Nieuwegein

Plaats
Stad en gemeente
Nieuwegein
Utrecht

nieuwegein_collage.jpg

Nieuwegein, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuwegein, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

nieuwegein_en_houten_uiterwaarden_hoog_en_laag_water.jpg

In 2015 is het project 'Ruimte voor de Rivier' gereedgekomen, waarbij o.a. de Lek bij Nieuwegein en Houten klimaatbestendiger is gemaakt door het vergraven van de uiterwaarden. Op de foto een mooie visualisatie van de situatie, met hoog- én laagwater.

In 2015 is het project 'Ruimte voor de Rivier' gereedgekomen, waarbij o.a. de Lek bij Nieuwegein en Houten klimaatbestendiger is gemaakt door het vergraven van de uiterwaarden. Op de foto een mooie visualisatie van de situatie, met hoog- én laagwater.

nieuwegein.jpg

Ze zijn maar druk daar in Nieuwegein, zoals met de aanleg van het industrieterrein en de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis

Ze zijn maar druk daar in Nieuwegein, zoals met de aanleg van het industrieterrein en de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis

nieuwegein_2.jpg

Men is hier bezig met het verplaatsen van Kazemat Schalkwijkerwetering, een heel karwei, het ding weegt 1,6 miljoen kilo...

Men is hier bezig met het verplaatsen van Kazemat Schalkwijkerwetering, een heel karwei, het ding weegt 1,6 miljoen kilo...

nieuwegein_5.jpg

Ook dit is nog Nieuwegein, bij Vuilcop en de noordgrens van het industriegebied Het Klooster. Het is te hopen dat ze dit mooie stukje met rust laten.

Ook dit is nog Nieuwegein, bij Vuilcop en de noordgrens van het industriegebied Het Klooster. Het is te hopen dat ze dit mooie stukje met rust laten.

nieuwegein_6.jpg

Daar bij die molen(s) ben je in Nieuwegein

Daar bij die molen(s) ben je in Nieuwegein

nieuwegein.jpg

Nou dat is niet niks, dat mooie gemeentehuis in Nieuwegein. Het mag er zijn hoor.

Nou dat is niet niks, dat mooie gemeentehuis in Nieuwegein. Het mag er zijn hoor.

nieuwegein_2.jpg

In het hartje van Winkelcentrum City Plaza in Nieuwegein

In het hartje van Winkelcentrum City Plaza in Nieuwegein

Nieuwegein

Terug naar boven

Status

- Nieuwegein is een stad en gemeente in de provincie Utrecht.

- De gemeente Nieuwegein is per 1-7-1971 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk.

- Wapen van de gemeente Nieuwegein.

- Foto´s van de plaatsnaamborden in de gemeente Nieuwegein.

- In 2001 is het W buitengebied van Nieuwegein, W van de A2, omvattende de buurtschap en polder Rijnenburg, door de gemeente afgestaan aan de gemeente Utrecht, in verband met woningbouwplannen van die gemeente aldaar.

- In principe maken wij geen pagina's aan voor bedrijventerreinen, omdat dat geen woonplaatsen zijn, en er doorgaans ook niet zoveel interessants over te vertellen valt (d.w.z. uit cultuurhistorisch en/of cultuurtoeristisch oogpunt; de primaire scope van deze site). Gezien de bijzondere elementen die zich op het huidige bedrijventerrein Het Klooster bevinden (O van de kern Vreeswijk en vanouds ook tot die gemeente behorend), hebben wij daar wel een pagina voor aangemaakt.

- Vreeswijk en de oude kern van Jutphaas kwalificeren wij als 'dorpen in de stad'. Zie daarvoor verder op de eigen pagina's van beide.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving stad
Door de groeitaak van de destijds nieuwe gemeente, zijn er in enkele jaren zoveel woningen bij gekomen, dat de kernen Jutphaas en Vreeswijk al snel tot 1 kern aaneen zijn gegroeid. Vandaar dat al in de jaren zeventig is besloten om het hele grondgebied van de gemeente Nieuwegein ook als 1 plaats Nieuwegein te gaan beschouwen (vergelijkbaar dus met de gemeente Landgraaf en de kernen daarbinnen. Overigens zijn dit wel uitzonderingen; doorgaans blijven na een gemeentelijke fusie de ´oude´ kernen gewoon bestaan). De beide oude dorpskernen zijn overigens ter plekke nog wel goed als zodanig herkenbaar.

Terug naar boven

Ligging

Nieuwegein ligt direct Z van Utrecht, O van IJsselstein, N van Vianen, W van Houten en ligt ingesloten door de A12 in het N, de A27 in het O, de Lek in het Z en de A2 in het W.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente en de stad Nieuwegein omvatten ca. 24.500 huizen met ca. 61.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Nieuwegein en haar voorgangers Jutphaas en Vreeswijk, kun je terecht bij:

- Historische Kring Nieuwegein.

- Historisch Museum Warsenhoeck, dat gevestigd is in een 17e-eeuwse krukhuisboerderij.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het centrum van Nieuwegein is de afgelopen jaren vernieuwd.

- Bedrijventerrein Het Klooster, gelegen tussen de A27 en het W daarvan gelegen Lekkanaal, is anno 2017 nog volop in ontwikkeling. Delen die vooralsnog niet worden ontwikkeld, zijn heringericht tot 'tijdelijke natuur'. Nadere toelichting op het begrip 'tijdelijke natuur'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwegein heeft 88 rijksmonumenten.

- Nieuwegein heeft 39 gemeentelijke monumenten.

- In RAAP-rapport 2538 'Jonge stad, oude kwaliteiten. Een interdisciplinaire studie naar het aardkundig, historisch-geografisch, historisch-bouwkundig en stedenbouwkundig erfgoed in de gemeente Nieuwegein' (250 pag., 2013) wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap op grondgebied van de gemeente beschreven, en de cultuurhistorisch waardevolle elementen van landschap en bebouwing, per wijk gegroepeerd.

- Molen Oudegein.

- De oude kerkhoven.

- In 2012 is het nieuwe Stadhuis van Nieuwegein gereed gekomen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in februari is er in Nieuwegein 'Gluren bij de Buren', hét woonkamerfestival, waarbij woonkamers in verschillende steden worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een wel zeer intiem karakter. Iedereen kan genieten van diverse optredens van lokale talenten, van singer-songwriters met een gouden keel tot theatermakers die je verrassen en koren die je omverblazen! Elke artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten. Door de speciale looproutes kun je hierdoor als bezoeker maximaal 7 optredens bijwonen. Gluren bij de Buren maakt de wijken gezelliger en geeft lokale acts een podium. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken (een vrijwillige bijdrage is welkom, en draagt bij aan het budget om de volgende editie mogelijk te maken). Beleef het karakter van jouw stad, de gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale muzikanten als bezoeker van 'Gluren bij de Buren'. Wil je Gluren bij de Buren ook in jóuw stad organiseren? Wil je jouw huiskamer beschikbaar stellen voor een optreden? Of wil je zelf spelen in een van de huiskamers? Neem dan contact op met de organisatie.

- De Kleine Prijs van Nieuwegein, de wedstrijd voor beginnende artiesten en bands uit de stad en omgeving, start jaarlijk op een vrijdag begin maart. Er zijn ca. 10 deelnemende artiesten en bands. Tijdens de voorrondes strijden deze bands om een van de 5 finaleplekken. Elke voorronde kiest de jury een winnaar en stem je als bezoeker op jouw favoriet van de avond. De winnaar van de avond en de band met de meeste publieksstemmen stromen door naar de finale. De finale is later in maart. Het evenement vindt plaats bij De Partner (Nedereindseweg 401a). De entree bedraagt 5 euro. De winnaar wint een optreden op Geinbeat.

- Popfestival Geinbeat (juli).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- IVN Nieuwegein-IJsselstein en omgeving.

- De afvoercapaciteit van de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein was niet groot genoeg om de grotere hoeveelheid water die de rivier in de toekomst te verwerken krijgt, veilig af te voeren. Het was daarom nodig de rivier meer ruimte te geven om de bewoners van dit rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Door bij de genoemde kernen aan zowel de noord- als de zuidkant van de Lek de uiterwaarden te vergraven en oevergeulen aan te leggen, krijgt de rivier meer ruimte. Dit project Ruimte voor de Rivier / Ruimte voor de Lek is in 2016 gereed gekomen.

Middels dit project zijn in de uiterwaarden van de Lek bij Vianen en Nieuwegein – Bossenwaard, Pontwaard, Mijnsherenwaard en 't Waalse Waard – nieuwe geulen gegraven. In de Vianense Waard is de zomerkade verder landinwaarts gelegd. Ook is de toegangsdam naar het stuweiland bij Hagestein verlaagd. Hiermee heeft de Lek meer ruimte gekregen, zodat bij hoge waterafvoeren de waterstand 8 centimeter lager is dan in de oude situatie. Naast meer waterveiligheid heeft het project ook nieuwe natuur, mooie uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en een ruiterroute opgeleverd. De brug die het centrum van Vianen met een nieuw eiland in de Pontwaard verbindt, kreeg de naam 'Pont Napoleon', omdat Napoleon in 1811 op deze plek de Lek overstak naar Vreeswijk.

- Sinds 2012 loopt er een schaapsherder in de grotere groengebieden van Nieuwegein met een kudde van 220 schapen. De schapen ‘maaien' het gras en zorgen zo voor een verrijking van de natuur in de stad en voor extra natuurbeleving door de inwoners. Het beheren van grote grasgebieden door een schaapskudde heeft vele voordelen. Zo hoeft het maaisel niet te worden afgevoerd door machines en zorgt het voor een toename van de planten- en grassoorten. Bovendien heeft de schaapskudde een educatieve functie. Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen in de stedelijke gebieden steeds minder weten van de natuur. De schaapsherder beantwoordt vragen onderweg en geeft toelichting.

- Door de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis, de verbreding van het Lekkanaal en de inrichting van bedrijventerrein Het Klooster zijn leefgebieden van beschermde diersoorten aangetast. Dit wordt gecompenseerd door de aanleg in 2015 van een 'nat' leefgebied ten noorden van de sluis. In het gebied komen moeraszones, ondiepe waterpoelen en natuurvriendelijke oevers voor de heikikker, de grote en kleine modderkruiper, de platte schijfhoren en de bittervoorn. Ook kunnen vleermuizen deze plek gebruiken als jachtgebied.

- De recreatieplassen Laagraven zijn, na jarenlange voorbereidingen, in 2009 geopend. In de zuidelijke plas (die onder de gemeente Nieuwegein valt) kunt u zwemmen. Verder komt er een gedeelte voor waterskiërs en komt er een teleskibaan van 800 tot 1.000 meter. Dat is een langs vier masten gespannen kabel die de skiër voorttrekt. In de noordelijke plas, die onder de gemeente Houten valt, mag niet worden gezwommen omdat hierin sloopafval is gestort. Er komt wel een, ook voor rolstoelers geschikte, visstek. De noordelijke plas is ook bestemd voor evenementen met maximaal 5.000 bezoekers, zoals scoutingdagen, boekenbeurzen, festivals en optredens.

- Natuurgebied Hoge Landen bestaat uit bos, moeraslanden en agrarische gronden. Langs de westelijke rand van het gebied loopt naast de A2 de Parallelweg met daaraan een klein aantal woningen. Aan de oostelijke kant loopt de weg Geinoord, een weg die Doorslag met Hoogzandveld verbindt en toegang geeft tot de ijsbaan. Langs de noordkant van Hoge Landen loopt het Hollands Jaagpad. Aan deze weg ligt een pompstation van waterleidingsmaatschappij Hydron. Het complex bestaat uit enkele bedrijfsgebouwen en een kenmerkende watertoren. In het gebied wordt nu nog steeds drinkwater gewonnen.

- Park Oudegein, voornamelijk stadspark, wordt intensief gebruikt voor recreatie, sport en cultuur. Het stadspark ligt centraal in Nieuwegein en heeft een deels besloten en deels open karakter. Er zijn zowel grasvlakten en waterpartijen als bossages en boompartijen. Landgoed Oudegein ligt aan de noordzijde van het stadspark en is cultureel erfgoed. De in landschappelijke stijl aangelegde tuin in de directe omgeving van het hoofdgebouw is nog in gave staat en niet toegankelijk voor het publiek. In het noorden is een tenniscomplex, in het zuiden liggen twee sportcomplexen met verschillende voetbalvelden, een korfbalveld, een hockeyveld, honkbal- en softbalveld een ijsbaan, een fietscrossbaan en een kanovijver. Verder zijn er een cultuurhistorisch waardevolle wipwatermolen (een verplaatste molen uit Merwestein), een kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en een restaurant in het park te vinden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwegein (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Nieuwegein.

- Wijken: - Nieuwegeinse Wijken is de gemeenschappelijke site van de 10 Nieuwegeinse wijkplatforms.

- Nieuws: - Nieuwegein nieuwssite.

- Sport: - Hengelsportvereniging HSV De Vaart - Poscar is met ca. 2000 leden - waaronder 150 jeugdleden - de grootste vereniging van Nieuwegein. HSV De Vaart - Poscar is in 1994 ontstaan uit het samengaan van HSV De Vaart uit Vreeswijk en HSV De Poscar uit Jutphaas (beide opgericht in 1945). HSV De Vaart - Poscar beheert voornamelijk binnen de gemeente Nieuwegein een groot aantal viswateren met een goede visstand. Zij doet dat in goed overleg en in samenwerking met de gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De vereniging heeft een gezellige en actieve wedstrijdcommissie, die viswedstrijden voor senioren, dames en jeugd organiseert. Naast de verenigingscompetitie worden er diverse "fun"wedstrijden georgaiseerd. De karpercommissie organiseert jaarlijks een karpercompetitie. HSV De Vaart - Poscar is een actieve, maatschappelijk betrokken vereniging. De vereniging organiseert vislessen op basisscholen, jeugdviscursussen, en speciale visdagen voor mensen met een beperking.

- Wonen: - "Jutphaas Wonen is een kleine, (lokaal) betrokken en slagvaardige woningcorporatie, met circa 1.850 woningen en 30 overige verhuureenheden (garages, bedrijfsruimten en kunstenaarsateliers) in Nieuwegein. Wij staan dichtbij de klant, wat betekent dat persoonlijke aandacht van medewerkers heel belangrijk is. Alleen door goed te luisteren naar wat bewoners en woningzoekenden willen, kunnen we samen met onze maatschappelijke partners de beste oplossingen bieden. Corporaties moeten creatief naar wegen (blijven) zoeken om, ondanks de (voorgenomen) overheidsheffingen en -maatregelen, te blijven investeren in zaken als nieuwbouw, bestaande bouw, leefbaarheid en het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt. Dit vraagt om een andere blik en het lef om ook in onzekere tijden te blijven doen wat nodig is. In deze context hebben wij onze focus herijkt en onze richting voor de komende vijf jaar uitgestippeld, met als resultaat ons ondernemingsplan Voor Nieuwegein: duurzaam en sociaal! voor de periode 2018-2022."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuwegein Noorderveld en - Jutphaas RK.

Reactie toevoegen