Nieuwendijk (Hoeksche Waard)

Plaats
Buurtschap
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

Nieuwendijk Zuid-Beijerland Goudswaard vuurtoren lichtbaken [640x480].jpg

Vuurtoren/lichtbaken bij de buurtschap Nieuwendijk in de Hoeksche Waard

Vuurtoren/lichtbaken bij de buurtschap Nieuwendijk in de Hoeksche Waard

Nieuwendijk (Hoeksche Waard)

Terug naar boven

Status

- Nieuwendijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. T/m 1983 grotendeels gemeente Zuid-Beijerland, deels gemeente Goudswaard; in 1984 in zijn geheel over naar gemeente Korendijk, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- De buurtschap Nieuwendijk valt grotendeels onder het dorp Zuid-Beijerland, deels onder het dorp Goudswaard. De dorpsgrenzen en voormalige gemeentegrenzen lopen door de waterloop West-Binnenhaven, die de buurtschap verticaal doorsnijdt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Nieuwendijk, 1468 (datering kopie onzeker) Nyewendijck, 1476 Nyeuwendijck, 1856 De Nieuwe Dijk.

Naamsverklaring
Samenstelling van dijk 'waterkering' en nieuw 'nieuw', ter onderscheiding van de oude dijk (1865 Oudendijk).()

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuwendijk ligt W van het dorp Zuid-Beijerland en ZO van het dorp Goudswaard, met lintbebouwing rond de weg Nieuwendijk en een kleine kern rond de West-Binnenhaven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Nieuwendijk 26 huizen met 153 inwoners onder de gemeente Zuid-Beijerland en 17 huizen met 111 inwoners onder de gemeente Goudswaard. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 150* huizen met ca. 350 inwoners.
* Waarvan 90 onder het dorp Zuid-Beijerland en 60 onder het dorp Goudswaard.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tijdens de watersnood van 1953 is de buurtschap zwaar beschadigd. In de regio zijn toen een aantal Noorse woningen geplaatst om de grootste nood te lenigen. Zo ook in Nieuwendijk. Het ging om 36 woningen. Later zijn er nog meer nieuwe woningen in de polder bij gebouwd. De straten ten oosten van de West-Binnenhaven zijn genoemd naar Noorse beroemdheden, de straten ten westen hiervan zijn genoemd naar Noorse plaatsen. Oorspronkelijk was er in Nieuwendijk alleen lintbebouwing langs de dijk. Pas na de watersnood is de kern rond de West-Binnenhaven ontstaan.

Het hulpkantoor / postagentschap in Nieuwendijk (1924-1992) lag op grondgebied van Zuid-Beijerland.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Pontje voor fietsers en voetgangers naar het eiland Tiengemeten. - Vaartijden pont Nieuwendijk-Tiengemeten.

Terug naar boven

Links

- Jeugd en jongeren: - Waterscoutinggroep Suanablake is er voor jongens en meisjes in de voormalige gemeente Korendijk. Wat doe je bij waterscouting? Suanablake organiseert een uitdagend en actief programma aan en op het water. Samen leer je zeilen, roeien en pionieren, doe je allerlei spelletjes en beleef je spannende avonturen. Elke zaterdag worden er opkomsten gehouden voor de Dolfijnen (8-12 jaar), Zeeverkenners (12-16 jaar), Wilde Vaart (16-18 jaar) en Loodsen (18+). Hun thuisbasis is wachtschip Hr. Ms. van Bochove, dat bij watersportvereniging WSV de Put ligt bij buurtschap Nieuwendijk.

- Watersport: - De Put, gelegen direct W van buurtschap Nieuwendijk, in het deel onder het dorpsgebied van Goudswaard, is van oorsprong een kleiput. Tijdens de Watersnoodramp van 1953 is een groot gat in de dijk bij De Put geslagen. Na de ramp is de achterliggende grond verder uitgegraven. De klei is vervolgens gebruikt voor het dichten van gaten in dijken. Na de afsluiting van het Haringvliet in 1972 koopt boer Anton Groeneweg het stuk land met een plas water van 10 hectare, oorspronkelijk met het idee daar slib en bagger in te laten storten om goedkoop aan landbouwgrond te komen. Uit vrees dat de bagger en het slib verontreinigd zouden zijn is een vergunning hiervoor echter geweigerd. Als alternatief besluit Groeneweg een jachthaven te stichten waar watersporters een goedkope ligplaats kunnen krijgen; er is in die tijd een groot tekort aan ligplaatsen voor watersporters.

In 1976 gaat de verhuur van ligplaatsen door boer Groeneweg van start. In 1978 is vervolgens watersportvereniging WSV De Put opgericht. Na de nodige perikelen met overheden en projectontwikkelaars, waarover je kunt lezen op de pagina Geschiedenis WSV De Put, koopt de provincie de jachthaven eind jaren tachtig en verpacht deze vervolgens aan de vereniging, die zelf zordraagt voor de aanleg van elektriciteit, drinkwatervoorziening, verlichting, nieuw houten clubhuis, een geasfalteerd parkeerterrein met afsluitbaar hek enz. In 2002 blijken de in 1986 geplaatste palen en steigers niet de geplande levensduur van 25 jaar te hebben. De vaste steigers worden vervangen door drijvende steigers. Tevens wordt de haven weer uitgebaggerd. In 2013 koopt de vereniging de haven van de Provincie.

Reactie toevoegen