Nieuwegein

Plaats
Stad en gemeente
Nieuwegein
Utrecht

nieuwegein_collage.jpg

Nieuwegein is een stad en gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente is per 1-7-1971 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuwegein is een stad en gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente is per 1-7-1971 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. (© Jan Dijkstra, Houten)

nieuwegein_6.jpg

Een moderne 'landmark' van Nieuwegein: "Daar bij die molens..." (https://www.youtube.com/watch?v=lKg0upQqY4I)

Een moderne 'landmark' van Nieuwegein: "Daar bij die molens..." (https://www.youtube.com/watch?v=lKg0upQqY4I)

nieuwegein.jpg

Het futuristische nieuwe Stadshuis van Nieuwegein is in 2012 gereedgekomen.

Het futuristische nieuwe Stadshuis van Nieuwegein is in 2012 gereedgekomen.

nieuwegein_2.jpg

Cityplaza is het overdekte stadscentrum van Nieuwegein, met circa 150 winkels op het gebied van mode, lifestyle, beauty en gezellige horeca.

Cityplaza is het overdekte stadscentrum van Nieuwegein, met circa 150 winkels op het gebied van mode, lifestyle, beauty en gezellige horeca.

nieuwegein_en_houten_uiterwaarden_hoog_en_laag_water.jpg

In 2015 is het project 'Ruimte voor de Rivier' gereedgekomen, waarbij o.a. de Lek bij Nieuwegein en Houten klimaatbestendiger is gemaakt door het vergraven van de uiterwaarden. Op de foto een mooie visualisatie van de situatie, met hoog- én laagwater.

In 2015 is het project 'Ruimte voor de Rivier' gereedgekomen, waarbij o.a. de Lek bij Nieuwegein en Houten klimaatbestendiger is gemaakt door het vergraven van de uiterwaarden. Op de foto een mooie visualisatie van de situatie, met hoog- én laagwater.

nieuwegein.jpg

In een stad als Nieuwegein wordt altijd wel gebouwd of verbouwd. Hier is Rijkswaterstaat anno 2016 doende met de aanleg van de (in 2019 gereedgekomen) 3e kolk in de Prinses Beatrixsluis. Een enorm project, dat we beschrijven op de pagina van Het Klooster.

In een stad als Nieuwegein wordt altijd wel gebouwd of verbouwd. Hier is Rijkswaterstaat anno 2016 doende met de aanleg van de (in 2019 gereedgekomen) 3e kolk in de Prinses Beatrixsluis. Een enorm project, dat we beschrijven op de pagina van Het Klooster.

nieuwegein_2.jpg

In het kader van de aanleg van de 3e kolk in de Prinses Beatrixsluis is men hier bezig met het verplaatsen van Kazemat Schalkwijkerwetering, een van de vele megaklussen van dit project; het ding weegt 1,6 miljoen kilo...

In het kader van de aanleg van de 3e kolk in de Prinses Beatrixsluis is men hier bezig met het verplaatsen van Kazemat Schalkwijkerwetering, een van de vele megaklussen van dit project; het ding weegt 1,6 miljoen kilo...

nieuwegein_5.jpg

Door de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis, de verbreding van het Lekkanaal en de inrichting van bedrijventerrein Het Klooster zijn gebieden van beschermde diersoorten aangetast. Dit is gecompenseerd door de aanleg van een 'nat' leefgebied N van de sluis

Door de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis, de verbreding van het Lekkanaal en de inrichting van bedrijventerrein Het Klooster zijn gebieden van beschermde diersoorten aangetast. Dit is gecompenseerd door de aanleg van een 'nat' leefgebied N van de sluis

Nieuwegein

Terug naar boven

Status

- Nieuwegein is een stad en gemeente in de provincie Utrecht.

- De gemeente Nieuwegein is per 1-7-1971 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. Hoewel formeel geen woonplaatsen meer, zijn, omringd door de latere nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen, Vreeswijk en de oude kern van Jutphaas nog altijd als 'dorp in de stad' te kwalificeren. Zie daarvoor verder op de pagina's van deze beide kernen.

- Wapen van de gemeente Nieuwegein.

- Foto´s van de plaatsnaamborden in de gemeente Nieuwegein.

- In 2001 is het W buitengebied van Nieuwegein, W van de A2, omvattende de buurtschap en polder Rijnenburg, door de gemeente afgestaan aan de gemeente Utrecht, in verband met woningbouwplannen van die gemeente aldaar, waar overigens anno 2020 nog altijd discussie over is, of die woningbouw wel daar moet plaatsvinden, en in welke hoeveelheden dan.

- In principe maken wij geen pagina's aan voor bedrijventerreinen, omdat dat geen woonplaatsen zijn, en er doorgaans ook niet zoveel interessants over te vertellen valt (d.w.z. uit cultuurhistorisch en/of cultuurtoeristisch oogpunt; de primaire scope van deze site). Gezien de bijzondere elementen die zich op het huidige bedrijventerrein Het Klooster bevinden (O van de kern Vreeswijk en vanouds ook tot die gemeente behorend), hebben wij daar wel een pagina voor aangemaakt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen (betreffende Gein en Oudegein)
1200 kopie 13e eeuw theloneum... Geyn, theloneo in Gheyn, 1217 apud Geyne, Aldengeyne, 1285 apud Ghenum, 1294-1295 Rikoldo de Geine, 1299 en 1300 van den Gheyne, 1308 ten Ghyne, 1329 "onse stienhuys ten Ouden-Gheine", 1334 "weder tymmeren 't huus ten Gheyne, ende volmaken, alst te voren was", 1364 "binnen den Gheyne", 1381-1383 ten Ouden Gheyne.

Het middeleeuwse stadje 't Gein lag ongeveer in de noordwesthoek van het huidige Park Oudegein. Hier was in de 14e en 15e eeuw onder meer een vrouwenklooster gevestigd, dat na de zoveelste aanval van Hollandse troepen ('t Gein lag op de grens van het bisdom Utrecht en het Graafschap Holland) naar Utrecht verhuisde. Resten van 't Gein liggen nog aangeroerd onder de grond.

Naamsverklaring
De naam Nieuwegein is gevormd in aanleuning aan Oudegein en het Gein, een gebied en polder op de grens tussen beide vroegere gemeenten. Gein is een oude waternaam, die we ook aantreffen in de naam van het riviertje het Gein boven Abcoude en de daarvan afgeleide Amsterdamse wijknaam Gein. Gein was ook de naam van een riviertje dat vanaf het huidige Oudegein naar de IJssel stroomde en dat verlandde na het graven van de Doorslag (1295). In de 13e en 14e eeuw komen Gein en Oudegein naast elkaar voor en het is niet duidelijk of het verschillende locaties betreft. De oorkonde van 1217 maakt een onderscheid tussen het kerspel Geyn (gebied bestaande uit de huidige polders Gein en Oudegein) en de plaats Aldengeyne. Zie voor de herkomst van de waternaam de buurtschap Gein bij Abcoude.(1)

Naamgeving: eerst alleen als gemeentenaam, kort daarna ook als plaatsnaam
Door de groeitaak van de destijds nieuwe gemeente, zijn er in enkele jaren zoveel woningen bij gekomen, dat de kernen Jutphaas en Vreeswijk al snel tot 1 kern aaneen zijn gegroeid. Vandaar dat reeds enkele jaren na de gemeentelijke herindeling van 1971 is besloten om het hele grondgebied van de gemeente Nieuwegein ook als 1 plaats(naam) Nieuwegein te gaan beschouwen (vergelijkbaar met de Zuid-Limburgse gemeente Landgraaf en de kernen daarbinnen. Overigens zijn dit grote uitzonderingen; doorgaans blijven na een gemeentelijke fusie de ´oude´ kernen gewoon bestaan). De oude dorpskernen van Jutphaas en Vreeswijk zijn overigens ter plekke nog wel goed als zodanig herkenbaar, zoals ook reeds gemeld onder Status.

Terug naar boven

Ligging

Nieuwegein ligt direct Z van Utrecht, O van IJsselstein, N van Vianen, W van Houten en ligt ingesloten door de A12 in het N, de A27 in het O, de Lek in het Z en de A2 in het W.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente en de stad Nieuwegein omvatten ca. 28.000 huizen met ca. 63.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Nieuwegein en haar voorgangers Jutphaas en Vreeswijk, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "De in 1978 opgerichte Historische Kring Nieuwegein is een vereniging met als doel de historie van de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk te bestuderen, vast te leggen en uit te dragen. Daarnaast rekent de vereniging het tot haar taak om de belangstelling voor deze geschiedenis te stimuleren. Het bestuderen van de historie gebeurt in verschillende werkgroepen. De resultaten worden vastgelegd in publicaties. Door het verzamelen van historische prenten, oude foto’s, dia’s, negatieven, films, boeken, tijdschriften en andere geschreven bronnen, alsmede door het verrichten van cultuurhistorisch onderzoek en het bijeenbrengen en vervaardigen van andere materialen betreffende de historie, heeft de vereniging in de loop der jaren een belangrijke verzameling opgebouwd. Deze verzameling is ondergebracht in het archief van de vereniging en in Museum Warsenhoeck.

Jaarlijks wordt aan leden en donateurs een uitgebreid activiteitenprogramma geboden van lezingen, excursies, film- en dia-avonden en andere activiteiten. De vereniging geeft samen de 2 andere erfgoedinstellingen in Nieuwegein het tijdschrift “Cronyck de Geyn” uit, dat elk kwartaal aan leden en donateurs informatie verstrekt over de historie van de gemeente. Leden en donateurs hebben gratis toegang bij alle activiteiten van de 3 erfgoedinstellingen. Ook voor niet-leden/donateurs worden activiteiten verzorgd, die tegen betaling toegankelijk zijn. Woon je in de gemeente, dan bedraagt het lidmaatschap €19,50 per jaar. Wordt de Cronyck per post bezorgd, dan betaal je €29,00 per jaar, inclusief de bezorgkosten van ons kwartaalblad. Wanneer je lid wordt, ontvang jehet boek 'Kastelen en Buitens in Oud-Nieuwegein' gratis."

- "In het stedelijke Nieuwegein vormt het park Oudegein, tussen de woonwijken Doorslag en Hoog-Zandveld, een belangrijke groenvoorziening. Een natuurgebied met historische waarde, waar ruimte is voor actieve en passieve vormen van ontspanning, recreatie en sportbeoefening. In het park, langs het water van de Doorslag, vlakbij het St. Antoniusziekenhuis, staat de boerderij Geinoord 11. Een deel van dit monumentale pand is sinds 1979 in gebruik als kinderboerderij. Na een zeer ingrijpende restauratie aan het eind van de jaren tachtig, is deze karakteristieke boerderij niet alleen bewaard gebleven, zij kreeg ook een nieuwe functie. In 1990 opende de Historische Kring in een aantal sfeervolle ruimten van het gerestaureerde pand namelijk het Museum Warsenhoeck.

Het museum draagt nog alle kenmerken van de boerderijfunctie. Het historische karakter is tijdens de restauratie prachtig bewaard gebleven en benadrukt. De inrichting en de opstelling van de museumstukken vormen als het ware een eenheid met de boerderij. Op de begane grond vind je vaste exposities en thema-exposities die facetten belichten uit de geschiedenis van de tot 1971 zelfstandige gemeenten en dorpen Jutphaas en Vreeswijk en het middeleeuwse stadje Geyn, dat in de 14e eeuw van de landkaart verdween. Verdeeld over drie verdiepingen beschikt het museum over ongeveer 280 vierkante meter expositieruimte. Uniek is het archeologische deel van de vaste expositie op de begane grond. Vondsten uit het midden- Paleolithicum (135000-35000 v. Chr.) die in Jutphaas zijn gedaan, worden hier getoond. Verder zijn er veel gebruiksvoorwerpen, eeuwenoude prenten en foto’s te zien. In de audiovisuele hoek kunnen films, die betrekking hebben op de historie van Nieuwegein, worden bekeken en beluisterd.

De eerste etage is ingericht voor het tentoonstellen van gebruiksvoorwerpen en gereedschappen uit de 18e tot en met de 20e eeuw, afkomstig uit de voormalige boerderij. Tevens worden hier (oude) foto’s geëxposeerd, die alle behoren tot het omvangrijke beeldarchief van de Historische Kring. Deze fototentoonstelling wordt enkele keren per jaar gewisseld. De Historische Kring biedt scholen educatieve programma’s aan, eventueel in samenwerking met de kinderboerderij. De tweede etage wordt gebruikt voor thematentoonstellingen en kunstexposities van veelal kunstenaars uit Nieuwegein. Gemiddeld 7 keer per jaar heeft er wisseling van expositie plaats.

Een stukje historie. De boerderij staat op een plaats waar in de 12e en 13e eeuw een dam in de Doorslag lag. Hier vond goederenoverslag plaats en werd tol geheven. Rondom deze overslagplaats vestigden zich ambachtslieden en neringdoenden, waardoor het stadje Geyn ontstond. Na de afdamming in 1285 van de Hollandse IJssel bij het Klaphek verloor de rivier zijn waarde als vaarroute. Het stadje Geyn en de eerder genoemde tol raakten hun inkomsten kwijt en het stadje was ten dode opgeschreven. In de 17e eeuw telde het nog slechts 6 huizen. Een ervan was de boerderij Geinoord 11, nu Museum Warsenhoeck. Het oudste gedeelte van de boerderij schijnt de 16e eeuwse brandmuur te zijn tussen het woonhuis en het bedrijfsgedeelte. Het huidige woongedeelte is vermoedelijk uit het tweede kwart van de 17e eeuw. Het bedrijfsgedeelte stamt uit de 17e eeuw. Bij archeologisch onderzoek zijn sporen gevonden van het vroegere tolhuis, alsmede een eeuwenoude waterput. Museum Warsenhoeck vormt samen met het Milieu Educatie Centrum (MEC), Kinderboerderij IJsselstee en de Poldermolen Oudegein van Stichting Het Utrechts Landschap, het 'Natuurkwartier Nieuwegein'."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwegein heeft 88 rijksmonumenten.

- Nieuwegein heeft 39 gemeentelijke monumenten.

- In RAAP-rapport 2538 'Jonge stad, oude kwaliteiten. Een interdisciplinaire studie naar het aardkundig, historisch-geografisch, historisch-bouwkundig en stedenbouwkundig erfgoed in de gemeente Nieuwegein' (250 pag., 2013) wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap op grondgebied van de gemeente beschreven, en de cultuurhistorisch waardevolle elementen van landschap en bebouwing, per wijk gegroepeerd.

- Poldermolen Oudegein of de Oudegeinse Molen (Geinoord 10) is een wipmolen. De molen is gebouwd in 1640 in het toenmalige Jutphaas en heeft daar tot 1982 de polder Oudegein bemalen, de laatste jaren op vrijwillige basis. De onderhoudstoestand van de molen werd zo slecht, evenals de molenbiotoop, dat de molen in genoemd jaar is stilgezet. In 1988 zijn de roeden verwijderd en in 1993 het bovenhuis. Tien jaar later is de ondertoren van de molen naar Park Oudegein verplaatst. Daar is de molen geheel gerestaureerd en in 2006 weer op vrijwillige basis in gebruik genomen. Het scheprad is nog niet compleet, maar na completering hiervan kan de molen een circuit in het park bemalen. De molen is thans eigendom van Stichting De Utrechtse Molens, die op haar beurt een onderdeel is van Het Utrechts Landschap. - Site van Poldermolen Oudegein.

- Beschrijvingen van de oude kerkhoven van Jutphaas en Vreeswijk.

- In 2012 is het nieuwe Stadshuis - inderdaad, mét tussen-s - van Nieuwegein gereedgekomen. Behalve het gemeentehuis omvat het door het Deense architectenbureau 3XN ontworpen gebouw functies als winkels en een bibliotheek. In het ontwerp staat transparantie in meerdere opzichten centraal. Het gebouw biedt in hoge mate zicht op de verschillende functies, doordat de ruimtes zijn afgescheiden door glas. Daarnaast heeft het gebouw dankzij diens spiraalvormige trap en waaierende verdiepingen niets te verbergen. Wie de trap beklimt, heeft uitzicht op alle niveaus en hoeken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in februari is er in Nieuwegein 'Gluren bij de Buren', hét woonkamerfestival, waarbij woonkamers in verschillende steden worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een wel zeer intiem karakter. Iedereen kan genieten van diverse optredens van lokale talenten, van singer-songwriters met een gouden keel tot theatermakers die je verrassen en koren die je omverblazen! Elke artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten. Door de speciale looproutes kun je hierdoor als bezoeker maximaal 7 optredens bijwonen. Gluren bij de Buren maakt de wijken gezelliger en geeft lokale acts een podium. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken (een vrijwillige bijdrage is welkom, en draagt bij aan het budget om de volgende editie mogelijk te maken). Beleef het karakter van jouw stad, de gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale muzikanten als bezoeker van 'Gluren bij de Buren'. Wil je Gluren bij de Buren ook in jóuw stad organiseren? Wil je jouw huiskamer beschikbaar stellen voor een optreden? Of wil je zelf spelen in een van de huiskamers? Neem dan contact op met de organisatie.

- "De Kleine Prijs van Nieuwegein (maart) is dé wedstrijd voor artiesten en bands uit deze stad en directe omgeving. Het is een jaarlijks terugkerende wedstrijd waar bands en artiesten de mogelijkheid wordt geboden om in competitievorm en in een ontspannen en gezellige sfeer podiumervaring op te doen. Aan de inschrijving zijn een aantal regels verbonden: de band of artiest heeft enige verbintenis met de stad of omgeving; coverbands zijn uitgesloten van deelname; bands dienen te beschikken over opnames via Bandcamp, Spotify, Soundcloud, website o.i.d.; alle muziekgenres en -stromingen zijn welkom. Er zijn jaarlijks ca. 10 deelnemende artiesten en bands. Tijdens de voorrondes strijden deze bands om een van de 5 finaleplekken. Elke voorronde kiest de jury een winnaar en stem je als bezoeker op jouw favoriet van de avond. De winnaar van de avond en de band met de meeste publieksstemmen stromen door naar de finale. De finale is later in maart. Het evenement vindt plaats bij De Partner (Nedereindseweg 401a). De entree bedraagt 5 euro. De winnaar wint een optreden op Geinbeat."

- Popfestival Geinbeat (juli).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Met de overhandiging van een fietstas vol materialen die lokale organisaties in kunnen zetten om senioren langer en veiliger door te laten fietsen, heeft gemeente Nieuwegein in september 2020 een aftrap gegeven voor het programma Doortrappen in de provincie Utrecht. Deze aftrap vond plaats tijdens de Nieuwegeinse fietsdag ‘Met plezier langer samen fietsen’, die speciaal voor senioren werd georganiseerd. De fiets is voor ouderen onmisbaar om fit te blijven, sociale contacten te onderhouden, zelfstandig te zijn en te genieten van stad, dorp en natuur. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. De provincie Utrecht zet zich daarom samen met het Rijk via het programma Doortrappen in om ouderen veilig te laten dóórtrappen. "Want iedereen in de provincie Utrecht moet veilig de weg op kunnen gaan: van jong tot oud", aldus gedeputeerde Schaddelee.

Fietsen houdt je fit. Nieuwegein telt relatief veel inwoners ouder dan vijfenzestig. De gemeente zet zich dan ook al jaren op diverse manieren in om senioren langer gezond, actief en zelfstandig te houden. Zo worden er al een paar jaar speciale fietsdagen georganiseerd voor zestigplussers die van fietsen houden en prettiger, veiliger en comfortabeler samen willen blijven fietsen. Daarnaast hebben diverse wijken hun eigen fietsclub waarmee de deelnemers wekelijks samen een mooie fietstocht maken. Doortrappen in de provincie Utrecht. Het landelijke programma 'Doortrappen', ontwikkeld door het Ministerie van I&W, heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Om dat te bereiken worden in gemeenten diverse Doortrappenactiviteiten georganiseerd. De provincie Utrecht ontzorgt gemeenten bij de uitvoering van deze activiteiten en ziet graag dat andere Utrechtse gemeenten ook meedoen. Bij interesse kunnen zij contact opnemen met Chantal Kronenburg via chantal.kronenburg@provincie-utrecht.nl." (bron: Provincie Utrecht, september 2020)

- "Stadstheater en kunstencentrum DE KOM is sinds 2012 gevestigd aan het Stadsplein. In het veelzijdige gebouw komen vele vormen van kunst en cultuur samen. DE KOM vormt een bindende factor tussen alle mensen die er vormgeven aan hun culturele ontwikkeling. DE KOM wil dé culturele ontmoetingsplek voor Nieuwegein zijn, een (mobiel) huis van verbeelding waar iedereen zich thuis mag voelen en kan ontdekken en groeien. We streven ernaar om alle praktische, sociaal-maatschappelijke en emotionele drempels weg te nemen. Met alles wat we in huis hebben, alle kennis, alle inspiratie en alle bevlogenheid, willen we meer mogelijk maken voor meer mensen. Onze missie: wij verleiden mensen tot het ontwikkelen van hun talenten en het opdoen van cultureel bijzondere ervaringen, die sterk bijdragen aan hun gevoel van welbevinden en verruiming van hun sociale en intellectuele vaardigheden. Wij willen ervoor zorgen dat alle inwoners van ons verzorgingsgebied in onze activiteiten kunnen en willen participeren. DE KOM is een cultuurinstelling om trots op te zijn. Het opvallende, mooie gebouw is ontworpen door architect Frits van Dongen van de Architekten Cie. Zowel cursisten van het kunstencentrum als bezoekers van het stadstheater kunnen er hun hart ophalen aan kunst en cultuur."

- Park Oudegein, voornamelijk stadspark, wordt intensief gebruikt voor recreatie, sport en cultuur. Het stadspark ligt centraal in de stad en heeft een deels besloten en deels open karakter. Er zijn zowel grasvlakten en waterpartijen als bossages en boompartijen. Landgoed Oudegein ligt aan de noordzijde van het stadspark en is cultureel erfgoed. De in landschappelijke stijl aangelegde tuin in de directe omgeving van het hoofdgebouw is nog in gave staat en niet toegankelijk voor het publiek. In het noorden is een tenniscomplex, in het zuiden liggen twee sportcomplexen met verschillende voetbalvelden, een korfbalveld, een hockeyveld, honkbal- en softbalveld een ijsbaan, een fietscrossbaan en een kanovijver. Verder zijn er een cultuurhistorisch waardevolle wipwatermolen (een verplaatste molen uit Merwestein), een kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) Nieuwegein en een restaurant in het park te vinden. Journalist Johan Nebbeling plaatst op Facebook regelmatig mooie foto's van Park Oudegein, volgens hem "het mooiste en grootste stadspark van Nederland". Park Oudegein als geheel is altijd toegankelijk en vooral bestemd voor recreatie.

"Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start na de zomervakantie van 2020 met de bouw van een nieuw gemaal naast de poldermolen in Park Oudegein. De gelijknamige poldermolen krijgt dankzij een paar aanpassingen weer een duurzame functie in de waterhuishouding van het park. Ook worden de doorgaande verbindingen tussen de watergangen in het gebied verbeterd. Deze wijzigingen helpen de komende jaren wateroverlast te voorkomen en verbeteren de waterkwaliteit in het park. Aanleiding wijzigingen waterhuishouding Park Oudegein. In tijden van extreme droogte voert het waterschap extra zoetwater aan naar het westen van Nederland, om daar verzilting tegen te gaan. Een van de gebruikte routes in de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA), is die langs de Doorslag in Nieuwegein. De gemeente, Stichting Utrechts Landschap en het waterschap werken samen aan dit project. Voor de gemeente is de bouw van het nieuwe gemaal een mooie gelegenheid om gelijk de waterkwaliteit in het park te verbeteren. Grotere duikers zorgen hierbij voor een betere doorstroming. De molen, eigendom van Stichting Utrechts Landschap, kan door het project weer watervoerend worden gemaakt. Bij weinig neerslag zorgen de molen en het gemaal straks voor extra doorspoeling van het water in het park.

Molen krijgt oorspronkelijke functie terug. Bezoekers van het Natuurkwartier kunnen straks de oorspronkelijke functie en de nieuwe functie van de molen zelf zien en ervaren. De oorspronkelijke functie van de molen bestond uit het bemalen van polders. Werkzaamheden. Aannemer De Kuiper Infrabouw BV start na de zomer van 2020 met de werkzaamheden. Uitgangspunt daarbij is dat de faciliteiten in het park, zoals de kinderboerderij en het Milieu Educatie Centrum tijdens het werk bereikbaar blijven voor voetgangers en fietsers. De weg Geinoord is wel een periode gestremd voor bevoorradingsverkeer. Dit gebeurt in overleg. Achtergrondinformatie over het project KWA+ en de werkzaamheden kun je vinden op de pagina van het KWA+. Meer informatie over het project vind je ook op de website van Natuurkwartier Nieuwegein." (bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, juli 2020)

- Natuurkwartier Nieuwegein is een (afsluitbaar) deel van Park Oudegein, dat vooral gericht is op educatie op het gebied van natuur en milieu. "Het Natuurkwartier is een onderdompeling in natuur en cultuur. Een ontmoeting met planten en dieren en hoe mensen hier vroeger leefden. Het Natuurkwartier is een ontdekkingstocht naar wat heel dichtbij is. Hier ervaar je hoe bijzonder je eigen leefomgeving is. Wat is hier zoal te zien en te doen? Bij het Milieu Educatie Centrum (MEC) zijn de thema's natuur en duurzaamheid de kapstok van allerlei educatieve en recreatieve activiteiten, met als doel duurzaam gedrag te vergroten. Het MEC is 25 jaar geleden ontstaan vanuit een initiatief uit de Nieuwegeinse samenleving. De gemeente had belang bij dit initiatief en heeft toen het gebouw en de educatieve functie gerealiseerd. Het is daarmee ook de thuisbasis geworden van zeven Nieuwegeinse natuur- en duurzaamheidsorganisaties.Vanuit het MEC worden natuurexcuries, kinderactiviteiten, lezingen, cursussen en evenementen georganiseerd voor individuele bezoekers en groepen.

Op de reguliere openingstijden, wanneer vrijwilligers aanwezig zijn, kunnen kinderen van 4-12 jaar en hun (groot)ouders bij MEC Nieuwegein aan de slag met een Natuurkwartiertje. Er is een collectie opgezette dieren, vlinder en eieren te bekijken en er is een leeshoek, voorzien van boeken en tijdschriften. Tevens is er een koffie/thee/chocolademelk automaat waar je voor € 0,50 een consumptie kunt gebruiken. Het MEC organiseert ook regelmatig leuke binnen en buiten doe-activiteiten zoals knutselen, een beleefroute, voorlezen en/of natuurtheater voor de schoolgaande kinderen. Op ons Blote Voeten Pad loop je een korte route van ongeveer 30 minuten op jouw blote voeten. Een parcours, over verschillende soorten ondergronden: van zacht gras of mos en fijn zand tot grind en grote keien, van houtsnippers tot houtstronken en dikke takken. Voor kinderen zijn vooral het strandje en de andere avontuurlijke elementen zoals de brug erg leuk. Ook zijn er recentelijk extra modderige stukken toegevoegd, dus gegarandeerd vieze voeten! Na afloop kun je je voeten wassen bij de schuur. Neem een handdoek mee! Je kunt terecht tijdens openingstijden van het Natuurkwartier en deelname is - dankzij Groen doet Goed - gratis.

De participerende groepen van het MEC en Museum Warsenhoeck organiseren regelmatig excursies en wandelingen. De excursies hebben een thema en/of er wordt een bezoek aan een specifiek natuurgebied of cultuurhistorische plek gebracht. De geplande excursies vind je in onze agenda. Aldaar ook meer informatie over inhoud, verzamelpunt, aanmelden en aanvangstijd. Tijdens een cursus 'Muziek op Schoot' wordt de algehele ontwikkeling van het jonge kind tot 4 jaar gestimuleerd, samen plezier beleven aan muziek staat voorop. Daar blijf je echt niet 45 minuten bij op schoot zitten. De lessen worden gegeven door gediplomeerde docenten Muziek op Schoot die deze cursussen al jaren met veel enthousiasme geven.

De schapen van Kinderboerderij IJsselstee heten je al vanuit de boomgaard welkom. Wandelend over het erf van de kinderboerderij kom je allerlei dieren tegen. Het is belangrijk om contact tussen mensen en dieren mogelijk te maken. Deze ontmoetingen zijn bijzonder leerzaam. Kennis en ervaring zorgen immers voor bewustwording en het streven naar een leefbare aarde. De Proevtuin is een initiatief waar Nieuwegeinse inwoners, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dagbesteding gezamenlijk een biologische voedseltuin gaan maken en onderhouden in het Natuurkwartier. De Proevtuin bevindt zich achter het Milieu Educatie Centrum, waar het ooievaarsnest staat. Verder kun je in het Natuurkwartier nog genieten van - de onder Bezienswaardigheden beschreven - Poldermolen Oudegein en - het onder Geschiedenis beschreven - Museum Warsenhoeck."

- "IVN Nieuwegein - IJsselstein en omgeving organiseert excursies, cursussen en jeugdactiviteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Ook publiceren wij wandel- en fietsroutes. Wil jeu het IVN steunen als donateur of actief worden als (meewerkend) lid van onze afdeling, kijk dan eens rond op onze site. Je vindt er een overzicht van de activiteiten van de verschillende werkgroepen van onze afdeling. Je kunt je een beeld vormen van welke werkgroepen er zijn, en bijvoorbeeld ook aan welke excursies, cursussen e.d. je zou kunnen deelnemen. Ben je geinteresseerd of heb je vragen, neem dan contact met ons op."

- De afvoercapaciteit van de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein was niet groot genoeg om de grotere hoeveelheid water die de rivier in de toekomst te verwerken krijgt, veilig af te voeren. Het was daarom nodig de rivier meer ruimte te geven om de bewoners van dit rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Door bij de genoemde kernen aan zowel de noord- als de zuidkant van de Lek de uiterwaarden te vergraven en oevergeulen aan te leggen, krijgt de rivier meer ruimte. Dit project Ruimte voor de Rivier / Ruimte voor de Lek is in 2016 gereed gekomen.

Middels dit project zijn in de uiterwaarden van de Lek bij Vianen en Nieuwegein – Bossenwaard, Pontwaard, Mijnsherenwaard en 't Waalse Waard – nieuwe geulen gegraven. In de Vianense Waard is de zomerkade verder landinwaarts gelegd. Ook is de toegangsdam naar het stuweiland bij Hagestein verlaagd. Hiermee heeft de Lek meer ruimte gekregen, zodat bij hoge waterafvoeren de waterstand 8 centimeter lager is dan in de oude situatie. Naast meer waterveiligheid heeft het project ook nieuwe natuur, mooie uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en een ruiterroute opgeleverd. De brug die het centrum van Vianen met een nieuw eiland in de Pontwaard verbindt, kreeg de naam 'Pont Napoleon', omdat Napoleon in 1811 op deze plek de Lek overstak naar Vreeswijk.

- Sinds 2012 loopt er een schaapsherder in de grotere groengebieden van Nieuwegein met een kudde van 220 schapen. De schapen ‘maaien' het gras en zorgen zo voor een verrijking van de natuur in de stad en voor extra natuurbeleving door de inwoners. Het beheren van grote grasgebieden door een schaapskudde heeft vele voordelen. Zo hoeft het maaisel niet te worden afgevoerd door machines en zorgt het voor een toename van de planten- en grassoorten. Bovendien heeft de schaapskudde een educatieve functie. Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen in de stedelijke gebieden steeds minder weten van de natuur. De schaapsherder beantwoordt vragen onderweg en geeft toelichting.

- Door de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis, de verbreding van het Lekkanaal en de inrichting van bedrijventerrein Het Klooster zijn leefgebieden van beschermde diersoorten aangetast. Dit is gecompenseerd door de aanleg in 2015 van een 'nat' leefgebied ten noorden van de sluis. In het gebied zijn moeraszones en ondiepe waterpoelen aangeegd en natuurvriendelijke oevers voor de heikikker, de grote en kleine modderkruiper, de platte schijfhoren en de bittervoorn. Ook kunnen vleermuizen deze plek gebruiken als jachtgebied.

- De recreatieplassen Laagraven zijn, na jarenlange voorbereidingen, in 2009 geopend. In de zuidelijke plas (die onder de gemeente Nieuwegein valt) kun je zwemmen. Verder komt er een gedeelte voor waterskiërs en komt er een teleskibaan van 800 tot 1.000 meter. Dat is een langs vier masten gespannen kabel die de skiër voorttrekt. In de noordelijke plas, die onder de gemeente Houten valt, mag niet worden gezwommen omdat hierin sloopafval is gestort. Er komt wel een, ook voor rolstoelers geschikte, visstek. De noordelijke plas is ook bestemd voor evenementen met maximaal 5.000 bezoekers, zoals scoutingdagen, boekenbeurzen, festivals en optredens.

- Natuurgebied Hoge Landen bestaat uit bos, moeraslanden en agrarische gronden. Langs de westelijke rand van het gebied loopt naast de A2 de Parallelweg met daaraan een klein aantal woningen. Aan de oostelijke kant loopt de weg Geinoord, een weg die Doorslag met Hoogzandveld verbindt en toegang geeft tot de ijsbaan. Langs de noordkant van Hoge Landen loopt het Hollands Jaagpad. Aan deze weg ligt een pompstation van waterleidingsmaatschappij Hydron. Het complex bestaat uit enkele bedrijfsgebouwen en een kenmerkende watertoren. In het gebied wordt nu nog steeds drinkwater gewonnen.

- "Nieuwegein is een bruisende stad, met maar liefst drie verschillende markten. De grootste markt is in het centrum en daarnaast zijn er nog twee leuke wijkmarkten. Iedere markt is uniek en heeft iets te bieden. Op dinsdag staat er een markt met 15 ondernemers op het Muntplein. Deze ondernemers zijn van 10:00-16:00 uur aanwezig zijn om hun waren aan te bieden. Op de markt vind je het belangrijkste aanbod. De ondernemers helpen je graag! Op donderdag staat er een markt met 14 ondernemers in de Dorpsstraat in Vreeswijk. Deze ondernemers nemen van 10:00-17:00 uur de straat in beslag om hun producten te verkopen. Ook hier vind je voornamelijk de essentiële producten, zoals vis, vlees, kaas, noten, groenten, fruit en aardappelen. Daarnaast kun je hier terecht voor de lekkerste verse stroopwafels.

De Citymarkt op zaterdag is de grootste markt van Nieuwegein. Op deze markt bij Cityplaza zijn maar liefst 48 ondernemers aanwezig, tussen 9:00 en 17:00 uur. Dit is een nieuwe locatie waar de ondernemers je nog beter van dienst kunnen zijn. Een gezellige en drukke markt, waar je alles wat je zoekt wel kunt vinden. Een goed divers aanbod aan producten zorgt ervoor dat je geen supermarkt meer hoeft te bezoeken! Op de website van de markten vind je informatie en aanbiedingen van de ondernemers en het laatste nieuws van de markt. Elke week plaatsen de ondernemers weer aanbiedingen op de site. Houd de website dus in de gaten en mis geen aanbieding! Like ook de Facebookpagina van de Markten."

- "Cityplaza is het overdekte stadscentrum van Nieuwegein, met circa 150 winkels op het gebied van mode, lifestyle, beauty en gezellige horeca. Voor een lekker ontbijt, lunch of diner én zelfs een avondje uit in het theater, is Cityplaza dé plek. In het winkelcentrum zijn tevens vier supermarkten gevestigd, namelijk Jumbo, Dirk, EkoPlaza en Albert Heijn. Bovendien organiseert Cityplaza regelmatig leuke events en activiteiten voor jong & oud. Winkelcentrum Cityplaza is zeven dagen per week geopend. De passage van het winkelcentrum sluit dagelijks om 22.00 uur. Tijdens de wekelijkse koopzondag heeft Cityplaza ook ruime openingstijden. Zo ben je er altijd zeker van dat de winkels waar je voor komt, geopend zijn. Bekijk de site van Cityplaza voor actuele openingstijden en kom shoppen!"

- "Winkelcentrum Hoogzandveld is gelegen in Nieuwegein-Zuid nabij de A2. Door de centrale ligging met gratis parkeerplaatsen is het niet alleen makkelijk winkelen voor inwoners uit de nabij gelegen wijken. Ook winkelend publiek uit dorpen en steden als Vianen, IJsselstein, Lexmond, Lopik, Houten en Montfoort doet het winkelcentrum aan voor de dagelijkse en/of wekelijkse boodschappen. Er is een breed winkelaanbod. Je vindt er de volgende winkels: Action, Albert Heijn, Apotheek Vreeswijk, Bakker Roel, Banketbakkerij Oorbeek, BloemenVaria, Blokker, Bruna, By Joce Fashion & Living, CEM Market, dieren- en hengelsportspeciaalzaak Dier & Ding, Egon Brakké groenten- en fruitspecialist, Groen Tweewielers, Kaasspeciaalzaak Alexanderhoeve, Kapsalon Jon Karelse Hair & Style, Keurslagerij Wim de Graaf, Kwalitaria Lunchroom Hoogzandveld, Slijterij-Wijnhandel Zandveld, Trekpleister en Volendammer Vishandel Robbert Sier."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuwegein, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwegein (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Nieuwegein. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuwssite De Digitale Stad Nieuwegein. - Nog een lokale nieuwssite. - Nieuws uit de stad van het AD.

- Belangenorganisaties: - Nieuwegeinse Wijken is de gemeenschappelijke site van de 10 wijkplatforms in Nieuwegein. De wijkplatforms richten zich vooral op de zaken die voor hun wijk van belang zijn. Hun ervaringen en kennis wisselen zij uit in de Klankbordgroep, die vier keer per jaar bij elkaar komt.

- Wijk- en buurthuizen: - Buurtplein Zuid.

- Lezen en educatie: - "De tweede verdieping is een innovatieve bibliotheek in het stadscentrum van Nieuwegein en heeft daarnaast vier uitleenpunten op Buurtpleinen. We zien ons als een ‘third place’ in de stad, een plek waar alle Nieuwegeiners van harte welkom zijn om hun talenten te ontwikkelen, kennis op te doen, te genieten van cultuur en elkaar te ontmoeten. In de statuten van de stichting (opgericht in 1969) is ons doel als volgt omschreven: ‘De bibliotheek bevordert vrij verkeer van informatie en is een centrum voor educatie, informatie, kennis en cultuur’. In onze visie wordt deze missie gerealiseerd door telkens over de band van actuele maatschappelijke thema’s ingang te vinden bij een zo breed mogelijk lokaal publiek. Onze missie, visie en de meerjarige plannen voor onze bibliotheek zijn beschreven in het document ‘Beleidskoers 2018-2022 : De brede bibliotheek in nieuw perspectief’. Hierin is het ‘unique selling point’ van de bibliotheek een onafhankelijke positie. De bibliotheek is een waardevrije plek en de leverancier van betrouwbare en objectieve publieke informatie.

De bibliotheek verbindt op allerlei manieren mensen met kennis. We kiezen ervoor om de informatieverwerving en kennisoverdracht te laten plaatsvinden door onder meer interactieve bijeenkomsten, publieke debatten en games. Deze activiteiten ondersteunen we met onze collectie, lokale informatie en factsheets. Samen met inwoners en partners in de stad werken we aan het opbouwen van duurzame communities rondom thema’s als positieve gezondheid, opvoeding, taalontwikkeling en leesplezier. In deze communities geven Nieuwegeiners samen met ons vorm en inhoud aan de activiteiten. Wij delen onze visie en onze ideeën voor de toekomst graag met alle Nieuwegeiners en met (potentiële) netwerkpartners. Met elkaar werken we aan een relevant, prikkelend, uitdagend, passend, nuttig en leuk activiteitenaanbod voor de inwoners van Nieuwegein."

- Welzijn: - "In 2015 daagden een aantal vrijwilligers van organisaties en inwonersinitiatieven de gemeente uit om vrijwilligers optimaal te organiseren. Na een gedegen onderzoek ontstond het platform Vrijwillige Inzet Nieuwegein, waar ideeën werden geboren en plannen gemaakt. Sinds 2017 gaat dit verder onder de overkoepelende naam Vrijwilligershuis Nieuwegein. Doelstelling van het Vrijwilligershuis is het ondersteunen van alle vrijwilligers, en het versterken van (vrijwilligers)organisaties en inwonersinitiatieven in de stad. Dit doen we door de vrijwilligers te faciliteren en ondersteunen met cursussen, opleidingen en advies; vraag en aanbod zichtbaar te maken via een website; een slimme match te maken; en alles onder één dak te brengen, zowel fysiek, digitaal, als wat betreft samenwerking met betrokken partijen. Het Vrijwilligershuis wordt zo het expertisecentrum op het gebied van lokaal vrijwilligerswerk. De centrale plek waar je met al je vragen op dit gebied terecht kunt. En waar de match tussen vrijwilliger en organisatie kan ontstaan. Het Vrijwilligershuis ziet de kracht van vrijwilligers voor de gemeente en de kracht die uitgaat van vrijwillig werken. Het Vrijwilligershuis is Van, Voor en Met Vrijwilligers!"

- "Buurtgezinnen.nl wil ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin. Voor overbelaste gezinnen zoeken we een steungezin. Wethouder Peter Snoeren: “Ik ben erg blij dat in Nieuwegein nu de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de ondersteuning van Buurtgezinnen.nl. Soms stapelen problemen zich op in een gezin. Dan lukt het niet meer om voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Iedereen ervaart weleens uitdagingen bij de opvoeding. Buurtgezinnen zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen, dat kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen en gezinnen na een tijdje op eigen kracht weer verder kunnen.”

De lokale coördinator is de contactpersoon voor de gemeente, de sociale wijkteams, scholen, formele hulpaanbieders en de vraag- en steungezinnen. Atie Wakkee brengt de zogeheten ‘vraaggezinnen’ in contact met ‘steungezinnen’. Het vraaggezin en steungezin maken samen afspraken over de invulling van de ondersteuning. Dat kan uiteenlopen van af en toe logeren tot opvang van een kind op vaste dagen in de week. En van oppassen tot samen iets leuks doen met de kinderen. De relatie tussen een vraaggezin en een steungezin is gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. Het vraaggezin en het steungezin gaan in principe een langdurige relatie aan. Dit bepalen de gezinnen zelf. “Zorgvuldige begeleiding is belangrijk voor een succesvolle match. Gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaar zijn de drijfveren van deze laagdrempelige hulp”, aldus Atie."

- "Nieuwegein Sociaal biedt events, ontmoetingen, activiteiten en hulp (zoveel mogelijk gratis) aan door samenwerkingen te zoeken met andere initiatiefnemers."

- Duurzaamheid: - De 'Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 - Op weg naar een klimaatneutrale gemeente' geeft aan hoe de gemeente invulling gaat geven aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt er ingezet op vijf verschillende routes: energiebesparing, duurzame warmte, duurzame elektriciteit, duurzame mobiliteit en energieopslag.

- Hier vind je links naar sites op het gebied van duurzaamheid in Nieuwegein.

- "Woon je in Nieuwegein en wil je je huis verduurzamen? Of wil je weten hoe je je huis het beste kunt isoleren? En welke andere maatregelen er mogelijk zijn op dit gebied? Je vindt het allemaal op deze pagina. Ook als je wilt weten waar en hoeveel subsidie of leningen je kunt krijgen voor duurzaam wonen, kun je hier terecht. Er is veel mogelijk, waar te beginnen? Een goed beginpunt voor je duurzaamheidsvraag is het inzichtelijk maken op welke manier je energie kunt besparen of wat er voor nodig om je huis te verduurzamen. Het onafhankelijke energieplatform 'Jouw huis slimmer' kan je hierbij ondersteunen. Het platform kijkt specifiek naar jouw situatie en kan je verbinden aan veel lokale energie- initiatieven, adviseurs en bedrijven.

Ook kun je een beroep doen op Energie-N, een Nieuwegeinse vrijwilligersorganisatie die bewoners helpt bij het verduurzamen van hun huis. Zo heeft zij een collectieve inkoopregeling voor isolatie van de kruipruimte. Daarnaast doen hun energieadviseurs warmtescans en energiegesprekken. Zo krijgt je, bij jou thuis, objectief advies over waar je het beste kunt beginnen met verduurzamen. Ben je huurder en wil je besparen op je energieverbruik? Dan kan je de Energiebox aanvragen. Met deze box krijg je een aantal energiebesparende producten toegestuurd en ontvang je gratis energieadvies met betrekking tot je huurwoning. De kleine maatregelen die hieruit voortvloeien kun je zelf uitvoeren en leveren gemiddeld een besparing op van 10% van de gemiddelde energiekosten van een huurwoning." Voor de overige mogelijkheden en faciliteiten op dit gebied zie de pagina onder de 1e link in de vorige alinea.

- "Samen Duurzaam Nieuwegein wil de stad duurzamer maken door duurzame initiatieven van Nieuwegeiners en Nieuwegeinse organisaties waar mogelijk te ondersteunen. We beogen de samenwerking rond dit thema en het domein “Duurzame ontwikkeling” te bevorderen. Een belangrijk onderwerp dat we momenteel zelf ontwikkelen is de beperking van het energiegebruik en meer specifiek het gebruik van fossiele brandstof. Het is mooi en nuttig werk om bezig te zijn met wezenlijke zaken voor onze aarde. De 1e initiatieven zijn gestart in de zomer van 2012 en waren succesvol. We zijn begonnen met een moestuin in het MEC, gerund door vrijwilligers. Er is een gezamenlijke picknick voor en door inwoners georganiseerd. In het centrum is een wandeling uitgezet langs 30 duurzame plekken in de stad. Er is inmiddels een Energie- en een Repair Café opgezet. We zijn op zoek naar nog meer enthousiaste bewoners en ondernemers die hun duurzame plannen graag uit de kast willen halen en samen met anderen actief willen zijn. Via onze 2 maandelijkse bijeenkomsten kun je je idee pitchen en via #durftevragen kun je aangeven wat je nodig hebt; menskracht, organisatie of spullen om je idee tot bloei te laten komen. Wil je meedoen, like onze Facebookpagina en je wordt automatisch op de hoogte gehouden van onze activiteiten en de planning van de bijeenkomsten."

- "Repair Café Nieuwegein is een gratis toegankelijke bijeenkomst, die draait om (samen) repareren. Op het MEC, waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen. Openingstijden: elke 1e zaterdag van de maand, van 11.00-14.00 uur."

- Wonen: - "Jutphaas Wonen is een kleine, (lokaal) betrokken en slagvaardige woningcorporatie, met circa 1.850 woningen en 30 overige verhuureenheden (garages, bedrijfsruimten en kunstenaarsateliers) in Nieuwegein. Wij staan dichtbij de klant, wat betekent dat persoonlijke aandacht van medewerkers heel belangrijk is. Alleen door goed te luisteren naar wat bewoners en woningzoekenden willen, kunnen we samen met onze maatschappelijke partners de beste oplossingen bieden. Corporaties moeten creatief naar wegen (blijven) zoeken om, ondanks de (voorgenomen) overheidsheffingen en -maatregelen, te blijven investeren in zaken als nieuwbouw, bestaande bouw, leefbaarheid en het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt. Dit vraagt om een andere blik en het lef om ook in onzekere tijden te blijven doen wat nodig is. In deze context hebben wij onze focus herijkt en onze richting voor de komende vijf jaar uitgestippeld, met als resultaat ons ondernemingsplan Voor Nieuwegein: duurzaam en sociaal! voor de periode 2018-2022."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuwegein Noorderveld en - Jutphaas RK.

Reactie toevoegen