Nieuwendijk

Plaats
Dorp
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

nieuwendijk_collage.jpg

Nieuwendijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuwendijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

nieuwendijk_2.jpg

In het dorp Nieuwendijk aangekomen

In het dorp Nieuwendijk aangekomen

nieuwendijk_3.jpg

In Nieuwendijk op de dijk, Kerkweg geheten

In Nieuwendijk op de dijk, Kerkweg geheten

nieuwendijk_4.jpg

Vanaf de Karnemelksesteeg hebben we een mooi gezicht op het dorp Nieuwendijk

Vanaf de Karnemelksesteeg hebben we een mooi gezicht op het dorp Nieuwendijk

nieuwendijk.jpg

Op de dijk in Nieuwendijk, met aan weerszijden een dichte bebouwing

Op de dijk in Nieuwendijk, met aan weerszijden een dichte bebouwing

nieuwendijk_6.jpg

De vrij nieuwe Gereformeerde kerk in Nieuwendijk, ja, hoe kan het anders dan aan de Kerkweg...

De vrij nieuwe Gereformeerde kerk in Nieuwendijk, ja, hoe kan het anders dan aan de Kerkweg...

nieuwendijk_5.jpg

Nieuwendijk, we zijn op de Karnemelksesteeg en kijken de uitgestrekte polder in, richting de Bakkerskil en het buurtschapje Kille

Nieuwendijk, we zijn op de Karnemelksesteeg en kijken de uitgestrekte polder in, richting de Bakkerskil en het buurtschapje Kille

Nieuwendijk

Terug naar boven

Status

- Nieuwendijk is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 14-7-1879 viel het grotendeels onder de gemeente Emmikhoven, deels onder de gemeente Almkerk. Per 15-7-1879 over naar gemeente Almkerk. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1973 is het dorp door een grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Werkendam, terwijl de rest van de gemeente Almkerk opgaat in de gemeente Woudrichem. In 2019 over naar gemeente Altena.

- Onder het dorp Nieuwendijk valt ook de buurtschap Kille en één pand van de buurtschap Schans.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1468 kopie Nyewendijck, 1476 Nyeuwendijck, 1839-1859 De Nieuwe Dijk.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de gelijknamige dijk. Samenstelling van dijk 'waterkering' en nieuw 'nieuw', ter onderscheiding van (de) Oudendijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwendijk ligt ZO van Werkendam, W van Almkerk en grenst in het O aan de A27 en in het W aan de Biesbosch.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Nieuwendijk 35 huizen met 219 inwoners onder de gemeente Almkerk en 51 huizen met 307 inwoners onder de gemeente Emmikhoven. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Nieuwendijk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan de westzijde van Nieuwendijk, tussen de Singel, Ippelseweg en Kildijk, wordt vanaf 2012 de nieuwbouwwijk Westerhei (ca. 150 woningen) gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwendijk heeft 4 rijksmonumenten.

- Beschrijving orgel Gereformeerde kerk.

- NW van Nieuwendijk ligt de Papsluis aan de Schenkeldijk, in het riviertje de Bakkerskil. De monumentale Papsluis dateert uit 1815 en is in 2007 gerestaureerd.

- Fort Bakkerskil, gelegen NW van Nieuwendijk aan het riviertje de Bakkerskil, is in de periode 1878-1880 gebouwd ter verdediging van de Papsluis. In 2010 is het fort gerestaureerd. Het fort heeft een herbestemming gekregen in de vorm van een Bed & Breakfast.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Als je het prachtige gebouw van Poppodium Xinix van de buitenkant bekijkt, zou je niet verwachten dat de geschiedenis van Xinix al ruim 40 jaar teruggaat. In 1973 is het eerste initiatief voor een poppodium in Nieuwendijk opgezet, toen nog onder de naam Promani. Optredens vinden dan plaats in het dorpshuis, maar al in 1978 verhuist men naar een vaste locatie in het gebouw van de School met den Bijbel, dat al een paar jaar leegstond. Vanaf dat moment wordt ook de naam Xinix aangenomen, volgens een legende afkomstig van het feit dat de zaal tijdens optredens zo donker was dat artiesten dikwijls “Ik zie niks!” naar het publiek riepen. De naam Promani leeft overigens ook nog steeds voort tijdens de maandelijkse XGP (Xinix Goes Promani)-avonden, waarbij er vooral bands worden geprogrammeerd voor de doelgroep die ook de eerste jaren nog heeft meegemaakt.

In het oude schoolgebouw heeft Xinix vele mooie jaren mogen meemaken, maar omdat de poptempel langzaam maar zeker uit haar jasje groeide en de oude school langzaam maar zeker in verval begon te raken, start men na 2000 met het zoeken naar een nieuwe locatie. Na lang zoeken wordt deze gevonden en in 2008 is het huidige gebouw geopend: een prachtige nieuwe poptempel, die volledig is ontworpen om alle zintuigen de best mogelijke ervaring te geven. Sinds de verhuizing in 2008 is Xinix ook verenigd met SLIM (Stichting Lichte Muziek) - die actief is in het begeleiden van muzikanten en bands - waardoor de kelders van het gebouw nu voorzien zijn van prachtige oefenruimtes. Ook is er iedere eerste vrijdag van de maand een speciale SLIM-avond (“SLIM in de Lift”), waar lokaal talent mag optreden op het grote Xinix-podium."

- Elk jaar is er in november twee zaterdagen het SLIM Herfstfestival, dat volledig in het teken staat van lokale bands en muzikanten.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Nieuwendijk door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwendijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuwendijk.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Regenboog is de enige school in het dorp. Bij de start van schooljaar 2018-2019 staan op de school ruim 250 leerlingen ingeschreven. De school ligt in een rustige omgeving op een ruim terrein vol met groen. Het gebouw biedt ook onderdak aan Trema Kinderopvang en BSO De Zon. Sinds 2014 is de school onderdeel van Meeractiviteitengebouw Nieuwendijk. Dit gebouw bestaat uit het schoolgebouw, de bibliotheek, dorpshuis Tavenu en sportzaal de Iris. In januari 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor nieuwbouw voor de basisschool en de kinderopvang. Volgens de planning is het nieuwe gebouw in 2022 gereed.

Op De Regenboog vormen de onderwijsbehoeften van de leerlingen het uitgangspunt voor het onderwijs. Er wordt gekeken naar wat het kind al kan en daar wordt het onderwijs op afgestemd. Leerkrachten zetten zich in om de kinderen zo veel mogelijk positieve leerervaringen te laten opdoen. Ze bieden onderwijs aan in ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ met instructies en verwerkingen die passen bij de leerstijl en ontwikkeling van het specifieke kind. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werkt de school met KiVa. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Met behulp van KiVa werken we aan het versterken van de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daardoor wordt de sociale veiligheid versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. KiVa werkt preventief en curatief en legt de nadruk op de groep als geheel. De norm is wederzijdse acceptatie, respect en positief gedrag.

- Muziek: - Fanfare ONS.

- Sport: - Hoe de lokale voetbalvereniging is ontstaan, is een mooi verhaal, dat wij hierna samenvatten: "Al voor de Tweede Wereldoorlog wordt er in Nieuwendijk gevoetbald, onder de naam Blauw Wit. Dit onofficiële en zogeheten 'wildvoetbal' kon echter geen stand houden en in 1938 zijn de voetbalactiviteiten beëindigd. Na de oorlog op een zomeravond in juni 1945 stonden enkele mannen boven aan de stoep van de Straatweg nog even na te babbelen over de voetbalwedstrijd tussen Sleeuwijk en een militair bevrijdingsleger. Ze gingen naar huis met de gedachte: “Waarom kan dat in Nieuwendijk niet?” Ze trommelden gelijkgestemden op, en bij de oprichting werden gelijk al 120 leden ingeschreven.

Voor het benodigde voetbalveld valt het oog op een terrein aan de Straatweg, een slecht stuk bouwgrond. Na vele gesprekken met eigenaar boer De Graaf is hij uiteindelijk bereid om dit te verhuren voor de prijs van fl. 250,- per jaar. Aan het speelveld, dat wat betreft de breedte nauwelijks aan de minimale maat voldeed, moest nog veel worden gedaan, zoals omploegen, draineren, egaliseren en van een nieuwe grasmat voorzien. Voor dit soort werk had Nieuwendijk wel zijn vaklui, dus kwam dit wel voor elkaar. Naast het voetbal was er ook een korfbaltak actief, die later haar zelfstandigheid opeiste en verhuisde naar de IJsbaan.

Er was in die tijd een gebrek aan sportmaterialen en om bijvoorbeeld aan shirts te komen kon beslag worden gelegd om een rol (oranje) vlaggendoek bij de firma Nunnikhoven te Gorkum. Hieruit werden door een aantal handige dames de shirts (op maat) vervaardigd. Om aan de benodigde financiën te komen werden toneelvoorstellingen gehouden en films vertoond. Zo groeide VV Altena uiteindelijk toe naar het huidige complex. In 1991 gaat de langgekoesterde wens van een overdekte zittribune in vervulling. Altena is een gezonde vereniging, enerzijds door een goed gestructureerd financieel en sponsorbeleid, anderzijds door de vele vrijwilligers waarop de vereniging gelukkig altijd weer een beroep kan doen. Een knap staaltje hiervan waren o.a. de renovaties van de kleedaccommodatie en de keuken in 2002 en de verbouwing en uitbreiding van de bestuurskamer met sponsorontvangstruimte in 2003."

Reactie toevoegen