeels gemeente Zuid-Beijerland, deels gemeente Goudswaard; in 1984 in zijn geheel over naar gemeente Korendijk, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

* Omdat Nieuwendijk voor een buurtschap best groot is, en een kern, kerk en school heeft, beide weliswaar niet meer in functie, zou je het ook als dorp kunnen kwalificeren. Op de site van de buurtvereniging spreekt men ook afwisselend van dorp en buurtschap. Vermoedelijk speelt hierbij mee dat de plaatsnaam voor de postadressen niet bestaat. We hebben de indruk dat deze kern overwegend als buurtschap wordt gezien, daarom houden wij vooralsnog die kwalificatie aan op onze pagina.

- De buurtschap Nieuwendijk valt grotendeels onder het dorp Zuid-Beijerland, deels onder het dorp Goudswaard. De dorpsgrenzen en voormalige gemeentegrenzen lopen door de waterloop West-Binnenhaven, die de buurtschap verticaal doorsnijdt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Nieuwendijk, 1468 (datering kopie onzeker) Nyewendijck, 1476 Nyeuwendijck, 1856 De Nieuwe Dijk.

Naamsverklaring
Samenstelling van dijk 'waterkering' en nieuw 'nieuw', ter onderscheiding van de oude dijk (1865 Oudendijk).()

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuwendijk ligt W van het dorp Zuid-Beijerland en ZO van het dorp Goudswaard, met lintbebouwing rond de gelijknamige weg en een kleine kern rond de West-Binnenhaven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Nieuwendijk 26 huizen met 153 inwoners onder de gemeente Zuid-Beijerland en 17 huizen met 111 inwoners onder de gemeente Goudswaard. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 150* huizen met ca. 350 inwoners.
* Waarvan 90 onder het dorp Zuid-Beijerland en 60 onder het dorp Goudswaard.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tijdens de watersnood van 1953 is de buurtschap zwaar beschadigd. In de regio zijn toen een aantal Noorse woningen geplaatst om de grootste nood te lenigen. Zo ook in Nieuwendijk. Het ging om 36 woningen. Later zijn er nog meer nieuwe woningen in de polder bij gebouwd. De straten ten oosten van de West-Binnenhaven zijn genoemd naar Noorse beroemdheden, de straten ten westen hiervan zijn genoemd naar Noorse plaatsen. Oorspronkelijk was er in de buurtschap overigens alleen lintbebouwing langs de dijk. Pas na de watersnood is de kern rond de West-Binnenhaven ontstaan.

Het hulpkantoor / postagentschap in Nieuwendijk (1924-1992) lag op grondgebied van Zuid-Beijerland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "In mei 2018 zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente over het leegstaande kerkje aan de Narvikstraat in Nieuwendijk. Mogelijk zouden we dat kunnen gebruiken als een soort buurthuis. Maar na een inventarisatie bij de inwoners hebben we geconcludeerd dat we de exploitatie en bezetting niet rond gaan krijgen. We hebben de gemeente daarom laten weten dat we afzien van verderer plannen hieromtrent", aldus de buurtvereniging op haar site.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Uiteraard is de - onder Links beschreven, red. - buurtvereniging ook nog een IJsclub. We hebben in Nieuwendijk geen eigen baan, maar we richtten ons oorspronkelijk vooral op schaatsen op Het Scheidt. Dat is het water tussen het Goudwaardse en Zuid-Beijerlandse deel van het dorp, dat eigenlijk West Binnenhaven heet. In de volksmond is dat Het Scheidt geworden omdat het oost en west duidelijk scheidt. Maar omdat daar een gemaal is, De Eendragt, hebben we er in de afgelopen ca. 20 jaar maar twee keer op kunnen schaatsen. Het water stroomt daar te hard om snel en betrouwbaar te kunnen bevriezen. In 2012 hebben we daarom besloten als IJsclub het schaatsen op een poldersloot te ondersteunen. Dat is de sloot achter het Lillehammerplantsoen. Als de sloot beschaatsbaar is zullen we dat melden met een bord aan het begin van het dorp. Vanaf de brug naar het land plaatsen we de tent en verzorgen samen met de buurtbewoners de Koek en Zopie. Wij plaatsen de tent, de buren verzorgen door de week de bemanning na schooltijd. En af en toe komt er een buurman met een flesje. Lekker even bijpraten."

- "Buurtvereniging De Eendragt organiseert door het jaar heen een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten in Nieuwendijk. Die vormen een vast punt rond de seizoenswisselingen. Rond de kortste dag van het jaar, vlak voor Kerst, is er een Midwinternachtfeest. In de tuin en serre van de familie Lankhaar wordt het gezellig gemaakt voor een drankje en een hapje. Het bestuur van de Buurtvereniging heeft de tuin en de serre dan al versierd met lampjes en kerstballen. Alle mensen zijn daarna bij elkaar om onder het genot van een verwarmend drankje even bij te praten. Gedurende de avond is er regelmatig een muzikaal intermezzo. Dit feest is altijd in de week voor Kerst.

Rond de overgang naar de lente hebben we in 2015 voor het eerst een avond met Verhalenvertellers georganiseerd. Twee mensen uit de Hoeksche Waard hebben deze avond 6 verhalen verteld. In 2016 hebben we een fantastische avond gehad bij Leen en Bets Naaktgeboren op de boerderij in Nieuwendijk. Een avond vol historie, anekdotes en verhalen over de landbouw, Leens herinneringen aan de watersnood en de opbouw daarna van de polder en het boerenbedrijf. In 2018 hebben we weer een bijeenkomst bij Leen en Bets gehad over uilen in de buurt en de Rotterdamse haven. In 2019 zijn we heel hartelijk ontvangen op de Idahoeve op Tiengemeten.

In juni hebben we de langste dag van het jaar. Dan organiseren we een kleine Midzomernachtwandeling. Ook dit staat weer in het teken van het elkaar ontmoeten en even bijpraten, maar ook een leuke verkenning van de directe omgeving.

Aan het eind van de zomer, het eerste weekend van september, is er de Buurtbarbecue op het weitje bij de Delta Hoeve in Nieuwendijk. Vanaf zes uur komen alle gasten binnendruppelen. Op het gras of in de schuur, afhankelijk van het weer, staan gezellige zitjes klaar. Onder het genot van een glaasje gaat rond zeven uur de barbecue open. Als het eten opraakt, steekt Jan Los de grote vuurschaal aan en verplaatst iedereen zijn stoel daar naar toe. De tafels en de tuin worden gezellig gemaakt door gastvrouw Tineke Los. In 2018 was er een mega-opkomst van meer dan 87 mensen. Heb je zelf ook ideeën of wil je laten weten wat je van een of meer van onze activiteiten vindt? Neem dan contact op met een van de bestuursleden" (waarvoor zie het hoofdstuk Links, red.).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Pontje voor fietsers en voetgangers naar het eiland Tiengemeten. - Vaartijden pont Nieuwendijk-Tiengemeten.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Nieuwendijk door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - "Buurtvereniging De Eendracht is in 2013 ontstaan vanuit IJsclub De Eendracht. Omdat we meer zijn gaan doen dan alleen in de winter activiteiten rond het ijs organiseren, hebben we ons getransformeerd naar buurtvereniging. We willen met deze vereniging de mensen uit Nieuwendijk de mogelijkheid bieden elkaar te vinden en zich met elkaar te verbinden. Nadat Basisschool De Viking in 2013 de poort moest sluiten, was de laatste verbindende factor uit onze buurtschap verdwenen. Vandaar de noodzaak voor een buurtvereniging, die zich inzet om mogelijkheden te creëren voor ontmoeting (waarvoor zie verder het hoofdstuk Evenementen en activiteiten). De buurtvereniging telt momenteel ca. 80 lid-adressen."

- Jeugd en jongeren: - Waterscoutinggroep Suanablake is er voor jongens en meisjes in de voormalige gemeente Korendijk. Wat doe je bij waterscouting? Suanablake organiseert een uitdagend en actief programma aan en op het water. Samen leer je zeilen, roeien en pionieren, doe je allerlei spelletjes en beleef je spannende avonturen. Elke zaterdag worden er opkomsten gehouden voor de Dolfijnen (8-12 jaar), Zeeverkenners (12-16 jaar), Wilde Vaart (16-18 jaar) en Loodsen (18+). Hun thuisbasis is wachtschip Hr. Ms. van Bochove, dat bij watersportvereniging WSV de Put ligt bij buurtschap Nieuwendijk.

- Watersport: - De Put, gelegen direct W van buurtschap Nieuwendijk, in het deel onder het dorpsgebied van Goudswaard, is van oorsprong een kleiput. Tijdens de Watersnoodramp van 1953 is een groot gat in de dijk bij De Put geslagen. Na de ramp is de achterliggende grond verder uitgegraven. De klei is vervolgens gebruikt voor het dichten van gaten in dijken. Na de afsluiting van het Haringvliet in 1972 koopt boer Anton Groeneweg het stuk land met een plas water van 10 hectare, oorspronkelijk met het idee daar slib en bagger in te laten storten om goedkoop aan landbouwgrond te komen. Uit vrees dat de bagger en het slib verontreinigd zouden zijn is een vergunning hiervoor echter geweigerd. Als alternatief besluit Groeneweg een jachthaven te stichten waar watersporters een goedkope ligplaats kunnen krijgen; er is in die tijd een groot tekort aan ligplaatsen voor watersporters.

In 1976 gaat de verhuur van ligplaatsen door boer Groeneweg van start. In 1978 is vervolgens watersportvereniging WSV De Put opgericht. Na de nodige perikelen met overheden en projectontwikkelaars, waarover je kunt lezen op de pagina Geschiedenis WSV De Put, koopt de provincie de jachthaven eind jaren tachtig en verpacht deze vervolgens aan de vereniging, die zelf zordraagt voor de aanleg van elektriciteit, drinkwatervoorziening, verlichting, nieuw houten clubhuis, een geasfalteerd parkeerterrein met afsluitbaar hek enz. In 2002 blijken de in 1986 geplaatste palen en steigers niet de geplande levensduur van 25 jaar te hebben. De vaste steigers worden vervangen door drijvende steigers. Tevens wordt de haven weer uitgebaggerd. In 2013 koopt de vereniging de haven van de Provincie.

Reactie toevoegen