Nieuwendijk

Plaats
Dorp
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

nieuwendijk_2.jpg

Nieuwendijk is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. Vóór 2019 heeft het dorp door de jaren heen onder diverse gemeenten gevallen. Zie hoofdstuk Status.

Nieuwendijk is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. Vóór 2019 heeft het dorp door de jaren heen onder diverse gemeenten gevallen. Zie hoofdstuk Status.

nieuwendijk_collage.jpg

Nieuwendijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuwendijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

nieuwendijk_3.jpg

In Nieuwendijk op de dijk, Kerkweg geheten

In Nieuwendijk op de dijk, Kerkweg geheten

nieuwendijk_4.jpg

Vanaf de Karnemelksesteeg hebben we een mooi gezicht op het dorp Nieuwendijk

Vanaf de Karnemelksesteeg hebben we een mooi gezicht op het dorp Nieuwendijk

nieuwendijk.jpg

Op de dijk in Nieuwendijk, met aan weerszijden een dichte bebouwing

Op de dijk in Nieuwendijk, met aan weerszijden een dichte bebouwing

nieuwendijk_6.jpg

De Gereformeerde kerk in Nieuwendijk dateert uit 1878 maar is in 1964 drastisch gerenoveerd met o.a. een nieuwe voorgevel, vandaar dat hij er betrekkelijk nieuw uitziet. De kerk ligt aan de Kerkweg, die dus naar deze kerk genoemd is.

De Gereformeerde kerk in Nieuwendijk dateert uit 1878 maar is in 1964 drastisch gerenoveerd met o.a. een nieuwe voorgevel, vandaar dat hij er betrekkelijk nieuw uitziet. De kerk ligt aan de Kerkweg, die dus naar deze kerk genoemd is.

nieuwendijk_5.jpg

Nieuwendijk, we zijn op de Karnemelksesteeg en kijken de uitgestrekte polder in, richting de Bakkerskil en het buurtschapje Kille

Nieuwendijk, we zijn op de Karnemelksesteeg en kijken de uitgestrekte polder in, richting de Bakkerskil en het buurtschapje Kille

Nieuwendijk

Terug naar boven

Status

- Nieuwendijk is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 14-7-1879 viel het grotendeels onder de gemeente Emmikhoven, deels onder de gemeente Almkerk. Per 15-7-1879 over naar gemeente Almkerk. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1973 is het dorp door een grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Werkendam, terwijl de rest van de gemeente Almkerk opgaat in de gemeente Woudrichem. In 2019 over naar gemeente Altena.

- Onder het dorp Nieuwendijk valt ook de buurtschap Kille en één pand van de buurtschap Schans.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1468 kopie Nyewendijck, 1476 Nyeuwendijck, 1839-1859 De Nieuwe Dijk.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de gelijknamige dijk. Samenstelling van dijk 'waterkering' en nieuw 'nieuw', ter onderscheiding van (de) Oudendijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwendijk ligt ZO van Werkendam, W van Almkerk en grenst in het O aan de A27 en in het W aan de Biesbosch.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Nieuwendijk 35 huizen met 219 inwoners onder de gemeente Almkerk en 51 huizen met 307 inwoners onder de gemeente Emmikhoven. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dijkwerkers en rietsnijders
Vanouds was Nieuwendijk een dorp van dijkwerkers en rietsnijders. De Biesbosch leverde de grondstof. Als het rietland na verloop van tijd opgehoogd was tot boven de vloedlijn, werd de grond in griend omgezet. Dit was het domein van de griendhakkers. Alle transport geschiedde per boot, aangezien er nog geen wegen waren en de bodem uiterst modderig was. Om deze reden bleven de griendhakkers vaak dagenlang in de Biesbosch, huizend in primitieve onderkomens zoals boten en keten. De keten, hoewel staatseigendom, waren zeer slecht en regen en sneeuw hadden er soms vrij toegang. Hoewel het publiek reeds in 1906 opmerkzaam was gemaakt omtrent deze omstandigheden, duurde het nog tot de jaren dertig van de 20e eeuw voordat er enige verbetering optrad. Uiteindelijk verdween de riet- en griendcultuur door de afsluiting van het Haringvliet (1970). Veel Nieuwendijkers waren als steenzetter werkzaam bij de Deltawerken, waar de afsluiting van het Haringvliet een onderdeel van was. Uiteraard is op de zware zeeklei ook de landbouw van belang, zowel in de Biesboschpolders als in de directe omgeving van Nieuwendijk.

A27/N322
De A27, die sinds 1963 bij Gorinchem de Merwede oversteekt over de Merwedebrug, loopt rakelings langs de dorpskern van Nieuwendijk. De afrit van de snelweg liep vanouds regelrecht de hoofdstraat (Rijksweg) in, totdat in de jaren negentig zeshonderd meter zuidelijker een nieuwe afrit werd gebouwd. Aan de andere kant van die afrit loopt de provinciale weg N322 via Almkerk richting Zaltbommel en uiteindelijk Beuningen/Nijmegen.

- Geschiedenis van Nieuwendijk op de dorpssite.

- De scriptie van inwoner Joke Streef* over de geschiedenis van het dorp in tekst en beeld (1980) is via de link ook online te lezen.
* "... wonend op de Kildijk in buurtschap Kille, zoals een ieder weet het mooiste stukje van Nieuwendijk", aldus de familie Methorst-Streef op hun site.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan de westzijde van Nieuwendijk, tussen de Singel, Ippelseweg en Kildijk, wordt vanaf 2012 de nieuwbouwwijk Westerhei (ca. 150 woningen) gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwendijk heeft 1 rijksmonument, zijnde de voormalige onderwijzerswoning uit ca. 1878 op Rijksweg 69. Het is een zorgvuldig gedetailleerd pand dat omstreeks 1878 in eclectische vormen is opgetrokken. De woning hoorde bij de ernaast gelegen openbare school, die uit dezelfde tijd dateert en in identieke vormen is opgetrokken. Deze is in 1922 opgeheven en later tot winkel verbouwd. Het schoolgebouw is geen officieel monument. De voormalige onderwijzerswoning is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de stichting van kleinschalige scholen met bijbehorende onderwijzerswoningen in de kleinere nederzettingen; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het woonhuis. Het object is van architectuurhistorisch belang door de toegepaste eclectische stijlelementen, de detaillering en het bijzondere materiaalgebruik. Het huis is van belang vanwege de architectonische gaafheid van zowel het interieur als het exterieur. En het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

- Nieuwendijk heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- De Gerefomeerde kerk (Kerkweg 3) is in 1878 gebouwd en in 1891 uitgebreid. In 1896 is tussen de kerk en de pastorie de consistorie gebouwd. In 1909 uitgebreid tot kruiskerk. In 1964 volgt een algehele opknapbeurt en restyling van het gebouw, waarbij de voorgevel is vernieuwd. Later zijn er aanbouwen gerealiseerd. Het Van Dam-orgel functioneerde rond 1950 niet optimaal meer. Toen het door de Watersnoodramp van 1953 ook nog danig beschadigd raakte, is het in 1960 vervangen door een orgel van de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht). - Beschrijving orgel Gereformeerde kerk.

- Leden van de Nederlandse Hervormde Kerk in Nieuwendijk kerkten tot 1943 in Almkerk. Door de groei van het aantal leden ontstaat er behoefte aan een eigen kerkelijke gemeenschap. Met medewerking van predikanten van Almkerk en Werkendam worden sindsdien diensten gehouden in Tavenu. In 1946 worden eigen ambtsdragers bevestigd en vanaf 1953 worden plannen gemaakt om een eigen kerkgebouw te gaan bouwen. De Hervormde kerk (Biesboschstraat 18) komt in 1959 gereed. In 1961 ontstaat de lokale Hervormde Gemeente. Daar er behoefte ontstond aan meer ruimte voor kerkelijke activiteiten is in 1992 rondom het bestaande gebouw een aanbouw gerealiseerd. Toen is ook de kerkzaal aangepast en de entree verplaatst van de Biesboschstraat naar de Vijverstraat. Toen heeft de kerk ook haar huidige naam, De Ark, gekregen. Het orgel dateert uit 1966 en is gebouwd door de firma B. Pels & Zoon (Alkmaar).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Als je het prachtige gebouw van Poppodium Xinix van de buitenkant bekijkt, zou je niet verwachten dat de geschiedenis van Xinix al ruim 40 jaar teruggaat. In 1973 is het eerste initiatief voor een poppodium in Nieuwendijk opgezet, toen nog onder de naam Promani. Optredens vinden dan plaats in het dorpshuis, maar al in 1978 verhuist men naar een vaste locatie in het gebouw van de School met den Bijbel, dat al een paar jaar leegstond. Vanaf dat moment wordt ook de naam Xinix aangenomen, volgens een legende afkomstig van het feit dat de zaal tijdens optredens zo donker was dat artiesten dikwijls “Ik zie niks!” naar het publiek riepen. De naam Promani leeft overigens ook nog steeds voort tijdens de maandelijkse XGP (Xinix Goes Promani)-avonden, waarbij er vooral bands worden geprogrammeerd voor de doelgroep die ook de eerste jaren nog heeft meegemaakt.

In het oude schoolgebouw heeft Xinix vele mooie jaren mogen meemaken, maar omdat de poptempel langzaam maar zeker uit haar jasje groeide en de oude school langzaam maar zeker in verval begon te raken, start men na 2000 met het zoeken naar een nieuwe locatie. Na lang zoeken wordt deze gevonden en in 2008 is het huidige gebouw geopend: een prachtige nieuwe poptempel, die volledig is ontworpen om alle zintuigen de best mogelijke ervaring te geven. Sinds de verhuizing in 2008 is Xinix ook verenigd met SLIM (Stichting Lichte Muziek) - die actief is in het begeleiden van muzikanten en bands - waardoor de kelders van het gebouw nu voorzien zijn van prachtige oefenruimtes. Ook is er iedere eerste vrijdag van de maand een speciale SLIM-avond (“SLIM in de Lift”), waar lokaal talent mag optreden op het grote Xinix-podium."

- De Nieuwendijkse Oranjevereniging (NOV) organiseert de jaarlijkse Koningsdag in het dorp, en de jaarlijkse Feestweek (eind mei).

- "In 2012 zijn we begonnen met het organiseren van een nieuw festijn genaamd "Gein op 't Plein" (op een vrijdag eind juni of begin juli). De bedoeling van dit festijn is om jong en oud(er) kennis met elkaar te laten maken. Het vindt plaats op het Tavenu plein, vandaar de naam. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen. Je kunt hierbij denken aan schminken, knutselen of je uitleven op een springkussen. Voor de volwassenen wordt er 's avonds een feestavond met lokale artiesten georganiseerd."

- "Tijdens het Timmerdorp krijgen alle kinderen uit Nieuwendijk de kans om met elkaar hutten te bouwen, deze te schilderen en in deze prachtige hutten te slapen. Kortom, een week vol plezier."

- Stichting Avondvierdaagse Nieuwendijk organiseert elk jaar in de 1e volle week van september de Avondvierdaagse (in 2019 voor de 14e keer).

- Elk jaar is er in november twee zaterdagen het SLIM Herfstfestival, dat volledig in het teken staat van lokale bands en muzikanten.

- Sinterklaas.

- "De in 1926 opgerichte IJsclub De Eendracht zet zich in om op de momenten als er natuurijs is een mooie ijsvloer te maken voor jong en ouder. Op een mooie locatie met goede verlichting en een kantine kun je als de ijsvloer gereed is je baantjes trekken. De leden van het bestuur zorgen ervoor dat de baan en de gebouwen onderhouden worden. Dit is geheel vrijwilligerswerk."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De weekmarkt is op donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuwendijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Nieuwendijk door Kees Wittenbols uit Breda.

- "Op de Facebookpagina Oud Nieuwendijk vind je vele oude foto's van dit dorp. Heb je zelf ook een mooie oude foto, stuur ons dan een bericht met de foto, dan plaatsen wij hem hier op de pagina, zodat iedereen van de nostalgie kan genieten. Geniet van alle mooie juweeltjes van weleer! Op een aantal foto’s zijn personen te zien en natuurlijk realiseren wij ons dat er mogelijk mensen zijn die het, vanwege de privacy, niet op prijs stellen zichzelf en/of bijv. hun (wellicht overleden) ouders voorbij te zien komen. Vanzelfsprekend gebeurt alles met de beste bedoelingen, dus stuur gerust een privé berichtje wanneer dit het geval is, dan zullen wij de desbetreffende foto verwijderen."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwendijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuwendijk.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Tavenu is natuurlijk een ontmoetingspunt voor de inwoners en biedt onderdak aan een aantal lokale verenigingen die er repeteren en dergelijke. Verder zijn er zalen te huur voor allerlei gelegenheden: "Wil je je verjaardag, kinderfeestje, huwelijk of jubileum vieren? Ga je een kraamfeest, babyshower of juist een afscheid regelen? Moet je een vergadering of een bijeenkomst organiseren? Of wil je (bijvoorbeeld met het bedrijf) lekker komen borrelen of lunchen? Wij hebben hiervoor de ideale locatie, met een uitstekende service. Je hebt keuze uit 3 zalen, een gezellige foyer of bij mooi weer zelfs een terras. En voor ons team is niets teveel! Wil je koffie met gebak, dan regelen we dat. Lekker een hapje eten met zijn allen, geen probleem! Voor ieders portemonnee zijn er mogelijkheden. Wij zorgen en ontzorgen en maken er voor jullie een onvergetelijke gebeurtenis van!"

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Regenboog is de enige school in het dorp. Bij de start van schooljaar 2018-2019 staan op de school ruim 250 leerlingen ingeschreven. De school ligt in een rustige omgeving op een ruim terrein vol met groen. Het gebouw biedt ook onderdak aan Trema Kinderopvang en BSO De Zon. Sinds 2014 is de school onderdeel van Meeractiviteitengebouw Nieuwendijk. Dit gebouw bestaat uit het schoolgebouw, de bibliotheek, dorpshuis Tavenu en sportzaal de Iris. In januari 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor nieuwbouw voor de basisschool en de kinderopvang. Volgens de planning is het nieuwe gebouw in 2022 gereed.

Op De Regenboog vormen de onderwijsbehoeften van de leerlingen het uitgangspunt voor het onderwijs. Er wordt gekeken naar wat het kind al kan en daar wordt het onderwijs op afgestemd. Leerkrachten zetten zich in om de kinderen zo veel mogelijk positieve leerervaringen te laten opdoen. Ze bieden onderwijs aan in ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ met instructies en verwerkingen die passen bij de leerstijl en ontwikkeling van het specifieke kind. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werkt de school met KiVa. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Met behulp van KiVa werken we aan het versterken van de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daardoor wordt de sociale veiligheid versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. KiVa werkt preventief en curatief en legt de nadruk op de groep als geheel. De norm is wederzijdse acceptatie, respect en positief gedrag.

- Lezen: - Bibliotheek Nieuwendijk.

- Jongeren: - "Christelijke jongerenvereniging de Chute uit Nieuwendijk komt iedere zondagavond bijeen. Rond half 8 gaan de deuren van de Inloop (het gebouw naast de Gereformeerde kerk, aan de rechterkant gezien vanaf de voorkant) open voor publiek en stromen de Chuters langzaam binnen. Bij binnenkomst is er gratis koffie en thee. Om 8 uur begint het hoofdprogramma van de avond. Het programma wordt meestal verzorgd door iemand van het bestuur. Af en toe is er een open avond, waarop iedereen die maar wil een avond mag verzorgen. Het thema van een avond is heel afwisselend: de ene week spelen we een spel, een andere keer is er ruimte voor een stevige discussie. Rond kwart over 9 (soms loopt het wat uit) is het programma afgesloten en is de bar geopend. Je kunt dan nog wat nakletsen onder het genot van een drankje. Aan de Chute-avond komt rond elf uur een eind." - Hier kun je meer lezen over verleden en heden van de Chute.

- Muziek: - Fanfare O.N.S. ('Overwinning Na Strijd') is een levendige vereniging met ongeveer 60 leden van uiteenlopende leeftijden. Naast een fanfare orkest heeft O.N.S. ook een opleidingsorkest. De jeugd en de oudere beginnende muzikanten krijgen middels individuele lessen bij een professionele docent de gelegenheid om een instrument te leren spelen en daarnaast worden ze via O.N.S. opleidingsorkest begeleid richting het fanfare orkest. Fanfare O.N.S. is opgericht in 1934. In de loop der jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het musiceren op straat naar zittende optredens, waarbij we eens in de zoveel tijd groots en professioneel uitpakken. Zo heeft Fanfare O.N.S. in 2017 Maestro Nieuwendijk georganiseerd, geïnspireerd op Maestro van TV, echter dan met bekende Nieuwendijkers.

Naast het geven van concerten spelen we jaarlijks bij de dodenherdenking op 4 mei en tijdens de intocht van Sinterklaas. Het fanfare orkest staat al een groot aantal jaren onder leiding van dirigente Anneke Konings-Kros. Zij heeft de fanfare door haar enthousiaste en inspirerende stijl tot een hoger niveau getild. Nieuwsgierig geworden? We repeteren elke woensdag van 19:30 tot 21:30 uur in ONS Huis in Nieuwendijk. Kom gerust een keer binnenlopen! Wil je lid worden? Klik dan hier voor een inschrijvingsformulier."

- Sport: - Hoe de lokale voetbalvereniging is ontstaan, is een mooi verhaal, dat wij hierna samenvatten: "Al voor de Tweede Wereldoorlog wordt er in Nieuwendijk gevoetbald, onder de naam Blauw Wit. Dit onofficiële en zogeheten 'wildvoetbal' kon echter geen stand houden en in 1938 zijn de voetbalactiviteiten beëindigd. Na de oorlog op een zomeravond in juni 1945 stonden enkele mannen boven aan de stoep van de Straatweg nog even na te babbelen over de voetbalwedstrijd tussen Sleeuwijk en een militair bevrijdingsleger. Ze gingen naar huis met de gedachte: “Waarom kan dat in Nieuwendijk niet?” Ze trommelden gelijkgestemden op, en bij de oprichting werden gelijk al 120 leden ingeschreven.

Voor het benodigde voetbalveld valt het oog op een terrein aan de Straatweg, een slecht stuk bouwgrond. Na vele gesprekken met eigenaar boer De Graaf is hij uiteindelijk bereid om dit te verhuren voor de prijs van fl. 250,- per jaar. Aan het speelveld, dat wat betreft de breedte nauwelijks aan de minimale maat voldeed, moest nog veel worden gedaan, zoals omploegen, draineren, egaliseren en van een nieuwe grasmat voorzien. Voor dit soort werk had Nieuwendijk wel zijn vaklui, dus kwam dit wel voor elkaar. Naast het voetbal was er ook een korfbaltak actief, die later haar zelfstandigheid opeiste en verhuisde naar de IJsbaan.

Er was in die tijd een gebrek aan sportmaterialen en om bijvoorbeeld aan shirts te komen kon beslag worden gelegd om een rol (oranje) vlaggendoek bij de firma Nunnikhoven te Gorkum. Hieruit werden door een aantal handige dames de shirts (op maat) vervaardigd. Om aan de benodigde financiën te komen werden toneelvoorstellingen gehouden en films vertoond. Zo groeide VV Altena uiteindelijk toe naar het huidige complex. In 1991 gaat de langgekoesterde wens van een overdekte zittribune in vervulling. Altena is een gezonde vereniging, enerzijds door een goed gestructureerd financieel en sponsorbeleid, anderzijds door de vele vrijwilligers waarop de vereniging gelukkig altijd weer een beroep kan doen. Een knap staaltje hiervan waren o.a. de renovaties van de kleedaccommodatie en de keuken in 2002 en de verbouwing en uitbreiding van de bestuurskamer met sponsorontvangstruimte in 2003."

- "Tennisvereniging De Hei in Nieuwendijk kent twee Basislidmaatschappen: Juniorlidmaatschap 7 t/m 17 jaar: als tennissen je leuk lijkt dan ben je van harte welkom op onze Husselavond op maandag. Wij spelen hier korte wedstrijdjes; plezier en samen tennissen staat voorop. Mocht je na 3x besluiten om lid te worden dan kost een lidmaatschap € 27,50 per maand. Je krijgt hiervoor: 36 trainingen per jaar; in principe deelname competitie; deelname clubkampioenschappen; deelname Tussen de Rivieren toernooi; wekelijkse Husselavond; activiteiten zoals ouder/kind toernooi; consumptiekaart t.w.v. 16,50 (eenmalig bij start lidmaatschap). Verder is er het Seniorlidmaatschap (vanaf 18 jaar). Contributie € 125,– per jaar met verplichting tot zelfwerkzaamheid. Afkoop hiervoor bedraagt € 100,– per jaar."

- "De naam Voltena is een samensmelting van 'volleybal in de regio Land van Altena'. We zijn dan ook met nadruk een regionale vereniging, die in 2012 is ontstaan uit het samengaan van SSS (Nieuwendijk) en Foranto (Werkendam). We hebben spelers in alle leeftijden en dus ook teams in alle categorieën en verschillende niveaus: mini’s, C-, B- en A-teams. Met welke groep een kind meetraint, is afhankelijk van de leeftijd en het niveau. Het is mogelijk om 3 gratis proeftrainingen te volgen. Na deze trainingen wordt door onze ervaren trainers een vrijblijvend advies gegeven bij welk team je kind het best kan aansluiten. Word je voor 1 oktober van dit jaar 18, dan kun je niet meer in een jeugdteam spelen. Afhankelijk van je wensen en je niveau, kom je in een van de dames- of herenteams. Wil je met veel plezier lekker een balletje slaan? Misschien ook af en toe een wedstrijd spelen met andere dames en heren? Dan zijn de recreanten iets voor je. Er zijn twee groepen, namelijk een groep in Nieuwendijk en een groep in Woudrichem."

- Hengelsportvereniging Het Palingparadijs is opgericht in 1960.

- Zorg: - Al in de jaren negentig sprak Kees Biesheuvel namens Woonstichting Land van Altena over een woonzorgcentrum in Nieuwendijk. Niet wetende dat het, jaren later, bij de opening naar zijn vader zou worden vernoemd. In 2010 is het Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109) gereailseerd.

- De kleinschalige woonzorgvoorziening Altenastaete (Griendstraat 3a) bestaat uit 14 een- en tweekamerappartementen.

- Veiligheid: - Op Facebookpagina Nieuwendijk Alert waarschuwen de inwoners elkaar voor verdachte situaties.

- Openbaar vervoer: - Sinds 2014 doet de buslijn Brabantliner het dorp aan. Hiermee is er een rechtstreekse busverbinding vanuit Nieuwendijk naar Gorinchem, Utrecht, Breda en Oosterhout.

- Er wordt al vele jaren gesproken over een snelle openbaarvervoerverbinding tussen Utrecht en Breda. Omdat dit soort megaprojecten nu eenmaal vele jaren voorbereiding vergen, staat het vooralsnog op de planning voor rond 2040. Het is nog de vraag of het een bus- of treinverbinding wordt. In de Visienota "Breda-Utrecht: de vergeten corridor" van adviesbureau Goudappel Coffeng en BAM Rail (2008) is sprake van een spoorlijn, waarbij het dorp Nieuwendijk een belangrijke plaats krijgt. Volgens hun plan zal er vlak langs het dorp bij de A27 een station verrijzen, dat dan 2x per uur in beide richtingen door een Sprinter zal worden aangedaan.

Terug naar boven

Bekende vroegere inwoner

- Bart Versteeg (1881-1970) woonde in Nieuwendijk en had als bijnaam Bartje Poep. Over hoe hij aan die bijnaam kwam, doen verschillende verhalen de ronde. Daarover kun je lezen onder de link. Er doen in de regio allerlei volksverhalen over Bartje Poep de ronde, deels door hemzelf bedacht, deels door anderen. Ook daarover kun je lezen onder de link.

Reacties

(2)

Er wordt gemeld dat Nieuwendijk 4 monumenten heeft. De link toont er maar eentje.
Leuke website. Ik las er over in Brabants Dagblad.

Dank voor uw compliment! Dat doet altijd goed om te horen. Het artikel is oorspronkelijk verschenen in BN/De Stem en daarna in enkele andere kranten doorgeplaatst. Van het Brabants Dagblad wist ik het nog niet. Weet u nog de datum wanneer het daar in heeft gestaan?
Dank ook voor uw opmerking. Kennelijk hebben er onder die link ooit 4 gestaan, en stonden er daar 3 ten onrechte, of die 4 was een tikfout van ons. Hoe dan ook, het is nu aangepast. De pagina was nog niet af, ik moest er nog een keer echt goed naar kijken en nog verder uitwerken, want er misten nog wat bezienswaardigheden, evenementen, verenigingen en dergelijke. De inhoud is qua woorden nu ruim verdubbeld, dus kijkt u het nog een keer door, dan zult u veel nieuws ontdekken dat er voorheen nog niet stond. Vergeet u ook niet de pagina van Kille te bekijken, die onder Status staat gelinkt, want alle buurtschappen hebben op onze site ook een eigen pagina en over de buurtschap Kille bleek ook best veel te vertellen (die heb ik toevallig afgelopen week ook uitgewerkt, ook n.a.v. een opmerking van iemand die er in de krant over gelezen had.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen