Nieuwendijk (Hoeksche Waard)

Plaats
Buurtschap
Korendijk
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

Nieuwendijk Zuid-Beijerland Goudswaard vuurtoren lichtbaken [640x480].jpg

Vuurtoren / lichtbaken bij de buurtschap Nieuwendijk in de Hoeksche Waard.

Vuurtoren / lichtbaken bij de buurtschap Nieuwendijk in de Hoeksche Waard.

Nieuwendijk (Hoeksche Waard)

Terug naar boven

Status

- Nieuwendijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Hoeksche Waard, gemeente Korendijk. T/m 1983 grotendeels gemeente Zuid-Beijerland, deels gemeente Goudswaard.

- De buurtschap Nieuwendijk valt grotendeels onder het dorp Zuid-Beijerland, deels onder het dorp Goudswaard. De dorpsgrenzen en voormalige gemeentegrenzen lopen door de waterloop West-Binnenhaven, die de buurtschap verticaal doorsnijdt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Nieuwendijk, 1468 (datering kopie onzeker) Nyewendijck, 1476 Nyeuwendijck, 1856 De Nieuwe Dijk.

Naamsverklaring
Samenstelling van dijk 'waterkering' en nieuw 'nieuw', ter onderscheiding van de oude dijk (1865 Oudendijk).()

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuwendijk ligt W van Zuid-Beijerland, ZO van Goudswaard, met lintbebouwing rond de weg Nieuwendijk en een kleine kern rond de West-Binnenhaven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Nieuwendijk 26 huizen met 153 inwoners onder de gemeente Zuid-Beijerland en 17 huizen met 111 inwoners onder de gemeente Goudswaard.

- Tegenwoordig heeft Nieuwendijk ca. 150* huizen met ca. 350 inwoners.
* Waarvan 90 onder Zuid-Beijerland en 60 onder Goudswaard.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tijdens de watersnood van 1953 is de buurtschap zwaar beschadigd. In de regio zijn toen een aantal Noorse woningen geplaatst om de grootste nood te lenigen. Zo ook in Nieuwendijk. Het ging om 36 woningen. Later zijn er nog meer nieuwe woningen in de polder bij gebouwd. De straten ten oosten van de West-Binnenhaven zijn genoemd naar Noorse beroemdheden, de straten ten westen hiervan zijn genoemd naar Noorse plaatsen. Oorspronkelijk was er in Nieuwendijk alleen lintbebouwing langs de dijk. Pas na de watersnood is de kern rond de West-Binnenhaven ontstaan.

Het hulpkantoor / postagentschap in Nieuwendijk (1924-1992) lag op grondgebied van Zuid-Beijerland.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Pontje voor fietsers en voetgangers naar het eiland Tiengemeten. - Vaartijden pont Nieuwendijk-Tiengemeten.

Reactie toevoegen